Collecte na het Avondgebed Amnesty International

Collecte na het Avondgebed

U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen, rekening nr NL03RABO0373712677  onder vermelding  Amnesty International of via de kerkapp., dan ook vermelden Amnesty International.

Of rechtstreeks op het rekening nummer van Amnesty International NL45TRIO 0198100000

Reageren is niet mogelijk