Tijd van verwachting – Adventvespers

Twee vespers deze advent. Twee momenten van stilte, van inkeer, aanbidding en inspiratie. Twee momenten, één thema: verwachting.
Verwachting van het koningskind – kind van heil voor de wereld. Kind beschermd door vrouwen. In de voorbereiding raakten we geïnspireerd door Jezus’ moeder, een meisje nog. Ze wordt zwanger en kiest het groeiende leven in haar te omarmen. Bezocht door een engel hoort ze wie Hij zal zijn. Ze heeft gehoord, maar kan onmogelijk hebben beseft. Zij droeg de redder van de wereld in zich en brengt hem groot. Ze ontvangt, speelt haar rol, verstaat haar roeping.

Deze bijzondere vrouw, die in de 500 jaar protestantse geschiedenis vaak op de achtergrond staat, leert de kerk hoe God in Jezus werkelijk mens werd. Haar leven geeft richting aan de twee avondgebeden,

We horen en zingen de lofzang van Maria, het Magnificat en de lofzang van haar oom Zacharias, het Benedictus. In de tweede vesper zet het lied van Sietse de Vries de toon: “dit is het uur”. In deze tijd van verwachting leggen we al ons eigen hopen en dromen, ons eigen zoeken naar doel, in Gods hand. We leren van Maria om te verwachten en ons vervolgens te verheugen over dat onverwachtse wonder dat God zelf in onze handen terug legt.

Reageren is niet mogelijk