Aanmelden voor bijwonen van de Kerkdienst van 12 juli

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!


waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld. 

Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Bijwonen van online kerkdiensten in de Vredehorst

Sinds enkele maanden worden de kerkdiensten vanuit de Vredehorst online uitgezonden. Ondanks de aangekondigde versoepelende coronamaatregelen, is de verwachting dat dit ook de komende maanden nog nodig zal zijn. Wel wordt het mogelijk met maximaal 100 personen om een online kerkdienst bij te wonen. Eén van de voorwaarden om dit mogelijk te maken, is dat er vooraf een gebruiksplan moet worden opgesteld.

Dit plan is inmiddels gereed en de maatregelen die moeten worden getroffen, zijn volop in voorbereiding. In de praktijk betekent dit dat u vanaf zondag 12 juli een online kerkdienst bij mag wonen. Uiteraard zijn ook hier de algemeen geldende corona­maat­regelen van toepassing,  zoals de afstand van 1,5 meter, een zitplaatsenplan, hygiënemaat­regelen, bij klachten ‘ga je niet naar de kerk’ enzovoort.  Meer details vindt u in het gebruiksplan, deze is te vinden op onze website PWG de weide.nl.

Het bijwonen van een kerkdienst kan alleen als men zich vooraf heeft aangemeld. Dit aanmelden is nodig om te bewaken dat het maximaal aantal bezoekers niet wordt overschreden. Daarnaast  zijn we verplicht bij te houden wie er in het gebouw aanwezig zijn (geweest), omdat we bij een eventuele besmetting  gegevens moeten aanleveren voor een contactonderzoek.

Het aanmelden werkt als volgt:

Aanmelding kan wekelijks van maandag t/m donderdag  voorafgaand aan de  zondag via de website (www.pwgdeweide.nl). Bij de aanmelding is opgave van naam, (e-mail)adres en aantal personen verplicht. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen zich telefonisch aanmelden op nummer 0528 273010. Vol is vol en het is niet mogelijk voor meerdere diensten tegelijk te reserveren.

In de vakantieperiode wordt er geen kindernevendienst gehouden. Wel is er een oppasdienst. Gebruikmaking hiervan moet op het aanmeldformulier worden aangegeven.

Het zullen andere vieringen zijn dan we gewend zijn omdat:

  • (gemeente-)zang niet is toegestaan;
  • er na afloop geen ontmoeting/koffiedrinken is;
  • er geen vrije keuze is met betrekking tot de zitplaatsen.

Vanaf zondag 12 juli  is het mogelijk een online kerkdienst bij te wonen. Omdat we willen weten dat wat we geschreven hebben in het gebruiksplan veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden,  starten  we 12 juli met wat minder gemeenteleden. Een soort ‘proefdraaien’ dus en als het goed werkt dan schalen we vanaf 19 juli op naar 100 deelnemende kerkgangers.

Ik wens ons gezegende diensten toe!

Houd moed, heb lief.

Namens de kerkenraad van  PWG de Weide,

Alex Visscher

Kerkdienst Zondag 5 juli: Sta op (vlieg uit) en ga

Jona betekent duif.
De maand Juli is Jonamaand. De komende vier zondagen gaat het namelijk vier keer over Jona. Jona is met zijn vier hoofdstukjes één van de kortste boeken uit de Bijbel.
Het is een verhaal dat tot verbeelding spreekt. Een boekje dat niet onder één hoedje te vangen is.
Joodse leraren, christelijke mystici, kunstenaars, theologen en psychologen hebben op veel verschillend manieren commentaar geleverd op Jona en zijn geschiedenis.
We kennen het meestal door middel kinderbijbelvertellingen, maar als je er echt in gaat lezen doe je als lezer de ene ontdekking na de andere. De eerste woorden die gesproken worden tot Jona zijn ‘Sta op en ga’. Woorden voor ons allen. Kruip uit je schulp en blijf onderweg.
In de maand juli gaan we dat doen. Langzaam uit onze huizen kruipen en onderweg blijven om weer kerk te zijn in de toekomst. De julimaand is Jonamaand.

Thema: Sta op en ga.
Schriftlezing: Jona 1
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Alex Visscher
m.m.v. Aliena van Dalen (zang)

Inzameling zondag 5 juli


1e inzameling: Diaconie inzameling t.b.v. ouderen activiteiten ten laste van wijk kassen.
Door de diaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze oudere en/of alleengaande gemeenteleden ten laste van de wijk kassen

2e inzameling: Plaatselijk pastoraal werk
3e inzameling : Kerk

In de gegeven omstandigheden loopt de kerk en de diaconie veel inzamel geld mis.

