De Protestantse Wijkgemeente De Weide is op zoek naar: Oproepkracht(en) – hulpkoster in de Vredehorst

Is gastvrijheid jou op het lijf geschreven en heb je een zelfstandig werk- en denkniveau, een representatieve uitstraling en communicatieve vaardigheden? Dan is deze baan beslist iets voor jou!

Ervaring in de horeca is een pré, Als medewerker ben je – samen met je collega’s – het gezicht van onze wijkgemeente en het aanspreekpunt voor kerkleden en andere bezoekers. Je bent proactief voor een positieve exploitatie van het kerkgebouw. Je overlegt de dagelijkse lopende zaken met de koster/beheerder.

Werkuren in overleg, bij voorkeur op; Maandag, dinsdag en vrijdagmiddag.

Bij drukte verwachten wij dat je ook bereid bent om op andere dagen te assisteren, mogelijk ook s ’avonds. Daarnaast doe je één keer per maand kosterdienst tijdens de kerkdienst op zondag van 08.30 tot 13.00 uur.

Totaal aantal werkuren tot 20 uur per week. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die lid is van de Protestantse Gemeente Hoogeveen. Wij bieden voor deze aantrekkelijke baan een passende vergoeding.

Geïnteresseerd? Dan komen wij graag met jou in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Berto van der Vis van het College van Kerkrentmeesters berto@bcvdvis.nl of een whatsappberichtje naar 06-53281012.

Je kunt je sollicitatie met CV  – voor eind april 2024 – sturen aan Henny Flens, koster van de Vredehorst ag.flens@planet.nl of telefonisch contact opnemen 0528 273966.

 

Leren van de vervolgde kerk – zondag 26 mei

Komende zondag 26 is het thema: leren van de vervolgde kerk. De diaconie kreeg een verzoek van Open Doors, een organisatie om de vervolgde kerk te helpen, om dit onderwerp aan de orde te stellen. We vinden het belangrijk om als christenen met elkaar mee te leven. Vervolging van christenen neemt wereldwijd steeds meer toe. Wat kunnen wij voor hen doen en wat kunnen wij van hen leren?

Schriftlezing: Psalm 74:1-12; Romeinen 8:31-39 en 2 Thessalonicenzen 1:1-12.
Voorganger: ds Henriëtte Schaap
Organist: Johan Kikkert

Aanstaande zaterdag (kinder)kleding- en speelgoedbeurs.

Kom shoppen!

A.s. zaterdag is het zover: dan gaat de 2e speelgoed- en (kinder)kledingbeurs van start.
Het is in de Vredehorst van 13.00 tot 15.30.
Ook zo kunnen we een groene kerk zijn!
De verkopers vragen we om een donatie voor de voedselbank in Hoogeveen.
Dus zal er een collectebus staan die we natuurlijk voor iedereen van harte aanbevelen.

Help mee……..het net uitgooien en vissen te vangen!

We gaan deze zomer samen ‘vissers van mensen’ worden. Dat zijn we al, maar nu speciaal gericht op de openstaande vacatures in onze wijk. Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het werk in onze kerkgemeenschap.

Met name in het jeugdwerk hebben we dringend nieuwe mensen nodig: jeugdouderlingen, -diaken, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering! Daarnaast zoeken we een scriba, pastorale wijkouderlingen of pastorale werkers, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, een wijkdiaken, mensen die tijdens de dienst willen oppassen op de allerkleinsten en werkers in de tuin. Alles staat prachtig omschreven in ons nieuwe vacatureboekje dat in papiervorm in onze kerk ligt, maar ook online staat in deze app en op onze website. Aan het einde van iedere advertentie in het vacatureboekje staat aangegeven bij wie u/jij informatie kunt krijgen en waar u/jij zich op kunt geven. We willen in onze wijk niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox. Gooi het net uit! Of bent u/jij zelf de vis die gevangen wordt?

Vacatureboekje 2024

Examenpresentjes 2024

‘Vorige week hebben we vanuit het Jeugdwerk een presentje gebracht bij de jongeren uit onze gemeente die dit jaar examen doen. We steken ze een hart onder de riem en laten hun hiermee weten dat we aan ze denken en voor hun bidden. Bid u mee?”

Ontmoetingsmorgens in De Vredehorst

Woensdag 22 mei is er weer een ontmoetingsmorgen in De Vredehorst.

U bent van harte welkom om samen gezellig een kopje koffie te drinken tussen 9.30 uur en 11.30 uur.


Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom! 

Dankjulliewel voor een heerlijke week!

Voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een inkomen op bijstandsniveau biedt “het vakantiebureau”, in samenwerking met RCN vakantieparken, vakanties aan.

