Kerkdienst kijken

Door het klikken op het bovenstaande plaatje kunt u de kerkdienst bekijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

De gezamenlijke vespers in de Hoofdstraatkerk kunt u via deze link volgen.

Dag 27 – 🌳 Verdieping op vrijdag

Afgelopen zondag vierden we de maaltijd van de Heer. Het avondmaal is de kern van wat we eigenlijk elke zondag vieren. Een reden om naar de kerk te gaan.

Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis en internationale betrekkingen zegt daarover in een opgetekend gesprek in Petrus:

“Elk mens zoekt hoop of rust – en daarvoor kun je in de kerk terecht. Je krijgt er ook ‘voeding’ om je weg te gaan in het leven.” Voeding die we hard nodig hebben, vult haar gesprekspartner aan: “… juist nu de wereld voortdurend in crisis lijkt te zijn.”

Over die crisis en ons gevoel dat er crisis op crisis wordt gestapeld heeft De Graaf vorig jaar een essay geschreven. Vanuit de geschiedenis beschrijft ze het onderwerp en ontdekt dat niet zo zeer de crises zijn toegenomen, als wel ons crisisbesef. Volgens haar heeft daar vervolgens de kerk een rol te spelen.

Lees het hele gesprek tussen De Graaf en ds. Rob en Paul Visser op petrus.protestantsekerk.nl

Collecte doelen zondag 26 maart

1e inzameling: Diaconie – afdracht aan landelijk quotum
De diaconieën van onze kerk dragen financieel bij aan de landelijke organisatie van Protestantse Kerken en zo ondersteunen wij partnerorganisaties zoals INLIA (opvang van vluchtelingen) en Oiko Credit.

2e inzameling: Kerk in Actie – werelddiaconaat: Kansen creëren voor jongeren in Bangladesh
Werkloosheid onder jongeren is hoog, opleidingen sluiten niet aan op wat de arbeidsmarkt vraagt. Wij ondersteunen een project van Kerk in Actie waarin zij, met lokale partners, 300 jongeren een leer-werktraject en training in ondernemersvaardigheden laten volgen.

3e inzameling: Kerk
Het College van Kerkrentmeesters gebruikt deze gelden voor de uitgaven van onze kerk.

Palmpasenstokken maken!

Palm palm Pasen, ei koerei…. 🎼
Zaterdag 1 april a.s. om 10.30 uur in de Vredehorst

Op zaterdagochtend 1 april a.s. gaan we met elkaar Palm Pasenstokken maken in de Vredehorst. We beginnen om 10.30 uur en zijn rond 12.00 uur klaar. Tijdens de kerkdienst van zondagmorgen 2 april mag je de stok naar binnen dragen. Dit is een laagdrempelige viering voor jong en oud, die start om 9.30 uur in de Vredehorst. De kinderen verzamelen om 9.20 uur bij de trap van de kelder. Na de dienst is er koffie, thee en limonade.
Doe je ook mee?

Neem zelf 2 stokken mee, die in het midden goed aan elkaar gemaakt zijn als een kruis. De lange stok is ongeveer 70 cm en de korte stok 45 cm. Wij zorgen voor de versiering, de haantjes en muziek. Alles om er een leuke ochtend van te maken. Na afloop bewaren we de versierde stokken in de kerk tot de volgende ochtend. Aan het begin van de dienst delen we de stokken weer uit zodat iedereen zijn eigen stok kan binnendragen.

Alle kinderen die op de basisschool zitten, zijn van harte welkom. Heb je een jonger broertje of zusje die mee wil doen, dat mag ook! Je ouders mogen helpen bij het versieren.

We vinden het fijn om vooraf te weten hoeveel kinderen meedoen.
Geef je op uiterlijk vrijdag 24 maart via: kind@pwgdeweide.nl

