Vespers in de 40-dagentijd: als oasen in de woestijn

Elk jaar opnieuw bieden die veertig dagen voor Pasen ons de kans orde op zaken te stellen in ons leven, na te denken over datgene waar het in het leven op aankomt.
Wij worden eraan herinnerd dat ons leven een doortocht is, een symbolische reis door de woestijn, waarin wij Brood uit de Hemel ontvangen om ons te bemoedigen.
Want Gods volk is op weg naar een samenleving zoals God die bedoeld heeft, waar gerechtigheid en barmhartigheid heersen, en God geëerd en de naaste gediend worden.
De veertig dagen voor Pasen zijn voor ons een beetje woestijn. Een periode om te leren van de teleurstellingen, fouten en tekortkomingen van ons leven.
Misschien ontdekken we dat wij eigenlijk iets missen, inspiratie, zingeving. Waar leven we voor, waar leven we van? Welk brood voor onderweg hebben wij bij ons om ons te bemoedigen?
De zes vespers zijn evenzoveel rustplaatsen, als oasen in de woestijn.
U wordt uitgenodigd om met ons mee te reizen naar Pasen.
Wij vieren de Vespers in de Vredehorst op zondagmiddag om 17:00 uur.

Namens de Liturgiewerkgroep de Weide
Annie van Kleij

Reageren is niet mogelijk