Paasgroeten uit de partnergemeenten

Uit onze partnergemeente in Ferdinantshof ontvingen wij de bijgaande paasgroet: Liebe Freunde in Hoogeween, ja leider muss der geplante Besuch ausfallen. Auch bei uns gibt es keine Gottesdienste mehr. Wir hoffen auch, dass wenn alles wieder in Ordnung ist, den Besuch nachholen können. Ein Online-Dienst in userer Gemeinde gibt es leider nicht. Wir haben für unsere älteren Mitglieder ein Gemeindebrief verteilt. (siehe Anhang) Es ist schwer in dieser Zeit. Aber es ist auch gut, dass viele sich besinnen, was wirklich wichtig ist. Wir wünschen allen in Hoogeween ein gesegnetes Osterfest uns seit behütet. Siegfried Poch Van gemeente in Varaklani ontvingen we de volgende Paasgroet: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn

Lees verder ….

Liturgieboekje voor de online diensten in de Stille Week

(Downloaden)   Vanwege de maatregelen rond het coronavirus zal ook de komende tijd ons kerkgebouw gesloten blijven. Dit is een vreemde ervaring. Juist in de stille week komen we niet samen. In deze week, waarin we bij het hartsgeheim komen van ons geloof, zijn we op afstand van elkaar. Dat kan verdrietig maken. Maar het betekent niet dat we het Paasfeest niet kunnen vieren. Een gemeenschap zijn we in verbondenheid met onze Heer, niet door een kerkgebouw. Daarom hebben we ervoor gekozen de drie vieringen in de stille week online uit te zenden. Ieder die dat wil kan vanuit zijn eigen huis meevieren met het liturgieboekje dat

Lees verder ….

Houd moed, heb lief!

De woorden Houd moed, heb lief! kwamen vanuit Heerenveen tot ons. Daar heeft de Protestantse Gemeente ze op rode vlaggen en posters gezet. Ze wapperen voor de kerken en hangen voor de ramen. In het Paasnummer van de Kerkentrommel die deze week op uw/jouw deurmat ligt is het een uitneemvel. Laten we deze voor de ramen hangen, zodat Hoogeveen rondom het Paasfeest een beetje rood kleurt. Het is een manier om elkaar een hart onder de riem te steken. De Geest van de opstanding gaat zo door heel Hoogeveen. Van Pasen alvast op weg naar Pinksteren. De woorden zijn onderdeel van een langer gedicht van de dichter Ingmar Heytze die ooit het ‘Gedicht voor

Lees verder ….

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook onze PKN-kerken in Hoogeveen, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden luiden de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken.  Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van

Lees verder ….

Pastoraat en het coronavirus.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte. Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust overdragen aan deze meer kwetsbare groep. Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn. De voorbereiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats. De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring en op gepaste afstand van elkaar. Het

Lees verder ….

Maatregelen coronavirus

De Algemene Kerkenraad heeft besloten het advies van de rijksoverheid en de richtlijnen van de PKN te volgen en alle kerkdiensten tot 31 maart geen doorgang te laten vinden. Voor zondag 15 maart verwijzen we naar NPO2 waar ds. René de Reuver een meditatie houdt. Vanaf zondag 22 maart wordt via deze website een meditatie van een van eigen wijkpredikanten uitgezonden op het tijdstip van de kerkdienst. Ook de musical ‘Kaïn gaat niet door op de geplande data. (Later hierover meer) Voor het gebruik van de Vredehorst voor bijvoorbeeld begrafenisdiensten geldt de beperking dat het aantal aanwezigen het honderdtal niet mag overschrijden. 

Lees verder ….

Diensten in De Vredehorst en het coronavirus

Naar aanleiding van de actuele berichtgeving met betrekking tot het coronavirus en de diensten in de Vredehorst, komt de kerkenraad zo spoedig mogelijk met informatie. Zodra er meer bekend is kunt u dit terugvinden op de website, www.pwgdeweide.nl en de Facebookpagina van PWG de Weide.

Lees verder ….

Schikking Biddag 2020

De aarde, Gods schepping, onze creatie. Wat is er gaande, het houdt me bezig, Het maakt machteloos, verdrietig en boos. Wanneer ik m’n ogen sluit, zie ik de mooiste kleuren, Kon het op aarde maar een fractie zijn, waarvan ik droom. Onze Heer, Helpt U ons alstublieft, om te denken in de kleuren van ons hart, Zodat we kunnen leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Groene mosbol                – de aarde Kronkelwilg                      –  de richting naar het licht De verschillende tulpen –  waarvan de bladeren omhoog wijzen en open staan. De kleuren , helder puur, en warm

Lees verder ….