Paasmorgen, zondag 21 april 9.30

De Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan! Zo begroette men elkaar in de gemeente op paasmorgen. Ze gebeurt dat nog. In Oosters-Orthodoxe kerken komt de voorganger van voor in de kerk, vanachter de ikonenwand de kerk in om zo de gemeente te begroeten. Zo groeten wij elkaar met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen mee met de engelen, met de vrouwen. We doen als de discipelen. We durven onze oren misschien ook niet te geloven. Laten we ons overtuigen. Door het evangelie.Door de dienst. Door het

Lees verder ….

Aandacht voor de doop in de Paaswake

In de Paaswake gedenken wij onze doop. Het water heeft door de eeuwen heen rijkelijk gestroomd in deze dienst. In de overgang van dood naar leven wordt er juist in deze nacht gedoopt. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Weten jullie dan niet dat wij allen, gedoopten in Jezus Christus, gedoopt zijn in zijn dood? Wij zijn dus met hem mee begraven door de onderdompeling in de dood, om – evenals Christus is opgewekt uit de dood door de macht van de Vader-  in een vernieuwd leven onze weg te gaan.

Lees verder ….

Kaarsen in de Paaswake

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vond in Café De Hemel (Volendam) een zware brand plaats. Deze is de geschiedenis ingegaan als de cafébrand van Volendam. Sindsdien wordt het gebruik van open vuur in gebouwen onder de loep genomen. In de kerken van Hoogeveen is daarom ook een nieuw beleid ingevoerd ten aanzien van het gebruik van kaarsen in alle diensten. In de Paaswake ontsteken wij vanaf dit jaar daarom ‘memorial lights’ (met daarop een afbeelding van ons ‘eigen’ kruis) en geen Paaswake kaarsen. U begrip daarvoor. De dienst in de Vredehorst

Lees verder ….

40-dagentijd 24 maart

Uitleg bij de bloemschikking Acht flessen omwikkeld met riet staan opgesteld in de vorm van een ellips: de vorm van een oog. De lezing uit Lucas roept tot ‘zien’. Tot inkeer komen en een nieuw begin maken. Vrucht dragen, dat is iets betekenen voor de ander. In de wilgenkatjes en de hyacinten zien we tekenen van groei en bloei De vijgen verbeelden de vruchten waarop de tuinman met geduld wacht. “Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin:

Lees verder ….