Oproep voor lees/bureaulampen voor de Pesserhof

Er zijn meerdere Oekraïners die aan de studie zijn en behoefte hebben  aan een lees- of bureaulamp. Misschien zijn er gemeenteleden die nog een goede bruikbare lamp hebben staan (een verouderd model mag ook). U mag die zelf brengen bij de Pesserhof(ingang Voltastraat) of afgeven bij de fam Marissen,  Korenstraat 41.   De kofferactie loopt ook nog. Inmiddels heeft die actie al ruim 40 koffers en/of reistassen opgeleverd. Ook die zijn nog van harte welkom.”    

Lees verder ….

‘Durf Daniël te zijn’.

Christen-zijn buiten je christelijke bubbel Samen met de Buren – “durf Daniël te zijn” start: 20.00 uur @Vredehorst Gespreksgroep– VHY en geïnteresseerden. Weet je nog de kinderdienst van 26 juni? Het ging over Daniël en hoe hij door een listig plan in de leeuwenkuil werd gegooid! Daniël was een dienaar van God in een omgeving die God niet kende. Die ervaring hebben wij ook steeds vaker. Wat kunnen we van Daniël leren? Aan de hand van materiaal van het EWV gaan we in gesprek. De ene keer op dinsdag, de andere keer op woensdag.

Lees verder ….

Koorproject, Liefde eenmaal uitgesproken….

Het eerste koorproject van dit seizoen heeft als thema ‘Liefde eenmaal uitgesproken….’ We werken toe naar de dienst op zondag 23 oktober. Liefde kent veel vormen. Het is er tussen twee mensen, in een familie, onder vrienden en het wordt van elkaar verwacht in de gemeente. Over het thema “liefde” zijn talloze nummers geschreven, er is over gemusiceerd, gezongen, gedicht, en in de Bijbel wordt er veel over geschreven. Ik heb drie liederen uitgekozen die ik graag met een projectkoor wil zingen. ‘Om liefde gaan wij een leven’ – Huub Oosterhuis Lovely day – Bill Withers Liefde is licht, opnieuw geboren – Elise Mannah. De repetities van het koor beginnen maandagavond 12 september van 1930 -2130 uur. Opgeven kan bij mij: aliena.vandalen@gmail.com / 06-10712448

Lees verder ….

Oproep voor tassen en koffers voor de Oekraïners in de Pesserhof

De Oekraïners in de Pesserhof zijn hier ver weg van hun dierbaren. Waar in het begin de focus op overleven stond rijst nu de vraag, wat is het perspectief en in hoeverre kunnen ze nu plannen maken? Het zal nog wel even duren voor dat de mensen weer terug zullen gaan. De berichten daarover zijn nog niet echt positief. Maar daar aan denkend is het goed om alvast koffers en reistassen te verzamelen. Mensen zijn hier letterlijk met vuilniszakken gearriveerd in de haast van het vertrek. Inmiddels is men voorzien van kleding en spullen. Rijst wel de vraag hoe ze dat straks weer meekrijgen. Vandaar deze oproep voor koffers en reistassen. Misschien hebt u nog een koffer of reistas staan die u niet meer gebruikt. U kunt deze zelf afleveren bij de Pesserhof(ingang Voltastraat) of bij de fam. Marissen, Korenstraat 41

Lees verder ….

Klimaatpreken

Klimaatverandering, klimaatangst, klimaatdepressie, klimaatpsychologie, klimaatcoaching, en klimaatrouw. Er zijn vele woorden met het woord klimaat ontstaan naar aanleiding van het eerste woord klimaatverandering. In de afgelopen maand heb ik drie klimaatpreken gehouden. Het woord klimaatpreken is eigenlijk ook heel vreemd. In een preek of overdenking laat je leiden door wat het Woord aangeeft, maar soms is het goed om de werkelijkheid krachtig onder ogen te zien en van daar uit te zoeken naar richting.

Lees verder ….

