Sociaal Maatschappelijke Hulpverlening

De werkgroep SMH bestaat uit diakenen die oplossingen proberen te zoeken bij concrete hulpvragen op sociaal maatschappelijk terrein, waarbij het vaak gaat om (tijdelijke) financiële problemen.

Wanneer een kerklid, contactpersoon, wijkouderling of predikant een hulpvraag signaleert , meldt hij dit (in overleg met de betrokkene) aan de werkgroep SMH. Volledige vertrouwelijkheid staat hierbij hoog in het vaandel.
Vervolgens zal de SMH diaken (evt. samen met de contactpersoon of ouderling) de persoon of het gezin bezoeken om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aard van de problematiek. Daarbij kan het formulier van het Inloopuur richtlijn zijn. (Zie voor Inloopuur: www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/Inloopuur)

Wanneer de reden en urgentie van de hulpvraag duidelijk zijn, geeft de SMH-diaken aan welke mogelijkheden van ondersteuning de kerk kan bieden. Soms zullen gesprekken en adviezen voldoende steun geven, er kan worden doorverwezen naar andere instanties en soms wordt overgegaan tot een vorm van financiële ondersteuning, vastgelegd in een contract.
De SMH-diaken houdt regelmatig (bij voorkeur maandelijks) contact en gaat na of de afspraken, vastgelegd in het contract, kunnen worden nagekomen.
Overigens heeft de werkgroep SMH ook de mogelijkheid te verwijzen naar het Inloopuur, of de Stichting ONE in te schakelen voor begeleiding, uiteraard in samenspraak met de betrokkene(n).

Met de hierboven beschreven hulpverlening kan en wil de Diaconie een specifiek aspect van het diaconale werk in de wijk vorm geven.
Voor meldingen of vragen hierover kunt u contact opnemen via diaconiepwgdeweide@gmail.com

Reacties zijn gesloten.