Zondag 4 februari – Welke keuze maak je?

Iedereen heeft of krijgt te maken met het maken van keuzes in zijn of haar leven. De ene keuze heeft meer gevolgen dan de andere keuze. Soms staan we op een soort splitsing en moeten we een richting kiezen.

Zondag gaan we luisteren naar de geschiedenis van Ruth. Zij staat met haar schoonmoeder Naomi en haar schoonzus Orpa ook voor een splitsing. Gaan ze met z’n drieën naar Bethlehem of gaan de schoondochters Ruth en Orpa terug naar Moab? En zijn er nog meer keuzes in de geschiedenis van Ruth te herkennen? “Welke keuze maak je?”

De geschiedenis van Ruth staat deze zondag ook op het rooster van de kindernevendienst.

Lezing: Ruth 1: 1- 22
Voorganger: Rolanda den Boon
Organist: Peter ten Kate

Omdat iedereen vakantie verdient!

Het Vakantiebureau biedt in samenwerking met RCN Vakantieparken ook in 2024 vakanties aan voor gezinnen op bijstandsniveau. Het Vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk; een stichting, die eraan wil bijdragen, dat niemand zich buitengesloten voelt.

Diaconieën en maatschappelijke organisaties kunnen van 1 t/m 29 februari 2024 gezinnen aanmelden, welke hiervoor in aanmerking komen. De gezinnen kunnen zelf een voorkeursperiode opgeven voor een vakantie in een bungalow, mobil home of safaritent op één van de RCN-parken in Nederland. Voorwaarde is, dat gezinnen nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt.

Als diaconie hebben we de afgelopen jaren verschillende gezinnen voorgedragen, waarvan een aantal gezinnen ook daadwerkelijk zijn geselecteerd en hebben kunnen genieten van een heerlijke vakantie.

Wij dragen dit initiatief een zeer warm hart toe. Mocht u een gezin weten, dat hiervoor in aanmerking komt, vragen wij u, om een mail te sturen naar diaconiepwgdeweide@gmail.com . Als diaconie hebben wij geen invloed op de uiteindelijke beslissing van het Vakantiebureau, maar urgentie en volgorde van binnenkomst van de aanvragen spelen een rol bij de toewijzing door het Vakantiebureau.

Eten in de Herberg

We gaan nogmaals op de winterse toer. Nu met stamppotten. Altijd lekker, ook als het niet zo koud is.

Lijkt het u wat ? U bent van harte welkom op 14 februari vanaf 18.00 uur in de Vredehorst.

De maaltijd kost € 9,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen.

U kunt zich opgeven op 6 en 7 februari tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 06-2397 2418.  Als u de voicemail krijgt kunt u deze inspreken met uw naam en het aantal deelnemers. Wees op tijd want vol is vol.

Omdat er geleidelijk toch gasten afvallen is er best ruimte voor wat nieuwe gezichten. Aarzel niet en geef uzelf eens op, eventueel samen met een bekende. Iedereen is welkom.

Namens de Herbergiers,

 

Gezocht!

We zoeken leiding voor de kindernevendienst en incidentele vrijwilligers!

Heb je zin om je in te zetten voor de kinderen op zondagochtend in de kerk? Dan hopen we dat jij je aanmeldt om kindernevendienst te geven. Met behulp van een methode zet je snel een kindernevendienst in elkaar. We hopen dat minstens twee mensen zich aanmelden zodat iedereen gemiddeld één keer per 5 weken een kindernevendienst kan geven.
Dus wil je met weinig inspanning een leuke bijdrage leveren aan het ‘samen kerk zijn’ dan hopen we dat je je opgeeft voor de kindernevendienst!

Wilt u niet structureel deelnemen aan activiteiten, maar wel af en toe helpen met kleine taken/ projecten eromheen, dan bent u ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen.
Voor Pasen kunnen we bijvoorbeeld hulp gebruiken bij het rijgen van de pinda’s!

Neem contact op met Melanie Visscher-Buwalda melanie.buwalda@gmail.com (0528)355034
06-48562165

Meedenken over vrije wijkdoelcollecte.

Een paar keer per jaar is er een “vrije wijkdoelcollecte”, waarvoor we als wijk-diaconie een eigen doel kunnen kiezen.

Als diaconie lijkt het ons goed, als jullie ook kunnen meedenken over een mogelijke invulling van deze collecte.
Samen weten we tenslotte meer. Via een reactie op dit bericht, kunnen jullie mogelijke doelen aangeven voor deze collecte, waaruit de diakenen dan zullen kiezen. Natuurlijk is het ook mogelijk deze doelen door te geven aan één van de diakenen.
De eerstvolgende vrije-wijkdoelcollecte is op zondag 17 maart.

