Hemelvaart 2018

Deze liturgische verbeelding is door Gert Kuyper en Hilje van der Vinne voor Hemelvaart gemaakt. Bij de regenboogkleuren van de bloemen denken we aan Genesis 9 : 16 : “Als ik de boog in de wolken zie verschijnen zal ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en al wat op aarde leeft”.   Het bloemstuk is deze week ook tijdens ‘Feest van de Geest’ te zien. Hemelvaart van de Heer Als één van ons is Hij ontheven, ontheven tot het hart van ons bestaan: de bron van licht en leven, de

Lees verder ….

In Kerkentrommel 9

Vanaf woensdag 2 mei ontvangen abonnees van de Kerkentrommel een mooie Pinkstereditie met allerlei verhalen en enkele interviews. Bijvoorbeeld wat de betekenis is van Pinksteren…. We vieren eigenlijk de verjaardag van de christelijke kerk. Lees meer.. of: een vraaggesprek met Freddy ten Caat over het Meer van Galilea. Lees meer .. of: alles over het Feest van de Geest waar kunst, maatschappij en religie elkaar ontmoeten. Van harte welkom in de Oosterkerk en Vredehorst. Lees meer… Nog

Lees verder ….

PaasmorgenIn en feestelijke dienst vierden we de opstanding van Jezus. Het kinderkoor zong pachtig, begeleidt door de huisband. Dokter Zorgstra sloot het project af. In de dienst werden Arwin Kistritz en Yara Dijkstra gedoopt. Een doopmoeder las het volgende gedicht: ” Zachtjes drupt het water Het glinstert op je hoofd Een leven met God Wordt zo aan je beloofd. Op deze paasmorgen geven wij, je ouders Bij het doopvont aan Dat we jou in het geloof voor willen gaan.

Lees verder ….

Goede Vrijdag

Zijn kruis werd getransformeerd tot een teken van zijn zorgende liefde, voor allen die gebukt en gebogen door het leven gaan …..   …… Mogen onze bloemen, waarmee wij dit kruis hulde brengen, een voorteken zijn van bloesem, die weldra zal doorbreken aan deze boom des levens.

Lees verder ….

Paasochtend

Deze ochtend is anders dan alle andere ochtenden: terwijl het nog donker is, loopt Maria van Magdela door de graftuin op zoek naar de plek waar Jezus lichaam begraven ligt. Maar wat is dat nu? Het graf is leeg! Stukje bij beetje begint ze te begrijpen dat Jezus wel gestorven, maar niet dood is. Hij leeft! We vieren het Paasfeest deze morgen met jong en oud. We ondervinden aan de lijve wat dat betekent en keren vanuit de graftuin met het lege graf terug naar het allereerste begin. Naar de hof van Eden in

Lees verder ….

Verbeelding Palmzondag

“Gij richt voor mij een maaltijd aan voor de ogen van wie mij naar het leven staan. Gij zalft met olie mijn hoofd, mijn beker vloeit over.” De onvoorwaardelijke liefde van God naar de mens spreekt in deze verbeelding: de hemel is verbeeld door het gipskruid. Jezus, die we hier zien als witte roos, staat als het ware tussen hemel en aarde in. Voordat hij zijn moeilijke weg ingaat, wordt hij gezalfd door een onbekende vrouw, die alles gaf. En hij wordt verraden door een man, die zich alles toe eigende. Het flesje

Lees verder ….

Unieke paaseditie Kerkentrommel bij vijfduizend adressen op de mat

Thema Groeien na(ar) Pasen  De speciale paaseditie van de Kerkentrommel, hét informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen, valt deze week bij nagenoeg vijfduizend huishoudens op de mat. Enkele keren per jaar ontvangen alle leden van de Protestantse Kerk het kerkblad, ook wie geen abonnement heeft. “We bereiken met deze editie alle gemeenteleden. Een uitgelezen aanleiding om dit nummer het thema Groeien na (ar) Pasen mee te geven”, aldus Harmieke Paters, namens de redactie. Met name de tuin wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht.  De tuin De redactie koos voor het

Lees verder ….