Agenda

Een Nieuw Begin, vespers in de 40-dagen tijd.

“Zou het kunnen dat een volk in vrede leeft? Zou het kunnen zonder oorlog, zonder haat? Zou het kunnen met tien woorden: Een blauwdruk voor shalom; Een afspraak hoe het leven hier kan zijn?”   Kerk in Actie koos als thema voor de 40-dagentijd Een nieuw begin. Als liturgiewerkgroep nemen we dit over voor de Vespers. We lezen Oudtestamentische verhalen over een volk dat weliswaar is bevrijd, maar nu niet weet hoe te leven. Ze willen terug.  Dan verbindt de Eeuwige zich aan dit volk, Hij sluit een verbond met ze en

Lees verder ….

Eten in de Herberg

Het is prachtig weer als ik dit stukje schrijf, je krijgt gewoon de lentekriebels. De volgende Eten in de Herberg is op woensdag 20 maart. We gaan dan naar het Limburgse heuvelland. Op het menu staat namelijk Zoervleisch met Frites. Een typisch Limburgs gerecht. En toch weet geen enkele Limburger waarom dat zo is. Zoervleisch/zuurvlees bestaat als recept al zo lang, dat niemand zich meer afvraagt hoe dit gerecht in de provinciale keuken terecht is gekomen. Iedere Limburger die buiten Limburg woont, heeft er nu en dan heimwee naar, dat wel. Kom

Lees verder ….

Veelkleurigheid: last of zegen?

In ons beleidsplan staat: ‘De rijkdom van verscheidenheid en veelkleurigheid vraagt van ons als geloofsgemeenschap nadrukkelijk om onderlinge verdraagzaamheid. We hebben niet allemaal dezelfde voorkeuren. Vooral als het gaat om de eredienst, in al haar facetten, zijn we verscheiden in onze voorkeuren. Verschillen in geloofsbeleving zijn door de eeuwen heen de aanleiding geweest voor kerkscheuringen en kerkverlating. Toch kiezen wij er in volle overtuiging voor elkaar in verscheidenheid vast te houden.’ De preek die over dit thema door ds. Wim Loosman op zondag 3 maart is gehouden kunt u hieronder vinden. Klik hier

Lees verder ….

Kinderkoor in het voorjaar

We kijken terug op een prachtige uitvoering van de musical ‘Bureau Knetter’ op Kerstmorgen. Op zondag 3 februari gaan we na de ochtenddienst verder met het kinderkoor in onze gemeente, want….…zingen is laten zien wat je voelt. Ben je blij of verdrietig? Vind je het moeilijk om dat te zeggen? Zing het dan.…zingen is plezier hebben. Daarom is zingen in een groep ook zo leuk: want samen heb je meer plezier. Alleen zingen is ook leuk, maar in een groep voel je echt dat je bij elkaar hoort. …zingen is niet saai: je

Lees verder ….

Water!

Zondag 3 februari – Themaviering over water. (9.30 u. inloop met koffie, aanvang om 10.00 uur) Het gaat in deze dienst wat anders dan anders. Water is dit keer het thema. De waterhuishouding op aarde is aan het veranderen door de klimaatverandering. De stijging van de zeespiegel, de grote droogtes in Afrika, de hevige regenbuien,……het zijn allemaal tekenen dat we op een andere manier rekening moeten gaan houden met het water. In Oeganda zijn mensen voor een groot deel van de dag bezig met het putten van water. Als wij nu de kraan

Lees verder ….