Leven als de bomen

Aanstaande zondag de laatste in een serie van drie diensten over de stand van zaken in ons klimaat. Klimaatverandering wordt onder andere veroorzaakt door ontbossing. Het tropisch regenwoud bijvoorbeeld in het Amazonegebied in Brazilië houdt vocht vast en ‘beregent’ zich voor een deel zelf. Het kappen van dat woud voor het telen van sojabonen als veevoer en palmolie voor in onze koekjes en pindakaas betekent grotere droogte en temperatuurstijging.  De bomen verliezen terrein op de mens die om steeds meer ruimte vraagt. We moeten er snel bij zijn om dat te stoppen, want bomen worden in de Bijbel als voorbeeld gesteld aan de mens. De mens is gelijk aan een boom, mag in het beeld van de boom zichzelf herkennen en er naar gaan leven.  Thema: De mens als boom Schriftlezingen: Psalm 1 en Marcus 8: 22-27 Voorganger: ds. Wim Loosman Organist: Wim Oostenbrink

Lees verder ….

Terwijl de boer slaapt….

Het boerenprotest tegen het stikstofbeleid uit Den Haag neemt grote vormen aan. De omgekeerde Nederlandse vlag zie je nu overal en is er het wapperende uithangbord van. De vlag is een teken van de boer zelf, ‘wij zijn niet meer welkom in dit land’, en een teken van solidariteit van mensen die begrip tonen voor de boeren.  Aanstaande zondag houden we een tweede dienst over klimaatverandering in een serie van drie. In de gelijkenis van het zaad die we gaan lezen uit het evangelie van Marcus komt ook een boer voor. De boer zaait, maar slaapt ook. De slapende boer wordt ons in de gelijkenis die Jezus ons verteld in het evangelie van Marcus (4: 26-29) voor gehouden als voorbeeld. Of zijn wij het zaad dat gezaaid wordt door de boer? En kan deze korte gelijkenis ons helpen om een weg te vinden uit deze ingewikkelde tijd van regelgeving in de landbouw, belasting van de natuur en klimaatverandering.  Voorganger: ds. Wim Loosman Organist: Harry van der Veen  

Lees verder ….

Groen geloven

De weersomstandigheden dwingen ons om in de diensten van aanstaande zondag en 7 en 14 augustus na te denken over onze levensstijl. Weerpresentator en meteoroloog Gerrit Hiemstra zegt dat we in de toekomst vaker zomers als deze gaan meemaken.  “We gaan vaker dit soort hittepieken en langere periodes van warmte zien. Het wordt vaker droog, afgewisseld met felle buien en overstromingen. Het weer wordt eigenlijk heel zwart-wit.  Decennia geleden waren hittegolven nog zeldzaam. Door klimaatverandering verandert het weer in zijn totaliteit. Het zal nooit meer minder warm worden. In de toekomst zijn periodes van extreme hitte, bosbranden, verzilting, droogte en mislukte oogsten niet alleen beelden uit het zuiden van Europa, maar ook hier een realistisch scenario. En in de zomer zal het te heet worden om naar Zuid-Frankrijk, Spanje of Portugal op vakantie te gaan.” Welke rol speelt ons geloof in God als we deze veranderingen onder ogen moeten zien? Aanstaande zondag denken we eerst na over het teken van de regenboog. Teken van hoop en trouw. Door God ons gegeven, maar wat vraagt de regenboog van ons?  Ds. Wim Loosman gaat aanstaande zondag voor en Peter van de Beld speelt op het orgel.

Lees verder ….

Vakantiekaartje!

Stuurt u deze (na-) zomer ook een bericht van de camping, uit de achtertuin, van een dagje weg met familie of vrienden? In coronatijd zijn we met deze actie begonnen om ons verbonden te voelen.  Dit jaar willen we u ook uitnodigen een bericht of kaartje te sturen naar onze wijkgemeente. Het mag via de e-mail:  vieringen@pwgdeweide.nl of naar het fysieke postadres van de kerk. 

Lees verder ….

