Profielschets

Profielschets predikant Protestantse Wijkgemeente De Weide, Hoogeveen

De Protestantse Wijkgemeente (PWG) De Weide is onderdeel van de Protestantse Gemeente in Hoogeveen. We zijn op zoek naar een predikant voor 0.8 tot 1.0 fte die zich kenmerkt als een dynamische en verbindende persoonlijkheid. In deze profielschets willen wij toekomstige kandidaten informeren over de mogelijkheden en verwachtingen.

Onze wijkgemeente is gelegen aan de westkant van Hoogeveen, een moderne nieuwbouwwijk, waarin wij ons als moderne kerkgemeenschap thuis voelen. We willen echter ook een thuis bieden voor allen die op zoek zijn naar het Woord van God, ongeacht achtergrond of geloofsbeleving.

In onze wijk is – naast de bestaande vacature – 1 voltijdspredikant werkzaam. Deze toekomstige collega zal in augustus 2026 met emeritaat gaan, waarna er plaats vrijkomt voor 0.6 – 0.8 fte (totaal 1.6 fte).

Onze huidige wijkgemeente telt ca. 2500 (doop- en belijdende) leden. Het is een samenvoeging van twee geloofsgemeenschappen (hervormd en gereformeerd) uit het verleden. Wij kerken in een zeer modern gebouw, met alle denkbare voorzieningen op het gebied van multimedia, inzet/verhuur van diverse zalen en een eigen jeugdruimte. Ook is er een aparte werkruimte voor de predikant beschikbaar.

Voor het opstellen van deze profielschets, maken wij in de breedste zin gebruik van input vanuit onze gemeente.

Via diverse informatieve sessies met de gemeente is de content voor het koersplan 2024-2028 ontwikkeld, waarvan deze profielschets is afgeleid. Dit reflecteert een grote betrokkenheid, met daarnaast de mogelijkheid om gerichter uit te vragen. Dat is naar ons idee een prettige manier, om te bepalen of er een match mogelijk is. Voor nadere informatie verwijzen we u uiteraard ook naar het recente koersplan.

Als beroepingscommissie willen wij u graag de volgende concrete uitgangspunten noemen, die voor ons als Protestantse Wijkgemeente De Weide van belang zijn.

Vieren

Onze vieringen vormen de kern van onze geloofsgemeenschap. Naast de reguliere diensten met ruime aandacht voor gezinnen met kinderen en jongeren, kennen we ook themadiensten. Deze laatste worden mede georganiseerd door gemeenteleden en hebben een laagdrempelig karakter. Voor de liederen wordt een keuze gemaakt uit een breed aanbod, zoals bijvoorbeeld Evangelische- en Oecumenische liedbundels en het Liedboek voor de Kerken. Door de verkondiging hopen we gevoed te worden voor het leven van alledag. In samenwerking met de andere wijken in Hoogeveen worden enkele malen per jaar gezamenlijke diensten georganiseerd, zoals Kerk op schoot, biddag, dankdag, oudjaar-/nieuwjaarsdiensten en vespers.

Pastoraat

Omzien naar elkaar, in alle hoedanigheden en leeftijdsgroepen. De wijk is onderverdeeld in 4 geografische wijken, verdeeld onder de twee predikanten. Daarnaast is er nog een bestand van adressen buiten de woonwijk. Deze wijk wordt door de twee predikanten onderling ‘verzorgd’ in samenwerking met een grote groep van pastorale medewerkers.

Ook is er nog een kerkelijk werker beschikbaar voor het Bovenwijks Ouderen Pastoraat (BOP). Deze verzorgt het pastoraat aan gemeenteleden die in de verzorgingshuizen woonachtig zijn.

Onze wijkgemeente kent een zeer gemotiveerde en actieve ambtsgroep Pastoraat. Deze geeft onze nieuwe voorganger de ruimte om te komen met innovaties op het gebied van pastorale taken en de invulling hiervan.

