Hoop doet leven!

Op zondag 27 februari is het thema van de dienst “Hoop doet leven”.

Van welke liedjes en muziek krijgt u/ jij hoop? Weet u/jij een mooi lied of muziekstuk dat u/jou aanspreekt, mail het dan naar ds Wim Loosman. w.loosman@pwgdeweide.nl

In dienst zullen alle ingestuurde liederen en muziekstukken voorbijkomen.

We gaan ook een projectkoor samenstellen dat het lied “Toekomst van Hoop” van Sela gaat zingen.

Ik hoop dat we met elkaar een groot koor kunnen vormen! Omdat we voorlopig nog niet live kunnen repeteren, krijgt u/jij de muziek en ingezongen partijen thuis gestuurd.

Opgeven kan bij mij.  aliena.vandalen@gmail.com

Ontvang hoop en geef hoop aan andere mensen door mee te zingen!

Aliena van Dalen

Zondag 23 januari – Bijbel lezen vandaag de dag!


Op zondagmorgen 23 januari in de dienst een bezinning over allerlei manieren waarop wij (nog!?) Bijbellezen en proberen de verhalen ons eigen te maken.
Er zijn vele vertalingen en de Bijbel is er al lang niet meer alleen in boekvorm. Welke aspecten van het Bijbellezen moeten bewaard blijven in een moderne tijd?
Ook Jezus zelf was een Bijbellezer. Sterker nog: Hij gaf onderricht in de synagogen en leefde de woorden voor.
In ons verhaal leest hij voor in de synagoge van Nazareth en spreekt zich er over uit.
De geplande viering van Schift en Tafel voor deze zondag is uitgesteld naar een latere zondag. U hoort er nog over.

Thema: Bijbel lezen vandaag de dag!
Schriftlezing: Jesaja 61: 1-9 en Lukas 4: 14-21
Voorganger: ds. Wim Loosman
Organist: Johan Kikkert

Inzameling zondag 23 januari.

1e Inzameling: Diaconie: Wijkkassen

2e inzameling: Missionair Werk, ondersteuning dorpskerken

3e inzameling: Kerk

In de kerk staan achter in de zaal bij de uitgang de collectezakken.

Digitaal gaat de inzameling gaat het gemakkelijkst door gebruik te maken van de App Appostel.
U kunt de app Appostel voor uw telefoon of tablet downloaden in de Apple Appstore of de Google Playstore.
U kunt collectegeld ook overmaken op reknr. NL56RABO0373735391 tnv Diaconie Protestantse Gemeente t.n.v. “Collecte 23 januari”.

Actie Kerkbalans

“Geef  vandaag voor de Kerk van morgen”

Onze lopers bezorgen de enveloppen op:
Maandag 10 tot en met 14 januari.

Hebt u de toezegging digitaal geregeld,dan ontvangt u een mail van ons kerkelijk bureau.

Uw toezegging wordt opgehaald of u kunt deze bezorgen op maandag 17 en dinsdag 18 januari.

Kerk op Schoot viering


Opgave vooraf is verplicht. Dan weten we op hoeveel mensen wij moeten rekenen.


  naar de Kerk op Schootdienst.

  .

  Overlijden ds. Gauke Zijlstra


  Op woensdag 5 januari is overleden onze oud-predikant ds. Gauke Zijlstra.
  Van 1997 tot 2017 is hij verbonden geweest aan onze wijkgemeente.
  We zijn diep bedroefd om dit verlies en zullen hem blijven herinneren als een zeer bevlogen predikant.
  Gauke was betrokken bij het jeugdwerk en bij het organiseren van laagdrempelige en toegankelijke kerkdiensten. Hij wist door middel van zijn omgang met de taal het Woord op bijzondere wijze in de gemeente te brengen.
  Het is verdrietig dat hij vier jaar geleden na zijn afscheid als predikant vrijwel onmiddellijk in Weidesteyn moest gaan wonen.
  Wij leven mee met zijn vrouw Thea en de (klein)kinderen.

  Koffieochtenden

  De koffieochtenden zijn tot in ieder geval half januari opgeschort.

  Jolinde Batenburg

  In de dienst van 29 november werd afgekondigd dat onze wijkpredikant ds. Jacoline en Henk, ouders zijn geworden van hun tweede kind: dochter Jolinde. Zij is het zusje van Matthijs en allen maken het goed. In reactie op alle hartelijke berichten, attenties en felicitaties delen ze graag ook zelf dit nieuws met ons, middels een geboortekaartje en een geboortefoto.