Een wit steentje met een nieuwe naam


Voor de overledenen in onze gemeente wordt sinds zondag 26 november 2017 een wit steentje beschreven met de roep- en achternaam en de sterfdatum.

Het symbool van de witte steen verwijst naar de tekst: ‘Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’(Openbaring 2: 17). De witte steen verwijst naar de duurzaamheid van het leven bij God en de nieuwe naam naar de voltooiing van het leven. Een leven, dat krachtiger is dan de dood. De nieuwe naam op het steentje is voor ons verborgen, maar wij kunnen wel de vertrouwde naam weergeven en in ons midden in ere houden. Zo is het een verwijzing naar: bij God raakt niemand weg, daarom mogen ook wij een plaats inruimen voor wie ons ontvallen zijn. Op de zondag waarop mededeling van overlijden wordt gedaan, wordt de steen geplaatst bij de steen met de tekst uit Openbaring en de brandende kaars in de gedenkhoek door de ouderling van dienst tijdens het zingen door de gemeente van “Niemand leeft of sterft voor zichzelf, wij zijn met Christus één.’ (Gezang 91: 1 uit Lied voor de kerken 1973). Aan het einde van het jaar worden de stenen op voleindingszondag aan de families meegegeven.

Reacties zijn gesloten.