Schikking Pinksteren

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Bijna 2000 jaar geleden in vuurtongen uitgestort op de biddende en wachtende leerlingen van Jezus.

In de Bijbel staat dat er aan hen een soort vlammen verschenen, “die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest….” (Handelingen 2: 3)

Zo laat God ons ook nu niet alleen, maar geeft ons Zijn Geest die, ook nu, ons in vuur en vlam wil zetten. Vuur van boven, van God. Een bijzonder moment – feest!

In deze schikking is dat vuur van boven te zien: een kampvuurtje met gekloofd hout onder een soort van driepoot waar normaal gesproken een kookpot in hangt, maar zonder vuur van onderaf. Het vuur moet van boven komen, net als met Pinksteren toen in Jeruzalem.  Er zijn dan ook de kleuren van vuur te zien – rood, oranje en geel – in een beweging van boven naar beneden.

In het Pinksterfeest gaat het natuurlijk niet om echt vuur, maar om de Heilige Geest van God, maar deze vurige kleuren geven wel een heel mooi beeld!

Het arrangement is gemaakt door Alien Offereins en Bernhardus Annen.

Fluister het mij in, Heilige Geest:

Spoor me aan, Heilige Geest:
Ik zal het goede doen.

Verlok me, Heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geeft me kracht, Heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

(toegeschreven aan Aurelius Augustinus)

Reageren is niet mogelijk