Onze omgeving

De woonwijk De Weide kent meerdere basisscholen waaronder 3 christelijke en een AZC. Onze wijkgemeente wordt Hoogeveen breed gezien als een PKN-gemeente met een jeugdig perspectief.

In samenwerking met de aanwezige drie christelijke basisscholen wordt jaarlijks een kerk- en schooldienst georganiseerd. Wij nodigen onze nieuwe voorganger uit om te participeren in ons streven naar zichtbaarheid, gastvrijheid, veiligheid en geborgenheid. Competenties als verbinder, charismatisch, eigentijds, kartrekker, pionier, motivator zullen hierbij goed van pas komen.

Jeugd en jongeren

Om door te blijven bouwen aan een toekomstige gemeente, moeten wij elke steen gebruiken. Binnen ons actief jongerenbeleid, met hulp van een professionele jongerenwerker, bouwen wij graag verder aan een gemeenschap waar jong en minder jong zich verbonden weten en zich thuis voelen. Onze nieuwe voorganger ziet hierin een uitdaging, om de verbinding met de jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen te verstevigen en uit te bouwen. De bewegingsruimte hiervoor is groot. De ambtsgroep Jeugd is zeer gemotiveerd en betrokken.

Senioren

Onze wijk kent een aantal seniorencomplexen, waar een deel van onze meer ervaren gemeenteleden woont. Het besef is er dat deze leeftijdsgroep veel betekend heeft voor onze geloofsgemeenschap en dat het belangrijk is om met elkaar verbonden te blijven.

Exegese en catechese

Dit zijn traditioneel zeer belangrijke activiteiten, maar ook onderhevig aan veranderende interesses, inzichten en meningen. Als wijkkerkenraad vinden wij het belangrijk om het gesprek aan te gaan over ervaringen en eigentijdse inzichten.

Als wij dan het net gaan ophalen en bovenstaand vertalen in een concrete vraagstelling van wat voor predikant zoeken wij dan eigenlijk?

Iemand die jong van hart is en zich thuis kan voelen in onze veelkleurige geloofsgemeenschap met een jeugdig perspectief, die actief meewerkt naar het zoeken van verbinding en gemeenschap. Wij hebben behoefte aan een voorganger die vanuit de Bijbel en het evangelische gedachtengoed van onze Heer Jezus, een verbinding kan maken naar het leven van alledag met al z’n vragen en keuzes.

In ons actueel koersplan willen wij het over een andere boeg gaan gooien, door (naar Bijbels voor-beeld) de netten letterlijk op te halen en ze aan de andere kant opnieuw uit te zetten. Daarom mag onze nieuwe voorganger een kartrekker, pionier, motivator, inspirator zijn, die niet bang is voor natte voeten en zich op een charismatische manier beweegt in onze pluriforme gemeente. Het gaat niet alleen om onze ideeën, want als gemeente worden wij graag gevoed in ons geloof, gecoacht en meegenomen in het ontwikkelen van nieuwe manieren om onze geloofsgemeenschap aantrekkelijker te maken en te houden.

Kerncompetenties

Verbindend, betrokken, vooruitstrevend, praktisch, toegankelijk, vernieuwend, flexibel, enthousiast.

Wij hopen dat uw interesse voor deze vacature gewekt is. We beseffen ons terdege dat deze profiel-schets een zeer statisch document is en gaan daarom liever de uitdaging aan om met elkaar in gesprek te gaan om de wederzijdse mogelijkheden, ideeën en overige belangrijke zaken te bespreken.

Tot slot

Wij hopen dat deze uitdaging u aanspreekt. Dit biedt ons dan ook de mogelijkheid om te vertellen hoe mooi, schoon en veilig Drenthe is. Hoogeveen heeft goede verbindingen (per auto en per spoor) om – indien gewenst – snel de rest van Nederland te bereiken. Een plek waar je betaalbaar kunt wonen en onbetaalbaar genieten!

Terug naar de vacaturepagina

Reacties zijn gesloten.