Welkom bij het Feest van de Geest

Het project Feest van de Geest wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Het kerk- en kunstproject is een inspirerend evenement waarbij professionele beeldende kunstenaars – vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie – een verbinding maken met de hedendaagse kunst. Het thema is dit jaar Levensadem. In de Vredehorst exposeren Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy.

Openingstijden:
U kunt het evenement Feest van de Geest bezoeken op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 12 mei en zondag 13 mei en zaterdag 19 mei tot en met maandag 21 mei (Pinksterweekend). De kerken zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.

Het thema Levensadem
Kunst in de kerk betekent vooral dat er verbinding is tussen de getoonde kunst en het gesproken Woord in de kerkdiensten. Beiden hebben de kracht om de verbeelding van mensen op te roepen en kunnen elkaar aanvullen en versterken. In de Bijbel wordt in Genesis 2 gesproken over ‘de levensadem’: “Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.”
Door de eeuwen heen hebben kunstenaars zich laten inspireren door het woord en hun creativiteit getoond in beelden, schilderijen, ruimtelijke objecten, enzovoort. Om tot een goede uitwisseling te komen tussen de kunst en het Woord kwamen predikanten en kunstenaars samen om elkaar te inspireren vanuit het thema ‘Levensadem’.

Vragen?
Meer informatie over de kerken en de kunstenaars vindt u op www.feestvandegeest.nl. Het evenement Feest van de Geest is een landelijk project verdeeld over acht clusters. Aan ons cluster ‘Midden en Zuidoost Drenthe nemen dertien kerken deel. Op de afbeelding ziet u de plaatsen waar kerken deelnemen in dit cluster. In totaal exposeren in ons cluster negentien kunstenaars op het thema ‘Levensadem’.

Wij hopen u te ontmoeten,
Bé Geurtsen.

Anneke van Venrooy in de Vredehorst

Niesje Metselaar in de Vredehorst

Sejo Slingenberg in de Oosterkerk

Reageren is niet mogelijk