Kerkdienst kijken

Door het klikken op het bovenstaande plaatje kunt u de kerkdienst bekijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

 
De vesper om 17.00 uur in de Hoofdstraatkerk is te bekijken via deze link.
 

Wekelijkse collecte

Scan de QR code voor overzicht wekelijkse collecte doelen of klik hier of op de QR code. Hier kunt u ook direct uw gift doen.

Ontmoetingsmorgens in De Vredehorst

Woensdag 28 februari is er weer een ontmoetingsmorgen in De Vredehorst.

U bent van harte welkom om samen gezellig een kopje koffie te drinken tussen 9.30 uur en 11.30 uur.


Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom! 

Alle bollen verzamelen!

Vanuit de tuingroep vragen we u om uitgebloeide potjes met krokussen en narcissen, die u niet zelf herplant, in te leveren bij de tuingroep.

De potjes mogen bij het schuurtje worden geplaatst.
De tuingroep zorgt ervoor, dat deze bolletjes in de tuin worden gepoot. Hierdoor is er in het vroege voorjaar meer voedsel te vinden voor de insecten rond de kerk en het staat ook super-vrolijk!

Natuurlijk zijn ook bollen van blauwe druifjes en tulpen welkom.

Alvast hartelijk bedankt namens de tuingroep,
Geert Pel

Op de berg – zondag 25 februari

In drukke tijden is het belangrijk rust te nemen. Ook als er veel op je afkomt is een time-out cruciaal als je scherp wilt blijven.

In het Bijbelgedeelte van deze zondag gaat Jezus met drie van zijn leerlingen een berg op. Ook zij hebben een moment van bezinning en stilte nodig om verder te kunnen. Wat ze daar boven op de berg ervaren is indrukwekkend. Petrus heeft de moed om onder woorden te brengen wat er in hem omgaat. Helpt hij met zijn reactie ook ons om tot onszelf te komen?

Thema; Op de berg
Schriftlezingen: Exodus 24:12-18 en Marcus 9:2-9
Voorganger: ds. Janke Bolhuis
Organist: Wim Oostenbrink

Samen op de bres voor gezinnen in Oekraïne.

Acht keer reed mijn collega Ron in de laatste 1,5 jaar naar Oekraïne om humanitaire goederen en voedsel te brengen en mensen op te halen. Op 24 maart staat er een volgende rit gepland uit naam van “Elburg helpt Oekraïne”: er gaan 3 bussen op weg, welke gevuld moeten worden met spullen. Ron heeft hiervoor al 6 bedden met matrassen, een koelkast en een diepvries geregeld.

De laatste rit van Ron ging naar een “weeshuis”, waar 80 kinderen worden opgevangen, die onder het puin vandaan zijn gehaald of die langs de weg liepen. Van 2 van deze kinderen zijn onlangs de moeders en andere gezinsleden gevonden, maar van de andere kinderen is niet duidelijk of er nog ouders in leven zijn.

De 2 moeders en kinderen zijn herenigd en deze gezinnen zijn ondergebracht in primitieve omstandigheden in west-Oekraïne. Ron is nu bezig om voor deze mensen het een en ander te regelen voor hun woning en voor henzelf. Denk hierbij aan kleding en keukenspullen. Hij heeft al pannensets geregeld, maar nog geen serviesgoed (borden, glazen), bestek en dergelijke.
Ook is hij op zoek naar kleding voor deze vrouwen en kinderen.

Daarnaast is er in bredere zin heel veel behoefte aan incontinentiemateriaal en sondevoeding.

Het gaat om kinderen van 8, 9, 12, 14, 15 en 17 jaar en 2 volwassen vrouwen. Informatie over deze gezinnen (jongens, meisjes, kleding- en schoenmaten) kan verkregen worden bij mij, Herko Reinders. Van alle spullen, die u beschikbaar hebt, maak ik een lijst, om met mijn collega Ron te overleggen wat hij ermee kan.

Het zou fantastisch zijn als we met elkaar kunnen bijdragen aan het vullen van de bussen met de gevraagde items.

Namens mijn collega en de mensen in Oekraïne: ontzettend bedankt!

Herko Reinders, 06-20912331
hareinders@hotmail.com

Sparen in de 40-dagen-tijd.

Zondag 18 februari zijn de spaardoosjes weer uitgedeeld bij de kindernevendienst.
Deze 40 dagen mogen de jongeren, maar ook de minder-jongeren, sparen voor kansarme jongeren in Colombia, zodat zij een opleiding kunnen volgen in de horeca.

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.
Met de spaardoosjes kan gespaard worden voor het programma van Kerk in Actie en worden kansarme jongeren in Colombia op weg geholpen naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst.

Helpen jullie weer mee?
De spaardoosjes liggen ook achterin de kerk.

Vallen en opstaan

We gaan in de komende veertigdagentijd samen met de leerling Petrus op weg naar Pasen. De grote vraag is of hij een struikelblok of een steenrots is om op te bouwen? Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Het zal telkens vallen en opstaan worden met Petrus.

Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. De kinderen volgen een iets andere verhalenserie dan de volwassenen in de kerkzaal, maar samen komen we op Paasmorgen uit bij Simon Petrus die als eerste door Maria van Magdala wordt aangesproken als ze opgemerkt heeft dat de steen voor het graf is weggerold.

Op deze eerste zondag in de veertig dagen lezen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn en over de belijdenis van Petrus die gevolgd wordt door een strenge bersping van Jezus. Petrus wordt zelfs satan genoemd.

Thema: Steenrots of struikelblok?
Schriftlezing: Marcus 1: 9-13 en Marcus 8: 27-33
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Peter ten Kate

Beroepingscommissie, iets voor u of voor jou?

Op 18 januari 2024 is door de Algemene Kerkenraad besloten dat we op zoek mogen naar een nieuwe predikant in de vacature van ds. Jacoline Batenburg.
De kerkenraad is daarom op zoek naar gemeenteleden die zitting willen nemen in een beroepingscommissie. Om hierin een goede afspiegeling van onze wijk te krijgen, zijn we op zoek naar jonge en iets minder jonge gemeenteleden. Aanmelden kan tot 1 maart bij de scriba van de kerkenraad: mevrouw Gretha van Mulligen, e-mail scriba@pwgdeweide.nl.

 

Actie Kerkbalans 2024: Voorlopige toezegging 2024.

Het bedrag is op dit moment: € 1.027.721,00
Heel mooi bedrag, gelukkig boven onze begroting.

Mocht je/u nog geen bijdrage hebben gedaan dan kan u alsnog uw bijdrage voor 2024 doen.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Kijk voor meer informatie op pghoogeveen.nl/kerkbalans.
Of bel gerust ons kerkelijk bureau 0528-230471

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Speciaal woord van dank voor al onze lopers en de wijkhoofden.
Klasse wat jullie weer gedaan hebben.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Werkgroep Financiën
Janny Oost, Ger Oving, Feddy van der Bent, Arjen Giethoorn, Evert Everts en Albert Prins.

Ons moment (van Aalt en Mariska)

Zaterdag 17 februari vieren Aalt van den Ende en Mariska van Boeyen, dat zij al meer dan 15 jaar een stel zijn.

Zij doen dit in een viering van woord en gebed; een viering, die zij “ons moment” noemen. Het nummer van Gerald Troost bracht hen bij deze benaming.

De dienst begint om 13.30u; inloop vanaf 13.00u.

Met deze viering geven Aalt en Mariska hun dankbaarheid vorm voor de Liefde van God, die ze in elkaar ontvangen.
Zij zouden het erg leuk vinden, als gemeenteleden deze dienst met hen mee willen vieren.
Wees welkom!

De liturgie is tijdens de dienst te volgen via de beamerpresentatie. Mocht u willen beschikken over een gedrukt exemplaar, vragen wij u daar via bijgevoegd bestand, zelf zorg voor te dragen.

Berichtje over onze DE-punten

Vorige maand hebben we, via DE, onze waardepunten geschonken aan het Oranjefonds. Hierover hebben we bericht terug ontvangen.

Het Oranjefonds is erg dankbaar voor onze schenking. Deze heeft bijgedragen aan het Maatjesproject, waarbij vrijwilligers worden gekoppeld aan ex-dak/thuislozen, (ex)drugsverslaafden, mensen met psychische problemen of mensen met problematische schulden.
Samen gaan ze op stap en doen ze gezellige dingen, nét waar iemand behoefte aan heeft.
De vrijwilligers krijgen training en professionele begeleiding en geven hun maatje weer perspectief op de toekomst.

Het spaardoel van de DE-punten in 2024 is het Nationaal Ouderenfonds.
Dit fonds draagt bij aan een groter sociaal netwerk voor ouderen, die daar behoefte aan hebben. Het hele jaar door brengt het Ouderenfonds ouderen met elkaar in contact. Dankzij dit fonds voelen veel ouderen zich minder eenzaam.

De DE-doos staat achter in de kerk.
Graag de punten in een papieren envelop, waarop aan de buitenkant is geschreven, hoeveel punten de envelop bevat.
Als diaconie vinden we het fijn, als de punten niet in een plastic zakje worden aangeleverd.

Vespers in de Hoofdstraatkerk

“Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan” (LB 1002).

