Help mee……..het net uitgooien en vissen te vangen!

We gaan deze zomer samen ‘vissers van mensen’ worden. Dat zijn we al, maar nu speciaal gericht op de openstaande vacatures in onze wijk. Er zijn ook dit jaar nog al wat mensen nodig die actief willen worden in het werk in onze kerkgemeenschap.

Met name in het jeugdwerk hebben we dringend nieuwe mensen nodig: jeugdouderlingen, -diaken, club(+)leiding, leiding voor de kindernevendienst en jongerenviering! Daarnaast zoeken we een scriba, pastorale wijkouderlingen of pastorale werkers, leden voor het wijkteam pastoraat, pastorale straatcontacten, een wijkdiaken, mensen die tijdens de dienst willen oppassen op de allerkleinsten en werkers in de tuin. Alles staat prachtig omschreven in ons nieuwe vacatureboekje dat in papiervorm in onze kerk ligt, maar ook online staat in deze app en op onze website. Aan het einde van iedere advertentie in het vacatureboekje staat aangegeven bij wie u/jij informatie kunt krijgen en waar u/jij zich op kunt geven. We willen in onze wijk niemand uitsluiten. Jong of oud(er), man of vrouw, evangelisch, vrijzinnig of orthodox. Gooi het net uit! Of bent u/jij zelf de vis die gevangen wordt?

Vacatureboekje 2024

Reacties zijn gesloten.