Kerkdiensten in de Vredehorst

Zolang we geen kerkdiensten kunnen houden, proberen we langs digitale weg u onze kerkdiensten aan te bieden.

Op deze pagina ziet u een klein voorproefje, wilt u het groter zien kunt u klikken op Diensten Bekijken boven in het menu. Op die pagina kunt u ook bijdragen aan de collecte.

Woensdag Vieruur – in coronatijd.

Een kort rustmoment in de week met een lied, een psalm, een Bijbeltekst en gebed.
Juist in deze tijd waarin alles anders is dan anders, is het goed om God te aanbidden en je hart en hoofd bij Hem te brengen. Op woensdag 18 en 25 maart en 1 april is er daarom Vieruur in de Vredehorst. Een live voorganger en muzikaal medewerker leiden dit moment.

Kijk, luister, zing en bid mee.
Samen zijn we #nietalleen.

U kunt inschakelen rond de klok van 16.00 uur op het kanaal van de kerk-Tv en op website van PWG de Weide – www.pwgdeweide.nl. Ook kunt u het Vieruur later terugkijken.

Ook andere diensten kunt u terugvinden op Diensten Bekijken.

 

HELP HELPEN!

Het zijn nu lastige tijden voor veel mensen. Voor veel ouderen is het omzien naar elkaar nu extra belangrijk. Wanneer je aan huis gekluisterd zit is het soms handig wanneer iemand even een boodschapje wil doen, de hond uitlaten, medicijnen halen en noem maar op.

Daarom is er een belteam in PWG de Weide opgezet die gaat inventariseren waar hulp nodig is bij 70+ leden.

Nu zijn we op zoek naar jou. Zou jij af en toe eens wat voor iemand willen doen?

Geef jou naam en wat voor soort werkzaamheden je wel zou willen doen door op coronahulp@pwgdeweide.nl . Dan benaderen we je als dat nodig is.

Fijn dat je wilt helpen! Alvast bedankt namens degenen die je hulp kunnen gebruiken!

De collecten voor zondag 5 april 2020

1e collecte:Diaconie t.b.v. wijkcontactwerk Door de wijkgemeente worden contacten onderhouden binnen de wijken. Bezoeken bij welkomst, geboorten, jubilea en dergelijke gaan gepaard met een attentie namens de wijkgemeente. Ook steun voor activiteiten om het onderlinge contact te verstevigen . 2e collecte: KIA voor JOP (Jong Protestant). Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen nog wel aan? JOP ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren.Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken? 3e collecte:Kerk Het centrale rekeningnummer

Lees verder ….

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook onze PKN-kerken in Hoogeveen, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden luiden de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken.  Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar

Lees verder ….

Pastoraat en het coronavirus.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment de ouderen in de wijk niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie als ernstige ziekte. Dit in lijn met de maatregelen van de Nederlandse overheid en om te voorkomen dat we het virus onbewust overdragen aan deze meer kwetsbare groep. Ook het bezoekwerk aan andere (jongere) gemeenteleden wordt alleen gedaan in ernstige situaties nadat beide partijen zijn overeengekomen dat er geen risico’s aan verbonden zijn. De voorbereiding van uitvaarten vindt zoveel als mogelijk telefonisch

Lees verder ….

Maatregelen coronavirus

De Algemene Kerkenraad heeft besloten het advies van de rijksoverheid en de richtlijnen van de PKN te volgen en alle kerkdiensten tot 31 maart geen doorgang te laten vinden. Voor zondag 15 maart verwijzen we naar NPO2 waar ds. René de Reuver een meditatie houdt. Vanaf zondag 22 maart wordt via deze website een meditatie van een van eigen wijkpredikanten uitgezonden op het tijdstip van de kerkdienst. Ook de musical ‘Kaïn gaat niet door op de geplande data. (Later hierover meer) Voor het gebruik van de Vredehorst voor bijvoorbeeld begrafenisdiensten geldt de beperking

Lees verder ….

Diensten in De Vredehorst en het coronavirus

Naar aanleiding van de actuele berichtgeving met betrekking tot het coronavirus en de diensten in de Vredehorst, komt de kerkenraad zo spoedig mogelijk met informatie. Zodra er meer bekend is kunt u dit terugvinden op de website, www.pwgdeweide.nl en de Facebookpagina van PWG de Weide.

Lees verder ….

Schikking Biddag 2020

De aarde, Gods schepping, onze creatie. Wat is er gaande, het houdt me bezig, Het maakt machteloos, verdrietig en boos. Wanneer ik m’n ogen sluit, zie ik de mooiste kleuren, Kon het op aarde maar een fractie zijn, waarvan ik droom. Onze Heer, Helpt U ons alstublieft, om te denken in de kleuren van ons hart, Zodat we kunnen leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Groene mosbol                – de aarde Kronkelwilg                      –  de richting naar het

Lees verder ….