Karke lösIn onrustige tijden is het goed om af en toe stil te staan, een kaars te branden of een gebed uit te spreken. Dat kan thuis, maar ook in ons kerkgebouw. Elke maandag zijn we open.

American Party

Uitnodiging!! American Party🌺 Voor alle jeugdleiders van de Vredehorst. Van kinderoppas, voorbereidingen kinderdienst tot club+. Een gezellige avond op 9 juli vanaf 18 uur tot 22.15 in het oude kerkje van Echten. Neem zelf een lekker gerecht mee en drinken. Heb je nu ook zin in zo’n gezellige avond? Geef je dan op als jeugdleiding. De jeugd en wij kunnen nog wel enthousiaste mensen gebruiken! Dan mag je ook gelijk aanschuiven bij deze gezellig avond🥳🍲🥂 Groetjes van Jacoline, Alice, Marijn, Inge en Lianne Opgave bij marijn@vanrijswijk.nu of lianneliezenga@gmail.com  

Lees verder ….

Uitnodiging! American Party

Uitnodiging!!
American Party🌺

Voor alle jeugdleiders van de Vredehorst.
Van kinderoppas, voorbereidingen kinderdienst tot club+.
Een gezellige avond op 9 juli vanaf 18 uur tot 22.15 in het oude kerkje van Echten. Neem zelf een lekker gerecht mee en drinken.

Heb je nu ook zin in zo’n gezellige avond? Geef je dan op als jeugdleiding.
De jeugd en wij kunnen nog wel enthousiaste mensen gebruiken!

Dan mag je ook gelijk aanschuiven bij deze gezellig avond🥳🍲🥂

Groetjes van
Jacoline, Alice, Marijn, Inge en Lianne

Opgave bij
marijn@vanrijswijk.nu of lianneliezenga@gmail.com

Lees verder ….

Zomerfilosofie in Hoogeveen, gesprek over leven en dood voor iedereen!

Spannend en boeiend. Graag nodig ik u uit voor een bijzondere serie zomergesprekken. Hoewel de meeste activiteiten zijn gestopt, leek het me zinvol een paar momenten van ontmoeting te creëren. We gaan daarbij in gesprek op een open en onbevangen manier over een niet zo alledaags thema, dat toch zo onlosmakelijk bij het leven hoort: de dood. Dat is spannend en tegelijk ook boeiend. Zomerfilosofie wil een ontmoetingsplek zijn voor ieder die het interessant vindt en de moed heeft om over eindigheid en de dood na te denken, en daar met anderen over te spreken. Zonder voorop gezet plan of ‘agenda’ wil ik dit bijzondere thema bespreekbaar maken. Het gaat er niet om een opvatting of overtuiging over te brengen. Het is ook geen rouw verwerkingsgroep, al is er alle ruimte om eigen ervaringen te delen. Het enige doel is open en met ruimte voor ieders inbreng een zinvolle middag in de zomer te creëren door middel van een boeiend onderwerp. Wij zullen gebruik maken van beeld, poëzie en/of muziek. Voor iedereen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten. Het vraagt misschien moed om hieraan mee te doen. Maar ik spreek uit ervaring als ik zeg dat deelnemers uit eerdere groepen enthousiast waren over deze bijeenkomsten. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de dood te kijken, kan deze bespreekbaar worden. En als iets bespreekbaar is mag het er zijn en kan het haar eigen plek innemen. Weet hebben van de dood is weet hebben van het leven.

Lees verder ….

Inzameling zondag 26 juni

1e Inzameling: Diaconie t.b.v afdracht landelijk quotum

2e inzameling: Kerk t.b.v. onderhoud gebouwen en energiekosten

3e inzameling: Kerk

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is AppostelLogo.png

In de kerk staan bij de koffie de collectezakken.

Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel.
U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.

Lees verder ….

