Wekelijkse collecte

Scan de QR code voor overzicht wekelijkse collecte doelen of klik hier. Hier kunt u ook direct uw gift doen.

Welkom bij de Regiodienst Ring Hoogeveen

Aanvang 14.00 uur eindtijd 17.00 uur in de Goede Herderkerk.

In een tijd waarin de kerk krimpt is het van belang dat gemeenteleden in de regio elkaar leren kennen en inspireren. De leden van de  Protestante Gemeenten van Hoogeveen en omgeving worden daarom van  harte uitgenodigd voor een regiodienst.  Op creatieve wijze gaan we samen een liturgie te maken en  vieren.

14.00 – 14.15 uur inloop met koffie en thee

14.15     presentatie van het thema : het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Gemeenteleden uit de verschillende gemeenten kiezen een

               liturgie voorbereidingsgroep : 

              1. schilderen o.l.v. Marry Streutker

              2. zang o.l.v. Jacqueline Bosch

              3. dans o.l.v. Yvonne Verhage

              4. gespreksgroep o.l.v. ds. Jolanda Paans

              5. dramatische expressie o.l.v. Peterine Kooijmans

14.30 – 15.30 uur  verwerking van het thema in groepen

15.30 – 16. 00 uur koffie en thee

16.00 – 17.00 uur   viering van de liturgie waarin de bijdragen van de groepen

worden verwerkt

 

Namens de ring Hoogeveen e.o.  ds. Jolanda Paans Ds. Dick van der Vaart

Kerk op Schoot – Jona

Op 8 oktober om 15.30 uur is er Kerk op Schoot in de Vredehorst. Een kerkdienst gericht op kinderen van 0-4 jaar. We beleven het bijbelverhaal van Jona met alle zintuigen.

Neem een kleedje mee om op te zitten en iets dat je in je koffer zou stoppen als je op reis gaat!

Alle kinderen van Hoogeveen zijn welkom!

Na afloop is er koffie, thee en limonade.

Het wachten moe! – zondag 1 oktober

Als je te lang op iets moet wachten, slaat de vermoeidheid toe. In televisieprogramma’s over vermiste mensen zie je het gebeuren. Na een te lange tijd gelooft bijna niemand meer in een goede afloop. Velen haken gedesillusioneerd af, anderen geloven nog wel in het vinden van de vermiste maar dan als omgekomene, weer anderen pakken de draad van het gewone leven weer op en als laatste zijn er enkelen die hoop blijven houden.

Hoe staat dat bij ons met de komst van het Koninkrijk van God? Waar wachten we nog op? Wat verwachten wij nog? Aanstaande zondag lezen we de gelijkenis over de vijf dwaze en vijf wijze vrouwen. Om te begrijpen waar zij op en hoe zij wachten hoort daar de slechte slaaf uit de voorgaande gelijkenis ook bij en uiteraard de wel of niet gevulde olielamp.

Thema: Het wachten moe!
Schriftlezing: Spreuken 9: 1-18, Mattheus 24: 45-51 en Mattheus 25: 1-13
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Peter van de Beld

Fotopuzzeltocht kinderen 15 oktober

Een gezellige activiteit in de buitenlucht voor kinderen van 0-6 jaar samen met hun gezinnen en naasten op zondag 15 oktober.

Vanaf 14.45 uur kan er in groepen gestart worden bij de kerk. Doel is om in een uur tijd alle foto’s op het opdrachtenblad na te maken en de opdrachten uit te voeren.

Na afloop is er een gezellig samenzijn vlakbij de vindplaats van foto 13 en 14. Neem daarvoor eigen drinken mee en iets lekkers om van te delen.

Kom je ook?
Geef je dan op bij Christien Nijhuis

Regiodienst Ring Hoogeveen 15 oktober in de Goede Herderkerk

Wees welkom in de Goede Herderkerk op zondag 15 oktober van 14.00-17.00 uur.
Protestantse kerken uit de regio Hoogeveen komen samen om te vieren en te ontmoeten.

Thema van de dienst is het “Lied van Franciscus”
Aanmelden is niet nodig.

