Black gospel project choir

In de Hoogeveensche courant van vrijdag 2 augustus staat een artikel over het black gospel project in de Vredehorst. Heb je je nog niet ingeschreven voor het ”black gospel projectkoor”, waarmee we na de zomer van start gaan?

Het kan tot 4 september. In vijf repetities leren we met dit koor in september en oktober verschillende black gospelliederen aan. We voeren de nummers uit in de ochtenddienst van 13 oktober, samen met de High Moor Bigband onder leiding van Martin Oosterwijk, met als thema “Het ontstaan van black gospel”.

Meezingen? Wil je meezingen in dit gospelkoor, meld je dan aan bij: aliena.vandalen@gmail.com of 06-10712448

Lees hieronder meer of klik Black Gospel voor de PDF versie

Open kerk tijdens Pulledagen

Hoogeveen – Het is opnieuw tijd voor ontmoeting, vinden de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IEC) en de Gemeenschap van Kerken in Hoogeveen. Daarom staan de deuren van de Hoofdstraatkerk ook dit jaar elke Pulledag wagenwijd open. Met momenten om elkaar te ontmoeten, een gesprek aan te gaan, een kop koffie te drinken en om te luisteren naar muziek.

De IEC en de Gemeenschap van Kerken vinden de jaarlijkse Pulledagen een uitgelezen moment om mensen in contact te brengen met de kerk. ‘Er lopen hordes mensen langs. Velen komen even binnen om te kijken. Het kerkplein is dit jaar helemaal veranderd, er komen geen marktkramen meer op het kerkplein te staan. De toegang tot de kerk is toegankelijker en door de fonteinen wordt een aparte sfeer gecreëerd. Bezoekers worden met een rode loper onthaald.             De Hoofdstraatkerk is ook een prachtige oude kerk met een rijke geschiedenis.         Er staat ook een prachtig orgel die tijdens een aantal pulledagen is te horen.

 Het is dus een gezellig binnenkomen. We stellen de kerk open voor iedereen’, vertelt Anne Kuipers, lid van de kerngroep van de IEC.

‘Iedereen kan dus zo naar binnen toe om een praatje te maken of om een kopje koffie te nuttigen. Als kerk moet je meegaan met de tijd, vinden we. Daarom bieden we deze middagen en niet alleen de vieringen tijdens de eredienst op zondag.’

Kerkgang staat volgens Kuipers onder druk. ‘Vroeger kwamen de mensen vanzelf in de kerk, maar tegenwoordig moet de kerk naar de samenleving toekomen.’

Muziek

Er zijn elke Pulledag powerpointpresentaties en er zijn ook verschillende optredens ook is er muziek te horen.             

Op 18 juli De landelijke bekende Krista van den Esker en pianist Jaap Eilander regelmatig te horen en te zien op radio en tv.

Op 1 augustus het koperensemble  Brass Choir  uit Hoogeveen

Op 8 augustus Worshipband Refuel to Move.uit Zuidwolde                                                           

Op 15 augustus is harpiste Regina Ederveen, voor velen welbekend, aanwezig in de Hoofdstraatkerk en de afsluiting is op 22 augustus door organist Thon Westerhoff uit Dronten.

Elke Pulledag is er in de kerk een expositie van schilderijen van Diny Bisschop en in de hal hangen foto’s van Anne Kuipers

Buiten op het plein zijn verschillende organisatie met staantafels of een stand  aanwezig met informatie en foldermateriaal

De Hoofdstraatkerk is elke Pulledag geopend van 12.00 tot 16.00 uur.                      Het muzikale programma start om 13.30 uur. De Hoofdstraatkerk is te vinden aan de Hoofdstraat 95 in Hoogeveen.

Van al die dingen word ik blij!

Vanmorgen stond de kerkdienst in het teken van het thema ‘Waar word jij blij van’.

Anne Verhart vertolkte dat middels een door haar zelf geschreven liedje op de wijs van een liedje uit ‘The sound of music’.
En als je het liedje hoort? Kijk, daar word ik nou blij van! Klik maar op ‘lees verder’ om het liedje te beluisteren.

