Organisatie binnen de Diaconie in de Weide

Het diaconale werk dat binnen de wijkgemeente De Weide wordt gedaan, is door de Kerkenraad opgedragen aan de Diaconie, ook wel genoemd wijkraad van diakenen of ambtsgroep diaconaat.

Om zo goed mogelijk invulling te geven aan onze roeping en de daaruit voortvloeiende taken, hebben we een aantal aandachtsvelden geformuleerd waarover we de diaconale werkzaamheden verdelen.

Voor elk aandachtsveld is een werkgroep samengesteld van diakenen. De werkgroepen kunnen aangevuld worden met gemeenteleden, diaconale medewerkers, die binnen dit aandachtsveld hun werkgebied hebben.

De aandachtsvelden van de Diaconie zijn:

– Wijk en Binnenlands diaconaat (gericht op eigen wijk de Weide en overig Nederland).
– ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
– Sociaal Maatschappelijke hulpverlening (gericht op individuele hulpverlening in de wijk).
– Erediensten/Vieringen. ( o.a.: collectes, avondmaalviering).
– Communicatie (informeren, betrekken en toerusten van de gemeente).

Reacties zijn gesloten.