Programma:
14.00 – 14.15 uur inloop met koffie en thee
14.15 presentatie van het thema : het Zonnelied van Franciscus van Assisi
de gemeenteleden uit de verschillende gemeenten kiezen een
liturgie voorbereidingsgroep :
1. schilderen o.l.v. Marry Streutker
2. zang o.l.v. Jacqueline Bosch
3. dans o.l.v. Yvonne Verhage
4. gespreksgroep o.l.v. ds. Jolanda Paans
5. dramatische expressie o.l.v. Peterine Kooijmans
14.30 – 15.30 uur verwerking van het thema in groepen
15.30 – 16. 00 uur koffie en thee
16.00 – 17.00 uur viering van de liturgie waarin de bijdragen van de groepen
worden verwerkt

Namens de ring Hoogeveen e.o. ds. Jolanda Paans en ds. Dick van der Vaart
Ds. Dick van der Vaart

Tuinonderhoud

Het is aanstaande zaterdag, 30 september, alweer de laatste zaterdag van de maand.

En dat betekent: tuinonderhoud door de tuinploeg! Maar iedereen is welkom, die graag een uurtje of meer wil helpen op het terrein rond de Vredehorst. Tussen 9 en 12 uur bent u/ben jij van harte welkom!

Projectkoor in 1 dag met Maarten Wassink

Ook in het nieuwe seizoen zal The Choir Company o.l.v. Maarten Wassink het land weer in gaan en kan er weer volop worden meegezongen.

Op uitnodiging van Gospel Music Hoogeveen zijn ze op zondag 22 oktober te gast in de Vredehorst en nodigen ze enthousiaste zangers en zangeressen van harte uit om mee te komen zingen.
Tijdens een feestelijke zangdienst met koor, band en solisten zullen een selectie van hun Praise Community liederen aangevuld met bekende zangliederen worden gezongen.
Net als eerdere edities van deze “Sunday Celebrations’ zal het hele project op één dag plaats vinden. Iedereen die zich opgeeft krijgt een aantal weken van te voren een link toegestuurd waar je de materialen kunt downloaden. Je bereid je thuis voor door alles goed in te studeren, vervolgens is de start op 22 oktober om 14.00 uur om samen te repeteren en voor te bereiden voor de dienst die om 19.00 uur begint.
Tijdens het eerste deel van de middag is er een aparte koorrepetitie waarin alle noten worden doorgenomen en er wordt gewerkt aan de koorklank. Ondertussen wordt in de kerkzaal de apparatuur opgebouwd waarna de bandleden hun plek op het podium innemen en een sound check zullen doen. Na een korte pauze krijg je je plek op het podium toegewezen en nemen we de tijd om samen met de band door het programma te gaan.
Het is voor de Choir Company zeker niet de eerste keer dat ze in Hoogeveen te gast zijn. Ze zien er dan ook enorm naar uit om er samen weer een zeer bijzondere dag van te maken!

Meezingen?
Gebruik dan deze aanmeldlink: Sunday Celebration Hoogeveen

-Deelnamekosten bedragen € 12,50 p.p.
-Inschrijving sluit op 8 oktober.

Je bent van harte welkom!

Gospel Music Hoogeveen en Maarten Wassink namens The Choir Company

8 oktober Kerk op Schoot – Kom je ook?

Op 8 oktober is er weer Kerk op schoot in de Vredehorst. Een viering die aansluit bij kinderen van 0-4 jaar. Met muziek, zingen, luisteren en voelen ontdekken we in het verhaal van Jona en dat God van mensen houdt!

Kom je samen met je pappa, mamma, opa, oma, zus, broer, tante, oom, buurvrouw, buurman, neef, nicht, oppas?

Welkom!

Nieuw clubseizoen 2023 – 2024

Ook dit jaar is er weer club voor de kinderen van groep 6 tot en met 8, ook jij mag dit jaar naar club.

Op een clubavond hebben we het over het geloof, gaan we knutselen of doen we spelletjes. Wanneer het mooi weer is gaan we ook lekker buiten spelletjes doen!

Er wordt eens per 2 weken op een vaste avond club gegeven in de Vredehorst.
Tijdens de vakanties vervallen de clubavonden.
De avonden zijn van 19:00 uur tot 20:00 uur.
Aan het begin van het seizoen krijgen de kinderen een schema met de clubavonden.
Het seizoen zal in oktober van start gaan en deze gaan we afsluiten in juni met een gezellig kamp.

De kosten voor een clubseizoen zijn €20.00 euro* per seizoen.
Tijdens het seizoen zullen nog enkele activiteiten plaatsvinden waarvoor een kleine bijdrage kan worden gevraagd. Aan het einde van het clubseizoen is er een kampweekend, de kosten hiervan zijn nog niet bekend maar samen komen we een heel end (eind) 😉

Misschien zit je al op club, ook dan graag deze lijst invullen.

Graag zien we je op de club.

Je kunt je aanmelden door de QR code te scannen of via deze link.

