Collectedoelen zondag 11 juni

1e inzameling: Diaconie – wijkcontactwerk
De wijkgemeenten onderhouden pastorale en diaconale contacten binnen hun wijken. Bezoeken naar aanleiding van een geboorte of overlijden, bij jubilea of ziekte. Er zijn veel gelegenheden, waarbij gemeenteleden een attentie namens de wijkgemeente ontvangen.

2e inzameling: Kerk – Evangelisatie
Als christenen hebben we ook als taak om het woord van God te verspreiden. Met deze collecte ondersteunen we evangelisatieprojecten van de Protestantse Kerk Nederland.

3e inzameling: Kerk
Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

Vakantiegeldproject

Voor de 20e keer wordt in Hoogeveen de actie ‘Vakantiegeld samen delen’ georganiseerd.

In mei ontvangen veel mensen een financieel extraatje, vakantiegeld. Doel van deze actie is om vakantiegeld te delen met mensen die een financieel steuntje in de rug hard nodig hebben. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de organisatie en in de brochure die u kunt vinden onder deze link.

Wilt u een aanvraag doen?
De deelnamestrook, met de voorwaarden waarnaar wordt verwezen, is verkrijgbaar in de deelnemende kerken en bij de genoemde vertegenwoordigers. Deze staan vermeld in de brochure die u vind onder de link.

Collectedoelen zondag 4 juni

1e inzameling: Diaconie – lokale projecten
Hiermee ondersteunen we organisaties, die in Hoogeveen e.o. actief zijn, zoals het Toon Hermans-huis en Dorcas.

2e inzameling: Kerk – Plaatselijk wijkwerk
Met de opbrengst van deze collecte maken we activiteiten in de verschillende wijken in Hoogeveen mogelijk.

3e inzameling: Kerk
Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

25 juni Kinderkerkdienst

Op zondagmorgen 25 juni is er een kinderkerkdienst in de Vredehorst. Zeg het voort: dit wil je niet missen!

De ark van Noach

Collectedoelen zondag 28 mei

1e inzameling: Diaconie – wijkcontactwerk
Binnen de wijkgemeenten zijn veel vrijwilligers actief om contact te onderhouden met broeders en zusters. Mensen worden bezocht bij geboorten, jubilea, ziekte en rouw, waarbij gemeenteleden veelal een attentie namens de wijkgemeente ontvangen.

2e inzameling: Diaconie – Egyptisch Bijbelgenootschap
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de Bijbelverhalen lezen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.

3e inzameling: Kerk
Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

Zondag 28 mei – Gods Geest doormiddel van mensen

Een historische week!

Tóen. Dáár. In Jeruzalem. Toen. Daar, begón het.
op die Pinksterdag. Op de vijftigste dag na Pasen.
‘Een zuchie’. Feest van de tov-heid (goedheid) van God.

Lezing: Exodus 19:1,2,16-18;20:1-17 NBV21
Handelingen 2:1-13 NBV21
Voorganger: ds Jan Bakker
Organist: Alex Visscher

In de kindernevendienst gaat het over jouw taal mijn taal.

Pop-upcampings voor gezinnen die het financieel zwaar hebben.

Ook dit jaar kunnen gezinnen, die rond de armoedegrens leven, gratis op vakantie op één van de drie pop-upcampings van Dabar*.

Vorig jaar is de IZB (vereniging voor zending in Nederland) dit nieuwe initiatief gestart: pop-upcampings voor gezinnen, die het financieel zwaar hebben en niet met elkaar op vakantie kunnen.
De gezinnen, die vorig jaar van dit initiatief gebruik hebben mogen maken, hebben het initiatief zeer gewaardeerd. Ze zijn echt tot rust gekomen en hebben een fijne week gehad. Ook kon op een praktische en toegankelijke manier iets van het evangelie gedeeld worden, zonder dat dit werd opgedrongen.

Kent u/ken jij gezinnen die graag op vakantie willen, maar dit niet kunnen betalen, omdat ze van een minimuminkomen moeten rondkomen? Dan kunt u hen van dit initiatief op de hoogte brengen zodat zij mogelijk ook op vakantie kunnen.
Om zoveel mogelijk gezinnen de gelegenheid te geven voor een vakantie op een pop-upcamping, kan een gezin zich eenmaal per 3 jaar inschrijven.

Zie bijgevoegde link voor meer informatie.

*Dabar: een organisatie, waarbinnen jongeren handen en voeten aan het evangelie geven, door recreatieprogramma’s te verzorgen op Nederlandse campings.

Ontmoetingsmorgens in De Vredehorst

Woensdag 24 mei is er weer een ontmoetingsmorgen in De Vredehorst. U bent van harte welkom om samen gezellig een kopje koffie te drinken tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom!

Tuinonderhoud

Het is a.s. zaterdag, 27 mei, weer de laatste zaterdag van de maand. Dat betekent, dat een aantal leden van de tuingroep tussen ongeveer 9 en 12 uur te vinden zijn rond de Vredehorst om deze omgeving netjes te houden.

De werkzaamheden bestaan uit schoffelen, harken, vegen en snoeien. Rond 10u wordt er altijd gezamenlijk koffie gedronken.
De groep is klein, nieuwe leden zijn van harte welkom!
Als het u/jou leuk lijkt, om zaterdagmorgen één of meerdere uren te helpen, voel je dan van harte welkom!

