Ontmoetingen: de Nazit

Soms blijft een kerkdienst of een preek langer hangen dan anders. Je kunt dan de behoefte hebben om er met anderen nog even over door te praten. Zondag 6 oktober is er na de ochtenddienst gelegenheid om in zaal 1 met elkaar in gesprek te gaan. We wisselen met elkaar van gedachten hoe het Goede Verhaal ons dagelijkse leven raakt. Wanneer de groep te groot is, maken we kleinere groepjes. Het is niet nodig je vooraf aan te melden.

Lees verder ….

Interkerkelijke Vredesdienst 2019

Midden in de Vredesweek komen christenen samen in verschillende kerken om te bidden voor vrede. Ook in Hoogeveen komen christenen van verschillende achtergrond bijeen en wel op woensdag 25 september om 19.00 uur. Deze Vredesdienst wordt gehouden in de r.-k. kerk aan de Blankenslaan-Oost 2. Voorgangers in deze gebedsdienst zijn: ds. Wim Loosman en pastoor Peter Wellen         

Lees verder ….

Club+ gaat weer beginnen.

29 september is de 1e avond. Zit je op het voorgezet, kom dan om 18.30 uur naar de Vredehorst. We maken kennis met een nieuwe groep 1e klassers en ook zijn er nieuwe leiding. Er staan al weer leuke activiteiten op de planning, ook gaan we dit jaar op Kamp !! Tot de 29e ?!! Groetjes, Janneke, Dick, Wolter, Janet, ds Jacoline en Marjanne  

Lees verder ….

Ontmoetingen

Seizoen 2019-2020 Elkaar ontmoeten, de tijd nemen om met elkaar te praten of samen iets doen. Dat vinden we belangrijk binnen de Protestantse Wijkgemeente De Weide, onze wijkgemeente rond de Vredehorst. Daarom is er ook voor het komende seizoen 2019-2020 weer een gevarieerd programma met Ontmoetingsmomenten opgezet. De ene keer staat verdieping op de voorgrond, de andere keer meer het samen zijn. En vaak loopt het in elkaar over. We hopen dat het omzien naar en aandacht hebben voor elkaar hierdoor een impuls krijgt. Want Kerk-zijn doe je/ben je niet alleen! Je bent

Lees verder ….

Komende en gaande ambtsdragers

Op zondag 22 september nemen wij afscheid van enkele ambtsdragers:

  • Wolter Brouwer als diaken (jeugd)
  • Rein Hoornstra als diaken (afgevaardigde Algemene Kerkenraad)
  • Geert Jansen als ouderling (vice voorzitter)
  • Bauke Kramer als diaken (voorzitter)
  • Erwin Lenten als kerkrentmeester (personeel)
  • Geralt Lenten als diaken
  • Wil Vink als ouderling (voor verstandelijk beperkten)
  • Margreeth Warrink als ouderling (ouderen).

Veel dank voor alles wat jullie gedaan hebben in de afgelopen jaren! Lia Barendregt, Bernhardus Annen, Rudolf Kikkert, Alex Visscher en Tjitske Pel blijven nog een jaar in het ambt. Ze worden zondag 22 september herbevestigd met een handdruk. De kerkenraad is blij met

Lees verder ….

Buitenlandse theologiestudenten  naar Hoogeveen op 5 en 6 oktober. Houd dit weekend vrij!

Van september t/m november van dit jaar komt een groep theologiestudenten  van over de hele wereld naar Amsterdam om daar te studeren en kennis te maken met elkaars cultuur.  De organisatie ligt bij de VU, de PThU en Kerk in Actie. Sinds een paar jaar wordt dit programma met de naam Bridging Gaps georganiseerd vanuit het Centrum voor Contextuele  Bijbelinterpretatie. Hoe interpreteer je een verhaal uit de bijbel als je in Nederland woont, in Oost Europa, in Afrika, in India. Maakt het verschil vanuit welke cultuur je de bijbel leest?  Daarover gaat Contextuele Bijbelinterpretatie.  Anders gezegd: dit project probeert de

Lees verder ….