Zomerfilosofie in Hoogeveen, gesprek over leven en dood voor iedereen!

Spannend en boeiend. Graag nodig ik u uit voor een bijzondere serie zomergesprekken. Hoewel de meeste activiteiten zijn gestopt, leek het me zinvol een paar momenten van ontmoeting te creëren. We gaan daarbij in gesprek op een open en onbevangen manier over een niet zo alledaags thema, dat toch zo onlosmakelijk bij het leven hoort: de dood. Dat is spannend en tegelijk ook boeiend. Zomerfilosofie wil een ontmoetingsplek zijn voor ieder die het interessant vindt en de moed heeft om over eindigheid en de dood na te denken, en daar met anderen over te spreken. Zonder voorop gezet plan of ‘agenda’ wil ik dit bijzondere thema bespreekbaar maken. Het gaat er niet om een opvatting of overtuiging over te brengen. Het is ook geen rouw verwerkingsgroep, al is er alle ruimte om eigen ervaringen te delen. Het enige doel is open en met ruimte voor ieders inbreng een zinvolle middag in de zomer te creëren door middel van een boeiend onderwerp. Wij zullen gebruik maken van beeld, poëzie en/of muziek. Voor iedereen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te praten. Het vraagt misschien moed om hieraan mee te doen. Maar ik spreek uit ervaring als ik zeg dat deelnemers uit eerdere groepen enthousiast waren over deze bijeenkomsten. Door vanuit verschillende invalshoeken naar de dood te kijken, kan deze bespreekbaar worden. En als iets bespreekbaar is mag het er zijn en kan het haar eigen plek innemen. Weet hebben van de dood is weet hebben van het leven.

Lees verder ….

Feest van de Geest – In vuur en vlam

Zondag is het Pinksterfeest. Het thema is ‘In vuur en vlam’. Het spreekwoord ‘In vuur en vlam staan’ betekent opgewonden zijn. Het kan vervolgens twee kanten uitgaan. Opgewonden door drift om een meningsverschil of omdat een mens passie heeft voor iets of iemand. Het laatste is het mooiste. Op dit moment zien we wat het betekent als delen van de natuur of mensen letterlijk in vuur en vlam staan. Door de klimaatverandering zijn er meer bosbranden dan anders en de oorlog in Oekraïne laat ons zien hoe vlammen kunnen zorgen voor de vreselijkste dood die er is. Wat betekent het als tongen van vuur zich op de hoofden van de discipelen zetten als de Geest neerdaalt? In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, van woensdagvond 25 mei tot en met maandag 6 juni, is ons kerkgebouw open voor het publiek. We doen mee aan Feest van de Geest met als thema ‘In vuur en vlam’. Kunstenaars presenteren en exposeren in de regio nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest met dit thema en de architectuur van kerkgebouwen. De beeldhouwer Tom Lucassen uit Ommen en schilderes Yolande van der Vlugt uit Exloo zijn aanstaande zondag te gast in onze kerk.  

Lees verder ….

Land om van te dromen

Het koorproject joodse liederen en klezmermuziek onder leiding van Aliena van Dalen werd zondag 22 mei afgesloten. Het thema was ‘land om van te dromen’. De profeet Joël geeft ons de woorden die ons helpen bij wat daar nu mee wordt bedoeld. ‘De ouderen zullen dromen dromen en de jongeren visioenen zien’ (Joël 3: 1) staat er nadat de Geest is uitgestort. Welke dromen zijn dat? En heel bijzonder dat zelfs de ouderen als eerste mee mogen dromen? Het was een dienst vol van muziek, hoop en bemoediging, waarin ook het klezmertrio Die Drei Dudelim uit Hilversum o.l.v. Marnix van der Leest haar medewerking verleende. 

Lees verder ….

Karke lös

In onrustige tijden is het goed om af en toe stil te staan, een kaars te branden of een gebed uit te spreken. Dat kan thuis, maar ook in ons kerkgebouw. Elke maandag zijn we open.

Lees verder ….