Diaconie

De diaconale roeping

– Wij willen onze diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervullen door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat ons aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

– Wij zoeken bij de vervulling van onze missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen in Hoogeveen.

De inspiratie

Deze komt voort uit het geloof in een God die als naam heeft:  

               Ik zal er zijn voor jou.

Werkwoorden die inspireren om aan de roeping te werken zijn: Geloven, Helpen en Bouwen.

              Geloven in een God die bevrijdt.
              Helpen om mensen tot hun recht te laten komen.
              Bouwen aan een wereld die voor ieder leefbaar is.

Zie voor uitgebreide informatie over de Diaconie: www.pknhoogeveen.nl/diaconie

Het Diaconaal Platform Hoogeveen

Het Diaconaal Platform Hoogeveen is tot stand gekomen in 2012, hierin werken veel diaconieën en levensbeschouwelijke instellingen uit de gemeente Hoogeveen samen.
Kijk voor meer informatie op: www.diaconaalplatformhoogeveen.nl

Vragen

Voor vragen m.b.t. de Diaconie kunt u contact opnemen met diaconiepwgdeweide@gmail.com

Reacties zijn gesloten.