Wekelijkse collecte

Scan de QR code voor overzicht wekelijkse collecte doelen of klik hier of op de QR code. Hier kunt u ook direct uw gift doen.

Zomerserie over Handelingen

In de tweede helft van juli en de eerste helft van de maand augustus wil ds. Wim Loosman in de erediensten op zondagmorgen met u/met jou lezen en preken over het boek Handelingen der apostelen. Op de afbeelding ziet u ze alle twaalf op een rij.

Het boek Handelingen werd vaak alleen maar gelezen als een verslag van de zaken binnen het allereerste, joodse christendom. Zonder dit gezichtspunt helemaal af te vallen gaan we samen meer ontdekken. De verhalen zijn vooral ook gelijkenissen van het Koninkrijk en de lijdens- en opstandingsverhalen verwijzen naar het lijden, sterven en opstaan van Christus zelf. De Handelingen blijken vooral gelezen te kunnen worden als ‘het evangelie opnieuw’. Het wordt een interessante zoektocht als we gaan lezen over het leven van de eerste gemeente en horen over Ananias en Safira (Handelingen 5) op zondag 21 juli, het leven van de eerste martelaar Stefanus (Handelingen 7) op 28 juli, de bekering van Saulus (Handelingen 9) op 11 augustus en Cornelius (Handelingen 10) op zondag 18 augustus.

Afscheid van Aliena van Dalen als muzikaal medewerker

In de jongerenviering op zondag 14 juli aanstaande nemen we afscheid van Aliena van Dalen als muzikaal medewerker in onze gemeente. In de afgelopen vijf jaar heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de muzikale ontwikkeling in onze wijk.

Samen met Anne Verhart begon ze vijf jaar geleden aan deze taak en na het vertrek van Anne in 2021 zette ze het werk alleen voort. Vooral in de coronatijd was dat niet altijd even gemakkelijk, maar door haar grote inzet lukte het toch om bijvoorbeeld digitale koorprojecten op te zetten. We mogen door de jaren heen terugkijken op hele mooie koorprojecten met eigentijdse onderwerpen, de begeleiding van het kinderkoor, bijdrages in de jongerenvieringen, en niet in de laatste plaats de top 2000 diensten. Hartelijk dank voor het vele werk. Ongetwijfeld zal ze blijven zingen en musiceren in onze gemeente. Helaas mag er geen opvolger voor Aliena benoemd worden en zullen we als gemeente de uitdaging aan moeten gaan om vooral de organisatorische kant van haar werk zelf voort te zetten.

a.s. zondag JEUGDDIENST Thema vriendschap

komende zondag. 14 juli is er weer een jeugddienst.

Het thema is vriendschap komende zondag.
de dienst is voorbereid samen met een aantal jongeren.

We zouden het leuk vinden als veel van jullie aanwezig zijn.
jong én oud.

Als kerk vinden we jeugd en jeugdwerk erg belangrijk, dus gaan er van uit dat velen van jullie komen!

In deze dienst staan we ook stil bij de overstap van groep 8 van de KND
en nemen we afscheid van Aliena van Dalen als muzikaal medewerker.

tot zondag!

PS. neem je mobiel mee! deze ben je nodig. je jongeren leggen wel uit hoe en wat!

Koffieochtenden in de zomer

Ook in de zomer zijn er koffieochtenden. De eerstvolgende koffieochtend is op woensdag 24 juli in De Vredehorst.

U bent van harte welkom om samen gezellig een kopje koffie te drinken tussen 10.00 uur en 11.30 uur.


Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom! 

Gezocht, foto en/of beeldmateriaal van onze kerk

Beste gemeenteleden,

Als beroepingscommissie zouden wij graag een impressie van onze kerk maken d.m.v. foto’s en korte filmpjes. Deze impressie komt op de website van de kerk om de nieuwe predikant een beeld te geven. Stuur ons daarom dus geen foto’s waarvan u niet wilt dat ze online komen.

Heeft u foto’s? Stuur deze dan via de mail naar: beroepingscommissie@pwgdeweide.nl

Noodhulp Israël en Gaza.

Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken…
Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dat juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt, kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn.

De escalatie van geweld in het Midden-Oosten heeft sinds oktober 2023 aan duizenden kinderen het leven gekost. Nog veel meer leven er er elk moment van de dag in angst. Ze zijn zowel lichamelijk als psychisch in groot gevaar. Een groot deel van de ruim 1 miljoen kinderen in Gaza is ondervoed, bijna allemaal hebben ze extreme stress, scholen zijn gesloten. Ook in Israël zijn kinderen slachtoffer van geweld en onzekerheid en ook zij hebben hulp nodig.

Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza en Israël. In deze moeilijke omstandigheden gaat KiA door met het werk en zodra de grenzen weer open zijn, schalen ze de hulp meteen op.

Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt KiA voor hen in actie en doet een beroep op ons voor donaties.
De gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Aktie kan worden overgemaakt via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v Noodhulp. Of ga via de link (verder lezen) rechtstreeks naar de donatiepagina van Kerk in Actie.

Namens de diaconie,
Dianne Buit

Start op zondag 15 september

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.

Ook wij doen als gemeente mee aan dit jaarthema. Wie wil helpen om de startzondag op zondag 15 september voor te bereiden? We beginnen met een dienst voor jonger en ouder. Daarna gaan we over naar de koffie, thee en limonade, de activiteiten met voor elk wat wils en sluiten af met een lunch. Opgave bij Ds. Henriette Schaap (h.schaap@pwgdeweide.nl) en/of ds. Wim Loosman (w.Loosman@pwgdeweide.nl). De eerste vergadering is op woensdag 17 juli in de Vredehorst.

Een wit steentje met een nieuwe naam


Voor de overledenen in onze gemeente wordt sinds zondag 26 november 2017 een wit steentje beschreven met de roep- en achternaam en de sterfdatum.

Het symbool van de witte steen verwijst naar de tekst: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’(Openbaring 2: 17). De witte steen verwijst naar de duurzaamheid van het leven bij God en de nieuwe naam naar de voltooiing van het leven. Een leven, dat krachtiger is dan de dood. De nieuwe naam op het steentje is voor ons verborgen, maar wij kunnen wel de vertrouwde naam weergeven en in ons midden in ere houden. Zo is het een verwijzing naar: bij God raakt niemand weg, daarom mogen ook wij een plaats inruimen voor wie ons ontvallen zijn. Op de zondag waarop mededeling van overlijden wordt gedaan, wordt de steen geplaatst bij de steen met de tekst uit Openbaring en de brandende kaars in de gedenkhoek door de ouderling van dienst tijdens het zingen door de gemeente van “Niemand leeft of sterft voor zichzelf, wij zijn met Christus één.’ (Gezang 91: 1 uit Lied voor de kerken 1973). Aan het einde van het jaar worden de stenen op voleindingszondag aan de families meegegeven.

De tafelkaarsen

Onlangs werd er gevraagd naar de betekenis van de brandende tafelkaarsen op onze liturgische tafel. Ze worden op enkele uitzonderingen na iedere zondag aan het begin van de viering aangestoken.

Over de twee kaarsen wordt wel gezegd dat ze verwijzen naar het Oude en Nieuwe Testament. Zo mogen de brandende kaarsen gezien worden, maar het gaat vooral om het verspreiden van het licht van de opstanding. Onze kerkdiensten worden geleid van achter de tafel, die in het midden staat van het podium.
Die tafel verwijst naar de eerste gemeenten, waarin iedere viering bestond uit een maaltijd waarin het brood gegeten en de wijn werd gedronken. Aan het einde van zo´n grootste maaltijd, werd ook ´het avondmaal´ gevierd. Een echte preek was er in de eerste gemeenten nog niet. Wel werden er voordrachten gehouden, die eeuwen later pas de vorm van een zelfstandige preek hebben gekregen. Nog weer veel later bleef de preek over en werd ´de Maaltijd van de Heer´ in de reformatorische kerken maar vier keer per jaar gevierd. Jammer genoeg. Het leiden van de dienst vanachter de tafel verwijst naar de oorsprong van onze kerk als maaltijdgemeenschap. Wat een mooi symbool.

Door het aansteken van de tafelkaarsen aan het begin van de dienst op deze tafel brengen wij het opstandingslicht van Christus naar de tafel. Het licht van de Paaskaars wordt overgebracht naar de tafel. Het is geen moment van hilariteit. Blijft het kaarsje onderweg wel branden? Nemen de kaarsen het licht over? Het is bedoeld als moment van rust en stilte. Stil worden door en voor het Licht, dat Jezus wil zijn. De Paaskaars verwijst naar de opgestane Christus en dat opstandingslicht wordt naar de tafel gebracht. Het is de plaats van het delen van brood en wijn. Daar past het licht van deze kaarsen bij, want in het boek Openbaring staat dat in de toekomst de nieuwe stad zal neerdalen. In die stad is er geen tempel meer en is er geen licht van zon en maan meer nodig, want het Lam zelf zal voor ons het licht zijn. Openbaring 21:. 22Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. (Openbaring 21:22 en 23). De tafelkaarsen wijzen ons naar deze toekomst, waar het Lam zelf (dat de zonden der wereld wegdraagt) ons licht zal zijn.

