Inzameling zondag 27 november 2022

Sinterklaasactie:
Op initiatief van een vrijwilliger voor de Pesserhof wil de diaconie voor de Oekraïense kinderen tot en met de lagere schoolleeftijd graag een sinterklaascadeau regelen. Het gaat om 16 kinderen. Om dit mogelijk te maken vraagt de diaconie om een bijdrage van u als gemeentelid.
U kunt uw bijdrage doen in de sinterklaasdozen die u aantreft bij de collectezakken achter in de kerk. De diaconie dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Lees verder ….

Avondmaal thuis en kerkauto

Van de diaconie 
 
  Avondmaal thuis
 
  Sinds corona kijken veel gemeenteleden kerkdiensten vanuit huis. Zo ook de avondmaalsvieringen, welke worden verzorgd door de diaconie. Nu we zondags ook digitaal met elkaar verbonden zijn, willen wij als diaconie graag weten welke verwachtingen thuisvierders hebben van ons als diaconie. Wij nodigen u dan ook uit om uw suggesties en opmerkingen met ons te delen via ons emailadres diaconiepwgdeweide@gmail.com. Dan gaan wij uw reacties bespreken. Bedankt voor het meedenken!
 
Kerkauto
 
  Meer dan dertig jaar heeft Hetty Bouius chauffeurs geworven en roosters gemaakt voor de kerkauto. Onlangs heeft zij aangegeven dat ze hiermee wil stoppen en als diaconie hebben we deze taak overgenomen. Vanaf deze plek: Hetty, heel hartelijk bedankt voor alle tijd, liefde en energie die je hierin hebt gestopt!
 
Op dit moment zijn er bij ons als diaconie geen (oudere) gemeenteleden bekend die aan hebben gegeven graag opgehaald te willen worden voor de zondagse kerkdienst, maar wellicht leeft die wens wel. Mocht u gebruik willen maken van de kerkauto, stuur dan een mail naar diaconiepwgdeweide@gmail.com. Na inventarisatie van uw wensen, kijken we hoe we een en ander op kunnen pakken.
 
Hartelijke groet van uw diakenen

Lees verder ….

Straal en schitter – adventsproject Kindernevendienst 27 november

Wat doe je als het helemaal donker is? Deze eerste zondag van advent staan licht en duister centraal. Als het donker is zie je niks. Door een lichtstraal (bijvoorbeeld een zaklamp), kun je weer zien waar je bent. Ook in ons leven kan het soms donker zijn. Het is belangrijk dat er dan weer licht is. Dit licht kan door Jezus gegeven worden en ook door andere mensen om je heen kan Licht gebracht worden. Zij geven het Licht en de liefde door die zij ontvangen van God. Voorwerp: zaklantaarn Bijbeltekst: Jesaja 50 en Lukas 1: 5-25 Hele Kindernevendienstproject met kerst en advent zien? Klik dan hier

Lees verder ….

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
We gedenken gemeenteleden en anderen die in het afgelopen jaar gestorven zijn.

Op deze zondag kunnen we laten zien wat het betekent om gemeente van Jezus Christus te zijn door mee te leven met hen die een diep verdriet met zich meedragen.
Er worden geen grote woorden of gebaren van ons verwacht, het is voldoende dat we er zijn.
Voor de overledenen wordt een kaars aangestoken na het noemen van de naam en aan de nabestaanden wordt vanaf deze zondag een witte steen meegegeven met de naam van hun dierbare er op. Het symbool van de witte steen verwijst naar de tekst: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’(Openbaring 2: 17).
De witte steen verwijst naar de duurzaamheid van het leven bij God en de nieuwe naam naar de voltooiing van het leven. Een leven, dat krachtiger is dan de dood.

(zie ook het volgende bericht)

Lees verder ….

Een lichtje aansteken voor iemand die je mist

Er is op zondag 20 november een laatste kaars voor alle mensen die overleden zijn of die we missen en die niet bij name genoemd kunnen of willen worden.
Voor en na de dienst is er daarnaast gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken voor al deze dierbaren.
Dat kan in het stiltecentrum naast het buffet in de ontmoetingsruimte of op de vier statafels die in de kerkzaal staan.
We kunnen deze lichtjes niet tijdens de dienst ontsteken, omdat we moeten denken om de lengte van de viering.
Er zijn namelijk ook velen die online de dienst mee beleven.

Lees verder ….

