Zondag 27 augustus – Mijzelf verloochenen?

Jezus zegt dat hij door toedoen van de hogepriesters en schriftgeleerden veel moet lijden wanneer hij Jeruzalem bereikt zal hebben. Wie Jezus wil volgen zal zichzelf moeten verloochenen en zijn kruis op zich nemen.

Wat betekent dat jezelf verloochenen? Ben je dan niets waard? Of wil het wat anders zeggen? Hoe neem je je kruis op zonder er aan onderdoor te gaan? Wat betekent deze aankondiging van het lijden voor ons in onze tijd?

Lezing: Matheus 16: 21-27 en Jesaja 6: 8-13.
Voorganger: mw Toke Hoekstra
Muziek: Wim Oostenbrink (orgel)

Reacties zijn gesloten.