We zien jullie ideeën omtrent goede doelen voor deze collecte graag tegemoet en danken jullie hierbij alvast voor het meedenken!

Doopdienst

De volgende doopdienst is op zondag 11 februari. De ouders van jonge kinderen, die hun kinderen ten doop willen houden kunnen zich aanmelden bij ds. Wim Loosman (w.loosman@pwgdeweide.nl en/of tel: 262612).

Bakken voor je naaste.

In de herfstmaanden bakten velen allerlei lekkers, wat door anderen werd gekocht. Doel van dit alles was er voor te zorgen, dat in 2024 op elke kinderverjaardag in gezinnen bekend bij Stichting Het Mini Maatje, een verjaardagstaart is.

In de vorige Kerkentrommel hebben we laten weten dat de voorlopige eindstand € 1.215 was. In december mochten we een gift van € 500,00 ontvangen van Alfa Accountants en Adviseurs! Alles bij elkaar hebben we nu bijna € 1.800,00 ingezameld, een fantastisch bedrag! En ook HEMA Hoogeveen levert een bijdrage waardoor we 135 taarttegoedbonnen kunnen weggeven.

Niet alleen op de verjaardagen van 103 kinderen van Stichting het Mini Maatje komt taart op tafel, ook bij 10 alleenstaande personen zonder kinderen die ook zijn aangesloten bij deze stichting.
Marrie Oelen, de voorzitter van Stichting het Mini Maatje, vroeg onze aandacht voor de alleenstaanden. Omdat zij geen kinderen hebben, vallen ze buiten de nodige financiële regelingen, waardoor zij het financieel nog moeilijker hebben. We zijn blij en dankbaar dat we ook hun verjaardagen kunnen opvrolijken met verjaardagstaart.

Voor het verdelen van de overige taarttegoedbonnen, kijken we in onze eigen wijk. We gaan in gesprek met instanties die hier actief zijn, bijvoorbeeld Stichting Welzijnswerk, en ook met de leden van de ambtsgroep Pastoraat. We weten zeker dat de taarttegoedbonnen bij de juiste mensen terecht komen.

Afgelopen dagen heeft de projectgroep de actie geëvalueerd én unaniem besloten, om in 2024 nog een keer te gaan bakken om geld in te zamelen om mensen te ondersteunen. Het project wordt dus vervolgd in het najaar!
Tijd genoeg om op zoek te gaan naar oude en nieuwe heerlijke recepten!

De projectgroep:
Albert-Jan Salomons
Eveliene Salomons-Storm
Anneke van Toly
Hanke Fernhout
Marry Bakker
Mirjam Boertien
Rianne Kampman
Herko Reinders

Klussers gezocht!

20 januari 09:00-12:00 uur (1 of meerdere uurtjes)

Wie heeft er zin en tijd om zaterdag (ochtend) 20 januari even één of meerder uurtjes te helpen met opruimen van de kelder van de Vredehorst. (vele handen maken veel werk)
We maken dan een eerste stap in groot onderhoud van de kelder om het weer een mooie en gezellige plek te maken wat past bij onze visie op jeugdwerk.
Meld je nu aan bij John, Lianne of Thomas

Actie Kerkbalans

Samen sta je sterk!
Dat geldt niet alleen omdat het nu eenmaal een praktische waarheid is, maar ook omdat wij als kerken geroepen zijn om sámen in woord en daad Gods blijde boodschap uit te dragen.

Dat “samen” krijgt bijvoorbeeld vorm in de vespers die wij als wijkgemeenten in het afgelopen jaar gezamenlijk hebben georganiseerd. En eind november hebben wij gelijktijdig onze gebouwen opengesteld en buurtgenoten uitgenodigd om een lichtje aan te steken voor een dierbare. Daarnaast zijn wij gezamenlijk opgetrokken in het Kerstengelproject waarbij gemeenteleden iedere adventszondag een aardigheidje bezorgden bij iemand die wel wat warmte en licht kon gebruiken.

Het “samen” krijgt ook vorm in de samenwerking met de kerken in de dorpen om ons heen. Deze samenwerking heet “de ring”: de plek om elkaar te ontmoeten. Vanuit de ring is er afgelopen oktober voor het eerst een regio-dienst georganiseerd, waar volop ruimte was om elkaar te leren kennen en sámen de ontmoeting met God te zoeken en te vieren.

Als kerk zetten wij ons er ook komend jaar voor in om samen sterk te staan.

Kerk zijn we samen
Samen met de collecten zijn de opbrengsten uit de actie Kerkbalans de grootste inkomstenbron van onze gemeente.
Hieruit moeten o.a. de personeelskosten, energielasten en onderhoudskosten betaald worden.

