koffie na de dienst.

Koffie? Kom, schuif gezellig aan bij het online koffiemoment op zondag 31 januari.

Op zondagmorgen 31 januari ben je vanaf 10.35 uur welkom om samen online koffie te drinken, elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten.

Voor dit koffiemoment kun je je aanmelden door het sturen van een mail naar: pastoraat@pwgdeweide

Laat eens wat van je horen en zien..
Als kerk willen we graag een plek van ontmoeting en verbinding zijn. Nu dat fysiek niet mogelijk is willen we uittesten hoe we dit in digitale vorm kunnen doen. Hiervoor zijn verschillende digitale mogelijkheden, waaronder Jitsy meet.

Je kunt het beste via je laptop of tablet meedoen. Dan heb je meerdere mensen tegelijk in beeld.
Je kunt ook via je smartphone meedoen, maar dan zie je alleen degene die aan het woord is.

Wil je meedoen dat kan door het sturen van een mail naar: pastoraat@pwgdeweide.nl
Je ontvangt dan een bevestigingsmail met een handleiding en een link naar de ontmoetingsplaats.

Zondag 24 januari – Dit is het moment om je leven te veranderen!

Ons jaarthema in de wijkgemeente is ‘Laat je horen’.
Deze zondagen in januari zijn eigenlijk de zondagen waarin we juist niet naar onszelf luisteren maar opletten op manieren waarop God zelf van zich laat horen.
Deze zondag twee verhalen die daar over gaan.
De roeping van Samuel en de woorden en boodschap van Jezus.
In de Bijbel in Gewone taal komen die woorden van Jezus wel heel dichtbij: “Dit is het moment om je leven te veranderen.”
Zit daar en kern van waarheid in?

Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Organist: Harry van der Veen

Lees verder ….

Inzameling zondag 24 januari

1e inzameling: Diaconiecollecte voor de wijkkassen
Door de wijkdiaconieen worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze gemeenteleden, welke ten laste van de diaconale wijkkas mogen worden gebracht.
Ook abonnementen, aanschaf infomateriaal en administratieve kosten, naast hulp ter ondersteuning van gemeenteleden en attenties bij feestdagen worden hieruit bekostigd.

2e inzameling: voor het Missionair werk van onze Protestantse kerken.
3e inzameling: Kerk

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
 

U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

  Lees verder ….

Alle diensten alleen online

N.a.v. de ontwikkelingen op coronagebied hebben we moeten besluiten alle diensten in de Vredehorst tot 19 januari zonder bezoekers te vieren en uit te zenden.
Alle diensten gaan dus gewoon door – online.

Lees verder ….