Coronamaatregelen in de Vredehorst

Naar aanleiding van de verscherpte Corona-maatregelen van de overheid is besloten om voorlopig na de dienst niet meer gezamenlijk koffie te drinken.  Ook willen wij u nogmaals vragen mee te werken om onze kerkdiensten op een veilige wijze te laten verlopen. Dat betekent:

  • Altijd vooraf aanmelden (en mocht dat een keer vergeten zijn, dan uw naam noteren bij binnenkomst)
  • Het opvolgen van de aanwijzingen van de dienstdoende ambtsdragers bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.

Lees verder ….

Leeftocht 2020 – 2021

In verband met de corona-perikelen gaan we dit jaar van start met een uitgekleed programma. Dit programma is hier te bekijken. De werkgroep Leeftocht Hoogeveen wenst je een inspirerend seizoen en we ontmoeten je graag op een of meer van onze bijeenkomsten! Namens de werkgroep Gemeentetoerusting, Henk Alberts

Lees verder ….

Eten in de Herberg

Het is al weer een tijdje geleden dat u van de Herbergiers hoorde. In het laatste artikeltje spraken we de hoop uit in september weer te kunnen starten. Helaas! Het virus waart nog steeds rond en binnen de huidige voorschriften en regels is het niet verantwoord het bijeenkomen en gezamenlijk eten weer op te pakken. Uiteindelijk gaat het vooral om het elkaar ontmoeten en de sociale contacten. Dat wordt allemaal erg lastig

Lees verder ….

Start kindernevendienst

Naast de wekelijkse online kindernevendienst, beginnen we op 30 augustus 2020 ook weer met kindernevendiensten in de Vredehorst!
Wel is het noodzakelijk je hiervoor aan te melden, zie onderstaand formulier.
Zoals gebruikelijk gaan de kinderen tijdens de dienst naar de kindernevendienst.
Om besmettingskansen te voorkomen, vragen wij gezinnen met kinderen zo veel mogelijk aan het gangpad te gaan zitten.
Na afloop komen de kinderen terug in de kerkzaal, maar blijven – samen met de leiding –

Lees verder ….

Kerk in Actie / Libanon / Zandkunstenaar

Kerk in Actie is via het internationaal kerkelijk netwerk en eigen partners ter plekke noodhulp gestart voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet. Door de explosie in het havengebied is de halve stad beschadigd, er zijn meer dan 100 doden en 300.000 daklozen. In Libanon is 25-30% van de bevolking christen. Dicht bij het havengebied staat de NEST (Near East School of Theology) een opleidingsinstituut van de protestantse

Lees verder ….

Muziek terwijl u kerkt.

Een terugblik op het afgelopen jaar. Inmiddels zijn Anne en ik alweer bijna een jaar aan het werk in de Vredehorst als kerkelijk muzikaal medewerkers. Onze voornaamste taak is om ons christelijk geloof door middel van muziek in verschillende  stijlen en vormen, naast het liedboek, met behulp van zoveel mogelijk mensen uit de gemeente tot leven te brengen. We mochten mensen met muzikaal talent verzamelen en bij elkaar brengen. We zijn koorprojecten gestart,

Lees verder ….