Doe dat voor 1 oktober!

Zondag 24 September – Bevestiging Ambtsdragers

Deze zondag gaat het over de goedheid van God.
God is goed en dat kan ons mensen wel eens vragen of boosheid geven.
Uiteindelijk is het de kunst om de goedheid van God te ontvangen.
Zijn vrede en zijn zegen voor onderweg.

In deze dienst treden ook ambstdragers af voor wie de termijn erop zit en worden twee diakenen en twee ouderlingen bevestigd.
Feestelijk en bijzonder.

Voorganger ds. Jacoline Batenburg
Muziek: Peter van de Beld (orgel) Erwin (gitaar en zang) en Hans (Piano).

Goede doelen gevraagd voor afromen reserves diaconie

Enige jaren geleden heeft het College van Diakenen besloten om haar reserves af te romen door jaarlijks bedragen te doneren aan goede doelen. Als diaconie van wijkgemeente De Weide mogen wij goede doelen aandragen die een link hebben met Hoogeveen.

Graag zien wij uw suggesties met korte toelichting wat de link is met Hoogeveen via reageren / reactie rechts onder het plaatje.

Reacties dienen uiterlijk 30 september 2023 te zijn gegeven. Bedankt!

De diaconie

Cantatedienst- zondag 24 september-19.00 uur

In deze avonddienst wordt Cantate 161 (“Komm, du süße Todesstunde”) van Johannes Sebastiaan Bach uitgevoerd door Cantatecollectief ‘Ewiges Feuer’ o.l.v. Geke Bruining. Eske Tibben is de alt en Maarten Romkes de tenor.

Cantate 161 is één van Bachs vroege cantates, geschreven te Weimar voor de zestiende zondag na Trinitatis (27 september 1716). In dit jaar valt deze zondag op 24 september. Het is één van de meest uitgevoerde cantates, dus misschien ook wel één van de mooiste, in elk geval een uiterst fijnzinnige. Het Cantatecollectief voert de cantate uit in een later in Leipzig wat aangepaste versie. Zonder “flauti dolce” (blokfluiten), maar met traverso’s, de dwarsfluiten uit die tijd.
Bach liet zich inspireren door de in zijn tijd voor deze zondag voorgeschreven Bijbeltekst gelinkt aan de Luthers liturgische kalender. De tekst voor deze zondag is in het daarom Lucas 7: 11-17, waarin Jezus de gestorven jongeling te Naïn uit de doden opwekt. In die tijd las men deze tekst niet als levensbevestigend wonder, maar als beeld van iets anders, de “Thodessehnsucht”. Het verlangen naar de dood. Dit is de toen wijdverbreide gedachte: hoe korter op aarde, hoe eerder in het eeuwige leven bij Christus. We worden als doden immers tot leven gewekt. Er wacht ons een beter leven. We beleven het leven, maar ook de dood nu anders. Wel vertolkt de muziek van Bach een perspectief voor ons allen: het beloofde Koninkrijk van God in Christus.

Voorganger: ds. Wim Loosman
Schriftlezing: Lukas 7: 11-17
Organist: Alex Visscher

Bach Cantatedienst in de Vredehorst

Er staat iets bijzonders te gebeuren! Aanstaande zondag 24 september om 19:00 houden we een zogenaamde cantatedienst in de Vredehorst in Hoogeveen.

In deze dienst wordt de cantate Komm, du süße Todesstunde van Johann Sebastian Bach (BWV 161) gezongen en gespeeld. Bach liet zich inspireren door de in zijn tijd voor deze zondag voorgeschreven Bijbeltekst: Lucas 7: 11-17, waarin Jezus de gestorven jongeling te Naïn uit de doden opwekt. In die tijd las men deze tekst niet als levensbevestigend wonder, maar als beeld van iets anders, de “Thodessehnsucht” Dit is de toen wijdverbreide gedachte: hoe korter op aarde, hoe eerder in het eeuwige leven bij Christus. Met hulp van een tekstdichter maakte Bach hierbij een stukje prachtige muziek van bijna 20 minuten.
300 jaar geleden kon je in de plaatsen waar Bach werkte iedere zondag zoiets moois beleven. Toen hoorde het gewoon in de kerkdienst. Een soort extra muzikale preek, na of rondom die van de dominee zelf. In een cantatedienst vandaag de dag grijpen predikanten vaak de gelegenheid aan om in hun overweging de boodschap en muziek met elkaar te verbinden. Dominee Wim Loosman zal deze Cantatedienst in de Vredehorst leiden. Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Er zijn ongeveer 200 van deze Bachcantates overgeleverd. De missie van het Cantatecollectief “Ewiges-Feuer” is ze allemaal eens in een cantatedienst uit te voeren. Cantate 161 is één van Bachs vroege cantates, geschreven te Weimar voor de zestiende zondag na Trinitatis (27 september 1716). In 2023 valt deze zondag op 24 september. Het is één van de meest uitgevoerde cantates, dus misschien ook wel één van de mooiste, in elk geval een uiterst fijnzinnige. Het Cantatecollectief voert de cantate uit in een later in Leipzig wat aangepaste versie. Zonder “flauti dolce” (blokfluiten), maar met traverso’s, de dwarsfluiten uit die tijd.

