Kerkdiensten kijken

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

Er zijn op dit moment problemen bij de rechtstreekse uitzendingen op android apparaten (telefoons, tablets). Na 20 – 30 seconden verbreekt de verbinding.

De diensten rechtstreeks bekijken op de laptop, iPhone, Ipad is wel mogelijk. En u kunt de kerkdienst na afloop bekijken via Kerkdiensten terugkijken.

Aanmelden zondag 26 september

– Aanmelding blijft voorlopig verplicht
– De kindernevendienst is weer in de kerk. Opgave van de kinderen is nodig zodat we weten hoeveel kinderen van welke leeftijd we kunnen verwachten.
– Na afloop van de dienst is er koffie buiten de kerk.
– Er is oppas van 0-4 jarigen. Ook hiervoor is opgave nodig.

Helaas lukt het op dit moment niet een bevestingsmail te verzenden.
Als u de groene melding krijgt ‘het is verzonden’ mag u aannemen dat deze aanmelding bij ons aankomt.  met kinderen voor de kindernevendienst, (leeftijd jaar)
  en kinder(en) voor de oppasdienst.

  Lees verder ….

  Inzameling zondag 19 september

  1e Inzameling: Diaconie algemeen
  2e inzameling: Kerk In Aktie – Bouw de kerk in Syrië weer op
  In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
  Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
  Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië.

  3e inzameling: Kerk

  In de kerk staan achter in de zaal bij de uitgang de collectezakken.

  Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel.
  U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.

  Lees verder ….

  Vrijdag 24 september Startactiviteit JEUGD

  We gaan weer beginnen: de kindernevendienst, de oppas, kerk op schoot, kinderprojectkoor, clubs, club+, 15+, 16+, kerkdiensten en wie weet wat allemaal nog meer.
  Voor iedereen die de kinderen en de jeugd in onze wijk een warm hart toedraagt is er vrijdag 24 september een ontmoeting in de Vredehorst.

  Er is muziek door, een gesproken woord door ds. Jacoline, een presentatie van de plannen uit de AGJ en natuurlijk bidden we ook samen voor het jaar dat gaat komen. Verder is er ruimte voor samen-zijn: gezelligheid, ontmoeting en een beetje competitie. Ben je erbij? Geef je dan alvast op via het volgende formulier: Dan weten we dat we je kunnen verwachten!


   Lees verder ….

   Eten in de Herberg

   Het is al weer even geleden dat u van ons hebt gehoord.
   We hebben nog steeds te maken met maatregelen rond Covid-19 en het virus waart met pieken en dalen nog steeds rond.
   Wel komen er langzaam maar zeker steeds meer versoepelingen en ook in de Vredehorst wordt het een en ander georganiseerd voor de doelgroep waarvoor ook wij actief zijn.
   In de praktijk blijkt de 1,5 meter afstand echter wel moeilijk houdbaar en dat begrijpen wij ook heel goed, want iedereen kijkt er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en te spreken.
   Onlangs zijn wij voor overleg bij elkaar geweest om te zien wat wel en niet kan.
   Graag zouden wij dit najaar weer opstarten maar er blijken toch een aantal praktische zaken nog niet goed ingevuld te kunnen worden.
   De kerken in Hoogeveen nemen de afstandsregels erg serieus en dan wordt bijvoorbeeld duidelijk dat we ons werk in de kleine keuken niet naar behoren kunnen doen.
   Ook het afstand houden aan tafel en bij gesprekken valt gewoon niet mee. Hoe graag we het ook willen om weer gezellig met elkaar te eten en te praten en hoe we het ook missen, hebben we toch besloten de ontwikkelingen in het najaar aan te zien en weer op te starten als het veilig genoeg is en de 1,5 meter niet meer van toepassing is.

   Met een hartelijke groet,

   namens de Herbergiers,

   Hilda Lenten

   Lees verder ….