De Gemeente

Dichtbij God, elkaar en de wereld. Onze gemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die de verscheidenheid aanvaardt als een gave en een opgave, en die de eenheid in Christus, de opgestane Heer, als een geschenk ontvangt

We komen elke zondag om 9.30 uur bij elkaar in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, tel. 0528 – 273 966.
Informatie over de kerkdiensten vindt u onder Kerkdiensten.

De wijk heeft als predikant ds. Wim Loosman,  de functie van tweede predikant en de functie van kerkelijk werker zijn op dit moment vacant.
Voor de verdeling van de pastorale zorg zie pastoraat — wijken . 

De plaatselijke regeling is van toepassing. Klik hier om de regeling te lezen. 

Hoe de kerk is georganiseerd kunt u vinden in het organigram. Dat vindt u hier.

De gedragscode Protestantse Gemeente Hoogeveen vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.