Kerkdiensten uit de Vredehorst

Een kort rustmoment in de week met een lied, een psalm, een Bijbeltekst en gebed.
Juist in deze tijd waarin alles anders is dan anders, is het goed om God te aanbidden en je hart en hoofd bij Hem te brengen. Op woensdag 18 en 25 maart en 1 april is er daarom Vieruur in de Vredehorst. Een live voorganger en muzikaal medewerker leiden dit moment.

Kijk, luister, zing en bid mee.
Samen zijn we #nietalleen.


Op uw tablet of telefoon kunt u de melding “Bekijk deze Video op YouTube” krijgen.
Klik op de zin “Bekijk deze Video op YouTube”.  Dan kunt u het wel volgen.

De collecten voor zondag 5 april 2020

1e collecte:Diaconie t.b.v. wijkcontactwerk
Door de wijkgemeente worden contacten onderhouden binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea en dergelijke gaan gepaard met een attentie namens de wijkgemeente. Ook steun voor activiteiten om het onderlinge contact te verstevigen .

2e collecte: KIA voor JOP (Jong Protestant).
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen nog wel aan?
JOP ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren.Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken?

3e collecte:Kerk

Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is:
NL 03 RABO 0373 7126 77 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen;

Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd!

Digitale collecten tijdens de coronacrisis.

In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:

QR code
Via de QR code kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website”  klikt u op Gift/donatie.

Betalen via de website:
U kunt ook uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U komt op de website terecht waar u bijv. ook collectebonnen kunt bestellen.
Hier kunt u ook de (collecte) giften voor diaconie en / of de kerk overmaken.
U kunt dit op diverse wijzen doen.
– U kunt het koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook kunt gebruiken voor het bestellen van collectebonnen),
– u kunt anoniem een gift doen
– of een gift op naam.
U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven.
Zodra u deze gegevens hebt ingevuld kunt u uw bank kiezen en via iDEAL de betaling doen.
U ontvangt een bevestiging per mail.

Installeer de kerkgeldapp (Android, iOS)
Installeer de Kerkgeldapp op uw telefoon of tablet en draag daarin bij aan de collecte.

Via de bank
U kunt collectegeld voor de diaconie ook overmaken op reknr. NL 03 RABO 03 73 7126 77 tnv Diaconie Protestantse Gemeente.
Zet u er dan bij waar uw collectegeld voor is?

Vorige diensten terugzien?

Reageren is niet mogelijk