Communicatie

Voor publicatie van berichten voor, tijdens en na de kerkdiensten hebben we regels afgesproken over hoe deze aangeleverd moeten worden.
Zo weet iedereen wat wel kan en wat niet.

Verkorte procedure aanleveren berichten

U hebt iets wat u wilt communiceren:
In de afkondiging
Op de beamer (in de muurkrant)

Hoe doet u dat?

Beamerberichten muurkrant:
Maak uw bericht zo compleet mogelijk klaar in powerpoint zodat deze eenvoudig ingevoegd kan worden. 

Voor en na de kerkdienst wordt d.m.v. de beamers een muurkrant geprojecteerd in Vredehorst. Hierop kunnen alle zaken worden gecommuniceerd die aan de volgende eisen voldoen:

Het is een activiteit in Vredehorst
de activiteit is niet commercieel van karakter
bijeenkomst is kerk- of geloofsgerelateerd
de bijeenkomst is openbaar
de bijeenkomst heeft geen repeterend karakter
NB. het bericht wordt maximaal 2x geplaatst.

De berichten stuurt u bij voorkeur via de contactpersoon communicatie van uw ambtsgroep, of wanneer uw bericht niet valt onder een ambtsgroep, naar beamer@pwgdeweide.nl 

Berichten buiten de ambtsgroepen om dienen de dinsdag voor de zondag waarop gebeamerd moet worden binnen te zijn. Berichten die later binnenkomen worden niet geplaatst.

Afkondigingen:
Door ouderling van dienst:
Begroeting van de gemeente en de gasten
‘voorstellen’ van voorganger en organist
Officiële mededelingen vanuit de WKR of KKR of algemene Kerkenraad (AK).
Mededelingen, anders dan de genoemde, moeten worden aangemeld bij communicatie@pwgdeweide.nl 
Een dergelijke mededeling moet dus zeer tijdig worden aangeleverd. Het op het laatste moment aanleveren van een briefje met de vraag ‘of dat even afgekondigd kan worden’ wordt dus bij voorbaat afgewezen.

Door de diaken van dienst:
Tijdens de diaconale mededelingen wordt het volgende afgekondigd: 
Bestemming van de inzameling van de gaven
Bestemming van de bloemen en tekening
Bij uitzondering:specifieke mededeling vanuit diaconie zoals bv ZWO evt ondersteund door een beamerpresentatie tijdens de inzameling van de gaven samen met de andere berichten.

Berichten vanuit de ambtsgroepen die gebeamerd moeten worden mogen rechtstreeks naar de dienstdoende beameraar worden gestuurd. Deze moeten uiterlijk donderdag worden aangeleverd. 

Reacties zijn gesloten.