Feest van de Geest – In vuur en vlam

Zondag is het Pinksterfeest. Het thema is ‘In vuur en vlam’. Het spreekwoord ‘In vuur en vlam staan’ betekent opgewonden zijn. Het kan vervolgens twee kanten uitgaan. Opgewonden door drift om een meningsverschil of omdat een mens passie heeft voor iets of iemand. Het laatste is het mooiste. Op dit moment zien we wat het betekent als delen van de natuur of mensen letterlijk in vuur en vlam staan. Door de klimaatverandering zijn er meer bosbranden dan anders en de oorlog in Oekraïne laat ons zien hoe vlammen kunnen zorgen voor de vreselijkste dood die er is. Wat betekent het als tongen van vuur zich op de hoofden van de discipelen zetten als de Geest neerdaalt? In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, van woensdagvond 25 mei tot en met maandag 6 juni, is ons kerkgebouw open voor het publiek. We doen mee aan Feest van de Geest met als thema ‘In vuur en vlam’. Kunstenaars presenteren en exposeren in de regio nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest met dit thema en de architectuur van kerkgebouwen. De beeldhouwer Tom Lucassen uit Ommen en schilderes Yolande van der Vlugt uit Exloo zijn aanstaande zondag te gast in onze kerk.  

Lees verder ….

In vuur en vlam

Kunstenaars maken eigen werk n.a.v. het thema “In Vuur en Vlam”. In onderstaande plattegrond staan de in de regio Midden en Zuid Drenthe de plaatsen met deelnemende kerken, waaronder de Vredehorst. Donderdag 26 mei, en zaterdag 28 mei en zondag 29 mei en zaterdag 4 juni, zondag 5 juni en maandag 6 juni, ’s middags van 13.00 uur t/m 17.00 uur zijn de kerken geopend voor publiek. In de Vredehorst exposeren Yolande de Vlugt, schilderijen en Tom Lucassen, beelden. Meer informatie vindt u op de website www.feestvandegeest.nl of in de folder in de kerken.

Lees verder ….

Land om van te dromen

De dienst begint a.s. zondag om 10.00 uur! Het koorproject joodse liederen en klezmermuziek onder leiding van Aliena van Dalen wordt aanstaande zondagmorgen afgesloten. Het thema is ‘land om van te dromen’. De profeet Joël geeft ons de woorden die ons helpen bij wat daar nu mee wordt bedoeld. ‘De ouderen zullen dromen dromen en de jongeren visioenen zien’ (Joël 3: 1) staat er nadat de Geest is uitgestort. Welke dromen zijn dat? En heel bijzonder dat zelfs de ouderen als eerste mee mogen dromen? Het wordt een dienst vol van muziek, hoop en bemoediging, waarin ook het klezmertrio Die Drei Dudelim uit Hilversum o.l.v. Marnix van der Leest haar medewerking verleend. De dienst begint om 10.00 uur.

Lees verder ….

Help mee……..de kerk weer op te bouwen.

We hebben elkaar in de afgelopen twee jaar alleen gezien in het voorbij gaan.
Misschien op afstand naar elkaar gezwaaid of even contact gehad via de smartphone of computer.
Nu we weer langzaam open gaan en het ‘gewone’ gemeente-zijn weer een reëel perspectief is geworden, is er ook een dringende behoefte aan mensen die de wijk weer gaan helpen opbouwen.
Er zijn nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het pastoraat, het diaconaat en in het jeugdwerk. Het gaat er om dat er mensen nodig zijn die Gods werk onder de mensen handen en voeten willen geven. Daadwerkelijk onderdeel van het lichaam van Christus willen zijn. Alleen als er genoeg mensen zijn, gaat dat lukken.
We willen in onze wijk graag veelkleurig zijn: niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox, meld je aan om onze wijk weer op te bouwen.
We zoeken twee pastorale wijkouderlingen, een voorzitter en secretaris voor de ambtsgroep pastoraat, acht pastorale straatcontacten, vijf diakenen, een jeugdouderling, club(+)leiding en leiding voor de kindernevendienst, oppasdienst en jongerenviering.
Hier kunt u de gids vinden met alle informatie.

Lees verder ….