Jeugd


De ambtsgroep jeugd heeft als doel om jongeren tot ongeveer 25 jaar te laten zien wat het geloof in Christus voor hen kan betekenen. Daarnaast willen we hen betrekken bij alles wat er gebeurt en hen ook echt een plaats in de gemeente bieden. Het is belangrijk dat de jeugd weet en voelt dat we hen zien en naar hen omzien. Zo willen we een gemeente zijn waar oog en oor is voor jong en oud. Een gemeente waar we omzien naar elkaar op die manier de liefde die God voor ons heeft ook doorgeven aan elkaar.
Wij willen er voor jongeren zijn in elke situatie. We willen delen in hun vreugde, maar er ook voor hen zijn in moeilijkere tijden.
Met jeugddiaconaat willen we iets voor een ander betekenen, goed te zijn voor de ander, dichtbij en verder weg en respect te hebben voor elkaar.

We willen graag de jongeren laten ontdekken wie God voor hen is en hoe God en de liefde van Christus voor hen leidend kan zijn in hun leven. Dit doen we door middel van leren, ontspannen en ontmoeten.
De jongeren kunnen dit ervaren door de activiteiten die door de ambtsgroep jeugd worden georganiseerd, zoals catechese, clubwerk, kinder – en jongerennevendienst. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten gedurende het hele jaar.

We ontmoeten jou graag op een van onze activiteiten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;
Richard Fernhout 06-41811637

Reacties zijn gesloten.