Vacature Kerkelijk Werker

De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een KERKELIJK WERKER voor versterking van het pastorale werk in de gemeente.

De visie van de protestantse wijkgemeente de Weide wordt samengevat in de woorden: Dichtbij God, elkaar en de wereld.
Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap.
Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’.

Vacaturetekst in .pdf

Onze wijkgemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die recent haar koers voor de komende jaren uiteengezet heeft in een viertal beleidsthema’s:
1. Vertel uw zegeningen
2. Meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning
3. Zichtbaar in en voor de samenleving
4. Intergenerationele saamhorigheid versterken
In de afgelopen periode lag het accent op de eerste twee beleidsthema’s, de andere twee zullen voor de komende jaren leidend zijn (voor meer informatie zie www.pwgdeweide.nl).

De wijkgemeente de Weide te Hoogeveen telt ongeveer 3000 leden, verdeeld over 1500 pastorale eenheden. Het team van pastores bestaat uit twee predikanten (2.0 fte), die in het werk eigen accenten leggen. Er zijn naast de predikanten twee muzikale medewerkers die de opdracht hebben de muzikale variatie in de vieringen te ontwikkelen en er is een cantorij die de vieringen ondersteunt.

Als kerkelijk werker voor het pastoraat:
• zet je je in voor gemeenschapsvormende activiteiten in een vitale en veelkleurige gemeente;
• ben je waar nodig pastoraal aanwezig in de levens van onze gemeenteleden;
• sta je open voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden;
• wil je vanuit authenticiteit en geloof het gesprek aan gaan over alle levensvragen.

Wij vragen van je dat je:
• belijdend en meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland;
• de HBO opleiding voor kerkelijk werker hebt afgerond en een bewezen werkervaring hebt op het terrein van pastoraat;
• na een benoeming bereid bent ambtsdrager te worden;
• bent ingeschreven in het Register van kerkelijk werkers van de PKN;
• bereid bent om op onregelmatige tijden te werken (’s avonds en in de weekenden) en woont op een redelijke reisafstand van Hoogeveen;
• ervaring hebt in het leiden van rouwdiensten;
• bij voorkeur een preekconsent hebt.

Wij bieden:
• een dienstverband van 0,25 fte met een aanstelling voor de periode van 1 jaar (met mogelijke verlenging);
• salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland;
• een (gedeelde) werkruimte in het kerkgebouw de Vredehorst;
• een gemeente en een kerkenraad die de kerkelijk werker steunt in woord, daad en gebed.

Je motivatiebrief voorzien van CV, kun je tot en met 10 mei 2021 richten aan: mw. Gretha van Mulligen, via: scriba@pwgdeweide.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Ds. Jacoline Batenburg 06 34037145, Ds. Wim Loosman 0528-262612 of Alex Visscher (voorzitter) 0528-277213.

Reageren is niet mogelijk