Komen jullie ook naar de superleuke, gezellig en spannende Sirkelslag! Je moet mee hebben gedaan om te weten hoe leuk dit is. Dus geef je gauw op via sirkelslagdeweide@gmail.com . Je mag een vriend of vriendin meenemen. We hopen je te zien op 7 februari om 19.15 in de kelder van de Vredehorst. Tot dan!!!!

Groetjes van Inge de Vegt en Lianne Liezenga

Bij de diensten

m.m.v. het G-orkest van Wilhelmina

Iedereen maakt wel eens mee dat je mensen tegenkomt die ja zeggen en nee doen! Je maakt afspraken met iemand en je rekent erop dat het ‘ja’ ook echt een  ‘ja’ is, maar toch gebeurt er na de gemaakte afspraak niets. Je denkt nog even dat het aan jou ligt, maar dat kan eigenlijk niet. Zijn mensen het gewoon vergeten? Je weet het soms niet. Knap vervelend. Jonge ouders vragen aan kinderen om hun kamer op te ruimen, maar een halve dag later is er nog steeds niets opgeruimd. De Bijbeltekst van deze zondag gaat precies hier over. In deze dienst zijn verstandelijk beperkten uit heel Hoogeveen te gast en het G-orkest van Wilhelmina verleent haar medewerking. Een dienst voor iedereen. 

Thema: Doen is het belangrijkste!

Schriftlezingen: Mattheüs 12:46-50 en 21:28-32

Voorganger: ds. Wim Loosman.

Organist: Peter ten Kate

m.m.v. het G-Orkest Wilhelmina.

Gemeentezondag succesvol

Vanmorgen, 12 januari, was er de gemeentezondag. Deze keer niet op een woensdag na dankdag. Centraal stonden drie voetbaltrainers die symbool stonden voor 3 soorten kerkdiensten. Liturgisch, traditioneel en evangelisch. Elk bij een soort trainer passend. Toch zijn het allemaal goede trainers. 
Wat dat betreft zijn we als gemeente veelkleurig. Toch zijn we verbonden met elkaar wat symbool stond door de bollen wol die door de kerk vlogen en waarin duidelijk werd dat we allemaal, ondanks onze verschillen, toch verbonden zijn. Misschien ook wel symbolisch is dat we zo met elkaar verbonden zijn, dat we na de dienst zelfs niet meer uit elkaar zijn te halen……
De gemeente ging uiteen naar verschillende zalen om op te schrijven wat er het eerste bij je opkomt qua kenmerk bij traditionele diensten, liturgische diensen en evangelische diensten. Op het laatst schreven we op wat ons bindt. Het samen gemeente zijn in naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bleek in veel gevallen de overeenkomst. 

Hieronder vindt u een fotocollage.

Kerkbalans 2020

Onze lopers bezorgen de enveloppen van 13 t/m 17 januari, Hebt u het digitaal geregeld, dan krijgt u een mail van het kerkelijk bureau.
De lopers halen de enveloppen op, op maandag 20 en dinsdag 21 januari

UITNODIGING.

U bent uitgenodigd om het resultaat actie Kerkbalans 2020 met ons te bespreken.
Wanneer : dinsdag 4 februari
Lokatie: Hoofdstraatkerk
Aanvang: koffie staat klaar vanaf 19.45 uur
Start: 20.00 uur.

Werkgroep Financiën Hoogeveen

Eten in de Herberg

Op moment van schrijven is Sinterklaas net achter de rug. Het is nat, grauw en kil. Deze maand slaan we over met eten in de herberg. Straks in januari worden de dagen weer langer en misschien komt er nog een periode met wat mooie winterse dagen en wat vorst. Schaatsen op natuurijs. Dat zou mooi zijn ! Bij schaatsen denk je ook aan snert en bruine bonensoep.
Dat schotelen de herbergiers u voor op 15 januari 2020 met hulp van kostersechtpaar Flens, die hun vermaarde erwtensoep gaan bereiden. Om 18.00 uur gaan de deuren van de Vredehorst open en bent u van harte welkom.
De maaltijd kost € 6,00 per persoon. U wordt verzocht gepast te betalen.
U kunt zich opgeven vanaf maandag 6 januari tot en met vrijdag 10 januari op telefoonnummer 06-1284 7787. (nieuw nummer) Als U de voicemail krijgt kunt U deze inspreken met uw naam en het aantal deelnemers. Wees op tijd want vol is helaas vol.

