ZWO

De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Op deze drie werkterreinen wil ZWO zich richten bij het navolgen van Jezus in woord en daad. Praktisch gezien valt het onderscheid tussen de werkvelden moeilijk te maken. Zending wordt veelal gecombineerd met ontwikkelingssamenwerking, en ook werelddiaconaat speelt hierbij vaak een ondersteunende rol.

De ZWO-groep heeft als doelstelling om de gemeente te informeren over en te stimuleren deel te nemen aan het werk van Kerk in Actie.

Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo.

Vaste werkonderdelen van de ZWO groep zijn:
– Projecten in de 40 dagentijd.
– Ondersteuning bij de twee zondagen van het Werelddiaconaat.
– De coördinatie en distributie van folders en acceptgiro’s t.b.v. de zending
– Verkoop van zendingskalenders.

Heeft u belangstelling om mee te helpen in deze werkgroep of wilt u incidenteel meewerken aan een activiteit, dan wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen via diaconiepwgdeweide@gmail.com

Reacties zijn gesloten.