Geert Jansen
Ambtsgroep Vieringen PWG de Weide

Zondag 17 september – Vredeszondag.

Ga je mee op de weg van de vrede? is het thema van de Vredesweek die deze zondag begint. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog alleen.
Wat als er onvrede is? Of schuld? Hoe ga je daar mee om? We spiegelen ons aan bijbelse verhalen.

Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Muziek: Alex Visscher

Bakken voor je naaste.

Mensen gevraagd voor smakelijk project!

Dit najaar initieert de diaconie een bijzonder smakelijk project: Bakken voor je naaste.
Als wijkgemeente gaan we kinderverjaardagen in financieel minder bedeelde Hoogeveense gezinnen opvrolijken. Want elke (kinder) verjaardag moet een feestje zijn. Dat gaan we doen door onze talenten en gaven met elkaar te delen, heel concreet, heel zichtbaar en bovenal heel smakelijk. Voor de uitvoering van dit project hebben we jullie hulp nodig: 4 of 5 personen om het te organiseren.
We vragen, in willekeurige volgorde, organisatiekracht, creativiteit, enthousiasme en oog voor je naaste. Het kost je slechts enkele uren vrij tijd in de komende maanden (september tot en met november). Wat levert het je op? Een hoop lol, goeie gesprekken, nieuwe contacten en veel energie en dankbaarheid. Graag aanmelden voor woensdag 20 september.
Stuur Herko een berichtje via Scipio of een belletje op 06-20912331. Alvast bedankt voor je aanmelding!

Vincent van Gogh jaar in Drenthe – ds. Wim Loosman

Het is in Drenthe Vincent van Goghjaar. Op dinsdag 11 september 1883 – vandaag precies 140 jaar geleden – stapt Vincent van Gogh (1853-1890) op de laatste trein van Den Haag naar Drenthe. Hij verblijft enkele weken in Hoogeveen en trekt vervolgens naar Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Ook maakt hij een dagtrip naar Zweeloo. Uit zijn brieven blijkt dat hij tijdens zijn verblijf een groot aantal werken maakte, maar het merendeel daarvan is verloren gegaan.

In het Drents museum start op maandag 11 september de tentoonstelling ‘Op reis met Vincent-van Gogh in Drenthe’. Zijn omzwervingen door Drenthe worden door zijn oeuvre uit 1883 te tonen op de voet gevolgd. Er zijn naast de tentoonstelling vele activiteiten gepland. Surf daarvoor naar de website: https://www.drenthe.nl/cultuur-erfgoed/van-gogh.

Zelf mag ik op woensdag 7 februari 2024 een avond leiden over het thema ‘Vincent van Gogh als evangelist’ in de Hervormde kerk van Hollandscheveld. Dit kerkje heeft van Gogh getekend vanaf de begraafplaats die er achter ligt. De als schilder -pas na zijn dood- zeer beroemd geworden Vincent van Gogh wilde aanvankelijk net als zijn vader predikant worden. Dat is hem nooit echt gelukt. In Engeland trad hij wel op als hulpprediker en in de Borinage, het mijngebied in het zuiden van België, als evangelist. De radicale wijze waarop hij zich aan de arme mijnwerkersgezinnen gaf, bracht hem in België bijna bij zijn ondergang. Hij werd daar als evangelist ontslagen. De vroomheid die hij toen echter aan de dag legde heeft hij nooit echt losgelaten, maar het heeft in hem als schilder wel plaatsgemaakt voor een nieuw inzicht in het doorbreken van het licht dat voor hem niet los stond van de opgestane Christus. Hij heeft dat inzicht nog weer later aangevuld en vermengd met boeddhistische opvattingen over de natuur. De inhoud van zijn brieven en de symboliek in zijn schilderijen geven dat aan. De vele zaaiers, het overvloedige zonlicht, en de boeketten zonnebloemen laten het allemaal zien.