Kerkdiensten kijken

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

Er zijn op dit moment problemen bij de rechtstreekse uitzendingen op android apparaten (telefoons, tablets). Na 20 – 30 seconden verbreekt de verbinding.

De diensten rechtstreeks bekijken op de laptop, iPhone, Ipad is wel mogelijk. En u kunt de kerkdienst na afloop bekijken via Kerkdiensten terugkijken.

Zondag 17 october – Opstandingsleven

Er is leven na de dood. Dat zong Freek de Jonge eens in een satirisch liedje.
In onze ogen is het een absurde, haast satirische, vraag die de Sadduceeën aan Jezus stellen: Wiens vrouw is de weduwe van zeven broers bij de opstanding? Welke leven heeft zij na de dood? Ze zijn immers alle zeven met haar getrouwd geweest…
Proberen ze Jezus belachelijk te maken? Dat is nog maar de vraag.
Immers, in het deutero-canonieke boek Tobit wordt de treurige geschiedenis verteld van Sara, die al zeven keer weduwe is geworden en niets liever wil dan nu zelf ook sterven.
Overigens geeft Jezus geen antwoord op de vraag, maar plaatst hij haar in een ander perspectief.

Schriftlezingen: 2 Makkabeeën 7, Marcus 12: 12-27
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Harry van der Veen

Lees verder ….

Inzameling zondag 17 oktober


.
1e Inzameling: Diaconale wijkkassen

2e inzameling:
De tweede collecte is vandaag voor het Werelddiaconaat, Kerk in Actie.
De afgelopen weken werden flyers uitgedeeld. Werken aan een stabiele toekomst in Kameroen. Daar gaat het over.

Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland, heeft een droog klimaat. De woestijn rukt op.
De Lutherse Broederkerk helpt: een kleine kerk met 250.000 leden en 1300 kerken in een islamitische omgeving.
De mensen leren nieuwe landbouwtechnieken en manieren om hun producten te bewaren. Opdat de grond meer opbrengt en uitdroging wordt tegengegaan.

Daarnaast worden predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau’s. Voorgangers leren hoe om te gaan met de problemen waar de mensen mee te maken krijgen: armoede en als minderheidsgroep leven samen met Moslims.

Driekwart van de collecte opbrengst is voor de landbouw, een kwart voor de predikantenopleiding.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL25RABO0373712766 t.n.v. Werelddiaconaat Hoogeveen en o.v.v. versterk de kerk van Kameroen.

3e inzameling: Kerk

In de kerk staan achter in de zaal bij de uitgang de collectezakken.

Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel.
U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.

Lees verder ….

Aanmelden zondag 17 oktober

– Aanmelding voor de dienst is niet meer verplicht, maar wel wenselijk.
– De kindernevendienst is weer in de kerk. Opgave van de kinderen is gewenst zodat de kindernevendienst weet hoeveel kinderen van welke leeftijd ze kunnen verwachten.
– Er is oppas van 0-4 jarigen. Ook hiervoor is opgave gewenst.    met kinderen voor de kindernevendienst, (leeftijd jaar)
    en kinder(en) voor de oppasdienst.

    Lees verder ….