Vissers van mensen

We zijn deze zomer samen ‘vissers van mensen’ als het om de vacatures in onze wijk gaat. Inmiddels is Harold Buit bereid gevonden om te helpen als hovenier in de tuin van de kerk en wil Emile Boer jeugddiaken worden.

Met name in het jeugdwerk hebben we nog meer nieuwe mensen nodig: jeugdouderlingen, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering! Daarnaast zoeken we een scriba, pastorale wijkouderlingen of pastorale werkers, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, een wijkdiaken, mensen die tijdens de dienst willen oppassen op de allerkleinsten en werkers in de tuin. Alles staat prachtig omschreven in ons nieuwe vacatureboekje dat in papiervorm in onze kerk ligt, maar ook online staat in de app en op onze website. Aan het einde van iedere advertentie in het vacatureboekje staat aangegeven bij wie u/jij informatie kunt krijgen en waar u/jij zich op kunt geven. Voor iedere ingevulde vacature komt er op zondagmorgen een visje bij in het net die op het liturgische centrum hangt. Zo maken we deze zomer samen het net vol.

Gezocht JEUGDAMBSDRAGER

Kom jij ons team versterken?

Als kerk vinden we jeugd erg belangrijk.
nu moeten we de daad bij het woord voegen!

Kom jij ons helpen?
Structureel mee denken en werken?

Voor vragen: mail of bel met: Thomas.abbes@PWGdeweide.nl of 06-52573355

Help mee……..het net uitgooien en vissen te vangen!

We gaan deze zomer samen ‘vissers van mensen’ worden. Dat zijn we al, maar nu speciaal gericht op de openstaande vacatures in onze wijk. Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het werk in onze kerkgemeenschap.

Met name in het jeugdwerk hebben we dringend nieuwe mensen nodig: jeugdouderlingen, -diaken, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering! Daarnaast zoeken we een scriba, pastorale wijkouderlingen of pastorale werkers, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, een wijkdiaken, mensen die tijdens de dienst willen oppassen op de allerkleinsten en werkers in de tuin. Alles staat prachtig omschreven in ons nieuwe vacatureboekje dat in papiervorm in onze kerk ligt, maar ook online staat in deze app en op onze website. Aan het einde van iedere advertentie in het vacatureboekje staat aangegeven bij wie u/jij informatie kunt krijgen en waar u/jij zich op kunt geven. We willen in onze wijk niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox. Gooi het net uit! Of bent u/jij zelf de vis die gevangen wordt?

Vacatureboekje 2024

Ambulant-predikant ds Schaap komt naar De Weide

De kerkenraad is verheugd u mede te delen dat ds Henriëtte Schaap tot 31 december 2024 als ambulant-predikant de vacature gaat vervullen, die is ontstaan door het vertrek van ds Jacoline Batenburg.

Ds Henriëtte Schaap zal voor 20 uur per week in onze gemeente gaan werken. Naast de pastorale zorg zal zij ook meedraaien in het preekrooster en ingezet worden voor de sacramenten.

Meer over ds Henriëtte Schaap vindt u hier

Omdat iedereen vakantie verdient!

Het Vakantiebureau biedt in samenwerking met RCN Vakantieparken ook in 2024 vakanties aan voor gezinnen op bijstandsniveau. Het Vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk; een stichting, die eraan wil bijdragen, dat niemand zich buitengesloten voelt.

Diaconieën en maatschappelijke organisaties kunnen van 1 t/m 29 februari 2024 gezinnen aanmelden, welke hiervoor in aanmerking komen. De gezinnen kunnen zelf een voorkeursperiode opgeven voor een vakantie in een bungalow, mobil home of safaritent op één van de RCN-parken in Nederland. Voorwaarde is, dat gezinnen nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt.

Als diaconie hebben we de afgelopen jaren verschillende gezinnen voorgedragen, waarvan een aantal gezinnen ook daadwerkelijk zijn geselecteerd en hebben kunnen genieten van een heerlijke vakantie.

