Black lives matter

Jongerenviering zondag 27 september om 9.30 uur in zaal 1 van de Vredehorst.

Hoe belangrijk zijn we voor elkaar als mensen? Door één moord op de zwarte man George Floyd in Amerika

zijn er wereldwijd protesten ontstaan over het achterstellen van mensen met een donkere huidskleur.

Mensen met een blanke huidskleur kunnen vaak niet aanvoelen wat zij meemaken.

Er moet meer begrip komen voor hun leven.

Hoe belangrijk zijn alle mensen in Gods ogen?

 

Zondag 27 sept. – Laat je horen!

‘Laat je horen!’ is het jaarthema van onze wijkgemeente in 2020-2021. Een thema gekozen naar aanleiding van de Psalmen. Het Bijbelboek dat volstaat met opdrachten, uitnodigingen en muziek.
Eén van de taken van de kerk is dat zij de ‘lofzang gaande houdt’.
Vandaar dat we in deze psalm 126 lezen. Een psalm uit en over de ballingschap. Terugkeer van de gevangenen in Jeruzalem.
Het is een pelgrimslied. De pelgrims zingen: ….’een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich.’
Maar is het alleen gejuich en vreugde in de psalm? We horen er over in deze eredienst.Thema: Laat je horen!

Schriftlezing: Psalm 126

Voorganger: ds. Wim Loosman

Organist: Wim Oostenbrink

Met muzikale medewerking van de band o.l.v. Aliena van Dalen
Ontmoeting na de dienst
Er is na de dienst gelegenheid om koffie te drinken op anderhalve meter afstand, maar in aansluiting daarop bestaat er ook de mogelijkheid om over de dienst te praten in zaal 1. Als deze zaal vol is kunnen we nog naar zaal 6 en 7. Vol is vol. Ook daar geldt anderhalve meter afstand en een beperkt aantal zitplaatsen.

Inzameling 27 september


1e inzameling: Diaconie t.b.v. Centraal doel

Deze inzameling dient ter aanvulling van het Rampenfonds bij het College. Uit dit fonds wordt namens de Prot.Gem.Hgv bij grote (humanitaire) rampen een bijdrage gestort om hulp te bieden aan de slachtoffers.

2e inzameling: Vredesweek, met het thema “Vrede verbindt verschil”.

Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk.

3e inzameling: Kerk

Vriendelijk verzoek met betrekking tot het (digitaal) Collecteren

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.

U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp :

https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f

U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht.
U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen.

U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen) of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen.

Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op bankrekeningnummer NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen

U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wilt bestemmen.
Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters)

Ook kunt u gebruiken maken van de QR-code:

U kunt via een app (QR-lezer) de code lezen en krijgt dan de keuze om de Kerkgeld app op te starten of een gift te doen via de website..

We verzoeken u allen dit zo breed mogelijk binnen de (wijk-)gemeente bekend
te willen maken en te stimuleren.

Namens het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters,

voorzitter John Ettema (diaconie) en voorzitter Jur Stavast (kerkrentmeesters)

Fietspuzzeltocht van de startzondag op 27 september

Wat hebben we elkaar lang moeten missen…. De activiteiten van Team Ontmoetingen hebben een aantal maanden noodgedwongen stil gelegen door het Coronavirus.

Toch willen we graag elkaar weer ontmoeten.
Daarom gaan we op 27 september een Fietspuzzeltocht organiseren, die iedereen vanuit eigen huis kan rijden tussen 14:00 en 16:00 uur.

De deelnemers aan deze fietstocht krijgen vooraf een lijst met adressen per mail thuisgestuurd. Je kunt zelf bepalen welke route je volgt om alle adressen op te zoeken. Op elk adres is een letter te vinden. Deze letters vormen gezamenlijk een slagzin. Deze slagzin kan worden ingeleverd op het kerkplein voor de Vredehorst. Vanaf 16:00 uur staat daar iets lekkers klaar.

I.v.m. de coronamaatregelen moeten wij registreren wie er meedoen aan de fietstocht. Wanneer je mee wilt doen, stuur dan een mailtje naar ontmoetingen@pwgdeweide.nl. Je ontvangt van ons dan begin september per mail een lijst met adressen waar letters te vinden zijn. Aanmelden kan tot donderdag 17 september.

Voor overige activiteiten dit seizoen: houd de Kerkentrommel, de website en Facebook in de gaten!

Een hartelijke groet van Team Ontmoetingen,

Alida Jansen, Grietje Nijmeijer en Jacqueline Wolthers

Aanmelden zondag 27 september

– Er is Kindernevendienst. Opgave hiervoor verplicht! Graag met opgave van de leeftijd, dan weet de Kindernevendienst met welke leeftijden ze rekening moeten houden.
– Er is oppas van 0-4 jarigen. Opgave verplicht!
– Vol = vol.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.


met kinderen voor de kindernevendienst, (leeftijd jaar)
en kinder(en) voor de oppasdienst.

Leeftocht 2020 – 2021

In verband met de corona-perikelen gaan we dit jaar van start met een uitgekleed programma. Dit programma is hier te bekijken.

De werkgroep Leeftocht Hoogeveen wenst je een inspirerend seizoen en we ontmoeten je graag op een of meer van onze bijeenkomsten!
Namens de werkgroep Gemeentetoerusting,
Henk Alberts

Eten in de Herberg

Het is al weer een tijdje geleden dat u van de Herbergiers hoorde. In het laatste artikeltje spraken we de hoop uit in september weer te kunnen starten. Helaas! Het virus waart nog steeds rond en binnen de huidige voorschriften en regels is het niet verantwoord het bijeenkomen en gezamenlijk eten weer op te pakken. Uiteindelijk gaat het vooral om het elkaar ontmoeten en de sociale contacten. Dat wordt allemaal erg lastig op 1,5 meter afstand. Daarom starten we in ieder geval in 2020 niet meer op.
Dat vinden we heel jammer want we missen het koken en vooral u als gasten en de gezelligheid heel erg en we zijn er zeker van dat dat ook voor u geldt.
Wij zullen in januari 2021 weer wat van ons laten horen en we denken er intensief over na of er alternatieven mogelijk zijn die weer dat stukje contact en gezelligheid kunnen brengen. Uiteraard moet dat dan wel op een verantwoorde manier kunnen.
Voor nu wensen we iedereen in ieder geval een goede gezondheid en het allerbeste toe.
Met een hartelijke groet,

namens de Herbergiers,

Hilda Lenten