Bij de zondag

20 oktober

Zondag 20 oktober gaat het in de teksten over al biddend afdwingen van zegeningen.
Is dat een manier van kijken naar gebed die bekend is, vraag ik mij af? Ik vind het prikkelend!
Geloven we dat bidden kracht geeft of denken en ervaren wij dat anders?
Wat ik van u hoor in gesprekken is dat het goed is open te zijn naar God, met hem te durven worstelen. En dat je soms misschien antwoord krijgt.

Jacoline

Black gospel in de Vredehorst

 13 Oktober stond de kerkdienst in de Vredehrost in het teken van de black gospel. Tijdens deze dienst zong het projectkoor samen met de big band liederen uit het slavernijverleden die de basis zijn geweest voor de black gospel.
Hieronder vindt u een samenvattende video.

 

Eten in de Herberg

We zijn inmiddels aanbeland in oktober. De dagen worden korter, de avonden langer. Het wordt killer en de kans op mist en nattigheid wordt groter. Een prima tijd dus voor een hartverwarmende curry. Via Engeland heeft deze Indiase maaltijd zijn weg gevonden naar Europa en heeft hier inmiddels vele fans.
16 oktober heeft u de gelegenheid om ook weer eens te proeven van de diverse heerlijkheden die de Herbergiers voor u in petto hebben. Om 18.00 uur gaan de deuren in de Vredehorst open en bent u welkom. Zoals gewoonlijk starten we met en hapje en een drankje en om 18.30 uur komen dan de curry’s op tafel. We sluiten af met een nagerechtje. De maaltijd kost € 6,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen.
U kunt zich opgeven vanaf maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober bij Hilda Lenten, 0528-274904 of hildalentensoer@gmail.com. Wacht niet te lang want vol is helaas vol.

Namens de Herbergiers,

Hilda Lenten

Inloopuur

Onlangs heeft iedereen het informatieboekje van PWG de Weide in de bus gekregen. Hierin staat ook informatie over het inloopuur De Haven.

Helaas wordt u hier nog naar het oude adres verwezen, Van Echtenstraat 37. Inmiddels is het inloopuur verhuisd en kunt u terecht in het Ontmoetingshuis van het Leger des Heils, Schutstraat 40 in Hoogeveen.

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op www.inloopuurdehaven.nl

Namens de Diaconie,

Bertha Hooijer

Bezoek theologiestudenten

In het weekend van 5/6 oktober krijgen we bezoek van twee theologiestudenten, iemand uit Egypte en iemand uit India. Deze studenten volgen een drie maanden durend programma in Amsterdam met de titel Bridging gaps ( kloven overbruggen, zie ook het vorige nummer van het kerkblad).

Het weekend staat in het teken van kennismaken met elkaar, leren van elkaars cultuur, iets ervaren van hoe woorden uit de Bijbel kunnen spreken en hoe daarbij het land waarin je woont, je eigen omgeving, opleiding misschien, een rol kan spelen.  Het is een weekend om naar uit te zien!

Wat gaan we doen?  Uiteraard zullen deze studenten deelnemen aan de kerkdienst op zondagmorgen. Onze wijkpredikant ds Jacoline Batenburg gaat daarin voor.

Op de zaterdagavond organiseren we een ontmoeting met de gemeente o.l.v. onze wijkpredikant.

Tevoren zullen we met elkaar een maaltijd gebruiken. Op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag zullen we de studenten wat laten zien van Hoogeveen en Drenthe. Met allen die meedoen aan dit programma is er op zondag de mogelijkheid van een gezamenlijke lunch.

Voor elk programma onderdeel bent u van harte welkom! Het is dé mogelijkheid om kennis te maken met jonge christenen uit een andere wereld.

Wilt u meer weten en/of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de ZWO-diakenen;

Mark Kampman, e-mail adres Mark_kampman@hotmail.com of Nies Muis, e-mail adres n.muis@kpnplanet.nl of telefonisch 0528-267367

Wij zien alvast uit naar dit weekend en e hopen op uw belangstelling.

Nies Muis, diaconie pwgdeweide, ZWO

Bezoek theologiestudenten

In het weekend van 5/6 oktober krijgen we bezoek van twee theologiestudenten, iemand uit Egypte en iemand uit India. Deze studenten volgen een drie maanden durend programma in Amsterdam met de titel Bridging gaps ( kloven overbruggen, zie ook het vorige nummer van het kerkblad). Het weekend staat in het teken van kennismaken met elkaar, leren van elkaars cultuur, iets ervaren van hoe woorden uit de Bijbel kunnen spreken en hoe daarbij het land waarin je woont, je eigen omgeving, opleiding misschien, een rol kan spelen.  Het is een weekend om naar uit te zien!

Wat gaan we doen?  Uiteraard zullen deze studenten deelnemen aan de kerkdienst op zondagmorgen. Onze wijkpredikant ds Jacoline Batenburg gaat daarin voor. Op de zaterdagavond organiseren we een ontmoeting met de gemeente o.l.v. onze wijkpredikant. Het diaconaal platform geeft een presentatie over hun werk en de studenten kunnen vertellen over de situatie in hun land. Op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag zullen we de studenten wat laten zien van Hoogeveen en Drenthe. Voor elk programma onderdeel bent u van harte welkom! Het is dé mogelijkheid om kennis te maken met jonge christenen uit een andere wereld.

Wilt u meer weten en/of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met de ZWO-diakenen;

Mark Kampman, e-mail adres Mark_kampman@hotmail.com of Nies Muis, e-mail adres n.muis@kpnplanet.nl of telefonisch 0528-267367

Wij zien alvast uit naar dit weekend en we hopen op uw belangstelling.

Nies Muis, diaconie pwgdeweide, ZWO

Black gospel op zondag 13 oktober in de Vredehorst

Er wordt druk gerepeteerd door een koor van veertig mensen o.l.v. Aliena van Dalen om op zondag 13 oktober om 9.30 uur samen met de High Moor Big band o.l.v. Martin Oosterwijk black gospels ten gehore te brengen. Uiteraard worden we uitgenodigd om in deze dienst mee te zingen. Black gospel is ontstaan midden in een volk dat als handelswaar versjacherd werd en dat daardoor zonder respect en waardering moest leven. Hun muzikale expressie was een overlevingsstrategie en een sociaal bindmiddel; hun religieuze ontvankelijkheid was hierbij een geschikt medium. Anders gezegd, hun muziek werd de weerspiegeling van hun leefwereld en hun religiositeit. Het is heel bijzonder dat het verhaal over Jezus die ze van de blanken ontvingen een bron kon worden voor de eigen bevrijding en dat ze daar zingend en musicerend voor hebben gestreden en naar toe zijn gewandeld. ‘We’ll walk hand in hand someday,…’