Wij dragen dit initiatief een zeer warm hart toe. Mocht u een gezin weten, dat hiervoor in aanmerking komt, vragen wij u, om een mail te sturen naar diaconiepwgdeweide@gmail.com . Als diaconie hebben wij geen invloed op de uiteindelijke beslissing van het Vakantiebureau, maar urgentie en volgorde van binnenkomst van de aanvragen spelen een rol bij de toewijzing door het Vakantiebureau.

Gezocht!

We zoeken leiding voor de kindernevendienst en incidentele vrijwilligers!

Heb je zin om je in te zetten voor de kinderen op zondagochtend in de kerk? Dan hopen we dat jij je aanmeldt om kindernevendienst te geven. Met behulp van een methode zet je snel een kindernevendienst in elkaar. We hopen dat minstens twee mensen zich aanmelden zodat iedereen gemiddeld één keer per 5 weken een kindernevendienst kan geven.
Dus wil je met weinig inspanning een leuke bijdrage leveren aan het ‘samen kerk zijn’ dan hopen we dat je je opgeeft voor de kindernevendienst!

Wilt u niet structureel deelnemen aan activiteiten, maar wel af en toe helpen met kleine taken/ projecten eromheen, dan bent u ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Voor Pasen kunnen we bijvoorbeeld hulp gebruiken bij het rijgen van de pinda’s!

Neem contact op met Melanie Visscher-Buwalda melanie.buwalda@gmail.com (0528)355034
06-48562165

Meedenken over vrije wijkdoelcollecte.

Een paar keer per jaar is er een “vrije wijkdoelcollecte”, waarvoor we als wijk-diaconie een eigen doel kunnen kiezen.

Als diaconie lijkt het ons goed, als jullie ook kunnen meedenken over een mogelijke invulling van deze collecte.
Samen weten we tenslotte meer. Via een reactie op dit bericht, kunnen jullie mogelijke doelen aangeven voor deze collecte, waaruit de diakenen dan zullen kiezen. Natuurlijk is het ook mogelijk deze doelen door te geven aan één van de diakenen.
De eerstvolgende vrije-wijkdoelcollecte is op zondag 17 maart.

We zien jullie ideeën omtrent goede doelen voor deze collecte graag tegemoet en danken jullie hierbij alvast voor het meedenken!

Bakken voor je naaste.

In de herfstmaanden bakten velen allerlei lekkers, wat door anderen werd gekocht. Doel van dit alles was er voor te zorgen, dat in 2024 op elke kinderverjaardag in gezinnen bekend bij Stichting Het Mini Maatje, een verjaardagstaart is.

In de vorige Kerkentrommel hebben we laten weten dat de voorlopige eindstand € 1.215 was. In december mochten we een gift van € 500,00 ontvangen van Alfa Accountants en Adviseurs! Alles bij elkaar hebben we nu bijna € 1.800,00 ingezameld, een fantastisch bedrag! En ook HEMA Hoogeveen levert een bijdrage waardoor we 135 taarttegoedbonnen kunnen weggeven.

Niet alleen op de verjaardagen van 103 kinderen van Stichting het Mini Maatje komt taart op tafel, ook bij 10 alleenstaande personen zonder kinderen die ook zijn aangesloten bij deze stichting.
Marrie Oelen, de voorzitter van Stichting het Mini Maatje, vroeg onze aandacht voor de alleenstaanden. Omdat zij geen kinderen hebben, vallen ze buiten de nodige financiële regelingen, waardoor zij het financieel nog moeilijker hebben. We zijn blij en dankbaar dat we ook hun verjaardagen kunnen opvrolijken met verjaardagstaart.

Voor het verdelen van de overige taarttegoedbonnen, kijken we in onze eigen wijk. We gaan in gesprek met instanties die hier actief zijn, bijvoorbeeld Stichting Welzijnswerk, en ook met de leden van de ambtsgroep Pastoraat. We weten zeker dat de taarttegoedbonnen bij de juiste mensen terecht komen.

Afgelopen dagen heeft de projectgroep de actie geëvalueerd én unaniem besloten, om in 2024 nog een keer te gaan bakken om geld in te zamelen om mensen te ondersteunen. Het project wordt dus vervolgd in het najaar!
Tijd genoeg om op zoek te gaan naar oude en nieuwe heerlijke recepten!

De projectgroep:
Albert-Jan Salomons
Eveliene Salomons-Storm
Anneke van Toly
Hanke Fernhout
Marry Bakker
Mirjam Boertien
Rianne Kampman
Herko Reinders