Ontmoetingsmorgens in De Vredehorst

Woensdag 27 september is er weer een ontmoetingsmorgen in De Vredehorst. U bent van harte welkom om samen gezellig een kopje koffie te drinken tussen 9.30 uur en 11.30 uur.
Ook mensen uit andere wijken zijn van harte welkom!

Startzondag 10 september

Zondag 10 september is het weer startzondag. Na de dienst verplaatsen we ons naar het park Steenbergenweide (bij de bult). We gaan eerst gezamenlijk koffie/thee of limonade drinken en er zijn spelletjes voor jong en oud.

De 12+ jongeren gaan met Thomas Abbas meedoen met Alleskunner. De clubleiding heeft voor de 12- spelletjes georganiseerd.
En de volwassenen dan? Gezellig napraten over de dienst of : Walking voetbal onder leiding van koster Jans Blaauw. Daar kan echt iedereen aan mee doen, vertelde hij.
Na de activiteiten is er nog een gezamenlijk lunch waarbij o.a. Thomas Abbas hamburgers gaat bakken.

hulp gevraagd
Om alles goed te laten verlopen hebben we hulp nodig. Vorig jaar hebben veel mensen iets lekkers meegenomen voor bij de koffie of voor bij de lunch. Dat was een groot succes, dus ook dit jaar vragen we jullie om iets mee te nemen om te delen met elkaar. Een eigen stoel of kleedje om op te zitten is ook handig.
Verder zijn er thermoskannen nodig voor het meenemen van koffie en thee.
Het drinken bij de lunch wordt geregeld.
Kortweg kun je dus het volgende meenemen:
Iets lekkers voor bij de koffie/ thee of lunch
Een stoel of kleedje om op te zitten
Een thermoskan

Laten we er samen een prachtige start van het nieuwe seizoen van maken!

Hartelijke groet,
Agnes de Roo, Annemiek Jonkman, Elsbeth Leistra, Melanie Visscher en Geert Jansen
( tel. 06 2132 2898)

Zondag 10 september Startzondag: Bouwen maar!

Om 9.30 uur beginnen we zondag 10 september in de Vredehorst met een eredienst.
In deze dienst staan we stil bij 1 Korinthe 3:9b waar Paulus schrijft dat de gemeente een bouwwerk is van God. Samen zijn we een gemeenschap die bouwen op hetzelfde fundament. Hoe we dat doen is elke keer weer nieuw en verrassend. Dat ontdekken we ook deze zondag.

Muziek: Vredehorst band en Rien Schippers
Voorganger: ds. Jacoline Batenburg

Na de dienst is er programma bij de buren in het Steenbergerpark.
Zie hiervoor de info in het nieuwsbericht

Collectedoelen – zondag 10 september

1e inzameling: diaconie tbv financiële hulp vanuit het inloopuur.

Kosten voor het inloop-uur De Haven en hulp die van daaruit wordt geboden komt voor een groot deel op de rekening van het College van Diakenen. Het inloop-uur heeft een laagdrempelige sociale functie m.n. voor mensen op de rand van de armoedegrens en/of schuldproblematiek.
Het inloop-uur is gevestigd in de Ontmoetingswinkel “Bij Boszhardt” van het Leger des Heils (Schutstraat)

2e inzameling: Protestantse Kerk – kinderen en jongeren: Goed voorbereid met jongeren op weg

Zijn jongeren de toekomst van de kerk?
Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen.

Onderzoek maakt duidelijk, dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.
Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

3e inzameling: Kerk.

Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

 

 

Sparen voor je naaste.

Wie kent ze niet, de spaarpunten van Douwe Egberts? Hiermee kan gespaard worden voor allerlei koffie- en thee-gerelateerde zaken. Maar… je kunt ook sparen voor een ander, voor je naaste.
Met DE-punten kunnen we sparen voor verschillende goede doelen. Een mooie mogelijkheid om ons geloof op een hele makkelijke manier te vertalen naar daden.

Als diaconie hebben we als eerste doel gekozen voor Het Vergeten Kind. Er zijn in Nederland 100 000 kinderen, die zich vergeten voelen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Soms uit huis geplaatst omdat ze niet meer veilig waren.

Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen door activiteiten te organiseren. Plezier en positieve aandacht laten deze kinderen even hun zorgen vergeten. Het zorgt voor contact, waar deze kinderen nogal eens eenzaam zijn en er worden positieve herinneringen gemaakt.
Daarnaast zet Het Vergeten Kind zich in voor betere zorg voor kwetsbare kinderen, opdat zij in een stabiele en liefdevolle omgeving kunnen opgroeien.

Met het schenken van DE-punten aan het Vergeten Kind dragen we bij aan een onvergetelijke dag voor deze kinderen. Iedere zomer en winter neemt deze organisatie kwetsbare kinderen mee naar de leukste pret- en dierenparken van Nederland met de “Heppie Tour”.

Achter in de kerk staat een duidelijk herkenbare box, waarin de DE-punten kunnen worden gedaan.
Verzoek om de DE-punten in een afgesloten envelop te doen, met daarop geschreven, hoeveel punten de envelop bevat. De diaconie zorgt dat deze op de juiste manier bij het betreffende goede doel van Douwe Egberts terecht komen.

Meer informatie is te vinden op de website van Douwe Egberts, onder spaarprogramma’s en schenken.

Alpha cursus: “Is er Meer?’

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die in Hoogeveen wordt aangeboden. Ben je op zoek naar meer? Dan is dit de plek om te zijn!

Dit najaar starten we op 19 september met een informatieavond over het nieuwe seizoen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar en om 19.30 uur start de avond, tot uiterlijk 21.00 uur. Locatie: Montgomerystraat 14, Hoogeveen.

In elf interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal en gaan we dit in groepjes bespreken. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal .
Ook benieuwd?
Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar Magda Boer.
Voor aanmelden kun je hier klikken. Voor de onkosten vragen we 35,- euro per deelnemer.

We zien naar je uit!

Ontmoetingsmiddag Ouderencontact

Woensdag 6 september vindt weer een ontmoetingsmiddag plaats van het Ouderencontact.

Aanvang 14.15 uur in De Vredehorst.

Mevrouw Rozema uit Rottevalle van de goede doelen organisatie Dorcas gaat vertellen over het werk van Dorcas.

Iedereen is van harte welkom!

Startzondag: Programma na de kerkdienst

Zondag 10 september is het weer startzondag. Na de dienst verplaatsen we ons naar het park Steenbergenweide (bij de bult). We gaan eerst gezamenlijk koffie/thee of limonade drinken en er zijn spelletjes voor jong en oud.

De 12+ jongeren gaan met Thomas Abbas meedoen met Alleskunner. De clubleiding heeft voor de 12- spelletjes georganiseerd.
En de volwassenen dan? Gezellig napraten over de dienst of : Walking voetbal onder leiding van koster Jans Blaauw. Daar kan echt iedereen aan mee doen, vertelde hij.
Na de activiteiten is er nog een gezamenlijk lunch waarbij o.a. Thomas Abbas hamburgers gaat bakken.

Om alles goed te laten verlopen hebben we hulp nodig. Vorig jaar hebben veel mensen iets lekkers meegenomen voor bij de koffie of voor bij de lunch. Dat was een groot succes, dus ook dit jaar vragen we jullie om iets mee te nemen om te delen met elkaar. Een eigen stoel of kleedje om op te zitten is ook handig.
Verder zijn er thermoskannen nodig voor het meenemen van koffie en thee.
Het drinken bij de lunch wordt geregeld.
Kortweg kun je dus het volgende meenemen:
Iets lekkers voor bij de koffie/ thee of lunch
Een stoel of kleedje om op te zitten
Een thermoskan

Laten we er samen een prachtige start van het nieuwe seizoen van maken!

Hartelijke groet,
Agnes de Roo, Annemiek Jonkman, Elsbeth Leistra, Melanie Visscher en Geert Jansen

Collectedoelen zondag 3 september

1e inzameling: diaconie – wijk contactwerk.

De wijkgemeenten onderhouden pastorale en diaconale contacten binnen hun wijken. Bezoeken naar aanleiding van een geboorte of overlijden, bij jubilea of ziekte. Er zijn veel gelegenheden waarbij gemeenteleden een attentie namens de wijkgemeente ontvangen.

2e inzameling: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) – Israel, jongeren leren meer over mensenrechten.

