Pastoraat en het coronavirus.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte. Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust overdragen aan deze meer kwetsbare groep.

Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn. De voorbereiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch en via de e-mail plaats. De uitvaarten zelf worden gehouden in kleine kring en op gepaste afstand van elkaar. Het is heel pijnlijk dit te moeten meedelen, maar als gemeente van Christus kunnen we op dit moment alleen zo met alle mensen verbonden blijven. We zijn als pastores net als iedereen meer dan anders aan huis gebonden. Vandaar dat we u allen uitnodigen ons met uw vragen en nood te bellen of te emailen.

Ds. Wim Loosman, tel.: 0528 262612 en e-mailadres: w.loosman@pwgdeweide.nl

Ds. Jacoline Batenbrug, tel: 06 34037145 en e-mailadres: jwc.batenburg@pwgdeweide.nl

Reageren is niet mogelijk