Beroep aangenomen door ds J.W.C. Batenburg

Overhandiging en ondertekening beroepsbrief. Jacoline Batenburg en Alex Visscher

De algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad van de protestantse wijkgemeente De Weide delen u mee dat er een beroep is uitgebracht op ds Jacoline Batenburg. Het uitbrengen van dit beroep is een unaniem genomen besluit van de beide kerkenraden. De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat ds. Jacoline Batenburg het beroep heeft aangenomen. Komende zondag 9 juni , 1e pinksterdag, zal tijdens de ochtenddienst in de Vredehorst de intrede plaatsvinden. U kunt zich wellicht nog herinneren dat in december

Lees verder ….

Benoeming Aliena van Dalen en Anne Verhart als kerkelijk medewerkers muziek.

In het recent vastgestelde meerjarenbeleidsplan is een van de thema’s te zorgen voor een meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning. Daarbij is gesteld dat we de komende jaren willen inzetten op het verrijken van de muzikale ondersteuning in de meest brede zin. Daartoe hebben we een vacature gesteld voor een kerkelijk medewerker muziek. Deze vacature hebt u kunnen lezen in één van de kerkentrommels en op deze website. We zijn wederom verheugd dat we ook hier invulling aan hebben kunnen geven en dat betekent  dat Aliena van Dalen en Anne Verhart deze

Lees verder ….

Eten in de Herberg

Woensdag 15 mei opent de Herberg weer haar deuren. U bent allen van harte welkom om aan tafel plaats te nemen. Vanavond gaan we ons tegoed doen aan hartige taarten. Dus geen zoetigheid en slagroom maar taarten gevuld met allerlei soorten vlees, ei en groenten. Een stevige maaltijd dus. Wist u dat hartige taarten oorspronkelijk werden samengesteld uit kliekjes ? Dat gaan onze koks niet doen, maar ze maken er vast iets lekkers van. Om 18.00 uur gaan de deuren in de Vredehorst open en bent u welkom. Zoals gewoonlijk starten we

Lees verder ….

Paasmorgen, zondag 21 april 9.30

De Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan! Zo begroette men elkaar in de gemeente op paasmorgen. Ze gebeurt dat nog. In Oosters-Orthodoxe kerken komt de voorganger van voor in de kerk, vanachter de ikonenwand de kerk in om zo de gemeente te begroeten. Zo groeten wij elkaar met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen mee met de engelen, met de vrouwen. We doen als de discipelen. We durven onze oren misschien ook niet te geloven. Laten we ons overtuigen. Door het evangelie.Door de dienst. Door het

Lees verder ….

Aandacht voor de doop in de Paaswake

In de Paaswake gedenken wij onze doop. Het water heeft door de eeuwen heen rijkelijk gestroomd in deze dienst. In de overgang van dood naar leven wordt er juist in deze nacht gedoopt. De apostel Paulus schrijft aan de Romeinen: “Weten jullie dan niet dat wij allen, gedoopten in Jezus Christus, gedoopt zijn in zijn dood? Wij zijn dus met hem mee begraven door de onderdompeling in de dood, om – evenals Christus is opgewekt uit de dood door de macht van de Vader-  in een vernieuwd leven onze weg te gaan.

Lees verder ….

Kaarsen in de Paaswake

In de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 vond in Café De Hemel (Volendam) een zware brand plaats. Deze is de geschiedenis ingegaan als de cafébrand van Volendam. Sindsdien wordt het gebruik van open vuur in gebouwen onder de loep genomen. In de kerken van Hoogeveen is daarom ook een nieuw beleid ingevoerd ten aanzien van het gebruik van kaarsen in alle diensten. In de Paaswake ontsteken wij vanaf dit jaar daarom ‘memorial lights’ (met daarop een afbeelding van ons ‘eigen’ kruis) en geen Paaswake kaarsen. U begrip daarvoor. De dienst in de Vredehorst

Lees verder ….