Communicatie

Om wildgroei tegen te gaan zijn er regels over hoe publiciteit aangeleverd kan worden.
Zo weet iedereen wat kan en wat niet.

Verkorte procedure aanleveren berichten

Hebt u iets wat u wilt communiceren:
In de afkondiging
Op de beamer (in de muurkrant)

Hoe doet u dat?

Beamerberichten muurkrant:
Maak uw bericht zo compleet mogelijk klaar als powerpoint zodat deze eenvoudig ingevoegd kan worden. 

Tijdens de collecte in de kerkdienst wordt d.m.v. de beamers een muurkrant geprojecteerd in Vredehorst. Hierop kunnen alle zaken worden gecommuniceerd die aan de volgende eisen voldoen:

Het is een activiteit in Vredehorst
de activiteit is niet commercieel van karakter
bijeenkomst is kerk- of geloofsgerelateerd
de bijeenkomst is openbaar
de bijeenkomst heeft geen repeterend karakter
NB. het bericht wordt maximaal 2x geplaatst.

Tijdens de inzameling van gaven kunnen er tevens zaken worden gebeamerd die verband houden met de inzameling.

Afkondigingen:
Door ouderling van dienst:
Begroeting van de gemeente en de gasten
‘voorstellen’ van voorganger en organist
Officiële mededelingen vanuit de WKR of KKR of algemene Kerkenraad (AK).
Mededelingen, anders dan de genoemde, waarmee het moderamen akkoord is .
Een dergelijke mededeling moet dus zeer tijdig worden aangeboden. Het op het laatste moment aanleveren van een briefje met de vraag ‘of dat even afgekondigd kan worden’ wordt dus bij voorbaat afgewezen.
Door de diaken van dienst:
Bestemming van de inzameling van de gaven
Bestemming van de bloemen en tekening
Bij uitzondering:specifieke mededeling vanuit diaconie zoals bv ZWO evt ondersteund door een beamerpresentatie tijdens de inzameling van de gaven samen met de andere berichten

De berichten stuurt u bij voorkeur via de contactpersoon communicatie van uw ambtsgroep, of wanneer uw bericht niet valt onder een ambtsgroep, naar beamer@pwgdeweide.nl 

Berichten dienen de dinsdag voor de zondag waarop afgekondigd of gebeamerd moet worden binnen zijn. Berichten die later binnenkomen worden niet geplaatst.

 

Reageren is niet mogelijk