Uitkomsten enquête

Onlangs hebben we een enquête over de beleving van de online kerkdiensten gehouden. 

Klik hier voor de uitkomsten.

Aanmelding zondag 27 juni

– Maximaal 75 personen. Vol = vol.
– Er is weer kindernevendienst in de kerk. Opgave van de kinderen met leeftijd verplicht
– Er is oppas van 0-4 jarigen. Opgave verplicht!
– Er kan tijdens de dienst niet worden gezongen i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.

Helaas lukt het op dit moment niet een bevestingsmail te verzenden.

Als u de groene melding krijgt ‘het is verzonden’ mag u aannemen dat deze aanmelding bij ons aankom
t.


  met kinderen voor de kindernevendienst, (leeftijd jaar)
  en kinder(en) voor de oppasdienst.

  Zondag 20 juni – Kinderdienst [online]

  Het verhaal van Jona spreekt tot de verbeelding.
  Jona hoort de stem van God hij moet Gods woorden gaan brengen naar mensen in Ninevé.
  Maar Jona heeft er geen zin in.
  Hij vindt het gewoon ook niet zo nuttig.
  Hij kiest een ander pad, maar God laat hem niet los.

  De kinderdienstcommissie heeft deze dienst voorbereid en voor grote delen van te voren opgenomen.
  Daarom is deze dienst alleen online en niet fysiek bij te wonen.
  Kijk je mee?

  Een dienst voor groot en klein!

  Voorbereiding: kinderdienstcommissie
  Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
  Film en montage: Fabian Hüsken.

  Inzameling zondag 20 juni

  1e inzameling: Diaconie t.b.v. Schuldhulpmaatje

  2e inzameling: Plaatselijk wijkwerk

  3e inzameling: Kerk

  .

  De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.

  Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.

   

  U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

   


  .

  De App herkent aan het volgende logo:   

  U kunt met de telefoon ook de juiste onderstaande QR-code scannen: