Actie Kerkbalans

Samen sta je sterk!
Dat geldt niet alleen omdat het nu eenmaal een praktische waarheid is, maar ook omdat wij als kerken geroepen zijn om sámen in woord en daad Gods blijde boodschap uit te dragen.

Dat “samen” krijgt bijvoorbeeld vorm in de vespers die wij als wijkgemeenten in het afgelopen jaar gezamenlijk hebben georganiseerd. En eind november hebben wij gelijktijdig onze gebouwen opengesteld en buurtgenoten uitgenodigd om een lichtje aan te steken voor een dierbare. Daarnaast zijn wij gezamenlijk opgetrokken in het Kerstengelproject waarbij gemeenteleden iedere adventszondag een aardigheidje bezorgden bij iemand die wel wat warmte en licht kon gebruiken.

Het “samen” krijgt ook vorm in de samenwerking met de kerken in de dorpen om ons heen. Deze samenwerking heet “de ring”: de plek om elkaar te ontmoeten. Vanuit de ring is er afgelopen oktober voor het eerst een regio-dienst georganiseerd, waar volop ruimte was om elkaar te leren kennen en sámen de ontmoeting met God te zoeken en te vieren.

Als kerk zetten wij ons er ook komend jaar voor in om samen sterk te staan.

Kerk zijn we samen
Samen met de collecten zijn de opbrengsten uit de actie Kerkbalans de grootste inkomstenbron van onze gemeente.
Hieruit moeten o.a. de personeelskosten, energielasten en onderhoudskosten betaald worden.

Als u structureel geeft aan goede doelen is het verstandig om dit vast te leggen via een periodieke gift. Op deze wijze zijn al uw giften volledig aftrekbaar in uw belastingaangifte wat uiteindelijk een belastingvoordeel voor u oplevert. Indien u vervolgens het belastingvoordeel weer terug schenkt aan de kerk, kan ook de kerk hiervan meeprofiteren in de vorm van hogere inkomsten. Het kost u in dat geval niets extra. Dus eigenlijk een win – win situatie.

Doet u ook weer mee?

Zie ook bijgesloten folder.

 

Reacties zijn gesloten.