Leeftocht 2020 – 2021

In verband met de corona-perikelen gaan we dit jaar van start met een uitgekleed programma. Dit programma is hier te bekijken. De werkgroep Leeftocht Hoogeveen wenst je een inspirerend seizoen en we ontmoeten je graag op een of meer van onze bijeenkomsten! Namens de werkgroep Gemeentetoerusting, Henk Alberts

Lees verder ….

Eten in de Herberg

Het is al weer een tijdje geleden dat u van de Herbergiers hoorde. In het laatste artikeltje spraken we de hoop uit in september weer te kunnen starten. Helaas! Het virus waart nog steeds rond en binnen de huidige voorschriften en regels is het niet verantwoord het bijeenkomen en gezamenlijk eten weer op te pakken. Uiteindelijk gaat het vooral om het elkaar ontmoeten en de sociale contacten. Dat wordt allemaal erg lastig op 1,5 meter afstand. Daarom starten we in ieder geval in 2020 niet meer op. Dat vinden we heel jammer want we missen het koken en vooral u als gasten en de gezelligheid heel erg en we zijn er zeker van dat dat ook voor u geldt. Wij zullen in januari 2021 weer wat van ons laten horen en we denken er intensief over na of er alternatieven mogelijk zijn die weer dat stukje contact en gezelligheid kunnen brengen. Uiteraard moet dat dan wel op een verantwoorde manier kunnen. Voor nu wensen we iedereen in ieder geval een goede gezondheid en het allerbeste toe. Met een hartelijke groet, namens de Herbergiers, Hilda Lenten

Lees verder ….

Start kindernevendienst

Naast de wekelijkse online kindernevendienst, beginnen we op 30 augustus 2020 ook weer met kindernevendiensten in de Vredehorst!
Wel is het noodzakelijk je hiervoor aan te melden, zie onderstaand formulier.
Zoals gebruikelijk gaan de kinderen tijdens de dienst naar de kindernevendienst.
Om besmettingskansen te voorkomen, vragen wij gezinnen met kinderen zo veel mogelijk aan het gangpad te gaan zitten.
Na afloop komen de kinderen terug in de kerkzaal, maar blijven – samen met de leiding – achterin de kerk zitten.
Na de dienst kunnen de ouders hun kind weer meenemen.
Zowel voor als na de kindernevendienst is het belangrijk dat de kinderen hun handen ontsmetten.
De leiding van de KND zal hierop toezien.ccc

Lees verder ….

Kerk in Actie / Libanon / Zandkunstenaar

Kerk in Actie is via het internationaal kerkelijk netwerk en eigen partners ter plekke noodhulp gestart voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet. Door de explosie in het havengebied is de halve stad beschadigd, er zijn meer dan 100 doden en 300.000 daklozen. In Libanon is 25-30% van de bevolking christen. Dicht bij het havengebied staat de NEST (Near East School of Theology) een opleidingsinstituut van de protestantse kerken in het Midden-Oosten (Luthers, Presbyteriaans, Anglicaans, Episcopaal). Wilbert van Saanen, deze maand uitgezonden door Kerk in Actie, ondersteund door de Gereformeerde Zendingsbond, doceert hier systematische theologie, missiologie en praktische theologie. Tevens is hij studentenpastor ( organiseert als zodanig kapelvieringen en retraites). En hij begeleidt buitenlandse predikanten om kennis te maken met het Oosters Christendom. Tevoren was hij gedurende 6 jaar studentenpastor aan de Armeense Evangelische Hagazian Universiteit. Zijn vrouw Rima doceert eveneens praktische theologie. Zij is de derde vrouwelijke predikant in het Midden Oosten. Het gezin van Van Saane is ongedeerd. Het gebouw van het opleidingsinstituut heeft veel schade opgelopen. Kerk in Actie biedt Noodhulp: voedsel, water, kleding, hygienematerialen en hulp bij herstel van gebouwen. Zie de website van Kerk in Actie met daarop ook verhalen van het gezin Van Saane. Van harte aanbevolen! Nies Muis, diaconie/ zwo Filmpje Zandkunstwerk Lees verder ….

