Vespers in de Hoofdstraatkerk

“Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan” (LB 1002).

In de 40 dagen tot Pasen is er elke zondagmiddag om 17.00 uur een Vesper/Avondgebed in de Hoofdstraatkerk, voorbereid door predikanten en liturgiecommissies uit meerdere wijken. Bedoeld voor heel Hoogeveen dus. Hoe zou het ook anders kunnen. Iedereen is welkom!
We lezen verhalen uit het Oude Testament die gaan over het verbond dat God sluit met Noach en vervolgens met het volk dat, bevrijd uit zijn slavenbestaan , door de woestijn op weg is naar een beloofd land. Op de berg krijgt Mozes leefregels mee. Bij aankomst in het nieuwe land viert het volk Pesach. Wij zijn ook op weg naar Pasen. Maar eenvoudig is het niet. De profeet Elia ziet het niet meer zitten, totdat de Heer zelf verschijnt, in een zacht briesje. De profeet Jeremia spreekt van een níeuw verbond: de wet van de Heer in het hart van de mensen zodat ze die altijd bij zich hebben. De profeet Jesaja spreekt over de lijdende knecht. Dat is het einde niet. Dan komt Jezus. In de woestijn verleid door eerzucht, hebzucht en heerszucht. Hij wint! Zijn leerlingen zien hem helder glanzend wit boven op de berg. Een stem klinkt: “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hém”. Eenvoudig is het niet. Op weg naar het Pesachfeest in Jeruzalem vindt Jezus de tempel vol handelaars en geldwisselaars. Hij maakt er korte metten mee. De tijd is gekomen, schrijft Johannes. Welke tijd? We lezen verder. Een grote menigte mensen krijgt te eten, weer op een berg, kort voor het Joodse Pesachfeest.
“Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, zingen elkaar de toekomst in. Wij struikelen en staan weer op: iedere dag een nieuw begin.” (LB 1002)
Onderweg naar Pasen, elke zondag een stukje verder. U bent van harte welkom om mee te lezen en te zingen. Er is ruimte voor gebeden. Er zijn organisten en andere musici en een projectkoor. Gemeenteleden gaan voor in deze vieringen.
In de week voor Pasen, de Stille Week, lezen we hoe het verder gaat.
Nies Muis, namens de liturgievoorbereidingsgroep.

Reacties zijn gesloten.