Groeten
De kindernevendienst

Palm palm Pasen, ei koerei…. 🎼

Zaterdag 1 april a.s. om 10.30 uur in de Vredehorst

Op zaterdagochtend 1 april a.s. gaan we met elkaar Palm Pasenstokken maken in de Vredehorst. We beginnen om 10.30 uur en zijn rond 12.00 uur klaar. Tijdens de kerkdienst van zondagmorgen 2 april mag je de stok naar binnen dragen. Dit is een laagdrempelige viering voor jong en oud, die start om 9.30 uur in de Vredehorst. De kinderen verzamelen om 9.20 uur bij de trap van de kelder. Na de dienst is er koffie, thee en limonade.
Doe je ook mee?
Neem zelf 2 stokken mee, die in het midden goed aan elkaar gemaakt zijn als een kruis. De lange stok is ongeveer 70 cm en de korte stok 45 cm. Wij zorgen voor de versiering, de haantjes en muziek. Alles om er een leuke ochtend van te maken. Na afloop bewaren we de versierde stokken in de kerk tot de volgende ochtend. Aan het begin van de dienst delen we de stokken weer uit zodat iedereen zijn eigen stok kan binnendragen.
Alle kinderen die op de basisschool zitten, zijn van harte welkom. Heb je een jonger broertje of zusje die mee wil doen, dat mag ook! Je ouders mogen helpen bij het versieren.
We vinden het fijn om vooraf te weten hoeveel kinderen meedoen.
Geef je op voor vrijdag 24 maart via: kind@pwgdeweide.nl
Groeten
De kindernevendienst

Collectedoelen zondag 26 maart

1e inzameling: Diaconie – afdracht aan landelijk quotum
De diaconieën van onze kerk dragen financieel bij aan de landelijke organisatie van Protestantse Kerken en zo ondersteunen wij partnerorganisaties zoals INLIA (opvang van vluchtelingen) en Oiko Credit.
 
2e inzameling: Kerk in Actie – werelddiaconaat: Kansen creëren voor jongeren in Bangladesh
Werkloosheid onder jongeren is hoog, opleidingen sluiten niet aan op wat de arbeidsmarkt vraagt. Wij ondersteunen een project van Kerk in Actie waarin zij, met lokale partners, 300 jongeren een leer-werktraject en training in ondernemersvaardigheden laten volgen. 
 
3e inzameling: Kerk
Het College van Kerkrentmeesters gebruikt deze gelden voor de uitgaven van onze kerk.

ZONDAG 4 – Kies elke dag een moment om stil te staan.

Elke week hebben we in onze morgendiensten een opdracht meegekregen om ons voor te bereiden op Pasen. Elke opdracht is er op gericht een klein ding te veranderen. Die veranderingen beginnen bij jezelf en bij hoe jij naar jezelf en de wereld kijkt.
Deze zondag horen we over een man niet kan kijken, maar wel kan zien. Een kernverhaal over geloof.

Twee vragen deze morgen: Hoe gaat het tot nu toe met al onze challenges.

* Wie heb je opgezocht vorige week?
* Lukte het om God te danken voor de mensen om je heen?
* En zeg je nog altijd “nee” tegen de dingen die je je had voorgenomen eind februari?

Nieuwe Challenge: week 4


Deze week is de challenge om de tijd te nemen en eens écht om je heen te kijken. Kies deze voor elke dag een moment (bijvoorbeeld om 17.00 uur ’s middags) waarop je gewoon op de plek waar je bent gaat zitten. Misschien op de bank, op een stoel, misschien midden in de HEMA. Stil staan/zitten en verder niets.

Zet (als je het handig vindt) een wekker op 5 minuten en kijk om je heen: Wat zie je? Wíe zie je? Wat gebeurt er met de gedachten in je hoofd?

Durf jij het aan?

Zondag 19 maart Verander je mee?

De genezingen in de Bijbel zijn niet zomaar wonderen, maar tekenen. Het Koninkrijk wordt er in uitgetekend.
In deze dienst mogen we onze eigen ogen openen voor het teken van de genezing van de blindgeboren man in Johannes 9.
Hij blijkt een verstotene uit de gemeenschap en wordt er door zijn genezing in terug gebracht.

De verandering van deze blinde man in het verhaal van vanmorgen lijkt wel een herschepping.
Jezus gebruikt modder gemengd met zijn speeksel om zijn ogen in te smeren en zo te genezen. Veranderen is bij Jezus niet een deel van ons menszijn onbesproken en daarmee onveranderd laten. Het is een complete herschepping om zo met nieuwe ogen naar de wereld leren kijken.
Kan het teken van deze man ook van betekenis voor ons zijn? Veranderen wij mee ? Laten we onze ogen er voor openen.

In deze dienst vieren we de ‘Maaltijd van de Heer’.
Dat betekent dat wij brood en wijn uit Zijn hand ontvangen.

Thema: Open je ogen
Schriftlezing: Psalm 13 en Johannes 9: 1-39
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Wim Oostenbrink

Help mee …… puzzelen!

Na de coronapandemie komen we al weer ruim een jaar samen in ons gebouw de Vredehorst. Het went al weer om samen gemeente te mogen zijn zonder de beperkende maatregelen aan welke we ons moesten houden. We proberen de gemeente sinds vorig jaar weer op te bouwen door aan u/jou te vragen mee te helpen in het kerkenwerk.

Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat, liturgie en het jeugdwerk. Welke spreekwoorden zijn er allemaal op van toepassing ‘Vele handen maken licht werk’, ‘de handen uit de mouwen steken’, en ‘huizen op iemand kunnen bouwen’. Er zijn er vast nog meer te bedenken. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.

We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, We zoeken een voorzitter van de wijkkerkenraad een kerkrentmeester, twee pastorale wijkouderlingen, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, drie diakenen, jeugdouderlingen, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering, meedenkers over vorm en inhoud van de vieringen, regelaars van het geluid tijdens de diensten en werkers in de tuin.

Aan het einde van iedere advertentie staat aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen en waar u zich op kunt geven.
Voor iedere ingevulde vacature komt er een puzzelstukje bij in de puzzel die op het liturgische centrum komt te staan. Zo maken we in dit voorjaar samen de puzzel compleet.

Kijk voor alle vacatures in het Vacature Puzzelboek. Deze ligt achter in de kerk en is hier digitaal te vinden

Zondag 12 maart – Verander je mee?

Een ontmoeting met Jezus blijft meestal niet zonder gevolgen. Mensen veranderen in zijn nabijheid. Jezus inspireert, vraagt, wijst terecht, bekeert, geneest of wekt mensen op.

In het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw verandert zij stap voor stap. Als we het gesprek volgen, kruipen we heel langzaam in de huid van de vrouw en veranderen mee. Water speelt een grote rol in het gesprek, want het gesprek vindt plaats bij een put. Het gesprek verplaatst zich van de put naar de bron van levend water. In deze dienst wordt Sjoerd Floris van der Veer gedoopt. Ook daar komt (veel) water aan te pas.

Thema: Een bijzondere ontmoeting
Schriftlezing: Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 5-26
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Rien Schippers

ZONDAG 3 – Zoek iemand op!

Een van de kostbaarste dingen die je aan iemand anders kan geven is jouw tijd.
Spullen hebben we vaak genoeg of in overvloed, maar tijd is schaars.
Daarom is de opdracht voor deze week: Maak de wereld een beetje mooier door tijd te maken voor iemand uit je omgeving!

In het Bijbelgedeelte van deze zondag maakt Jezus tijd voor iemand. Hij ontmoet een mens waar veel andere mensen geen tijd voor hebben. Zo zijn er in ons leven ook vaak mensen waar we niet aan toe komen. Misschien omdat ze op afstand wonen, misschien omdat ze op andere tijden thuis zijn dan wijzelf. Deze week geven we aandacht iemand die je lang niet gezien of gesproken hebt.

Stap 1 : Vandaag kun je beginnen door in gedachten even terug te gaan naar een moment waarop je die ander ontmoette, sprak of iets samen deed. (zoek bijvoorbeeld een foto op in een fotoboek of op je mobiele telefoon, kijk op de socials van die persoon en maak zo even ruimte in je hoofd voor diegene.

Stap 2: stuur die persoon een berichtje, of bel die persoon op en vraag hoe het vandaag met hem/haar gaat. (dit kan bijvoorbeeld ook maandag, of dinsdag)

Stap 3 : Maak of koop iets voor die persoon: een kaartje of een kleinigheidje en stuur het op of maak een afspraak om elkaar weer eens te zien.

NB: Lastig?
Vertel de persoon waarmee je contact legt gewoon eerlijk waarom je contact zoekt en nu aan hem/haar denkt. Wij zijn in de kerk bezig met de veertigdagentijd en hebben deze zondag stil gestaan bij ontmoetingen die je kunnen veranderen. Geef aan dat de persoon met wie je contact zoekt ook een speciaal plekje in je leven heeft.

Meet and greet met Thomas Abbes

Sinds 1 februari hebben we als gemeente een jongerenwerker aangesteld.

Thomas Abbes is nu bezig met het kennismaken van de gemeente en het jeugdwerk. Graag zou hij ook ouders van onze kinderen en jongeren willen ontmoeten en kennismaken. Daarom organiseren we op 19 en 23 maart een Meet and Greet met Thomas. Zondag 19 maart om 11:00 uur voor ouders met kinderen op de basisschool en donderdag de 23e om 20:00uur voor ouders met tieners. Geef je op, neem elkaar mee en kom! Opgeven kan door te mailen naar: thomas.abbes@pwgdeweide.nl

The Passion 40daagse in Hoogeveen met het Passionkruis

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte donderdag is er een Passion 40daagse waarbij overal in Nederland kleine concerten en paaswaken worden gehouden. Ook de Vredehorst doet hier aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn.

