Water!

Zondag 3 februari – Themaviering over water. (9.30 u. inloop met koffie, aanvang om 10.00 uur)

Het gaat in deze dienst wat anders dan anders. Water is dit keer het thema. De waterhuishouding op aarde is aan het veranderen door de klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel, de grote droogtes in Afrika, de hevige regenbuien,……het zijn allemaal tekenen dat we op een andere manier rekening moeten gaan houden met het water. In Oeganda zijn mensen voor een groot deel van de dag bezig met het putten van water. Als wij nu de kraan open draaien, dan komt er schoon water uit. Maar hoe lang is dat nog een vanzelfsprekende zaak?  Wie zich bezig gaat houden met water, die komt als vanzelf ook de verhalen in de Bijbel tegen. De ZWO-diakenen werken mee aan deze dienst. Ds. Wim Loosman gaat voor, Rien Schippers speelt op het orgel, Erwin de Vegt en Jacqueline Bos verlenen muzikale medewerking.

Reageren is niet mogelijk