Wijk en binnenlands diaconaat

De werkgroep wijk- en binnenlandsdiaconaat wil oog en oor hebben voor mensen in ons land en binnen de wijk die in de knel zijn geraakt. Zij wil, waar mogelijk, proberen die situatie te verbeteren.

Zij doet dit o.a. door:
– de Kerstpakkettenactie; inventariseren en uitdelen
– in geval van hulpvragen op sociaal en maatschappelijk terrein doorverwijzen naar de werkgroep SMH.
– mee te werken aan de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’.
– de zondagse diensten per radio/tv beschikbaar te maken.
– rond Pasen een extra attentie te bieden aan oudere gemeenteleden.
– specifieke hulpvragen in en om het huis te honoreren via de Klusgroep.
– organiseren van vrijwilligers die helpen bij het vervoer van en naar het ziekenhuis/huisarts, die boodschappen doen of voorlezen als men het zelf niet meer kan.
– tenslotte wordt er jaarlijks, in april, een stroopwafelactie gehouden ten bate van een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking in Hoogeveen e.o.
De wijkdiakenen proberen elk jaar opnieuw voldoende mensen te vinden voor de toegewezen straten; hulp is altijd welkom.

Indien u belangstelling hebt hier aan mee te werken, dan kunt u  contact opnemen via diaconiepwgdeweide@gmail.com

Reacties zijn gesloten.