Kerkdiensten uit de Vredehorst

Kerkdienst kijken

Klik hierboven op Kijk live, of klik op het plaatje hiernaast.

Vacature Kerkelijk werker Pastoraat

Woensdag Vieruur – in coronatijd 29 april terugkijken

Zondag 3 mei: 75 jaar vrijheid

Op maandag 4 en dinsdag 5 mei herdenken we de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede wereldoorlog en vieren we 75 jaar vrijheid. Dit alles zal zoveel als mogelijk thuis gebeuren. Vanwege deze beperkingen denken we na over en vieren we de vrijheid in de online kerkdienst op zondag 3 mei om 9.30 uur in de Vredehorst.

Vrijheid is een breekbaar begrip. Vrijheid kan zomaar weer omslaan in onvrijheid. Wie had ooit gedacht dat onze vrijheden beperkt zouden worden nu we al een jaar lang naar deze viering van de vrijheid toeleven. Onze vrijheid in doen en laten, kan nu zomaar de onvrijheid van de ander worden als we die besmetten met het virus. Vrijheid is er pas echt als we ook de vrijheid van de ander op het oog hebben. In het scheppingsverhaal komt Adam pas echt tot leven als hij ‘een tegenover’ heeft in Eva. In Egypte en Babel zijn de farao en de koning vrij, maar de joden niet. Daarom is vrijheid altijd balanceren op een koord en iets wat telkens opnieuw gezocht moet worden. Dat is ook wat het comité 4 en 5 mei probeert te zeggen met haar gekozen thema’s in de afgelopen jaren. Geef de vrijheid telkens opnieuw door. In een paar jaar geleden uitgekomen vrijheidsboek gaf onder andere de hiphopartiest Glen de Randamie, alias Typhoon, zijn mening over vrijheid. Toen hij onderzoek deed naar de geschiedenis van zijn familie in Suriname kwam hij er achter, dat er zowel slaven als slavenhouders in zijn familie zijn terug te vinden. Blijkbaar produceer je als mens altijd beiden en is de scheidslijn tussen onvrijheid en vrijheid heel dun. Vanzelfsprekend is vrijheid daarom nooit.

Kijk, luister en vier zondag mee in de online kerkdienst via de website www.pwgdeweide.nl.

Inzameling gaven zondag 3 mei 2020


Eerste inzameling : diaconie, t.b.v vaartweek Hoogeveen .
De vaartweek Hoogeveen verzorgd vakantieweken op het Rooseveldthuis in Doorn voor ouderen uit onze gemeente. De bijdrage is bedoelt voor de (bijkomende) kosten van de vrijwilligers en het opzetten van een recreatie-programma.
Tweede inzameling : Bloemen
Derde inzameling : Kerk
In de gegeven omstandigheden loopt de kerk en de diaconie veel inzamel geld mis.
DRINGENDE OPROEP: WILT U S.V.P. DIGITAAL UW GIFT OVERMAKEN!

Digitale collecten tijdens de coronacrisis

Digitale collecten tijdens de coronacrisis zijn vanaf heden op één bankrekeningnummer NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt uw gift voor de collecte via een QR code voldoen:

In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.

Hier onder geven we een paar mogelijkheden:
Via de QR code en de Kerkgeld
Via de QR code kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website” klikt u op Gift/donatie.
Via QR-code:
U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website.
U kunt hier kiezen voor de optie “Openen op deze website”.

 

Of : u wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.
U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.
U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kan het gemeentelid de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.
U ontvangt hierna een bevestiging per mail.

Als u de collecten zelf overmaakt kunt u dit vanaf heden doen op bankrekeningnummer: NL56 RABO 0373735391 ten name van de Protestantse Gemeente Hoogeveen.
U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wil bestemmen.
Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)

Namens het College van Diaconie en College van Kerkrentmeesters,
voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

De kaarsenkrans in de diensten van Pasen.

Uitgedacht en gemaakt door Gert Kuyper en Hilje van der Vinne

Deze krans werd voor het eerst gebruikt dit jaar in de Paaswake op 11 april.
In die wake wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht terwijl gezongen wordt “Licht van Christus”.
In andere jaren wordt het licht verder verspreid door de kerk; maar in deze tijd, waarin iedereen thuis meekijkt met de vieringen, was er deze krans om die volheid en de verspreiding van het licht te laten zien.
Een krans met twaalf kaarsen, symbool voor de gemeente van Christus.

De basis van deze verbeelding bestaat uit een krans van wilgentakken. In de Bijbel wordt de wilg genoemd als beeld van Heil. (Jes. 44:3-4) Nieuw leven, door de groeisnelheid van Wilg. ( Volksnaam is o.a. Paashout.) In deze basis steken gekleurde bloemen.

De betekenis kleuren van de bloemen:
Met Pasen: roze/ zalm: licht dat doorbreekt; in het Vieruur woensdag na Pasen: geel, licht en glorie; Op zondag na Pasen, beloken Pasen, wit voor vreugde en zuiverheid. In het Vieruur op woensdag 22 april (zie foto): veelkleurigheid. Als je daarin de kleuren rood-wit-blauw en oranje in zijn opgevallen kun je daar ook een verwijzing naar de nationale herdenkingen in deze tijd in zien.
Het blauw van de vergeet-mij-nietjes: staat voor trouw, of in deze Corona-tijd: We missen elkaar maar we vergeten elkaar niet.
Tulpen verwijzen naar gebed zoals bv. in ps. 106: 47
Door de krans zijn op deze dag Klimop ranken geweven, verwijzend naar Gods trouw aan de mensen, ps. 106: 45 , niet alleen binnen de kring van licht, maar ook daarbuiten.

Kerkdiensten terugkijken?

Hierboven ziet u ‘Kijk Live’, datums en een logo staan.
Als u de dienst van de zondag of de woensdag wilt volgen, klikt u hierboven ↑ op ‘Kijk live’ ↑.
Als u andere diensten wilt terugkijken, klikt u op de datum van de dienst.
Als u hierboven op het logo klikt, komt u op de site van Mijn IPTV.
‘Kijk Live’ en de datums worden niet oranje als u er met de muis overheen gaat, maar bij het klikken werken ze wel.

Reacties zijn gesloten.