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s – voor hun verplichte diensttijd begint – meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Kerk in actie

3e inzameling: kerk

Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

 

Zondag 3 september- geloof dat bergen kan verzetten

Deze zondag wordt de doop bediend aan Esmee Sofie Kuiper, Valerie Doreen Sara en Thomas Jan Leistra. Zij worden op de weg gezet van het geloof en zo verwelkomd en opgenomen in de gemeente van Christus. Wie zich op die weg van geloof bevindt kan bergen verzetten.

Voorganger: ds. J.W.C. Batenburg
Muziek: Peter ten Kate en Mente Heemstra

Bijna startzondag! Komt u ook?

Op 10 september is het startzondag.
Er is kerkdienst in de Vredehorst en een gezellig samenzijn met activiteiten in het Steenbergerpark aansluitend!

Thema van deze zondag is “Bouwen maar!”
De eerste toepassing van ons jaarthema “tijd voor een goed gesprek”.

Binnenkort meer informatie!

Koorproject “In zeven stappen naar een nieuwe schepping!”

Binnenkort start het nieuwe seizoen; een nieuwe start voor alle activiteiten, een nieuwe start voor het koorproject “In zeven stappen naar een nieuwe schepping!”

Het thema is gekozen naar aanleiding van het scheppingsverhaal zoals we dat vinden in Genesis 1. Als mensen hebben we een grote verantwoordelijkheid gekregen over de dieren en de natuur. Hoe gaan we ermee om? Het is tijd om ons te bezinnen op onze rol hierin.

In 5 repetities gaan we bij dit thema drie koorarrangementen instuderen;
The Lord is my Light – Oslo Gospel Choir
Here comes the sun – The Beatles
What a wonderful world – Arrangement Mark Hayes

Het koor zal begeleid worden door de Vredehorstband en een blazersensemble.

We starten maandagavond 11 september om 19:30 uur met de eerste repetitie in de Vredehorst. Mocht je een repetitie niet kunnen, hoeft dat niet een probleem te zijn omdat je thuis prima de ingezongen partijen kan instuderen!

Jong en oud van harte welkom!

Opgeven bij: aliena.vandalen@gmail.com

Zondag 27 augustus – Mijzelf verloochenen?

Jezus zegt dat hij door toedoen van de hogepriesters en schriftgeleerden veel moet lijden wanneer hij Jeruzalem bereikt zal hebben. Wie Jezus wil volgen zal zichzelf moeten verloochenen en zijn kruis op zich nemen.

Wat betekent dat jezelf verloochenen? Ben je dan niets waard? Of wil het wat anders zeggen? Hoe neem je je kruis op zonder er aan onderdoor te gaan? Wat betekent deze aankondiging van het lijden voor ons in onze tijd?

Lezing: Matheus 16: 21-27 en Jesaja 6: 8-13.
Voorganger: mw Toke Hoekstra
Muziek: Wim Oostenbrink (orgel)

Collectedoelen zondag 27 augustus

1e inzameling: diaconie tbv wijkkassen tbv ouderenactiviteiten.

Ter ondersteuning van specifieke activiteiten voor de oudere gemeenteleden, zoals (koffie- of lunch-)ontmoetingen, georganiseerde reisjes of informatieve bijeenkomsten.

2e inzameling: Kerk tbv plaatselijk pastoraal werk.

Pastoraat is geen bijkomend iets maar een kernopdracht van de kerk. Pastoraat, ‘omzien naar elkaar’, is niet alleen iets voor dominees en ouderlingen maar van de hele gemeente. We voeren het samen uit, maar maken het ook samen mogelijk.

3e inzameling: Kerk

Deze opbrengst wordt gebruikt om kosten van onze gebouwen en organisatie te betalen.

 

Tuinonderhoud

Het is a.s. zaterdag 26 augustus, de laatste zaterdag van de maand. Er zijn dan opnieuw een aantal leden van de tuingroep tussen ongeveer 9 en 12 uur te vinden rond de Vredehorst om deze omgeving netjes te houden.

De werkzaamheden bestaan uit schoffelen, harken, vegen en snoeien. Rond 10u wordt er altijd koffie gedronken.
Als het jou/u leuk lijkt om deze zaterdagmorgen één of meer uren te helpen, voel je dan van harte welkom! Samen praten is ook onderdeel van de werkzaamheden. 🙂
Aanmelden kan, maar is zeker niet verplicht, via de agenda van Scipio.