Pubquiz in de Vredehorst

Vrijdag 25 november staat na lange tijd de oergezellige pubquiz in de ontmoetingsruimte van de Vredehorst weer op de agenda. De quiz wordt gespeeld in teams van 4 personen. Je hoeft je niet als team aan te melden, dat kun je gewoon individueel doen. De teams worden willekeurig samengesteld en dan wordt er natuurlijk fel gestreden om de eerste prijs. De quiz bestaat uit zes rondes van tien vragen. Zo is er een muziekronde, een fotoronde en een bijbelkennisronde. De hapjes voor deze avond worden verzorgd, consumpties zijn voor eigen rekening. Een gezellige en strijdvolle avond, voor alle jongeren vanaf 15 tot circa 100 jaar! Zin om mee te doen? Je bent van harte welkom! Aanvang: 20.00 uur. Meld je voor 24 november aan via de mail: ontmoetingen@pwgdeweide.nl Of telefonisch bij Henriët Annen: 06 36432806 Hartelijke groet vanuit het team Ontmoetingen, Grietje Nijmeijer, Jacqueline Wolthers, Alida Jansen en Henriët Annen  

Lees verder ….

Voor wie steek jij een lichtje aan

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. We gedenken op deze zondag de gemeenteleden die dit jaar zijn overleden. Kerken staan mensen in rouw en verdriet bij. Niet alleen leden van de kerk, maar ook niet kerkelijke buurtbewoners. We lopen vaak niet te koop met onze rouw over de geliefden die we zijn verloren aan de dood, maar het is er wel. Rond Eeuwigheidszondag is er tijd en ruimte om samen te komen, een kaarsje te branden en de namen van al die mensen (binnen en buiten onze gemeente), die gemist worden en die ons dierbaar zijn, op te schrijven of te noemen.  Op donderdagavond 17 november van 19:00 – 21:00 uur is het stiltecentrum in de kerk open en bent u van harte welkom om samen met uw familie, vrienden, buren, mensen die u dierbaar zijn een kaarsje aan te steken en te gedenken. Er ligt ook een boek waarin de namen van geliefden die zijn overleden opgeschreven kunnen worden. Vind u het fijn als een naam wordt voorgelezen in de kerkdienst op 20 november, schrijft u dit dan op 17 november in dit boek. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft…

Lees verder ….

Oproep om kinderfietsen te doneren.

Voor de schoolgaande Oekraïense kinderen is er vanuit de Pesserhof een vraag gekomen om kinderfietsen waarop de kinderen naar school kunnen. Zo mogelijk in een redelijke staat. Alle maten van fietsen zijn welkom. Misschien hebt u nog een niet meer gebruikte kinderfiets in de schuur staan. De kinderfietsen kunnen worden afgeleverd bij de: fam. Marissen, Korenstraat 41, 7908NL Hoogeveen. Tel: 0636568977. Diaconie PWG de Weide”

Lees verder ….

Zondag 13 november – God van levenden

De kerk is deze zondag gevuld met kunstwerken: schilderijen, fotografie, beelden en kunstzinnige doosjes. In de viering horen we over God die trouw blijft aan mensen in dit leven door moeilijke tijden heen. Hij trekt het donker weer van ons af. Blijf na de dienst lekker hangen voor Kunst in de Herberg.  Voorganger: ds. Jacoline Batenburg Muziek: Harry van der Veen

Lees verder ….

Zondag 13 november, Kunst in de Herberg

Op zondag 13 november is er Kunst in de Herberg in De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen. Al vele jaar tonen (semi-)professionele kunstenaars hun werk in de kerkzaal en de hal van de Vredehorst. Ook dit jaar zijn de organisatoren er in geslaagd een groot aantal kunstenaars uit de omgeving van Hoogeveen te vinden.

Lees verder ….

Stenen of brood?

Wereldwijd bevinden ons bijna in een voedselcrisis. De schepen met graan uit Oekraïne en Rusland moeten blijven varen naar de landen in Afrika om de mensen daar van brood te kunnen voorzien. In een woestijn van stenen zijn ze afhankelijk van deze schepen om te kunnen eten. In het evangelie wordt gevraagd of wij voor hen willen bidden. Bidden om brood te midden van de stenen. Jezus leert ons dat onze handen na het gebed open moeten gaan om te delen. Alleen zo trekken we samen door de woestijn in deze tijd. Het projectkoor o.l.v. Peter Smedinga werkt mee aan deze dienst en we vieren samen aan tafel hoe we ‘brood uit de hemel’ uit de hand van God ontvangen. Thema: Stenen of brood? Schriftlezingen: Deuteronomium 8: 1-10, Lucas 11: 1-12, Mattheus 7: 9 Voorganger: ds. Wim Loosman Organist: Peter v.d. Beld  

Lees verder ….