Vakantiegeldproject zomer 2021

… Samen Delen …

In de maand mei zullen de meeste mensen weer hun vakantiegeld ontvangen.
Tot en met 2019 ging in diezelfde periode het project Vakantiegeld Samen Delen van start. Wie mee deed stond een deel van het ontvangen vakantiegeld af en dit geld werd verdeeld onder mensen die een aanvraag konden doen als zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeerden.

Vanwege het coronavirus kon het project vorig jaar niet doorgaan.
Onlangs is er in de werkgroep overleg geweest over het al dan niet opstarten dit jaar.
Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie op dit moment nauwelijks anders is dan die in 2020.
Er zijn nog steeds allerlei beperkende maatregelen van kracht.
Verschillende opties zijn de revue gepasseerd maar de werkgroep is tot het inzicht gekomen dat er op dit moment te weinig ruimte is om het project uit te voeren op de wijze die ons voor ogen staat.

Omdat er langzaam maar zeker wel allerlei versoepelingen worden doorgevoerd en ook het vaccineren op stoom lijkt te komen is het goed denkbaar dat het project op een later tijdstip wel op verantwoorde wijze is uit te voeren.
Nadat de kerkgebouwen weer als vanouds geopend zijn en onbeperkt bezocht kunnen worden, zowel in kerkdiensten als in bijeenkomsten, zullen wij ons nader beraden en van ons laten horen.

Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen.

Reageren is niet mogelijk