Groen geloven

De weersomstandigheden dwingen ons om in de diensten van aanstaande zondag en 7 en 14 augustus na te denken over onze levensstijl. Weerpresentator en meteoroloog Gerrit Hiemstra zegt dat we in de toekomst vaker zomers als deze gaan meemaken.  “We gaan vaker dit soort hittepieken en langere periodes van warmte zien. Het wordt vaker droog, afgewisseld met felle buien en overstromingen. Het weer wordt eigenlijk heel zwart-wit.  Decennia geleden waren hittegolven nog zeldzaam. Door klimaatverandering verandert het weer in zijn totaliteit. Het zal nooit meer minder warm worden. In de toekomst zijn periodes van extreme hitte, bosbranden, verzilting, droogte en mislukte oogsten niet alleen beelden uit het zuiden van Europa, maar ook hier een realistisch scenario. En in de zomer zal het te heet worden om naar Zuid-Frankrijk, Spanje of Portugal op vakantie te gaan.” Welke rol speelt ons geloof in God als we deze veranderingen onder ogen moeten zien? Aanstaande zondag denken we eerst na over het teken van de regenboog. Teken van hoop en trouw. Door God ons gegeven, maar wat vraagt de regenboog van ons?  Ds. Wim Loosman gaat aanstaande zondag voor en Peter van de Beld speelt op het orgel.

Lees verder ….

Vakantiekaartje!

Stuurt u deze (na-) zomer ook een bericht van de camping, uit de achtertuin, van een dagje weg met familie of vrienden? In coronatijd zijn we met deze actie begonnen om ons verbonden te voelen.  Dit jaar willen we u ook uitnodigen een bericht of kaartje te sturen naar onze wijkgemeente. Het mag via de e-mail:  vieringen@pwgdeweide.nl of naar het fysieke postadres van de kerk. 

Lees verder ….

Zomerfilosofie in Hoogeveen, gesprek over leven en dood voor iedereen!

Spannend en boeiend. Graag nodig ik u uit voor een bijzondere serie zomergesprekken. Hoewel de meeste activiteiten zijn gestopt, leek het me zinvol een paar momenten van ontmoeting te creëren. We gaan daarbij in gesprek op een open en onbevangen manier over een niet zo alledaags thema, dat toch zo onlosmakelijk bij het leven hoort: de dood. Dat is spannend en tegelijk ook boeiend. Zomerfilosofie wil een ontmoetingsplek zijn voor ieder die het interessant vindt en de moed heeft om over eindigheid en de dood na te denken, en daar met anderen over te spreken. Zonder voorop gezet plan of ‘agenda’ wil ik dit bijzondere thema bespreekbaar maken. Het gaat er niet om een opvatting of overtuiging over te brengen. Het is ook geen rouw verwerkingsgroep, al is er alle ruimte om eigen ervaringen te delen. Het enige doel is open en met ruimte voor ieders inbreng een zinvolle middag in de zomer te creëren door middel van een boeiend onderwerp. Wij zullen gebruik maken van beeld, poëzie en/of muziek. Voor iedereen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten. Het vraagt misschien moed om hieraan mee te doen. Maar ik spreek uit ervaring als ik zeg dat deelnemers uit eerdere groepen enthousiast waren over deze bijeenkomsten. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de dood te kijken, kan deze bespreekbaar worden. En als iets bespreekbaar is mag het er zijn en kan het haar eigen plek innemen. Weet hebben van de dood is weet hebben van het leven.

Lees verder ….

Feest van de Geest – In vuur en vlam

Zondag is het Pinksterfeest. Het thema is ‘In vuur en vlam’. Het spreekwoord ‘In vuur en vlam staan’ betekent opgewonden zijn. Het kan vervolgens twee kanten uitgaan. Opgewonden door drift om een meningsverschil of omdat een mens passie heeft voor iets of iemand. Het laatste is het mooiste. Op dit moment zien we wat het betekent als delen van de natuur of mensen letterlijk in vuur en vlam staan. Door de klimaatverandering zijn er meer bosbranden dan anders en de oorlog in Oekraïne laat ons zien hoe vlammen kunnen zorgen voor de vreselijkste dood die er is. Wat betekent het als tongen van vuur zich op de hoofden van de discipelen zetten als de Geest neerdaalt? In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, van woensdagvond 25 mei tot en met maandag 6 juni, is ons kerkgebouw open voor het publiek. We doen mee aan Feest van de Geest met als thema ‘In vuur en vlam’. Kunstenaars presenteren en exposeren in de regio nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest met dit thema en de architectuur van kerkgebouwen. De beeldhouwer Tom Lucassen uit Ommen en schilderes Yolande van der Vlugt uit Exloo zijn aanstaande zondag te gast in onze kerk.  

Lees verder ….

Land om van te dromen

Het koorproject joodse liederen en klezmermuziek onder leiding van Aliena van Dalen werd zondag 22 mei afgesloten. Het thema was ‘land om van te dromen’. De profeet Joël geeft ons de woorden die ons helpen bij wat daar nu mee wordt bedoeld. ‘De ouderen zullen dromen dromen en de jongeren visioenen zien’ (Joël 3: 1) staat er nadat de Geest is uitgestort. Welke dromen zijn dat? En heel bijzonder dat zelfs de ouderen als eerste mee mogen dromen? Het was een dienst vol van muziek, hoop en bemoediging, waarin ook het klezmertrio Die Drei Dudelim uit Hilversum o.l.v. Marnix van der Leest haar medewerking verleende. 

Lees verder ….

Karke lös

In onrustige tijden is het goed om af en toe stil te staan, een kaars te branden of een gebed uit te spreken. Dat kan thuis, maar ook in ons kerkgebouw. Elke maandag zijn we open.

Lees verder ….

Help mee……..de kerk weer op te bouwen.

We hebben elkaar in de afgelopen twee jaar alleen gezien in het voorbij gaan.
Misschien op afstand naar elkaar gezwaaid of even contact gehad via de smartphone of computer.
Nu we weer langzaam open gaan en het ‘gewone’ gemeente-zijn weer een reëel perspectief is geworden, is er ook een dringende behoefte aan mensen die de wijk weer gaan helpen opbouwen.
Er zijn nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat en in het jeugdwerk. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.
We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, meld je aan om onze wijk weer op te bouwen.
We zoeken twee pastorale wijkouderlingen, een voorzitter en secretaris voor de ambtsgroep pastoraat, acht pastorale straatcontacten, vijf diakenen, een jeugdouderling, club(+)leiding en leiding voor de kindernevendienst, oppasdienst en jongerenviering.
Hier kunt u de gids vinden met alle informatie.

Lees verder ….