Als u structureel geeft aan goede doelen is het verstandig om dit vast te leggen via een periodieke gift. Op deze wijze zijn al uw giften volledig aftrekbaar in uw belastingaangifte wat uiteindelijk een belastingvoordeel voor u oplevert. Indien u vervolgens het belastingvoordeel weer terug schenkt aan de kerk, kan ook de kerk hiervan meeprofiteren in de vorm van hogere inkomsten. Het kost u in dat geval niets extra. Dus eigenlijk een win – win situatie.

Doet u ook weer mee?

Zie ook bijgesloten folder.

 

Eindstand 2023 DE-punten.

In 2023 zijn we begonnen met het sparen van DE-punten voor “Het Vergeten Kind”, één van de doelen binnen het DE-spaarprogramma. Helaas werd dit doel door DE geschrapt, waarna wij (diaconie) kozen voor het “Oranjefonds”.

Sparen voor een goed doel binnen het programma van DE, betekent, dat DE de schenking met 20% verhoogt.

Per jaar kiezen we een doel, dus is het tijd voor de eindstand van 2023!
Als wijkgemeente hebben we 89.855 punten verzameld! Dit staat, inclusief de 20% van DE, voor €539,13.
Een supermooi resultaat!
Dank voor alle ingezamelde punten en natuurlijk smaakt dit naar meer!

Binnenkort kiezen we een nieuw doel, binnen het spaarprogramma van DE, waarover we u/jullie uiteraard informeren.

Bakken voor je naaste – Wat heeft het opgeleverd?

In september jl. zijn we als projectgroep vol enthousiasme begonnen met dit project. Ook spannend, want hoe zou het worden ontvangen? Met heel veel enthousiasme! In de afgelopen weken hebben heel veel mensen hun gaven en talenten ingezet om geld in te zamelen. En hierdoor maken we het mogelijk dat in 2024 op 103 kinderverjaardagen in gezinnen die het financieel minder hebben, verjaardagstaart op tafel staat!

‘Bakken voor je naaste’ in cijfers:

  • Op 3 zondagen werden tientallen lekkernijen naar de kerk gebracht en stonden deze te wachten op hun kopers. Geweldig om te zien die tafels vol met lekkers, prachtige creaties en mooie verpakkingen.
  • 85 lekkernijen, variërend van bokkenpootjestaart tot heerlijke cakes, zijn gebakken en verkocht.
  • 56 unieke bakkers, jong en oud (en niet alleen uit wijkgemeente De Weide!), hebben met passie en inzet één of meer lekkernijen gemaakt.
  • 65 unieke kopers hebben één of meer producten gekocht.
  • Meerdere mensen hebben het project ondersteund met een gift.

Zondagmorgen 3 december jl. hebben wij in de ochtenddienst in De Vredehorst de voorlopige eindstand van € 1.215 (!!) bekend mogen maken. Een superresultaat waarmee we heel veel mede Hoogeveeners heel blij maken. Binnenkort bespreken we met de HEMA in Hoogeveen hoeveel taarttegoed op de waardebonnen wordt geschreven.

De opbrengst van dit project was méér dan dit fantastische geldbedrag. Het heeft ook mensen met elkaar in contact gebracht (bijvoorbeeld bij het terugbrengen van bakvormen), het heeft bijgedragen aan gemeenteopbouw en gezorgd voor een positieve vibe en veel enthousiasme. In de scipiogroep zijn foto’s gedeeld van onder andere lekkernijen, van gezinnen die met elkaar aan de slag waren en van smullende mensen.

Wij hebben dit project met veel enthousiasme uitgevoerd. Wij danken God voor het vele (bak)talent en jullie voor de royale inzet van gaven en talenten voor een ander. In het bijzonder danken wij Henk Batenburg voor het projectlogo, Harry Huisjes en Janny Oost van het kerkelijk bureau voor de financiële afhandeling en Henk-Jan Regeling en Dianne Buit voor de hulp bij de communicatie. Wat ons betreft smaakt dit naar meer!

Projectgroep ‘Bakken voor je naaste’

Albert-Jan Salomons

Eveliene Salomons-Storm

Anneke van Toly

Hanke Fernhout

Marry Bakker

Mirjam Boertien

Rianne Kampman

Herko Reinders

 

Kerkdienst kijken

Door het klikken op het bovenstaande plaatje kunt u de kerkdienst bekijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

 
De vesper om 17.00 uur in de Hoofdstraatkerk is te bekijken via deze link.
 

Wekelijkse collecte

Scan de QR code voor overzicht wekelijkse collecte doelen of klik hier of op de QR code. Hier kunt u ook direct uw gift doen.