In de 40 dagen tot Pasen is er elke zondagmiddag om 17.00 uur een Vesper/Avondgebed in de Hoofdstraatkerk, voorbereid door predikanten en liturgiecommissies uit meerdere wijken. Bedoeld voor heel Hoogeveen dus. Hoe zou het ook anders kunnen. Iedereen is welkom!
We lezen verhalen uit het Oude Testament die gaan over het verbond dat God sluit met Noach en vervolgens met het volk dat, bevrijd uit zijn slavenbestaan , door de woestijn op weg is naar een beloofd land. Op de berg krijgt Mozes leefregels mee. Bij aankomst in het nieuwe land viert het volk Pesach. Wij zijn ook op weg naar Pasen. Maar eenvoudig is het niet. De profeet Elia ziet het niet meer zitten, totdat de Heer zelf verschijnt, in een zacht briesje. De profeet Jeremia spreekt van een níeuw verbond: de wet van de Heer in het hart van de mensen zodat ze die altijd bij zich hebben. De profeet Jesaja spreekt over de lijdende knecht. Dat is het einde niet. Dan komt Jezus. In de woestijn verleid door eerzucht, hebzucht en heerszucht. Hij wint! Zijn leerlingen zien hem helder glanzend wit boven op de berg. Een stem klinkt: “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hém”. Eenvoudig is het niet. Op weg naar het Pesachfeest in Jeruzalem vindt Jezus de tempel vol handelaars en geldwisselaars. Hij maakt er korte metten mee. De tijd is gekomen, schrijft Johannes. Welke tijd? We lezen verder. Een grote menigte mensen krijgt te eten, weer op een berg, kort voor het Joodse Pesachfeest.
“Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad, zingen elkaar de toekomst in. Wij struikelen en staan weer op: iedere dag een nieuw begin.” (LB 1002)
Onderweg naar Pasen, elke zondag een stukje verder. U bent van harte welkom om mee te lezen en te zingen. Er is ruimte voor gebeden. Er zijn organisten en andere musici en een projectkoor. Gemeenteleden gaan voor in deze vieringen.
In de week voor Pasen, de Stille Week, lezen we hoe het verder gaat.
Nies Muis, namens de liturgievoorbereidingsgroep.

Ambulant-predikant ds Schaap komt naar De Weide

De kerkenraad is verheugd u mede te delen dat ds Henriëtte Schaap tot 31 december 2024 als ambulant-predikant de vacature gaat vervullen, die is ontstaan door het vertrek van ds Jacoline Batenburg.

Ds Henriëtte Schaap zal voor 20 uur per week in onze gemeente gaan werken. Naast de pastorale zorg zal zij ook meedraaien in het preekrooster en ingezet worden voor de sacramenten.

Meer over ds Henriëtte Schaap vindt u hier

Zet je masker af! -Zondag 11 februari – Doopdienst

In dit weekend wordt in grote delen van Nederland met name onder de rivieren carnaval gevierd. In Drenthe merken we daar niet veel van. Er zijn in Drenthe wel wat katholieke enclaves vooral in het Zuidoosten, maar verder blijft het rustig in de provincie. Carnaval betekent even zijn wie je niet bent. Even een ander zijn.

Daarom dragen de meeste mensen een masker. Ze verschuilen zich voor een paar dagen. Wat zou het dragen van een masker op een carnavalsfeest te maken kunnen hebben met het genezen van de verlamde man in het evangelieverhaal op deze zondagmorgen? En welke rol spelen de vier vrienden in dit verhaal? Als je het verhaal van de verlamde man en zijn vier vrienden goed leest, dan doen we zo af en toe allemaal aan carnaval.
In deze dienst worden Ezra Janoah van der Meer en Nathan Benjamin Peeneman gedoopt.

Thema: Zet je masker af…..
Schriftlezing: Jesaja 43: 16-21 en Marcus 2: 1-12
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Alex Visscher
m.m.v. Aliena van Dalen(zang), Caroline van Haeringen (zang) en Hans Hooijer (gitaar)

We gaan beginnen met schilderen in de kelder! KOM JE HELPEN?

Heb jij a.s. zaterdag tijd om te komen helpen schilderen?
‘s morgens? 09:00
of
‘s middags 13:00

of liever een andere keer?

Kom je helpen schilderen in de kelder?
even een uurtje of een dagdeel?

a.s. zaterdag of een moment zelf ingepland?

Geef je even op! dan plannen we het in!

Lianneliezenga@gmail.com

Ontmoetingsmiddag Ouderencontact

Woensdag 7 februari vindt de volgende ontmoetingsmiddag plaats van het Ouderencontact.

Aanvang 14.15 uur in De Vredehorst.

Greet Blokzijl gaat ons het een en ander vertellen over iconen.

Contactgegevens staan in de kerkentrommel.

Iedereen is van harte welkom!

Huispaaskaarsen 2024

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een huispaaskaars 2024 te bestellen. U kunt kiezen uit 6 modellen in verschillende lengtes.

Huispaaskaarsen met wasreliëf en opdruk afbeelding A: “DE VERRIJZENIS”(in lengtes van 30, 40, 60 cm)

Er zijn zes prachtige wasreliëf uitvoeringen beschikbaar (in lengtes van 25, 30, 40 en 60 cm)

B:‘DE DUIF MET REGENBOOG’; C:’DE LEVENSBOOM’; D:’VREDESDUIF’E: ‘STAUROGRAM’ F: ‘CHI-RHO KRUIS’.

Lees verder ….