Zondag 21 mei – Jezus belooft ons een nieuwe helper

Het komt wel op ons aan, maar het hangt niet van ons af. Een doordenkertje. Je moet beide laten gelden. Jezus zegt eigenlijk: je moet al het mogelijke doen, en het onmogelijke ook. Maar weet tegelijk dat het de Heer zelf is die zijn werk onder ons zal voltooien. Hij belooft ons een nieuwe helper…Hij laat ons niet alleen. Wat een hoopvolle belofte.

Welkom in de viering!

Lezing: Jesaja 35: 1-10 en Johannes 14:15-28 (Bijbel in gewone taal)
Voorganger: mevr. Heleen Hornstra
Organist: Rien Schippers

Gratis gezinsvakantie voor gezin uit Hoogeveen

Veel Nederlanders kunnen niet op vakantie door gebrek aan geld. Het vakantiebureau, partner van Kerk in Actie, biedt samen met RCN Vakantieparken ook dit jaar weer 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau aan.

Onder andere als diaconie kan een aanvraag voor een gezin worden ingediend. De diaconie heeft in dit licht een gezin voorgedragen en deze voordracht is gehonoreerd. In de eerste week van mei zijn zij naar de Veluwe geweest.
Als diaconie probeerden we het vakantiegevoel te verhogen, door een financiële bijdrage en een mand met enkele nuttige en lekkere spullen en het regelen van het vervoer naar en van het park door enkele diakenen.
Het gezin was dankbaar voor dit alles en gaf in een reactie nadien aan, een geweldige week te hebben gehad, waarin o.a. is gefietst en gewandeld en lekker gegeten.

Diaconie

ds. Wim Loosman tijdelijk afwezig

Ook de komende periode zal Wim zijn werkzaamheden nog niet hervatten. Urgente zaken in het pastoraat worden door ds. Jacoline Batenburg opgepakt.

Wim laat weten dat de ontvangen blijken van medeleven hartverwarmend zijn. Het helpt hem in zijn herstelproces en het doet hem zeer goed..

12 mei 2023
Alex Visscher
Voorzitter wijkkerkenraad

Afscheidstour The Psalm Project op vrijdag 19 mei in de Vredehorst

Na ruim 13 jaar komt er helaas een einde aan The Psalm Project. Maar niet zonder dat de band nog één keer flink van zich laat horen! Reserveer dus nu je tickets voor een afscheidsconcert.

De afscheidsconcerten zijn uitbundig en feestelijk. Voor de pauze hoor je nog een keer al je favoriete Psalm Project liederen en na de pauze speelt de band het volledige album Kyrie i.s.m. The Choir Company o.l.v. Maarten Wassink. Ben jij er ook bij? Het concert begint om 20.00 uur.

‘Lees verder’ in de app voor het bestellen van kaarten of bezoek de site www.zingenindekerk.nl/psalmproject (volwassenen €17,50, kinderen €5,-).

Tuinonderhoud

Zaterdag 29 april is de laatste zaterdag van de maand en dat betekent, dat een aantal leden van de tuingroep de handen uit de mouwen steken, om de omgeving van de Vredehorst netjes te houden.

De werkzaamheden bestaan uit schoffelen, harken, vegen en snoeien. Rond 10u wordt er altijd gezamenlijk koffie gedronken.
De groep is niet groot, maar wel gezellig!
Lijkt het u/jou leuk en zinvol om te helpen, voel je dan van harte welkom op zaterdag 29 april.
Ook als je niet de hele ochtend kunt, ben je/bent u van harte welkom.

“Zeven stappen naar een nieuwe schepping”

Dit thema is gekozen naar aanleiding van het scheppingsverhaal zoals we dat vinden in Genesis 1.

De nummers die ik heb gekozen, passen bij de zeven scheppingsdagen. We gaan met elkaar drie koorarrangementen instuderen te weten:

The Lord is my light – Oslo Gospel
Here comes the sun – The Beatles
What a wonderful world – Louis Armstrong

Maandagavond 24 april van 1930 uur – 2130 uur beginnen we met de repetities.

De Vredehorstband zorgt voor de begeleiding.

Opgeven kan bij mij:
Aliena van Dalen

Help mee …… puzzelen!

Na de coronapandemie komen we al weer ruim een jaar samen in ons gebouw de Vredehorst. Het went al weer om samen gemeente te mogen zijn zonder de beperkende maatregelen aan welke we ons moesten houden. We proberen de gemeente sinds vorig jaar weer op te bouwen door aan u/jou te vragen mee te helpen in het kerkenwerk.

Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat, liturgie en het jeugdwerk. Welke spreekwoorden zijn er allemaal op van toepassing ‘Vele handen maken licht werk’, ‘de handen uit de mouwen steken’, en ‘huizen op iemand kunnen bouwen’. Er zijn er vast nog meer te bedenken. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.

We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, We zoeken een voorzitter van de wijkkerkenraad een kerkrentmeester, twee pastorale wijkouderlingen, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, drie diakenen, jeugdouderlingen, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering, meedenkers over vorm en inhoud van de vieringen, regelaars van het geluid tijdens de diensten en werkers in de tuin.

Aan het einde van iedere advertentie staat aangegeven bij wie u informatie kunt krijgen en waar u zich op kunt geven.
Voor iedere ingevulde vacature komt er een puzzelstukje bij in de puzzel die op het liturgische centrum komt te staan. Zo maken we in dit voorjaar samen de puzzel compleet.

Kijk voor alle vacatures in het Vacature Puzzelboek. Deze ligt achter in de kerk en is hier digitaal te vinden