Website / Kerkentrommel

De Kerkentrommel is het glossy kerkblad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (PGH). Wie een abonnement heeft, ontvangt de Kerkentrommel ongeveer 21 keer per jaar. Een abonnement op de Kerkentrommel kost € 32,50 per jaar. Het kerkblad ontvangt u een keer per twee of drie weken, afhankelijk van het seizoen. De Kerkentrommel is full colour met veel foto’s en telt gemiddeld 32 pagina’s op A4 formaat.

Wat u kunt lezen in de Kerkentrommel
In de Kerkentrommel leest u inspirerende meditaties en artikelen over wat geloven kan betekenen in de praktijk. Ook een toelichting over besluiten van de Algemene Kerkenraad, de wijkkerkenraden en het College van Kerkrentmeesters kunt u hierin vinden. Daarnaast staan de wekelijkse kerkdiensten erin vermeld en het nieuws uit de wijken. Enkele pagina’s met informatie over zangdiensten, concerten en lezingen maken de Kerkentrommel compleet.

 Abonnee worden
De meeste leden van de PGH hebben een abonnement. Wilt u ook altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de kerkelijke organisatie? Of geïnspireerd raken door artikelen die aansluiten bij trends vanuit onze maatschappij? Voor een abonnement neemt u contact op met !pet visuele communicatie via e-mail kerkentrommel@petonline.nl of telefoon (0528) 200 134.

 Redactieteam
Onder leiding van Maarten van Gemert als hoofdredacteur maakt de redactie (wijkredacteuren, secretaris, predikant) met veel betrokkenheid de Kerkentrommel. De redactie werkt volgens een redactiestatuut. Deze kunt u opvragen via secretaris@kerkentrommel.nl.

Adverteren
Heeft u als ondernemer of instelling belangstelling voor het plaatsen van een advertentie in de Kerkentrommel? Meer informatie over de mogelijkheden en tarieven kunt u krijgen bij !pet visuele communicatie. Dat kan per e-mail kerkentrommel@petonline.nl of telefonisch (0528) 200 134.

Gratis edities
Wie geen abonnement heeft, maar wel lid van de PGH ontvangt de Kerkentrommel enkele keren per jaar gratis in de bus (Pasen, Pinksteren en Kerst). Daarnaast krijgen alle leden van de PGH in het najaar de uitgave van Leeftocht (met toelichting op speciale themabijeenkomsten, lezingen en culturele activiteiten in en buiten de kerk).

Reacties zijn gesloten.