Kerkdiensten kijken


Klik op het plaatje hier boven om zondagochtend en woensdagmiddag live naar de diensten te kijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

Aanmelden voor bijwonen van de Kerkdienst van 12 juli

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!


waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld.  Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Lees verder ….

Bijwonen van online kerkdiensten in de Vredehorst

Sinds enkele maanden worden de kerkdiensten vanuit de Vredehorst online uitgezonden. Ondanks de aangekondigde versoepelende coronamaatregelen, is de verwachting dat dit ook de komende maanden nog nodig zal zijn. Wel wordt het mogelijk met maximaal 100 personen om een online kerkdienst bij te wonen. Eén van de voorwaarden om dit mogelijk te maken, is dat er vooraf een gebruiksplan moet worden opgesteld. Dit plan is inmiddels gereed en de maatregelen die moeten worden getroffen, zijn volop in voorbereiding. In de praktijk betekent dit dat u vanaf zondag 12 juli een online kerkdienst bij mag wonen. Uiteraard zijn ook hier de

Lees verder ….

Kerkdienst Zondag 5 juli: Sta op (vlieg uit) en ga

Jona betekent duif.
De maand Juli is Jonamaand. De komende vier zondagen gaat het namelijk vier keer over Jona. Jona is met zijn vier hoofdstukjes één van de kortste boeken uit de Bijbel.
Het is een verhaal dat tot verbeelding spreekt. Een boekje dat niet onder één hoedje te vangen is.
Joodse leraren, christelijke mystici, kunstenaars, theologen en psychologen hebben op veel verschillend manieren commentaar geleverd op Jona en zijn geschiedenis.
We kennen het meestal door middel kinderbijbelvertellingen, maar als je er echt in gaat lezen doe je

Lees verder ….

Inzamelingen gaven zondag 5 juli 2020

1e inzameling: Diaconie inzameling t.b.v. ouderen activiteiten ten laste van wijk kassen.
Door de diaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze oudere en/of alleengaande gemeenteleden ten laste van de wijk kassen
2e inzameling: Plaatselijk pastoraal werk
3e inzameling : Kerk
In de gegeven omstandigheden loopt de kerk en de diaconie veel inzamel geld mis.

DRINGENDE OPROEP: WILT U S.V.P. DIGITAAL UW GIFT OVERMAKEN!
Betalen giften en inzameling van de gaven via de website: U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:

Lees verder ….

VierUur stopt na 15 weken

Afleveringen terugkijken via YouTube: klik hier.

© pixabay

Van 18 maart tot 24 juni werd er vanuit de Vredehorst een VierUur gehouden. Elke woensdag om 16.00 uur was er een uitzending.
Een kort rustmoment in de week met een lied, een psalm, een Bijbeltekst en gebed.
Juist in deze periode van corona, de veranderingen en onzekerheid die dat met zich meebrachten wilden dit moment houden en aanbieden.
Een moment om God te aanbidden en ons hart en hoofd bij Hem te brengen.
Lees verder ….

Zonnepanelen

Credits: Pixabay

Een aantal keren heb ik vragen gehad over zonnepanelen op het dak van de Vredehorst. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dat het dak van hun eigen huis ongeschikt is voor de plaatsing hiervan en willen wel een aantal panelen betalen die op onze kerk geplaatst kunnen worden. Zo dragen ze toch bij aan een beter milieu. We hebben voor een deel een plat dak, dus zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Inclusief aansturing e.d. zijn de kosten ongeveer 350,- per paneel. Wilt u ook een bijdrage leveren om

Lees verder ….