Kringen

Gebedskring de Weide

Wellicht is het u / jou niet opgevallen, maar er bestaat een gebedskring in de Weide. Een aantal jaren geleden is het initiatief opgestart om eenmaal in de twee weken anderhalf uur bij elkaar te komen voor gebed. Bidden doet men natuurlijk op diverse manieren, thuis, in de kerk, op vergaderingen, het werk, of ergens anders. Maar dit is anders hierin, dat een aantal mensen als groepje regelmatig bij elkaar komt om te bidden. Dat gebeurt op donderdagavond in de predikantenkamer van de Vredehorst ’s avonds van 19.00 uur tot ongeveer 20.15 uur.

Welke donderdagavond vind je in de Kerkentrommel en op deze website. We vormen maar een klein groepje, maar de afgelopen jaren is het toch gelukt om met regelmaat bij elkaar te komen. Soms waren er een paar, andere keren wat meer.

Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Allereerst steken we een kaars aan, vervolgens praten we een beetje bij over onze eigen wederwarigheden. Intussen is een van de aanwezigen druk bezig een lijst van gebedspunten op te schrijven, die gevonden worden in de mededelingen en lief-en-leed uit de Kerkentrommel, aangevuld met eventueel andere onderwerpen, die ons op dat moment bezig houden. Om onze aandacht van onszelf af te leiden en te richten tot God, zingen we één of meer liederen uit het Liedboek en lezen we een kort stukje uit de Bijbel.
Daarna begint het kringgebed, waarin ieder op zijn / haar wijze de aangegeven onderwerpen in gebed brengt. Het kringgebed wordt afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader en het zingen van een lied. Die vormgeving kan natuurlijk ook anders maar het is goed om een vast ritueel te hebben.

We schrijven dit stukje om ook anderen bekend te maken met deze kring.
Ook als je een druk leven hebt kan een gebedskring een steun zijn voor jezelf en voor anderen. We geloven dat gebed een opdracht is voor alle christenen. Zo gauw word je meegenomen door de sleur van alledag. Heel begrijpelijk, maar we moeten de wezenlijke elementen van ons geloof blijven voortzetten. Elke keer beleven we hoe waardevol het is om onze vragen en zegeningen in de hand van God te leggen.

Iedereen die zich aangesproken weet door dit initiatief en ook eens wil kennismaken,
is van harte welkom. Als je wilt kun je even opbellen voor wat nadere informatie.
Wat ons betreft, tot ziens!

Loop voor ons uit, Heer, om ons de rechte weg te wijzen.
Ga naast ons, om met ons uw vriendschap te delen.
Sta achter ons, om ons rugdekking te geven.
Wees onder ons, om ons bij vallen op te vangen.
Woon in ons, om ons de kracht te geven voor alle dag.
Wees om ons, als een muur van liefde tegen zorg en angst.
Wees boven ons, om ons te beschijnen met uw zon
en te verlichten met uw zegen, amen.

Namens de gebedsgroep,
Lineke Grevers

Reacties zijn gesloten.