Digitaal collecteren

Vriendelijk verzoek met betrekking tot het (digitaal) Collecteren

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk. U wordt via de onderstaande link direct doorgelinkt naar de KerkgeldApp : https://site.skgcollect.nl/13/gift/532ba44680d75fcd3231ba9011f4305f U kunt de link activeren en komt direct in de bundelcollecte terecht. U kunt hier uw collectegift aan de diaconie, doelcollecte en kerk doen. U kunt dit op diverse wijzen doen, koppelen aan eigen account in SKG Collect (welke u ook gebruikt voor het bestellen van collectebonnen) of anoniem een gift doen of op naam en u kunt zelf bepalen hoeveel u wilt geven. Zodra de gegevens zijn ingevuld kunt u de eigen bank kiezen en de iDEAL-betaling doen. Mocht u voorkeur toch gaan naar het zelf overmaken op ons bankrekeningnummer, dan willen we graag dat u dit overmaakt op bankrekeningnummer NL56 RABO0373735391 ten name van Protestantse Gemeente Hoogeveen U kunt hierbij zelf aangeven waarvoor u de collectegift wilt bestemmen. Wanneer er niets aangegeven wordt, verdelen we de giften volgens het collecterooster, dus 1/3 bestemd voor Diaconie, 1/3 bestemd voor de doelcollecte en 1/3 bestemd voor de kerk (College van Kerkrentmeesters) Ook kunt u gebruiken maken van de QR-code: Lees verder ….

Muziek terwijl u kerkt.

Een terugblik op het afgelopen jaar. Inmiddels zijn Anne en ik alweer bijna een jaar aan het werk in de Vredehorst als kerkelijk muzikaal medewerkers. Onze voornaamste taak is om ons christelijk geloof door middel van muziek in verschillende  stijlen en vormen, naast het liedboek, met behulp van zoveel mogelijk mensen uit de gemeente tot leven te brengen. We mochten mensen met muzikaal talent verzamelen en bij elkaar brengen. We zijn koorprojecten gestart, begeleiden het kinderkoor, ondersteunen de musical,  we zorgen voor een muzikale inbreng bij de jongerenvieringen én zingen zelf nog in de erediensten op zondagmorgen. En nu, in de Coronatijd, zorgen we  bij de ‘’Vieruur’’ middaggebeden op woensdagmiddag, voor de muzikale omlijsting. Muziek maken in Coronatijd Natuurlijk kregen wij ook te maken met de coronacrisis. Opeens was de kerk gesloten. De musical Kaïn en het koorproject naar aanleiding van het thema “Vriendschap” werden afgeblazen. Het kinderkoor kon niet meer repeteren. We moesten het op een andere manier gaan vormgeven; kleinschaliger en meer individuele bijdragen. Via de digitale middelen hebben we het kinderkoor op Palmpasen en op Pinkstermorgen toch kunnen laten zingen. Ook de mensen die zich hebben opgegeven voor het projectkoor, hebben hun best gedaan het lied “Stand by me” thuis zelf te oefenen en in te zingen. Daar is moed en durf voor nodig, om dat zonder een repetitie vooraf te doen. Het lied “Als het leven soms pijn doet”

Lees verder ….

Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld.  Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Lees verder ….

Zonnepanelen

Credits: Pixabay

Een aantal keren heb ik vragen gehad over zonnepanelen op het dak van de Vredehorst. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dat het dak van hun eigen huis ongeschikt is voor de plaatsing hiervan en willen wel een aantal panelen betalen die op onze kerk geplaatst kunnen worden. Zo dragen ze toch bij aan een beter milieu. We hebben voor een deel een plat dak, dus zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Inclusief aansturing e.d. zijn de kosten ongeveer 350,- per paneel. Wilt u ook een bijdrage leveren om onze kerk nog groener te maken? Sponsor dan één of meerdere zonnepanelen. Omdat u het bedrag hiervoor aan de kerk overmaakt, is het een gift en daarom aftrekbaar voor de belasting! Wilt u meedoen, bel me dan even op tel.nr. 268642 of stuur een mailtje naar h.hospers@inter.nl.net Henk Hospers Kerkrentmeester

Lees verder ….

U geeft rust…

Prachtig project van de EO in samenwerking met PKN Nederland en ook bijdragen uit Hoogeveen van De Goede Herderkerk en ook onze Vredehorst. Top gedaan Aliena en Anne!

Lees verder ….