 

doopdienst 7 juli

In deze dienst werd Maartje Fokkens gedoopt.

Anne Verhart maakte het Lied: Dat alles maakt mij zo blij …

Zangdienst 22 juni

 
Op zondag 22 juni hadden we een zangdienst in de Vredehorst.

 

Tijdens de dienst stelden Anne Verhart en Aliena van Dalen zich voor als de nieuwe kerkelijk medewerkers voor de muziek.

 

 

In de dienst werd door de Kindernevendienst afscheid genomen van Harmanda Heemstra. Ze is 35 jaar actief geweest in het Jeugdwerk rond de Vredehorst.

Gemeenteleden vanuit Vredehorst bezoeken Ferdinandshof (Dld) 8 t/m 10 juni 2019.

Op de vrijdag voor Pinksteren zijn we met een zestal gemeenteleden van de Vredehorst ver-trokken naar onze partnergemeente in Ferdinandshof. Het werd een lange reis met topdruk-te in het verkeer en heel veel files. Ons geduld is flink op de proef gesteld maar eenmaal aangekomen worden we hartelijk ontvangen en was de reisstress weer snel vergeten. Een aantal leden van de Evangelische Kirchengemeinde in Ferdinandshof bieden ons een prima logeer-plek. Tevens hebben zij een actief weekend voorbereid.

De zaterdag staat in het teken van een vaartocht over de rivier de Peene. Kaffee und Kuchen ontbreken hierbij niet. Er is gelegenheid om elkaar echt te ontmoeten, van de natuurlijke omgeving te genieten en ervaringen uit te wisselen over geloof, kerk en samenleving. We spreken onder meer over de klimaatverandering, protesten tegen de komst de windmolens en in hoeverre wij als christenen verantwoordelijkheid dragen voor de schepping. Pastor Udo Wollenberg van de gemeente in Ferdinandshof bedient zeven kleine gemeenten, waarvan Ferdinandshof de grootste is. In totaal tellen deze gemeenten samen 900 à 1000 leden, waaronder veel ouderen en veel rand-leden. Hij gaat regelmatig in drie kerken per zondag voor. Het is ons duidelijk geworden dat ook hier knelpunten zijn die de aandacht op-eisen, net zoals dat in de kerken in Nederland en bij ons in Hoogeveen ook speelt. Goed om deze dingen samen te delen en elkaar te bemoedigen en inspireren.

Eenmaal terug op de wal wandelen we naar de Vikinggrafvelden, die in dit gebied te zien zijn. Sowieso bevinden wij ons in een interessante omgeving met veel natuur en dus ook archeologie. In zeker opzicht lijkt het gebied op onze Weerribben. Het is er vlak en dus kun je hier uitstekend fietsen. Ook de stranden aan de Oostzee zijn in de buurt (Rügen). Hoogtepunt op 1e Pinksterzondag is de kerkdienst. Ook hier voelen we ons snel thuis. Er is veel herkenning in onderdelen van deze Gottesdienst zoals de Bijbellezing door een lector en responsies. De woorden van de geloofsbelijdenis sluiten nauw aan op onze eigen tekst in het Nederlands. We zingen liederen uit een nieuwe bundel die veel doet denken aan onze opwekkingsliederen. Ook het koor zong een aantal liederen. Zij doen vandaag sinds lange tijd weer mee in een dienst nadat zij in de afgelopen maanden met zieken te kampen hadden. Een bijzonder moment ervaren we bij het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”, ieder in onze eigen taal. ( “En een ieder spreekt in zijn eigen taal” Handeling 2).

Verder brengen we de zondagmiddag door met een wandeling door een botanische tuin en in de avond hebben we genoten van een gezellige barbecue bij twee gemeenteleden thuis. Onze terugreis op maandag verloopt aanmerkelijk rustiger. Zo relaxed zelfs dat we gelegenheid hebben voor een kort bezoek aan de Hanzestad Wismar. De oude binnenstad staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Aan de trap- en klokgevels is te zien dat Hollandse koop-lui deze stad reeds in vroegere eeuwen wisten te vinden. We kijken terug op een fijn uitwisselingsweekend. We hebben ons bijzonder thuis gevoeld te midden van onze medechristenen in Ferdinandshof en omstreken. We hopen van harte dat een tegenbezoek naar Hoogeveen gerealiseerd kan worden. Voornemens hiertoe hebben we reeds uitgesproken. We kijken er dan ook naar uit om hen in het voorjaar van 2020 in Hoogeveen te begroeten.
Nies, Marga, Geertje, Rinus, Arend en Margreeth.

