De Gemeente

Dichtbij God, elkaar en de wereld. Onze gemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die de verscheidenheid aanvaardt als een gave en een opgave, en die de eenheid in Christus, de opgestane Heer, als een geschenk ontvangt

We komen elke zondag om 9.30 uur bij elkaar in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, tel. 0528 – 273 966.
Informatie over de kerkdiensten vindt u onder Kerkdiensten.

De wijk heeft 2 predikanten en 1 kerkelijk werker, ds. Jacoline Batenburg en ds. Wim Loosman, de functie van kerkelijk werker is op dit moment vacant.
Voor de verdeling van de pastorale zorg zie pastoraat — wijken . 

De plaatselijke regeling is van toepassing. Klik hier om de regeling te lezen. 

De koers van PWG De Weide staat beschreven in het beleidsplan wat u hier kunt vinden.

Hoe de kerk is georganiseerd kunt u vinden in het organigram. Dat vindt u hier.

De gedragscode Protestantse Gemeente Hoogeveen vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.