Kerkdiensten

(voor het rooster: zie onder aan de pagina onder Rooster)

De wekelijkse erediensten vinden zondags om 9.30 uur plaats in Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 .
Wij kennen vele vormen van vieren voor alle geledingen binnen onze gemeente en daarbuiten.
Wekelijks zijn er activiteiten vanuit de kindernevendienst en maandelijks voor de oudere Jeugd (zie ook: jeugd – nevendiensten). Ook is er oppas voor de kleintjes.

De vele talenten binnen onze gemeente worden wekelijks ingezet door de medewerking van lectoren, musici en een cantorij uit eigen gelederen.
Daarnaast zijn er diverse projectmatige activiteiten zoals musicals, thema avonden en goede doelen activiteiten.

In een veelkleurige gemeente is er veel ruimte voor pluriformiteit binnen de erediensten en daarbuiten. In de advent en 40-dagentijd worden er vespers gehouden. Bovendien is er ruimte om te experimenteren met verschillende vormen, binnen afgesproken kaders.

Tweemaal per jaar organiseren wij met de 3 christelijke basisscholen in onze wijk kerk-schooldiensten om als kerk de band met kinderen en ouders te onderhouden en zo mogelijk te versterken.

De Ambtsgroep Vieringen (AV) is de beheerder van de kerkelijke agenda in samenspraak met de koster/beheerder van de Vredehorst, om te zorgen dat de gebruikers op zondagen elkaar niet in de weg zitten.

De AV bestaat uit een aantal leden die een mooie doorsnede vormen van onze wijkgemeente. Wij zijn samen met onze voorgangers verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. de invulling van de erediensten.
Wij werken met basis orde van dienst die gevarieerde mogelijkheden bieden voor de wekelijkse erediensten en alle afleidingen hiervan.

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er de autodienst. Meer informatie hierover via een berichtje naar kerkauto@pwgdeweide.nl

Het adres van de ambtsgroep is: vieringen@pwgdeweide.nl

Reacties zijn gesloten.