Vakantiegeldproject zomer 2021

… Samen Delen …

In de maand mei zullen de meeste mensen weer hun vakantiegeld ontvangen.
Tot en met 2019 ging in diezelfde periode het project Vakantiegeld Samen Delen van start. Wie mee deed stond een deel van het ontvangen vakantiegeld af en dit geld werd verdeeld onder mensen die een aanvraag konden doen als zij in moeilijke financiële omstandigheden verkeerden.

Vanwege het coronavirus kon het project vorig jaar niet doorgaan.
Onlangs is er in de werkgroep overleg geweest over het al dan niet opstarten dit jaar.
Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie op dit moment nauwelijks anders is dan die in 2020.
Er zijn nog steeds allerlei beperkende maatregelen van kracht.
Verschillende opties zijn de revue gepasseerd maar de werkgroep is tot het inzicht

Lees verder ….

Voedselbank

Het is meer dan geweldig hoe we als gemeente de Voedselbankactie weer hebben opgepakt.
Op allerlei manieren is er gedoneerd.
Eenmalige kleine en grote bedragen en of een vast maandelijks bedrag.
In ieder geval een totaalbedrag dat het mogelijk maakt om direct van start te gaan en dat hebben we gedaan.
De eerste levering was twee weken geleden, 101 netten sinaasappels. U ziet het op de bijgaande foto.
Deze week gaan we opnieuw iets bestellen en bezorgen, dat is dan de bijdrage voor de maand april.
Nogmaals dank voor deze flitsende start.

Wilt u ook, via de mail of een whatsappbericht , persoonlijk op de hoogte worden gehouden over nieuwe oproepen om te doneren en wat er voor uw

Lees verder ….

Wat nemen we mee deze maand?, voedselbankactie Vredehorst

Ja we zijn er nog en ja we gaan weer van start.
Hopelijk willen jullie weer aanhaken en je “steentje” bijdragen. Hoe belangrijk de diensten op zondag ook zijn, kerkzijn is meer!
We kunnen als kerk, door bij te dragen aan de voedselbank, laten zien dat we midden in de maatschappij willen staan en er voor al onze naasten willen zijn.
In de afgelopen maanden hebben we als kerk dmv extra collectes en vanuit het Diaconaal Platform Hoogeveen de voedselbank gesteund met voedsel en financiën voor hun verhuizing naar de Kanaalweg.
Wat gaan we nu doen vanuit de Vredehorst?
Omdat we in deze tijd niet zo makkelijk goederen kunnen inzamelen, willen we u vragen bv. maandelijks een kleine financiële bijdrage te storten op onderstaande rekening van de diaconie van PWG

Lees verder ….

Wij zoeken nieuwe talenten!

Straks in de zomer zullen verschillende gemeenteleden stoppen met hun specifieke taak in de kerk. Waarom? Gewoon, omdat de termijn is verstreken waarvoor ze waren ‘aangenomen’.
En sommigen zijn ook al veel langer bezig, omdat ze er zoveel plezier aan beleven.
Maar…..er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En hoe leuk is het dan wanneer er nieuwe mensen zijn die het stokje willen overnemen. Misschien iets voor jou? Je betrokkenheid bij de kerk wordt groter wanneer je actief mee doet!
Klik hier voor meer informatie.

Lees verder ….

Paasgroetenactie 2021

In de afgelopen weken van de 40 dagentijd hebben een tiental gemeenteleden een tachtigtal kaarten geschreven voor gedetineerden in Nederland en Nederlandse gedetineerden in het buitenland , met daarop een bemoedigende en persoonlijke Paasgroet.
Bijgaande kaart is onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden.
Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. Dit jaar is het thema : Ik ben er voor jou !
Op de kaart zien we een verbeelding van onderlinge verbondenheid van de gemeente binnen, met de gemeente buiten de muren. In het midden de verbinding met het kruis, met Jezus !
We hopen volgend jaar weer allemaal mee te kunnen schrijven, na een kerkdienst, tijdens

Lees verder ….