Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld.  Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Lees verder ….

Zonnepanelen

Credits: Pixabay

Een aantal keren heb ik vragen gehad over zonnepanelen op het dak van de Vredehorst. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dat het dak van hun eigen huis ongeschikt is voor de plaatsing hiervan en willen wel een aantal panelen betalen die op onze kerk geplaatst kunnen worden. Zo dragen ze toch bij aan een beter milieu. We hebben voor een deel een plat dak, dus zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Inclusief aansturing e.d. zijn de kosten ongeveer 350,- per paneel. Wilt u ook een bijdrage leveren om onze kerk nog groener te maken? Sponsor dan één of meerdere zonnepanelen. Omdat u het bedrag hiervoor aan de kerk

Lees verder ….

U geeft rust…

Prachtig project van de EO in samenwerking met PKN Nederland en ook bijdragen uit Hoogeveen van De Goede Herderkerk en ook onze Vredehorst. Top gedaan Aliena en Anne!

Lees verder ….

Pfingstgrüße aus Hoogeveen

Van de gemeente in Ferdinantshof ontvingen wij een opname van hun dienst op zondag Rogate (Bid), de zondag voor Hemelvaart op zondag 17 mei

Bijgaande groet is verstuurd naar onze partnergemeente in Ferdinandshof:
Der Geist, der uns der ATEM zum Leben gab
Der Geist als FEUER, der unsere Herzen wärmt.
Der Geist als TAUBE, um den Frieden zu bewahren.
Diese Symbole fallen mir ein, wenn man sich das Bild oben ansieht. Es ist ein Möglichkeit, sich auf das nahende Pfingsten vorzubereiten. Auch diesen mal wird die Gottesdienst online in unserer Kirchen-gemeinde gefeiert werden. Dank der heutigen Internet-Fähigkeiten können wir uns miteinander

Lees verder ….

HELP HELPEN!

Het zijn nu lastige tijden voor veel mensen. Voor veel ouderen is het omzien naar elkaar nu extra belangrijk. Wanneer je aan huis gekluisterd zit is het soms handig wanneer iemand even een boodschapje wil doen, de hond uitlaten, medicijnen halen en noem maar op. Daarom is er een belteam in PWG de Weide opgezet die gaat inventariseren waar hulp nodig is bij 70+ leden. Nu zijn we op zoek naar jou. Zou jij af en toe eens wat voor iemand willen doen? Geef jou naam en wat voor soort werkzaamheden je wel zou willen doen door op coronahulp@pwgdeweide.nl . Dan benaderen we je als dat nodig is. Fijn dat je wilt

Lees verder ….

Kerkelijk werker voor het pastoraat(m/v)

De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een KERKELIJK WERKER voor versterking van het pastorale werk in de gemeente De visie van de protestantse wijkgemeente de Weide wordt samengevat in de woorden: Dichtbij God, elkaar en de wereld. Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap. Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’. Onze wijkgemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die recent haar koers voor de komende jaren uiteengezet heeft in een een viertal beleidsthema’s: 1. Vertel uw zegeningen 2. Meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning 3. Zichtbaar in en voor de samenleving 4. Intergenerationele saamhorigheid versterken Voor de komende periode zal het accent

Lees verder ….

Eten in de Herberg

Helaas ! Helaas ! Vanwege de perikelen met het Covid-19 virus kunnen de Herbergiers u voorlopig niet verwelkomen in de Vredehorst. Wij hopen van harte dat we in september weer kunnen starten met het bereiden en serveren van maaltijden, maar ook dat is nog niet zeker op dit moment. We nemen ons voor u via de Kerkentrommel en via www.pwgdeweide.nl tijdig op de hoogte te brengen wanneer en hoe we weer gaan opstarten. Voor nu wensen we iedereen in ieder geval een goede gezondheid en een fijne zomer toe. Met een hartelijke groet, namens de Herbergiers, Hilda Lenten

Lees verder ….

De kaarsenkrans in de diensten van Pasen

Uitgedacht en gemaakt door Gert Kuyper en Hilje van der Vinne

Deze krans werd voor het eerst gebruikt dit jaar in de Paaswake op 11 april. In die wake wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht terwijl gezongen wordt “Licht van Christus”. In andere jaren wordt het licht verder verspreid door de kerk; maar in deze tijd, waarin iedereen thuis meekijkt met de vieringen, was er deze krans om die volheid en de verspreiding van het licht te laten zien. Een krans met twaalf kaarsen, symbool voor de gemeente van Christus. De basis van deze verbeelding bestaat uit een krans van wilgentakken. In de Bijbel wordt de wilg genoemd als beeld

Lees verder ….