Zondag 3 december

Op deze zondag start o.a. het adventsproject van de kinder-nevendienst “Een boek vol verwachtingen” (zie artikel Adventsproject kinderneven-dienst). Het thema is deze zondag: “Ik zorg voor jou”. We lezen we o.a. uit Jesaja 40 : 1- 11 en uit Marcus 13: 24-37.
Voorganger mw. Hoekstra, en medewerking wordt o.a. verleend door Simon de Vegt.

Reageren is niet mogelijk