 

 

Kerkzijn binnen en buiten de muren van de Vredehorst.

Midden in onze wijkgemeente is het Korenhuis (voormalige Kerkboerderij) een “thuis” geworden voor ouderen, die zorg behoeven. Onlangs ontvingen zij als groet vanuit de Vredehorst de bloemen, die op zondag in de kerk staan. Bewoners en ook het personeel hebben dit gebaar zeer gewaardeerd. Hieruit kwam de vraag voort of kerkleden van de Vredehorst beschikbaar zouden kunnen zijn voor een activiteit waarin kerk en geloof meer centraal zou kunnen staan. Een aantal bewoners van het Korenhuis zijn onze naaste gemeenteleden. Daarnaast wonen er ook mensen van andere Hooge-veense kerken. Zo ontstond, in samenwerking met de activiteitenbegeleider, het idee om te gaan starten met een zang-bijbelgroep. Een mooie samenwerking tussen Vredehorst en Korenhuis, waar in de maand april mee begonnen wordt.                                                                         
Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest waar 6-8 bewoners aanwezig waren. Het lijkt erop dat in een behoefte wordt voorzien. De bewoners zingen voluit mee met liederen uit het Liedboek (1973) en Johannes de Heer. Zo ervaren wij een mooi samenzijn tussen ‘Vredehorst’ en ‘DAGELIJKS LEVEN’. We hebben afgesproken dat deze activiteit vast wordt opgenomen in het maandrooster.

Zingen is tweemaal bidden….

Aanstaande zondag wordt er in de Vredehorst veel gezongen. Dat spreekt natuurlijk vanzelf, maar we denken ook na over zingen. Onze nieuwe kerkelijk medewerkers in de muziek  Anne Verhart en Aliena van Dalen stellen zich namelijk in deze dienst aan ons voor. We worden begeleid door band en orgel.

Eén van de wegen om het geloof te uiten is zingen. ´Zingen is verklappen dat het anders kan, boven jezelf uitstijgen en tweemaal bidden´. En zo zijn er nog vele uitspraken over zingen, die maar één ding aangeven: door te zingen staan we op en geloven we. Het is de stem van God die ons daarbij draagt. Nieuwe en oude liederen zullen ons doen opstaan, want geen enkel lied is echt verouderd. Alle liederen willen ons op deze wijze telkens vernieuwen. Uw/jouw stem mag daarbij gehoord worden. Van harte welkom.

Gospel project in het najaar!

Vanaf nu kun je je inschrijven voor het ”black gospel projectkoor”, waarmee we na de zomer van start gaan. In vijf repetities leren we met dit koor in september en oktober verschillende black gospelliederen aan.
We voeren de nummers uit in de ochtenddienst van 13 oktober, samen met de High Moor Bigband onder leiding van Martin Oosterwijk, met als thema “Het ontstaan van black gospel”.

Meezingen?
Wil je meezingen in dit gospelkoor, meld je dan aan bij: aliena.vandalen@gmail.com of 06-10712448

De bekende black gospelzangeres Mahalia Jackson zingt in 1963 bij de mars naar Washington voor vrijheid en gelijke rechten

Black gospel
De swingende black gospel heeft veel ”zwarte” mensen in de tijd van de slavernij in Amerika getroost en energie gegeven. De liederen grijpen terug op Bijbelse verhalen en raken het diepste bestaan van mensen zelf.
De bevrijding uit de slavernij raakte hierdoor in beweging.
Wie black gospel gaat zingen, ervaart de energie die erin zit en wordt meegenomen in het diepe geloof dat eruit spreekt.
Ds. Wim Loosman vertelt in deze dienst over het ontstaan van black gospel.