DRINGENDE OPROEP: WILT U S.V.P. DIGITAAL UW GIFT OVERMAKEN!
Betalen giften en inzameling van de gaven via de website:
U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven
Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is:
NL 03 RABO 0373 7126 77 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen;
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd

Betalen giften en inzameling van de gaven via de website

U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven.
Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is:
NL 03 RABO 0373 7126 77 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen;
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd
Digitale collecten tijdens de corona crisis.
In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:
QR code
Via de QR code kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website” klikt u op Gift/donatie.

Kindernevendienst

Ook vandaag is er weer een kindernevendienst filmpje,
met een verhaal voor kinderen van 4 – 7 jaar,
met een verhaal voor kinderen van 8 – 12 jaar,
met een werkje voor de onderbouw,
met een werkje voor de bovenbouw,
en het liedje Hier wordt ik gelukkig van
en lekkere rustige muziek om bij te werken

Inzamelingen gaven zondag 5 juli 2020


1e inzameling: Diaconie inzameling t.b.v. ouderen activiteiten ten laste van wijk kassen.
Door de diaconieën worden diverse activiteiten georganiseerd voor onze oudere en/of alleengaande gemeenteleden ten laste van de wijk kassen

2e inzameling: Plaatselijk pastoraal werk
3e inzameling : Kerk

In de gegeven omstandigheden loopt de kerk en de diaconie veel inzamel geld mis.

DRINGENDE OPROEP: WILT U S.V.P. DIGITAAL UW GIFT OVERMAKEN!
Betalen giften en inzameling van de gaven via de website:
U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven
Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is:
NL 03 RABO 0373 7126 77 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen;
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd

Betalen giften en inzameling van de gaven via de website

U kunt uw bijdrage ook overmaken via onderstaande link:
digitale inzameling van de gaven.
Het centrale rekeningnummer van de Diaconie is:
NL 03 RABO 0373 7126 77 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen;
Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd
Digitale collecten tijdens de corona crisis.
In deze tijd met online diensten is er ook de mogelijkheid om online voor de collecte te geven.
Hier onder geven we een paar mogelijkheden:
QR code
Via de QR code kunt u de Kerkgeldapp starten of een gift te doen via de “Openen op deze website”.
Na het klikken op “Openen op deze website” klikt u op Gift/donatie.

VierUur stopt na 15 weken

Afleveringen terugkijken via YouTube: klik hier.

© pixabay

Van 18 maart tot 24 juni werd er vanuit de Vredehorst een VierUur gehouden. Elke woensdag om 16.00 uur was er een uitzending.
Een kort rustmoment in de week met een lied, een psalm, een Bijbeltekst en gebed.

Juist in deze periode van corona, de veranderingen en onzekerheid die dat met zich meebrachten wilden dit moment houden en aanbieden.
Een moment om God te aanbidden en ons hart en hoofd bij Hem te brengen.

Een live voorganger en muzikaal medewerker of gemeentelid leidden dit moment.
Nu de omstandigheden weer anders zijn en de wereld langzaam weer open gaat hebben we besloten de uitzendingen stop te zetten. Bedankt voor het meevieren, zingen en bidden.

Samen zijn we #nietalleen.
Een hartelijke groet vanuit het team in de Weide, Aliena, Anne, Erwin, Emile, Eef, Fabian, Jan, Mente, Tammo, Jacoline en Wim.

Zonnepanelen

Credits: Pixabay

Een aantal keren heb ik vragen gehad over zonnepanelen op het dak van de Vredehorst. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dat het dak van hun eigen huis ongeschikt is voor de plaatsing hiervan en willen wel een aantal panelen betalen die op onze kerk geplaatst kunnen worden. Zo dragen ze toch bij aan een beter milieu.

We hebben voor een deel een plat dak, dus zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Inclusief aansturing e.d. zijn de kosten ongeveer 350,- per paneel. Wilt u ook een bijdrage leveren om onze kerk nog groener te maken? Sponsor dan één of meerdere zonnepanelen. Omdat u het bedrag hiervoor aan de kerk overmaakt, is het een gift en daarom aftrekbaar voor de belasting!

Wilt u meedoen, bel me dan even op tel.nr. 268642 of stuur een mailtje naar h.hospers@inter.nl.net

Henk Hospers
Kerkrentmeester