Kinder- en Jongerennevendienst

Iedere zondag is er kindernevendienst. Aan het begin van de dienst is er een kindergesprek over het thema van de dienst en zingen we een kinderlied. Tijdens de preek komen de kinderen vanaf groep 1 in drie groepen (onder-, midden, en bovenbouw) bij elkaar in onder andere de kelder. De kinderen zijn dan bezig met het thema van de dienst, maar dan op hun eigen manier. Voor het slotgebed gaan de kinderen weer terug in de dienst.
In tijd van advent- en de veertigdagentijd voor Pasen volgen we meestal bijzondere projecten, die uitmonden op de Kerst- en Paasmorgen. In deze diensten wordt er veel aandacht aan de kinderen besteed.
Op Kerstavond is vroeg in de avond ook een speciaal ‘kinderkerstnachtdienst’ voor de kinderen.

 Jongerennevendienst

Elke 4e zondag van de  maand is er jongerennevendienst vanaf 9.30u.
Jongeren vanaf 12 jaar zijn dan van harte welkom.
De vorm waarin de dienst wordt gehouden is verschillend. We richten ons op ontmoeting met elkaar, gebed en muziek.
Steeds weer proberen we te kijken naar wat de bijbel met je dagelijkse leven te maken heeft.

Keldervieringen

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw initiatief om voor jongeren keldervieringen te gaan organiseren in het komende seizoen. Het heet kelderviering, omdat de vieringen gehouden worden van 9.30 u. tot 10.30 in de kelder beneden. De jongeren
worden in deze vieringen vanaf het begin de kelder verwacht, omdat in de gehele viering de eigen geloofsbeleving van jonge
mensen centraal zal staan.
Door middel van creatieve vormen (muziek, stelling, verhaal,…etc.) wordt geprobeerd jongeren over hun eigen mening en ervaringen te laten nadenken, maar bovenal willen we ze bekend maken met het samen vieren.
Laagdrempeligheid staat voorop. Ook een jongere die niet bekend is met kerkelijke taal en kerkelijke gebruiken moeten kunnen begrijpen wat er gebeurt.
Let goed op de aankondigingen in het na- en voorjaar, omdat je de start van deze vieringen niet mag missen.

Reacties zijn gesloten.