Op 1 april 2023 is er in de Vredehorst een concert van Forever Worship, een Gospelkoor onder leiding van Bouke Sleurink. De afgelopen jaren hebben ze ondersteuning gegeven aan verschillende artiesten uit Nederland en het buitenland, zoals Kees Kraayenoord en Michael W. Smith.

Het concert heeft het thema van de The Passion: Uit liefde voor jou en begint om 19.30 uur. Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via https://zingenindekerk.nl/evenementen/forever-worship-hoogeveen/ of na de kerkdienst op zondag in de Vredehorst. Toegang is 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.

Op dezelfde dag wordt er in winkelcentrum de Weide een paaswake gehouden rond het Passionkruis. Het lichtgevende kruis staat ’s middags midden in het winkelcentrum en wordt ’s avonds naar de kerk verplaatst. De paaswake is voor een moment van bezinning, een gesprek en het aansteken van een kaarsje. Daarnaast kun je er een kaartje schrijven voor iemand die bemoediging nodig heeft. Dit alles onder het genot van iets lekkers en om samen bewust stil te staan bij de 40dagen tijd. De paaswake is vrij toegankelijk voor iedereen.

We hopen op veel belangstellingen en een geslaagd concert!

Datum: 1-4-2023
Locatie concert: de Vredehorst
Tijdstip concert: 19.30 uur
Toegang: 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.
Informatie en kaarten: ga naar lees verder of kom op zondag na de kerkdienst in de Vredehorst.

Challenge 2e zondag – Voor wie zet jij een tent op?

In de veertigdagen tijd zijn we bezig met de vraag: Verander je mee?

Deze zondag dagen Ellie en Mellie ons uit om anderen te laten stralen.
Kunnen we iemand een kleinigheidje geven? Of een compliment?
In het Bijbelverhaal horen we waar dat stralen echt over gaat.
Het heeft te maken met dicht bij God leven.

We horen over Jezus die een berg op gaat, samen met drie leerlingen.
Op de berg is hij dichtbij God. Net zoals ook Mozes en Elia ooit op een berg dichtbij God geweest zijn.
Hij ontmoet hen daar ook op die berg en Jezus gezicht begint te stralen.
Het is zo’n mooi moment dat Petrus, één van Jezus leerlingen, een tent wil opzetten.
Hij wil dit moment voor altijd vasthouden!

Een beetje zoals wij van sommige momenten ook zouden willen dat er een foto van was
Omdat het zo bijzonder was, zo écht, zo bij de kern van waar het in het leven om gaat.
Wat Petrus wil vasthouden is dit beeld van Jezus. Het is hier op deze berg duidelijk dat Jezus de Zoon van God is,
het is God die door Hem heen en van Hem afstraalt.

De challenge voor deze week heeft daar ook mee te maken:

Maak
1. Elke dag een complimentje aan iemand,
wanneer je Gods liefde en Gods licht door haar of hem heen ziet stralen en
2. Dank God dat je dit kon zien

Voorbeeldgebed:
“Dank u wel God, dat de juf zoveel geduld heeft met mij als ik de opdracht niet snap.
Dank u wel God, dat de mevrouw in de auto ons voor liet gaan op de rotonde.
dank u wel God, dat de dokters en het zorgpersoneel hun tijd, talent en aandacht inzetten om voor mensen te zorgen. Dat maakt de wereld mooier.”

Zo zet je voor even een tentje op, zoals Petrus ook wilde op de berg, maar niet te lang, omdat het leven ook geleefd moet worden.

Vesper: De zoon van Maria, wie is Hij?

In de weken voor Pasen worden op de zondagmiddagen opnieuw vespers gehouden. Avondgebeden, met muziek, kunst en verstilling.
De liturgie voor de vespers vindt u hier.

Dit jaar is de voorbereiding en uitvoering samen met andere wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Dit betekent dat sommige dingen wellicht anders zullen gaan dan in voorgaande jaren. De rode lijn door de weken heen zal gevormd worden door Bijbelgedeelten die vertellen over het leven van Jezus. We kiezen er voor ook stil te staan bij Maria, de moeder van Jezus die haar zoon heeft zien opgroeien en heeft moeten loslaten. In een volgende kerkentrommel leest u meer: dan namens de voorbereidingscommissie.

Paas-Oratorium in de Vredehorst.