Namens de Herbergiers,

Hilda Lenten

Vacature Kerkelijk werker voor het pastoraat(m/v)

De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een KERKELIJK WERKER voor versterking van het pastorale werk in de gemeente

De visie van de protestantse wijkgemeente de Weide wordt samengevat in de woorden: Dichtbij God, elkaar en de wereld. Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap. Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’.

Onze wijkgemeente is een veelkleurige geloofsgemeenschap die recent haar koers voor de komende jaren uiteengezet heeft in een een viertal beleidsthema’s:

 1. Vertel uw zegeningen
 2. Meer gevarieerd aanbod van vieringen en muzikale ondersteuning
 3. Zichtbaar in en voor de samenleving
 4. Intergenerationele saamhorigheid versterken

Voor de komende periode zal het accent worden gelegd op de eerste twee beleidsthema’s (voor meer informatie zie www.pwgdeweide.nl).

De wijkgemeente de Weide te Hoogeveen telt ongeveer 3000 leden, verdeeld over 1500 pastorale eenheden. Het team van pastores bestaat uit twee predikanten (2.0 fte), die in het werk eigen accenten leggen. Er zijn naast de predikanten twee muzikale medewerkers die de opdracht hebben de muzikale variatie in de vieringen te ontwikkelen en er is een cantor die de cantorij begeleidt.

Als kerkelijk werker voor het pastoraat:

 • zet je je in voor gemeenschapsvormende activiteiten in een vitale en veelkleurige gemeente
 • heb je een belangrijke rol in rouwverwerking en rouwpastoraat
 • ben je waar nodig pastoraal aanwezig in de levens van onze gemeenteleden.
 • sta je open voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden;
 • wil je vanuit authenticiteit en geloof het gesprek aan gaan over alle levensvragen;

Wij vragen van je dat je:

 • belijdend en meelevend lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • de HBO opleiding voor kerkelijk werker hebt afgerond en een bewezen werkervaring hebt op het terrein van pastoraat;
 • na een benoeming bereid bent ambtsdrager te worden.
 • bent ingeschreven in het Register van kerkelijk werkers van de PKN.
 • bereid bent om op onregelmatige tijden te werken (’s avonds en in de weekenden) en woont op een redelijke reisafstand van Hoogeveen
 • bij voorkeur een preekconsent hebt

Wij bieden:

 • een dienstverband van 0,25 fte, met een aanstelling voor de periode van 1 jaar (met mogelijke verlenging).
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao van de Protestantse Kerk in Nederland.
 • een (gedeelde) werkruimte in het kerkgebouw de Vredehorst.
 • een gemeente en een kerkenraad die de kerkelijk werker steunt in woord, daad en gebed.

Je motivatiebrief voorzien van CV, kunje tot en met  15 januari 2020 a.s. richten aan: mw. Gretha van Mulligen, via:scriba@pwgdeweide.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Ds. Jacoline Batenburg 06 340327145, Ds. Wim Loosman 0528-262612 of Alex Visscher (voorzitter) 0528-277213.

Top 2000 kerkdienst – Playlist

Na alle Kerstdrukte even op adem komen en dan radio 2 aan voor de Top 2000.

De lijst der lijsten brengt ons weer terug naar tijden van weleer, maar kan deze muziek ons ook dichter bij God brengen?

Aanstaande zondag in de Vredehorst om 10.00 uur is er de jaarlijkse top 2000 dienst. Vanaf 9.30 uur inloop met koffie.

Klik hier voor het boekje met verhalen bij muziekkeuzes en de Playlist van deze dienst. Tot dan.