Jaarlijks meldt de diaconie gezinnen hiervoor aan en dit jaar zijn 2 door de diaconie aangemelde gezinnen uitgekozen voor een vakantie. Het eerste gezin heeft in de afgelopen week genoten van een week op vakantiepark “De Noordster” in Dwingeloo.
Ze kregen zakgeld en een vakantiemand mee. In de vakantiemand zaten o.a. tijdschriften, doucheschuim en etenswaren.

Het gezin geeft aan een prachtige week te hebben gehad, waarin ze het enorm hebben getroffen met het weer. Ze hebben veel rust ervaren en geven aan, weer bijgetankt te zijn.
Ze zeggen, dankbaar te zijn voor een prachtige week op een heerlijk park.

Namens de diaconie,
Dianne Buit

Speelgoed- en kledingbeurs

Zaterdag 25 mei is er een speelgoed- en kledingbeurs bij de Vredehorst, tussen 13.00u en 15.30u.

Opgave van de beurs is gewenst. Bijgevoegd bestand vertelt u meer!

Ei, ei, ei!

Het is hoog tijd om weer eens iets van ons te laten horen. Inmiddels draait de Voedselbank Hoogeveen al een aantal maanden met het nieuwe winkelconcept en zijn wij onverminderd doorgegaan met het leveren van producten waar de voedselbank behoefte aan heeft.

De afgelopen maanden hebben het volgende ingekocht:
100 pakjes koffiemelk
150 flessen bak en braad
10 pakken luiers
150 kuipjes boter
120 zakken witte bollen
180 paasstollen
En een kleine 4.000 eieren!!

Het is fantastisch dat we dit met de bijdragen van gemeenteleden kunnen blijven doen. Dus dank aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft! Giften, periodiek of eenmalig, blijven natuurlijk welkom op de rekening van de diaconie NL47RABO0373712758 o.v.v. Voedselbank.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen toe!
Hartelijke groet namens de diaconie, Gerrit en Willeke

Project Feest van de Geest 2024

Gezocht: gemeenteleden die willen helpen

Onze wijkgemeente De Weide neemt in 2024 ook weer deel aan het project Feest van de Geest. Dit kerk- en kunstproject is een inspirerend evenement waarbij professionele kunstenaars vanuit het Pinksterfeest een verbinding maken met de hedendaagse kunst. In de Vredehorst exposeren Marineke Leijenhorst, keramisch werk en Manuel Claasen, schilderijen. Het thema is ‘Troost’.
De kerken – waaronder dus de Vredehorst – zijn Hemelvaartsdag 9 mei, zaterdag 11 mei en zondag 12 mei en het Pinksterweekend zaterdag 18 mei tot en met maandag 20 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend.

Gezocht: gemeenteleden die willen helpen
Om het evenement in de Vredehorst soepel te laten verlopen, zoeken we gemeenteleden die willen helpen met het ontvangen en te woord staan van de bezoekers. Laat u zich inspireren door dit project en help mee! U kunt zich aanmelden bij mij, Bé Geurtsen, via 0622238681 of geurtsen-wissink@home.nl.

Achtergrond
Het evenement Feest van de Geest is een landelijk project. In de gemeente Hoogeveen doet – naast de Vredehorst – ook de Hoofdstraatkerk mee. In ons cluster Midden- en Zuidoost- Drenthe participeren in totaal vijftien kerken. Meer informatie vindt u op www.feestvandegeest.nl.
Bé Geurtsen

Tuingroep

Het is voorjaar (al voelt het nog niet zo deze dagen) en dat betekent, dat de tuingroep weer aan de slag gaat rond de Vredehorst.
Zaterdag 30 maart zullen leden van de tuingroep tussen 9 en 12 uur te vinden zijn rond de Vredehorst. Maar het zou fijn zijn, als er nog wat meer mensen zijn, die één, twee of drie uurtjes kunnen missen voor het onderhoud rond de kerk deze morgen. Je zult warm ontvangen worden!

De werkzaamheden bestaan uit schoffelen, harken, vegen en snoeien. Rond 10u wordt er altijd gezamenlijk koffie gedronken. De eerste keer veelal met iets lekkers erbij.
De groep is klein, nieuwe leden zijn van harte welkom!
Wil je iets voor de kerk doen, maar heb je beperkte tijd, dan is deze groep een uitgelezen kans: op jaarbasis kost het ongeveer 10 – 12 uur. Er is één nieuwe aanmelding, maar meer aanmeldingen zou erg fijn zijn.

Dankdienst Evert Jan Hefting

Gisteren was de dankdienst voor het leven van Evert Jan Hefting. Een aantal leden van onze gemeente waren hierbij aanwezig. Kon u er niet bij zijn en wilt u toch graag de dienst terugzien? Klik dan hier.

Dankbaarheid in Oeganda.

