Karke lösIn onrustige tijden is het goed om af en toe stil te staan, een kaars te branden of een gebed uit te spreken. Dat kan thuis, maar ook in ons kerkgebouw. Elke maandag zijn we open.

Eten in de herberg

UITNODIGING 15 JUNI 2022 Nog maar net begonnen en nu al weer de laatste keer voor aanvang van de zomervakanties. Het is de tijd van de lange avonden waarop je met mooi weer buiten kunt zijn en kunt genieten van de natuur en de ondergaande zon. Genieten kunt u ook in de Herberg waar we deze keer zomerse maaltijdsalades gaan serveren. Alle reden om u aan te melden voor 15 juni om weer gezellig samen te eten. U bent welkom vanaf 18.00 uur in de Vredehorst. De maaltijd kost € 7,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen. U kunt zich opgeven op 7 en 8 juni tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 06-2397 2418. (let op: nieuw nummer) Als u de voicemail krijgt kunt u deze inspreken met uw naam en het aantal deelnemers. Wees op tijd want vol is helaas vol. De Herbergiers.

Lees verder ….

In vuur en vlam

Kunstenaars maken eigen werk n.a.v. het thema “In Vuur en Vlam”. In onderstaande plattegrond staan de in de regio Midden en Zuid Drenthe de plaatsen met deelnemende kerken, waaronder de Vredehorst. Donderdag 26 mei, en zaterdag 28 mei en zondag 29 mei en zaterdag 4 juni, zondag 5 juni en maandag 6 juni, ’s middags van 13.00 uur t/m 17.00 uur zijn de kerken geopend voor publiek. In de Vredehorst exposeren Yolande de Vlugt, schilderijen en Tom Lucassen, beelden. Meer informatie vindt u op de website www.feestvandegeest.nl of in de folder in de kerken.

Lees verder ….

Land om van te dromen

De dienst begint a.s. zondag om 10.00 uur! Het koorproject joodse liederen en klezmermuziek onder leiding van Aliena van Dalen wordt aanstaande zondagmorgen afgesloten. Het thema is ‘land om van te dromen’. De profeet Joël geeft ons de woorden die ons helpen bij wat daar nu mee wordt bedoeld. ‘De ouderen zullen dromen dromen en de jongeren visioenen zien’ (Joël 3: 1) staat er nadat de Geest is uitgestort. Welke dromen zijn dat? En heel bijzonder dat zelfs de ouderen als eerste mee mogen dromen? Het wordt een dienst vol van muziek, hoop en bemoediging, waarin ook het klezmertrio Die Drei Dudelim uit Hilversum o.l.v. Marnix van der Leest haar medewerking verleend. De dienst begint om 10.00 uur.

Lees verder ….

Inzameling zondag 22 mei

1e Inzameling: Vakantiegeld Samen Delen

Dit jaar wordt voor de negentiende keer het Vakantiegeld Project georganiseerd. Velen van u ontvangen in de laatste week van deze maand vakantietoeslag. Via het vakantiegeld project vragen we u om een deel van uw vakantietoeslag te geven aan mensen die om welke reden dan ook heel weinig te besteden hebben. Vaak mensen in een uitkeringssituatie: kerkleden en niet kerkleden. De groep mensen in een uitkeringssituatie wordt niet kleiner en veel van hen wonen gewoon in onze buurt. Uit ervaring weten we dat een klein financieel extraatje veel betekent. Ontvangt u geen vakantietoeslag, maar heeft u wel financiële ruimte? Doet u dan ook mee ! Weet u dat ieder bedrag van harte welkom is? Al met een bedrag vanaf € 5,- kunt u anderen helpen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en alvast een goede vakantieperiode gewenst.

2e inzameling: Diaconaal Platform

3e inzameling: Kerk In de kerk staan bij de koffie de collectezakken. Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel. U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.

Lees verder ….

Koorproject: Joodse liederen met klezmermuziek

Klezmer is de jiddische feest- en dansmuziek, veelal gespeeld op bruiloften en andere feestelijke gelegenheden. Het is de traditionele, instrumentale muziek van de Oost-Europese Joden. Het klinkt vrolijk, maar toch ook een beetje treurig. Rondom deze muziek hebben we een koorproject met Joodse liederen opgezet. Denk aan het bekende Hava Nagila maar ook Hine ma tov. De liederen zullen zowel begeleid worden door Wim Oostenbrink op piano als door het Klezmer trio Die Drei Dudelim o.l.v. Marnix van der Leest uit Hilversum. De repetities starten op maandagavond 11 april van 2000 uur tot 2200 uur. De uitvoering zal zijn op zondagochtend 22 mei met als thema “Land om van te dromen”. Geef je snel op! Dat kan bij mij:) Aliena van Dalen aliena.vandalen@gmail.com 06-10712448

Lees verder ….

Help mee……..de kerk weer op te bouwen.

We hebben elkaar in de afgelopen twee jaar alleen gezien in het voorbij gaan.
Misschien op afstand naar elkaar gezwaaid of even contact gehad via de smartphone of computer.
Nu we weer langzaam open gaan en het ‘gewone’ gemeente-zijn weer een reëel perspectief is geworden, is er ook een dringende behoefte aan mensen die de wijk weer gaan helpen opbouwen.
Er zijn nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat en in het jeugdwerk. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.
We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, meld je aan om onze wijk weer op te bouwen.
We zoeken twee pastorale wijkouderlingen, een voorzitter en secretaris voor de ambtsgroep pastoraat, acht pastorale straatcontacten, vijf diakenen, een jeugdouderling, club(+)leiding en leiding voor de kindernevendienst, oppasdienst en jongerenviering.
Hier kunt u de gids vinden met alle informatie.

Lees verder ….