Kelderviering in de Vredehorst.

Zondagmorgen 19 maart was het dan zover. De eerste kelderviering voor jongeren (vanaf 12 jaar) in de kelder van de Vredehorst werd gehouden. Tweeëndertig jongeren waren ingegaan op de uitnodiging om direct in de kelder te gaan vieren tijdens de officiële kerkdienst. Met het thema ‘spreken of zwijgen’ als leidraad zijn we door middel van tien gevarieerde onderdelen er achter gekomen wat het betekent als er te vroeg en teveel gesproken wordt of te lang gezwegen. De Bijbellezing vertelde ons over het zwijgen van Jezus tegenover de Hoge priester en tegen Pilatus. Dat was en is heel verwonderlijk. Deed Hij dat bewust of was het angst? De verschillende verklaringen werden toegelicht. Om zelf

Lees verder ….

Bloemschikking 19 maart

De derde zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Oculi, wat ogen betekent. In psalm 25:15 staat het verwoord: “Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.” In de symbolische schikking, zie je de ogen van de katjestakken en de pauwenveren naar boven gericht. Naar God waar we ons heil van verwachten. De basis van de compositie bestaat uit Hedera (of klimop) en een vogelnet. De betekenis van Hedera is trouw van God naar de mensen. God is dus onze redding.

Lees verder ….

Zondag 19 maart – Kelderviering voor jongeren

Een nieuwe vorm van vieren voor jongeren in ´de Weide´. Naast de jongerennevendienst in de Vredehorst worden er een aantal keer per jaar keldervieringen georganiseerd. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn aanstaande zondag om 9.30 uur van harte welkom in de kelder van de Vredehorst. Thema: Zwijgen of spreken. … We gaan proberen op eigentijdse wijze in tien stappen er achter te komen wat het betekent om te zwijgen of te spreken. Soms zeg je teveel, praat je je mond voorbij. Op een ander moment moet je spreken en mag je niet wegkijken. Zwijgen of spreken. Hoe ging dat bekende spreekwoord ook al weer? Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar gaat dat altijd op? Van harte welkom.

Lees verder ….

Vespers in de 40-dagentijd: als oasen in de woestijn

Elk jaar opnieuw bieden die veertig dagen voor Pasen ons de kans orde op zaken te stellen in ons leven, na te denken over datgene waar het in het leven op aankomt. Wij worden eraan herinnerd dat ons leven een doortocht is, een symbolische reis door de woestijn, waarin wij Brood uit de Hemel ontvangen om ons te bemoedigen. Want Gods volk is op weg naar een samenleving zoals God die bedoeld heeft, waar gerechtigheid en barmhartigheid heersen, en God geëerd en de naaste gediend worden. De veertig dagen voor Pasen zijn voor ons een beetje woestijn. Een periode om te leren van de teleurstellingen, fouten en tekortkomingen van ons leven. Misschien ontdekken

Lees verder ….

Bloemschikking 2e zondag veertig dagentijd

De tweede zondag in de 40-dagentijd heeft de naam Reminiscere, wat gedenken betekent. Naar psalm 25:6, “Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.” In de symbolische bloemschikking zien we gebogen bremtakken, die tere kwetsbare sneeuwklokjes beschermen. God is vasthoudend naar de mens, een ervaring van intens geluk. De Hedera (of klimop) staat voor trouw van God naar de mensen. Gert Kuyper

Lees verder ….

Zondag 5 maart – Dienst voor ‘jonger en ouder’

Op zondag 5 maart, de eerste in de veertigdagentijd, beginnen we met project ‘Geloof in het Leven’.  Medewerking wordt onder verleend door een band met onder andere Aliena van Dalen en Emile Boer. Thema is ‘Waar leef je van?’ naar aanleiding van de tekst ‘Niet bij brood alleen’ (Mattheus 4: 4) . Van harte welkom.

Lees verder ….

Op zoek naar Judas – een nieuwe musical in de Vredehorst

Van Paulus naar Judas

Informatiebijeenkomst: Zondag 5 maart om 11:00 uur na de ochtendkerkdienst in de Vredehorst   Judas. Noem die naam en er komen meteen beelden boven: verrader, onbetrouwbaar, oplichter, geldwolf. Het zijn zo maar een paar woorden die we aan ‘een Judas’ toedichten. En we kennen ook veel uitdrukkingen met het woord Judas erin. En zonder uitzondering zijn die allemaal negatief bedoeld: een Judaskus, een Judasgroet, Judasgeld, Judasrol…. Dit alles bepalende Judasbeeld is eeuwenlang bevestigd. Maar wat weten we over hem? Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes hebben alle vier over hem geschreven en elke evangelist heeft zijn eigen beeld. Geen eenduidig beeld. Eenvoudig is het niet om te achterhalen

Lees verder ….

Running Diner

Zaterdag 11 februari namen zo’n 70 personen weer deel aan een Running Diner. Na een openings drankje ging ieder op bezoek bij een gemeentelid die een voorgerecht had gemaakt. Daarna ging ieder naar een ander gemeentelid die voor een hoofdgerecht had gezorgd. Om 21.00 uur was ieder weer terug in de Vredehorst voor een toetje. Er waren goede gesprekken, en velen hebben met andere en soms onbekende gemeenteleden kennis gemaakt.

Lees verder ….