Zondag 9 mei – De vrucht van de wijnstok

Afbeelding: Pixabay.com

Op de zesde zodat van Pasen mogen we vanuit weer een nieuw licht beseffen wat de opstanding en het lege graf voor ons betekenen.
We horen over het gebod dat Jezus ons geeft om lief te hebben zoals hij heeft liefgehad.
Kunnen wij die vruchten dragen? Zodat het anderen mag smaken?

Lezing: Johannes 15:9-17
Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Organist: Rien Schippers

Lees verder ….

Inzameling zondag 9 mei

1e inzameling:
Diaconiale wijkkassen:

Voor elke wijkdiakonie is er beschikking over een wijkkas voor het opzetten en uitvoeren van diverse wijkactiviteiten, bv. buurtmaaltijden, groepsactiviteiten en stimulering van ontmoetingen van gemeenteleden.

2e inzameling: Plaatselijk pastoraal werk

3e inzameling: Kerk

.
De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
 

U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

  Lees verder ….

Bezoeken éénouder gezin

De diaconie vraagt aan de gemeente of er leden zijn die bereid zijn met enige regelmaat een bezoek af te leggen aan een éénoudergezin.
Het hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn.
Een groepje mensen mag ook afwisselend op bezoek gaan.
Het gaat wel om een avond en geen dagbezoek.
Als je hiervoor belangstelling hebt of hiertoe bereid bent kun je voor nadere informatie contact opnemen met diaconie@pwgdeweide.nl

Lees verder ….

Vakantiegeldproject zomer 2021

… Samen Delen …

In de maand mei zullen de meeste mensen weer hun vakantiegeld ontvangen.
Tot en met 2019 ging in diezelfde periode het project Vakantiegeld Samen Delen van start. Wie mee deed stond een deel van het ontvangen vakantiegeld af en dit geld werd verdeeld onder mensen die een aanvraag konden doen als zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeerden.

Vanwege het coronavirus kon het project vorig jaar niet doorgaan.
Onlangs is er in de werkgroep overleg geweest over het al dan niet opstarten dit jaar.
Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie op dit moment nauwelijks anders is dan die in 2020.
Er zijn nog steeds allerlei beperkende maatregelen van kracht.
Verschillende opties zijn

Lees verder ….

Vacature Kerkelijk Werker

De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een KERKELIJK WERKER voor versterking van het pastorale werk in de gemeente.

De visie van de protestantse wijkgemeente de Weide wordt samengevat in de woorden: Dichtbij God, elkaar en de wereld.
Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap.
Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’.

Vacaturetekst in .pdf

Lees verder ….

Voedselbank

Het is meer dan geweldig hoe we als gemeente de Voedselbankactie weer hebben opgepakt.
Op allerlei manieren is er gedoneerd.
Eenmalige kleine en grote bedragen en of een vast maandelijks bedrag.
In ieder geval een totaalbedrag dat het mogelijk maakt om direct van start te gaan en dat hebben we gedaan.
De eerste levering was twee weken geleden, 101 netten sinaasappels. U ziet het op de bijgaande foto.
Deze week gaan we opnieuw iets bestellen en bezorgen, dat is dan de bijdrage voor de maand april.
Nogmaals dank voor deze flitsende start.

Wilt u ook, via de mail of een whatsappbericht , persoonlijk op de hoogte worden gehouden over

Lees verder ….

Koorproject met liederen van Huub Oosterhuis

Op zondag 30 mei wordt er een dienst gehouden met liederen geschreven door de dichter Huub Oosterhuis. Dat is een heel andere muzikale stijl dan we tot nu toe gedaan hebben. We hebben hiervoor gekozen omdat de liederen, gedichten en gebeden van Huub Oosterhuis bij veel mensen bekend zijn en min of meer een vaste plaats in onze kerkdiensten hebben gekregen. U of jij kunt meezingen met de liederen ‘Die chaos schiep tot mensenland’ en ‘Om liefde’. U kunt er ook voor kiezen één lied mee te zingen. We gaan er voorlopig nog vanuit dat we alles digitaal vorm moeten geven. Na opgave krijgt u uw partij thuis toegestuurd met een instructie hoe

Lees verder ….

Wat nemen we mee deze maand?, voedselbankactie Vredehorst

Ja we zijn er nog en ja we gaan weer van start.
Hopelijk willen jullie weer aanhaken en je “steentje” bijdragen. Hoe belangrijk de diensten op zondag ook zijn, kerkzijn is meer!
We kunnen als kerk, door bij te dragen aan de voedselbank, laten zien dat we midden in de maatschappij willen staan en er voor al onze naasten willen zijn.
In de afgelopen maanden hebben we als kerk dmv extra collectes en vanuit het Diaconaal Platform Hoogeveen de voedselbank gesteund met voedsel en financiën voor hun verhuizing naar de Kanaalweg.
Wat gaan we nu doen vanuit de Vredehorst?
Omdat we in deze tijd niet zo makkelijk goederen kunnen inzamelen, willen we u vragen bv. maandelijks een kleine financiële bijdrage

Lees verder ….