Wekelijkse collecte

Scan de QR code voor overzicht wekelijkse collecte doelen of klik hier of op de QR code. Hier kunt u ook direct uw gift doen.

Reminder! Zondag a.s. is er een interactieve kinderdienst.

Kom jij ook?

Thema: David en Goliat.

Een interactieve dienst voor jong en oud en iedereen er tussen in. Ook ouderen zijn natuurlijk gewoon welkom! Misschien ligt de focus iets meer op kinderen, maar we zijn immers samen gemeente! We hopen dat er veel mensen aanwezig zullen zijn.
Er wordt veel gezongen en het Bijbelverhaal wordt nagespeeld. Wat is de kern van het verhaal voor ons?
Wees welkom en beleef dit in de kerk!

De kinderdienstcommissie in samenwerking met ds. Henriëtte Schaap

Gezocht, foto en/of beeldmateriaal van onze kerk

Beste gemeenteleden,

Als beroepingscommissie zouden wij graag een impressie van onze kerk maken d.m.v. foto’s en korte filmpjes. Deze impressie komt op de website van de kerk om de nieuwe predikant een beeld te geven. Stuur ons daarom dus geen foto’s waarvan u niet wilt dat ze online komen.

Heeft u foto’s? Stuur deze dan via de mail naar: beroepingscommissie@pwgdeweide.nl

Reminder gemeenteavond voorgenomen gebouwenbesluit.

De AK nodigt, naar aanleiding van het voorgenomen besluit, alle gemeenteleden van de pg Hoogeveen uit voor een gemeenteavond.

Tijdens deze gemeenteavond zal het voorgenomen gebouwenbesluit worden toegelicht en medegedeeld.
Deze gemeenteavond vindt plaats op dinsdag 18 juni van 19.30 – 21.30 uur in De Vredehorst.

Noodhulp Israël en Gaza.

Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken…
Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dat juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt, kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn.

De escalatie van geweld in het Midden-Oosten heeft sinds oktober 2023 aan duizenden kinderen het leven gekost. Nog veel meer leven er er elk moment van de dag in angst. Ze zijn zowel lichamelijk als psychisch in groot gevaar. Een groot deel van de ruim 1 miljoen kinderen in Gaza is ondervoed, bijna allemaal hebben ze extreme stress, scholen zijn gesloten. Ook in Israël zijn kinderen slachtoffer van geweld en onzekerheid en ook zij hebben hulp nodig.

Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza en Israël. In deze moeilijke omstandigheden gaat KiA door met het werk en zodra de grenzen weer open zijn, schalen ze de hulp meteen op.

Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt KiA voor hen in actie en doet een beroep op ons voor donaties.
De gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Aktie kan worden overgemaakt via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v Noodhulp. Of ga via de link (verder lezen) rechtstreeks naar de donatiepagina van Kerk in Actie.

Namens de diaconie,
Dianne Buit

Start op zondag 15 september

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.

Ook wij doen als gemeente mee aan dit jaarthema. Wie wil helpen om de startzondag op zondag 15 september voor te bereiden? We beginnen met een dienst voor jonger en ouder. Daarna gaan we over naar de koffie, thee en limonade, de activiteiten met voor elk wat wils en sluiten af met een lunch. Opgave bij Ds. Henriette Schaap (h.schaap@pwgdeweide.nl) en/of ds. Wim Loosman (w.Loosman@pwgdeweide.nl). De eerste vergadering is op woensdag 17 juli in de Vredehorst.

Een wit steentje met een nieuwe naam


Voor de overledenen in onze gemeente wordt sinds zondag 26 november 2017 een wit steentje beschreven met de roep- en achternaam en de sterfdatum.

Het symbool van de witte steen verwijst naar de tekst: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’(Openbaring 2: 17). De witte steen verwijst naar de duurzaamheid van het leven bij God en de nieuwe naam naar de voltooiing van het leven. Een leven, dat krachtiger is dan de dood. De nieuwe naam op het steentje is voor ons verborgen, maar wij kunnen wel de vertrouwde naam weergeven en in ons midden in ere houden. Zo is het een verwijzing naar: bij God raakt niemand weg, daarom mogen ook wij een plaats inruimen voor wie ons ontvallen zijn. Op de zondag waarop mededeling van overlijden wordt gedaan, wordt de steen geplaatst bij de steen met de tekst uit Openbaring en de brandende kaars in de gedenkhoek door de ouderling van dienst tijdens het zingen door de gemeente van “Niemand leeft of sterft voor zichzelf, wij zijn met Christus één.’ (Gezang 91: 1 uit Lied voor de kerken 1973). Aan het einde van het jaar worden de stenen op voleindingszondag aan de families meegegeven.

