Verbeelding tweede zondag 40-dagentijd

Toen overschaduwde hen een wolk en er klonk een stem uit die wolk: “Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, hoort naar hem.”
In de verbeelding zien we de hoge berg en op die berg drie figuren:
De stralend wit glanzende roos als Jezus.
Daarbij de magnoliatak, die symbool staat voor idealisme en sterke principes; deze verbeeldt Mozes, de wetgever.
De brem tak staat voor Elia, de profeet. Denkend aan de brem waaronder hij in slaap viel en door een engel werd bemoedigd toen hij dodelijk vermoeid was.
Het gipskruid hier verbeeldt de onvoorwaardelijke liefde. De stem uit de wolk zegt: Deze is mijn zoon mijn geliefde.
Hemel en aarde raken elkaar.
Met Hem de berg bestijgen en met Hem weer afdalen naar onze dagelijkse (heide-)plek beneden.

Reageren is niet mogelijk