Kerkdiensten

(voor het rooster: zie onder aan de pagina onder Rooster)

De wekelijkse erediensten vinden plaats in Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32, aanvang 9:30.
Wij kennen vele vormen van vieren voor alle geledingen binnen onze gemeente en daarbuiten.
Wekelijks zijn er activiteiten vanuit de kindernevendienst en maandelijks voor de oudere Jeugd (zie ook: jeugd – nevendiensten). Ook is er oppas voor de kleintjes.

De vele talenten binnen onze gemeente worden wekelijks ingezet door de medewerking van lectoren, musici en een cantorij uit eigen gelederen.
Daarnaast zijn er diverse projectmatige activiteiten zoals musicals, thema avonden en goede doelen activiteiten.

In een veelkleurige gemeente is er veel ruimte voor pluriformiteit binnen de erediensten en daarbuiten. In de advent en 40-dagentijd worden er vespers gehouden. Bovendien is er ruimte om te experimenteren met verschillende vormen, binnen afgesproken kaders.

Tweemaal per jaar organiseren wij met de 3 christelijke basisscholen in onze wijk kerk-schooldiensten om als kerk de band met kinderen en ouders te onderhouden en zo mogelijk te versterken.
Dankzij de uitstekende akoestiek van de Vredehorst spelen er regelmatig landelijk bekende gospelartiesten, koren en muziekgezelschappen.

De Ambtsgroep Vieringen (AV) is de beheerder van de kerkelijke agenda in samenspraak met de koster/beheerder van de Vredehorst, om te zorgen dat de gebruikers op zondagen elkaar niet in de weg zitten.
De AV bestaat uit een aantal leden die een mooie doorsnede vormen van onze wijkgemeente. Zij zijn samen met onze voorgangers ook verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. de invulling van de erediensten en eventueel te organiseren concerten. Vanaf 1 december 2016 werken wij met nieuwe orden van dienst die gevarieerde mogelijkheden bieden voor de wekelijkse erediensten en alle afleidingen hiervan.

Het adres van de ambtsgroep is: vieringen@pwgdeweide.nl

Reageren is niet mogelijk