De tafelkaarsen

Onlangs werd er gevraagd naar de betekenis van de brandende tafelkaarsen op onze liturgische tafel. Ze worden op enkele uitzonderingen na iedere zondag aan het begin van de viering aangestoken.

Over de twee kaarsen wordt wel gezegd dat ze verwijzen naar het Oude en Nieuwe Testament. Zo mogen de brandende kaarsen gezien worden, maar het gaat vooral om het verspreiden van het licht van de opstanding. Onze kerkdiensten worden geleid van achter de tafel, die in het midden staat van het podium.
Die tafel verwijst naar de eerste gemeenten, waarin iedere viering bestond uit een maaltijd waarin het brood gegeten en de wijn werd gedronken. Aan het einde van zo´n grootste maaltijd, werd ook ´het avondmaal´ gevierd. Een echte preek was er in de eerste gemeenten nog niet. Wel werden er voordrachten gehouden, die eeuwen later pas de vorm van een zelfstandige preek hebben gekregen. Nog weer veel later bleef de preek over en werd ´de Maaltijd van de Heer´ in de reformatorische kerken maar vier keer per jaar gevierd. Jammer genoeg. Het leiden van de dienst vanachter de tafel verwijst naar de oorsprong van onze kerk als maaltijdgemeenschap. Wat een mooi symbool.

Door het aansteken van de tafelkaarsen aan het begin van de dienst op deze tafel brengen wij het opstandingslicht van Christus naar de tafel. Het licht van de Paaskaars wordt overgebracht naar de tafel. Het is geen moment van hilariteit. Blijft het kaarsje onderweg wel branden? Nemen de kaarsen het licht over? Het is bedoeld als moment van rust en stilte. Stil worden door en voor het Licht, dat Jezus wil zijn. De Paaskaars verwijst naar de opgestane Christus en dat opstandingslicht wordt naar de tafel gebracht. Het is de plaats van het delen van brood en wijn. Daar past het licht van deze kaarsen bij, want in het boek Openbaring staat dat in de toekomst de nieuwe stad zal neerdalen. In die stad is er geen tempel meer en is er geen licht van zon en maan meer nodig, want het Lam zelf zal voor ons het licht zijn. Openbaring 21:. 22Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. (Openbaring 21:22 en 23). De tafelkaarsen wijzen ons naar deze toekomst, waar het Lam zelf (dat de zonden der wereld wegdraagt) ons licht zal zijn.

Vissers van mensen

We zijn deze zomer samen ‘vissers van mensen’ als het om de vacatures in onze wijk gaat. Inmiddels is Harold Buit bereid gevonden om te helpen als hovenier in de tuin van de kerk en wil Emile Boer jeugddiaken worden.

Met name in het jeugdwerk hebben we nog meer nieuwe mensen nodig: jeugdouderlingen, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering! Daarnaast zoeken we een scriba, pastorale wijkouderlingen of pastorale werkers, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, een wijkdiaken, mensen die tijdens de dienst willen oppassen op de allerkleinsten en werkers in de tuin. Alles staat prachtig omschreven in ons nieuwe vacatureboekje dat in papiervorm in onze kerk ligt, maar ook online staat in de app en op onze website. Aan het einde van iedere advertentie in het vacatureboekje staat aangegeven bij wie u/jij informatie kunt krijgen en waar u/jij zich op kunt geven. Voor iedere ingevulde vacature komt er op zondagmorgen een visje bij in het net die op het liturgische centrum hangt. Zo maken we deze zomer samen het net vol.

Zondag 16 juni Compassion dienst SPECIAAL VOOR GEZINNEN

Komt u, kom jij zondag 16 juni ook naar de Vredehorst voor een interactieve kerkdienst in samenwerking met Compassion?!

november j.l. mocht Thomas Abbes, onze jongerenwerker mee met een kerkenreis met Compassion naar Peru. Deze dienst doet hij verslag van deze reis.
Deze bijzondere, interactieve en inter-generatieve dienst wordt verzorgd door Compassion. We gaan samen op ontdekkingstocht om te ontdekken wat jij, wat u en wat wij hebben te geven. dichtbij én ver weg.

