Eten in de Herberg

Het is prachtig weer als ik dit stukje schrijf, je krijgt gewoon de lentekriebels. De volgende Eten in de Herberg is op woensdag 20 maart. We gaan dan naar het Limburgse heuvelland. Op het menu staat namelijk Zoervleisch met Frites. Een typisch Limburgs gerecht. En toch weet geen enkele Limburger waarom dat zo is. Zoervleisch/zuurvlees bestaat als recept al zo lang, dat niemand zich meer afvraagt hoe dit gerecht in de provinciale keuken terecht is gekomen. Iedere Limburger die buiten Limburg woont, heeft er nu en dan heimwee naar, dat wel. Kom

Lees verder ….

Veelkleurigheid: last of zegen?

In ons beleidsplan staat: ‘De rijkdom van verscheidenheid en veelkleurigheid vraagt van ons als geloofsgemeenschap nadrukkelijk om onderlinge verdraagzaamheid. We hebben niet allemaal dezelfde voorkeuren. Vooral als het gaat om de eredienst, in al haar facetten, zijn we verscheiden in onze voorkeuren. Verschillen in geloofsbeleving zijn door de eeuwen heen de aanleiding geweest voor kerkscheuringen en kerkverlating. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor elkaar in verscheidenheid vast te houden.’ De preek die over dit thema door ds. Wim Loosman op zondag 3 maart is gehouden kunt u hieronder vinden. Klik hier

Lees verder ….

Kinderkoor in het voorjaar

We kijken terug op een prachtige uitvoering van de musical ‘Bureau Knetter’ op Kerstmorgen. Op zondag 3 februari gaan we na de ochtenddienst verder met het kinderkoor in onze gemeente, want….…zingen is laten zien wat je voelt. Ben je blij of verdrietig? Vind je het moeilijk om dat te zeggen? Zing het dan.…zingen is plezier hebben. Daarom is zingen in een groep ook zo leuk: want samen heb je meer plezier. Alleen zingen is ook leuk, maar in een groep voel je echt dat je bij elkaar hoort. …zingen is niet saai: je

Lees verder ….

Water!

Zondag 3 februari – Themaviering over water. (9.30 u. inloop met koffie, aanvang om 10.00 uur) Het gaat in deze dienst wat anders dan anders. Water is dit keer het thema. De waterhuishouding op aarde is aan het veranderen door de klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel, de grote droogtes in Afrika, de hevige regenbuien,……het zijn allemaal tekenen dat we op een andere manier rekening moeten gaan houden met het water. In Oeganda zijn mensen voor een groot deel van de dag bezig met het putten van water. Als wij nu de kraan

Lees verder ….

Reactie op de Nashville-verklaring

De zogeheten Nashville-verklaring, een uit Amerika overgenomen, daar door 22.000 ‘bijbelgetrouwe’ christenen ondertekend, theologisch traktaat ‘over Bijbelse seksualiteit’ dat de homoseksuele ‘gerichtheid’ an sich niet, maar de homoseksuele praktijk wel afwijst, heeft in de afgelopen weken veel commotie veroorzaakt.  In de wijkgemeente ´de Weide´ herkent men zich niet in deze manier van Bijbellezen. We leven nu in een andere tijd, waarin er ruimte is voor alle mensen om samen te leven, te trouwen en Gods zegen daarover te vragen. Wij sluiten ons aan bij de onderstaande woorden van ds. de Reuver, scriba van de

Lees verder ….