Op zondag 19 maart 2023 is er in de Vredehorst een uitvoering van het Paasoratorium ” Van Liefde Ongekend” door het Christelijk Gemengd Koor “de Zeeklank” uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout. Verder werken mee Harm Hoeve uit Rouveen op orgel en Maurice van Dijk uit Kampen op trompet.
Aanvang 19.00 uur
Toegang is gratis. Er zijn wel twee collectes.
Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren en kennissen ook mee.

“Van Liefde ongekend”

Passie en Paas oratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter bestaat uit 2 delen “Lam Gods” en “Christus is waarlijk opgestaan”. Het stuk is geschreven in opdracht van het Christelijk Gemengd Koor “De Zeeklank “ Vollenhove.

Bij het schrijven van het oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig ; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium : “Van Liefde Ongekend” De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied “My song is love “unknown” van Samuel Crossman (1664) De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “ Christus is Waarlijk Opgestaan” Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

Maurice van Dijk, afgestudeerd aan de Messiaen Academie, schreef in opdracht de twee bekende boeken voor trompet: Spirit in Brass & Classic in Brass. Met Frank Glaser heeft hij vervolgens twee methodisch speelboeken voor klein koper samengesteld met de titel: Methode van de 21ste eeuw.Orkestervaring heeft hij opgedaan bij het Mulder Consort en Stichting Ars Musica en is remplancant bij diverse orkesten.Maurice van Dijk is als veelzijdig trompettist voornamelijk werkzaam in de koor- en kerkwereld. Daarnaast geeft hij trompetles aan 65 prive-leerlingen.

Harm Hoeve is een musicus die graag direct wil communiceren met zijn luisteraars en ze enthousiast wil maken voor de prachtige klanken van het orgel en haar muziek. Hij probeert de noten zo tot leven te wekken, dat de boodschap van de muziek op een aansprekende wijze overkomt. Zijn orgelspel kenmerkt zich door contrasten en dynamiek. In een recensie werd het omschreven als “enthousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet. Hij kan buitengewoon uitpakken, maar ook innemend spelen met slechts enkele registers.”

Harm Hoeve (Rouveen, 4 december 1964) kreeg zijn opleiding aan de muziekschool en het conservatorium te Zwolle. Ook volgde hij de Internationale Zomeracademie in Haarlem. In 1989 won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzerfestival; een orgelconcours voor conservatoriumstudenten.

In 2014 werd hij koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

ZONDAG 1 – Zeg eens nee!

Als kinderen iets serieus willen afspreken dan doen ze er een hoop beloftes bij. Bijvoorbeeld een pinky swear (dat je elkaar met grote ogen aankijkt en de pinken om elkaar heen haakt). Of je belooft het met twee vingers in de lucht. Ook volwassenen kunnen soms iets doen om hun beloftes en afspraken extra lading te geven. Een handdruk, een knikje, of gewoon heel veel woorden gebruiken.

Ja = Ja
Weet je dat er in de bijbel staat “Laat uw ‘ja’ een ‘ja’ zijn en uw ‘nee’ een ‘nee’.”? Als we dat opvolgen? Dan hebben we verder geen gekkigheid nodig! Je woord is dan gewoon betrouwbaar.

Jezus zegt drie keer “nee”.
Toch is “nee” zeggen wel moeilijk. Zeker als iemand je probeert te overtuigen en zegt: “ah… toe nou?” of als het eigenlijk ook wel heel verleidelijk is om wel “ja” te zeggen. In de dienst horen we vandaag twee bijbelverhalen. Eén over Adam en Eva in het paradijs, en één over Jezus. In het eerste verhaal lukt het niet om “nee” te zeggen. Maar in het tweede wel! Jezus zegt het zelfs drie keer!
Weet je waarom het hem lukte? Om dat door “nee” te zeggen tegen de duivel die hem allerlei dingen liet zien, er voor Jezus ruimte kwam om “ja” te zeggen tegen iets anders.

Soms moet je nee zeggen, zodat je ruimte krijgt om ergens anders “ja” tegen te zeggen.

De Challenge voor deze week voor ons allemaal is om dat te oefenen. Zeg deze week “nee” tegen iets, zodat er ruimte komt om bezig te zijn met God en welke plek hij in je leven mag hebben. Zeg dus “nee” tegen de talkshow op televisie. Zeg eens “nee” tegen het koekje bij de koffie en denk tijdens het koffiedrinken aan dat je bij God mag horen. Zeg eens “nee” tegen je werk of familie, zodat je ruimte hebt om “Ja!” te zeggen tegen wat er op je pad komt: een gedachte van de Heilige Geest, een mens op je weg.