Het word een interactieve dienst voor jong én oud!
Het programma word aan elkaar gepraat door Nelleke Strijbis van Compassion.
de preek word verzorgd door Thijs Noorlandt (bekent van groot nieuws radio)

Komt u, komen jullie ook a.s. zondag?

Na de dienst staat Compassion met een stand in de hal. ze hebben ook VR-Brillen bij zich waarin je je begeeft in een hele andere wereld…
kom kijken!

tot zondag!

Eten in de Herberg

Na een koudere periode hebben we op moment van opmaken van dit artikeltje mooie voorjaarsdagen. Het is fijn om lekker buiten in het zonnetje te zitten en te kunnen genieten van de tuin en de omgeving. Bij dat soort weer krijg je zin in een lekkere maaltijdsalade en dat is precies wat de Herbergiers gaan serveren,

U bent van harte welkom op 19 juni vanaf 18.00 uur in de Vredehorst.

De maaltijd (3 gangen incl. drankje) kost € 9,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen.

U kunt zich opgeven op 11 en 12 juni tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 06-2397 2418.  Als u de voicemail krijgt kunt u deze inspreken met uw naam en het aantal deelnemers. Wees op tijd want vol is vol. 

Namens de Herbergiers

 

9 juni vervalt 19 juni gaat wel door!

Annulering 9 juni. LET OP! 19 juni gaat wel door. (zie ander nieuws bericht)

De geplande gezinsactiviteit op zondag 9 juni om 15.00 uur gaat niet door. In hetzelfde weekend is
clubkamp. Daarom verplaatsen we de gezinsactiviteit voor kinderen van 0 tot 6 jaar oud naar zondag
8 september om 15.00 uur. Meer informatie volgt nog.

Ontmoetingsavond Jonge Gezinnen voor kinderen van 2-5 jaar oud.

Op woensdag avond 19 juni van 20.00 tot 21.30 uur is er een avond voor ouders van kinderen van 2 tot 5 jaar oud. Dit is een vervolg op de doopkoffergesprekken.

Ontmoetingsavond Jonge Gezinnen voor kinderen van 2-5 jaar oud.

Als je een kind krijgt, heb je de keuze om je kind te laten dopen. De doop wordt voorbereid met een doopgesprek door de predikant. De christelijke opvoeding begint bij de doop. En naarmate kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer mee van het christelijk geloof. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk, je kind christelijk opvoeden? Als kerk vinden we het belangrijk dat jonge gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan over de (christelijke) opvoeding. Op 19 juni willen we in gesprek gaan over dit thema en ervaringen delen. We hopen jullie allemaal te zien om 20.00 uur in de Vredehorst.
Opgeven mag voor maandagavond 17 juni door opgave link te gebruiken.
Vragen? thomas.abbes@pwgdeweide.nl

Gezocht JEUGDAMBSDRAGER

Kom jij ons team versterken?

Als kerk vinden we jeugd erg belangrijk.
nu moeten we de daad bij het woord voegen!

Kom jij ons helpen?
Structureel mee denken en werken?

Voor vragen: mail of bel met: Thomas.abbes@PWGdeweide.nl of 06-52573355

Terugblik zondag 26 mei Jeugdwerkactiviteiten

Mooie dingen op deze drukke maar gezellige zondag

Afgelopen zondag waren er mooie activiteiten in het jeugdwerk.
Jongeren4ing
10erDienst
(met Ontbijt)
en een gezinsmoment
(met Lunch)

#waardevol

Zie ook de video

Shoppen voor de voedselbank.

Zaterdag 25 mei was de (kinder)kleding- en speelgoedbeurs in De Vredehorst.

Er werd een vrijwillige bijdrage gevraagd van degenen, die hun spulletjes verkochten. Ook de kopers konden een bijdrage doen.
Dit heeft het mooie bedrag van 80 euro opgeleverd. Dit is overgemaakt naar de Voedselbank.
Deze beurs is een prachtig, duurzaam initiatief van enkele kerkleden.

Lijkt het jou nu ook wat, om te shoppen voor het goede doel? Kom dan de volgende keer zeker naar De Vredehorst!
Er zijn mooie spullen te koop voor mooie bedragen. Dit naast gezellige ontmoetingen.
De organisatoren zouden blij worden van wat meer shoppers!

Namens de diaconie,
Dianne Buit