Zondag 1 november – lichtjes in de nacht

Afbeelding: pixabay.com

In het kerkelijk jaar bewegen we naar het einde toe. Eind deze maand zullen we in het licht van de eeuwigheid de namen noemen van hen die overleden.
Het betekent dat de lezingen ook steeds meer gaan over het einde, eindigheid en hoe te leven in het licht daarvan.
Deze zondag horen we over tien meisjes met lichtjes onderweg naar een bruiloftsfeest.

Lezing: Mattheus 25: 1-13
Voorganger:

Lees verder ….

Inzameling 1 november

1e inzameling: De najaarszendingscollecte is vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor de ontwikkeling van vrouwen in de kerk op Papoea,/br>

2e inzameling Kerk, t.b.v. onderhoud gebouwen en energiekosten.

3e inzameling: Kerk

Vriendelijk verzoek met betrekking tot het (digitaal) Collecteren

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk. Lees verder ….

Aanmelden dienst 1 november

– Er is Kindernevendienst. Opgave hiervoor verplicht! Graag met opgave van de leeftijd, dan weet de Kindernevendienst met welke leeftijden ze rekening moeten houden.
– Er is oppas van 0-4 jarigen. Opgave verplicht!
– Maximaal 30 personen. Vol = vol.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.met kinderen voor de kindernevendienst, (leeftijd jaar)
en kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Muziek terwijl u kerkt

Inmiddels een aantal maanden verder in coronatijd, blikken wij als muzikale medewerkers terug op een periode waarin veel is gebeurd. Ineens was het stil in de kerk. Geen muziek, geen samenzang. En wat nu? Gelukkig zijn de harten van de gemeente blijven zingen, en doen we dat tot op de dag van vandaag met volle overgave voor God. We zetten voorzangers in om de lofzang gaande te houden, en ook de Vredehorstband

Lees verder ….

Aanpassingen maatregelen i.v.m. corona

Naar aanleiding van de laatste overheidsmaatregelen onderstaand het nieuwe beleid van onze wijkgemeente: Als PWG de Weide houden we ons zoveel als mogelijk aan de regels en kiezen we het zekere voor het onzekere en zoeken niet de grenzen op. Verantwoordelijkheid wordt gevoeld en genomen. Met de huidige inzichten en in goed onderling overleg heeft het moderamen samen met het corona veiligheidsteam het volgende besloten:

  • Als PWG de Weide maken we geen aanspraak op de uitzonderingsregeling die voor kerken

    Lees verder ….

Maximum aantal bezoekers per 11 oktober

Helaas is het maximum aantal bezoekers door de overheid gereduceerd naar 30.

Als wijkkerkenraad nemen wij ook het dringend advies over de mondkapjes ons ter harte en hebben daarom besloten een mondkapje te dragen wanneer we in beweging zijn. Wij nodigen u van harte uit ons voorbeeld te volgen.

Lees verder ….

Collectanten gezocht

Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Kerken staan op omdat ze geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Ze helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen

Lees verder ….