Vesper: De zoon van Maria, wie is Hij?

In de weken voor Pasen worden op de zondagmiddagen opnieuw vespers gehouden. Avondgebeden, met muziek, kunst en verstilling.
De liturgie voor de vespers vindt u hier.

Dit jaar is de voorbereiding en uitvoering samen met andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Dit betekent dat sommige dingen wellicht anders zullen gaan dan in voorgaande jaren. De rode lijn door de weken heen zal gevormd worden door Bijbelgedeelten die vertellen over het leven van Jezus. We kiezen er voor ook stil te staan bij Maria, de moeder van Jezus die haar zoon heeft zien opgroeien en heeft moeten loslaten. In een volgende kerkentrommel leest u meer: dan namens de voorbereidingscommissie.

Reacties zijn gesloten.