Tijdens de kerkdienst van 11 november jl. mocht ik een presentatie houden over het kindertehuis ‘Foodstep’ in Entebbe, Oeganda, omdat de opbrengst van de eerste collecte voor dit kindertehuis bestemd was. Wat heeft u enthousiast gereageerd! Namens alle kinderen en de staf van Foodstep wil ik u allen heel hartelijk bedanken.

Omdat de lijntjes kort zijn, konden we de opbrengst eind november al ‘verzilveren’. De pastor, die elke zondag een viering houdt met alle kinderen en die door de week vaak aanwezig is, konden we dankzij u blij maken met een lang gekoesterde wens: een nieuwe preekstoel. Deze is in november/december handgemaakt door timmerman John. Deze John, ooit kind soldaat gemaakt, kwam later ook op Foodstep wonen en ontwikkelde zich daarna tot een uitstekende timmerman, zie foto preekstoel. Helaas kreeg hij een week na het afleveren van de preekstoel een ernstig verkeersongeluk, zodat voor zijn leven gevreesd moest worden maar…. hij heeft het gered en is aan het revalideren.
Ook in Oeganda kennen ze inspectie. En die kwam in november met de boodschap dat er op korte termijn een muur om het terrein gebouwd moest worden want anders…. Maar waar haal je zo gauw geld vandaan…..? Uit Hoogeveen!! Precies op het juiste moment kon mijn zusje uw gift overhandigen en kon vrijwel meteen een begin gemaakt worden met het bouwen van een deel van de omheiningsmuur. De inspectie, die in december terugkwam, was verbaasd maar ook verrast met deze prachtige ontwikkeling, wat resulteerde in een positief rapport! Een wonder! U begrijpt dat de dankbaarheid op Foodstep heel groot is.
En daarom nog een keer, maar nu ook namens ons: heel hartelijk dank!

Francisca en Marijke van Pagée

Actie Kerkbalans 2024: Voorlopige toezegging 2024.

Het bedrag is op dit moment: € 1.027.721,00
Heel mooi bedrag, gelukkig boven onze begroting.

Mocht je/u nog geen bijdrage hebben gedaan dan kan u alsnog uw bijdrage voor 2024 doen.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Kijk voor meer informatie op pghoogeveen.nl/kerkbalans.
Of bel gerust ons kerkelijk bureau 0528-230471

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Speciaal woord van dank voor al onze lopers en de wijkhoofden.
Klasse wat jullie weer gedaan hebben.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Werkgroep Financiën
Janny Oost, Ger Oving, Feddy van der Bent, Arjen Giethoorn, Evert Everts en Albert Prins.

Berichtje over onze DE-punten

Vorige maand hebben we, via DE, onze waardepunten geschonken aan het Oranjefonds. Hierover hebben we bericht terug ontvangen.

Het Oranjefonds is erg dankbaar voor onze schenking. Deze heeft bijgedragen aan het Maatjesproject, waarbij vrijwilligers worden gekoppeld aan ex-dak/thuislozen, (ex)drugsverslaafden, mensen met psychische problemen of mensen met problematische schulden.
Samen gaan ze op stap en doen ze gezellige dingen, nét waar iemand behoefte aan heeft.
De vrijwilligers krijgen training en professionele begeleiding en geven hun maatje weer perspectief op de toekomst.

Het spaardoel van de DE-punten in 2024 is het Nationaal Ouderenfonds.
Dit fonds draagt bij aan een groter sociaal netwerk voor ouderen, die daar behoefte aan hebben. Het hele jaar door brengt het Ouderenfonds ouderen met elkaar in contact. Dankzij dit fonds voelen veel ouderen zich minder eenzaam.

De DE-doos staat achter in de kerk.
Graag de punten in een papieren envelop, waarop aan de buitenkant is geschreven, hoeveel punten de envelop bevat.
Als diaconie vinden we het fijn, als de punten niet in een plastic zakje worden aangeleverd.

Ambulant-predikant ds Schaap komt naar De Weide

De kerkenraad is verheugd u mede te delen dat ds Henriëtte Schaap tot 31 december 2024 als ambulant-predikant de vacature gaat vervullen, die is ontstaan door het vertrek van ds Jacoline Batenburg.

Ds Henriëtte Schaap zal voor 20 uur per week in onze gemeente gaan werken. Naast de pastorale zorg zal zij ook meedraaien in het preekrooster en ingezet worden voor de sacramenten.

Meer over ds Henriëtte Schaap vindt u hier

We gaan beginnen met schilderen in de kelder! KOM JE HELPEN?

Heb jij a.s. zaterdag tijd om te komen helpen schilderen?
‘s morgens? 09:00
of
‘s middags 13:00

of liever een andere keer?

Kom je helpen schilderen in de kelder?
even een uurtje of een dagdeel?

a.s. zaterdag of een moment zelf ingepland?

Geef je even op! dan plannen we het in!

Lianneliezenga@gmail.com