Samen op weg naar Pasen

Hier verzamelen we alle alle bijdragen voor Samen op weg naar Pasen.


Dag 40 – 🍃 Samen met de Buren

Het is de zaterdag voor Pasen.
40 dagen zijn verstreken. Op de zondagen hoorden we verhalen over Jezus op weg naar Jeruzalem. De afgelopen dagen in de kerk deelden we het laatste stukje van zijn weg tot aan het kruis.
Onder het kruis is er geen verschil tussen mensen, we zijn allemaal kwetsbaar, geloof en ongeloof lopen door elkaar heen.

Het is belangrijk bij het kruis te zijn, er te staan er terug te keren.
Op die plek waar schoonheid en lelijkheid tegelijkertijd aanwezig zijn.
Het is niet het één alleen, zonder het ander.

Waar zien wij het kruis van Christus?
Waar in de wereld om ons heen? In de kerk oefenen we om dat aan te kijken en niet weg te lopen.
Om liefde te vinden op donkere plaatsen.

Het is geweldig dat wij nog steeds op de kerk een doek hebben hangen met de Oekraïense kleuren en twee biddende handen.
Het is geweldig dat ons gebouw onderdak biedt aan taallessen voor mensen in het AZC.
Het is geweldig dat er ondernemers zijn die fietsen schenken aan mensen die het nodig hebben. Dat er op Goede Vrijdag auto’s vol kinderen naar de schaapskooi konden gaan. Dat is niet geweldig om dat “wij” zoveel doen: maar het is geweldig om dat er ruimte is voor de mensen achter de nummers. Voor de levens achter de grote verhalen.
Het is geweldig omdat daar waar mensen voor elkaar open staan, we in de ruimte onder het kruis staan.

Komt u vanavond om 22.00 uur in de dienst?
En/of morgen naar de Paasmorgendienst? We vieren de terugkeer van het leven door de nacht heen.


Dag 39 – 🌳Verdieping op Vrijdag

Op witte donderdag vierden we met elkaar de Maaltijd van de Heer.
Jezus brak het brood voor zijn leerlingen en stelde het avondmaal in: als een gedachtenismaal aan hem. Door zo te breken, te eten en te drinken is Hij in ons midden.

Het “laatste avondmaal” werd gehouden aan de Pesachtafel. Het was een Joods oogstfeest, dat werd tot een feest van de uittocht uit de slavernij, feest van de uittocht uit de dood.

Dr. Piet van Midden legt de verbondenheid van het Joodse Pesachfeest en het christelijke Pasen uit op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. Ons Pasen heeft van alles met het Pesachfeest te maken en valt er toch niet mee samen.

Link: De joodse wortels van Pasen


DAG 38 – 🌸Liefde eenmaal uitgesproken……

Bijbellezing 1 Korintiërs 13: 8-10
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan
9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

De liefde zal nooit vergaan, want de liefde is eenmaal uitgesproken. Het is de liefde van God in Jezus tot ons gekomen. Vele geloofsuitingen zullen ophouden. Het zijn ook allemaal maar hulpmiddelen om te komen tot liefde. Tot de ware bron van liefde die niet stopt. Het lied liefde eenmaal uitgesproken, spreekt voor zich.

Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.


DAG 37 – 🌹 Gedicht bij het avondmaal

Dienstbaar op woensdag

De diaconie helpt ons om ons geloof handen en voeten te geven in de wereld.
Ze dienen ook ons namens Christus: aan de tafel van de Heer

De tafel zie ik staan,
de stoelen staan te wachten,
ook staat er brood en wijn
ja, alles is gereed.
Maar ik?
ik … ben ik gereed?


DAG 36 – 🌻Doe je geloof op dinsdag!

Deze week is het bijna Pasen.

Druk zijn we met boodschappen doen, paaseieren schilderen en verstoppen. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. Daarmee verandert alles. Ga je mee ook de laatste dagen op weg naar Pasen?

Zing vandaag eens ons projectlied van Erik Idema (tekst) en Peter ten Kate (muziek).


DAG 35 – 🌼 Pastoraat in de straat: Omzien naar elkaar

Samen blijven hopen en bidden.

Toch blijven leven

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen

Neem een moment van stilte

Boekje – Woorden van geloof, hoop en liefde


ZONDAG 6 – Waar hoop je op?

Het is Palmpasen vandaag. Na een prachtig concert van het koor Forever Worship gisteren
mogen vandaag de kinderen binnenlopen met Palmpasen stokken.
De mensen die Jezus feestelijk binnenhalen, zijn blij. Ze zien in Jezus de Messias de koning waarop ze hopen.

In de komende week zijn er in onze bijeenkomsten richting het Paasfeest.
We gedenken het laatste avondmaal op donderdag, de kruisiging op vrijdag en de opstanding op zaterdag. Op zondag komen we weer samen om het Paasfeest te vieren.

In deze week mogen wij ook stil staan bij ons eigen hart en eigen hoop.
Als wij naar Jezus kijken, aan Jezus denken: Waar hopen wij op?

Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
Omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
Naar het punt daar waar de liefde begint
Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is de hoop
Op geloof in de liefde

Liselore Gerritsen


DAG 34 – Samen met de buren

In de Martinikerk in Groningen houdt ds. Pieter Versloot eens per week een biechtuurtje.
Een moment waarop mensen binnen kunnen lopen in de consistorie en hun hart kunnen luchten.

Tot zijn verrassing maken veel mensen er gebruik van. Het is fijn en goed om een plek te hebben waar er naar je wordt geluisterd.

In de protestantse traditie is biechten minder op de voorgrond. Het kan wel bij een predikant of ambtsdrager. Biechten is iets wat we zelf mogen doen in gebed tot God. Maar het kan dus ook bij een ander: een ambtsdrager of medegelovige met ambtsgeheim die je kan helpen je gedachten te ordenen en tot God te gaan.

Aan zulke mensen, die ruimte en tijd hebben is behoefte in onze samenleving.

Wat denkt u: zouden we in onze wijk net als in Groningen een biechtmoment moeten instellen voor wie maar wil binnenlopen?

Lees ook het artikel uit het archief van dagblad Trouw± https://www.trouw.nl/cs-b29085c3


DAG 33 – Verdiepen op Vrijdag

In de afgelopen weken waren er in onze gemeente verdiepende avonden over de Matthäuspassion. Een geweldige verdieping bij de bekende teksten en melodieën.
Sinds een aantal jaren is er ook moderne variant van een passieverhaal in omloop. Elke witte donderdag is deze te zien op televisie. Sinds 2020 is de productie overgenomen de KRO-NCRV. popnummers en televisiegezichten vertolken het verhaal.

Ook is er elk jaar een wit kruis dat door de straten van de stad word gedragen.
Gedragen met een gebed of roep van dankbaarheid.

Dit kruis gaat sinds die jaren ook door Nederland heen en komt morgen (1 april) naar Hoogeveen. Over de achtergronden en verbinding met de traditie en cultuur schreef Harald Buit in het Dagblad van het Noorden afgelopen woensdag. (artikel)

Komt u zaterdag ook even langs in winkelcentrum de Weide?


DAG 32 – 🌸Liefde eenmaal uitgesproken….

Bijbellezing 1 Korintiërs 13: 13:

13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

In het Twents klinken de laatste woorden zo “En de leefde geet der met strieken”. Alsof er een wedstrijd is tussen geloof, hoop en liefde gaande is en de liefde met de eer gaat strijken.
Het klinkt mooi, maar het gaat niet echt om een wedstrijd.
Geloof en hoop ondersteunen het doel van God om mensen tot liefde te brengen.
Jezus was en is daar namens de Eeuwige op uit. Liefde.
De liefde krijgt alle eer, want het gaat God niet om zichzelf.
Het gaat om de liefde, zoals in het lied van Daniel Lohues:

Als de liefde mar blef winnen

Zolang de oostenwind blef weijen
Zullen de blaadern blieben vallen
Zolang de boer zal blieben zeijen
Zal de meulen blieben dreijen
Zolang de zunne mar blef schienen
Kommen bloemen uut de knop
En as de kippen blieben leggen
Kommen der kuukens uut de dop

Zolang het vuur zal blieben branden
Schieten vonken naor de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En der wark komp uut de handen
Zolang de kinder blieben zingen
En alles giet zoals het moet
En as de liefde mar blef winnen
Komp ‘t allemaol wel goed


DAG 31 – 🌹Wat nemen we mee deze maand?

Onder deze noemer ondersteunen we al jarenlang onze plaatselijke voedselbank.

We nemen inmiddels geen producten meer mee naar de kerk, maar zamelen geld in waarmee we producten kopen die de voedselbank nodig heeft om wekelijks alle kratten te kunnen vullen. Het gaat inmiddels om 130 kratten per week. De 260 personen/gezinnen die hulp krijgen van de voedselbank, kunnen eens per twee weken een gevuld krat ophalen.
Tot nu toe lukt het om elke keer 130 stuks van een bepaald product te kopen. Daar zijn we blij mee!

Een grote groep gemeenteleden doet al mee met deze actie door maandelijks of incidenteel een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie.

Deze mensen zitten ook in een email- of appgroep, waarmee ze op de hoogte gehouden worden van wat er zoal gekocht wordt en wat er nodig is.

Als u mee wilt doen met deze actie kunt u uw 06-nummer of emailadres doorgeven via diaconiepwgdeweide@gmail.com.
Wilt u niet in de app- of emailgroep, maar wel een bijdrage overmaken? Dat kan natuurlijk altijd! Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen inz. De Weide NL47 RABO 0373 7127 58 o.v.v. voedselbank.
Op deze manier kunnen we heel concreet onze plaatsgenoten helpen!


DAG 30 – 🌻DIY!

Koop vandaag een bloembol bij de plaatselijke bloemenwinkel. Kies zelf maar: welke bloem vind jij het mooiste?

Op het kaartje bij de bloembol staat vast hoe de bloem eruit komt te zien. Bij een groeiende amaryllis gebeurt elke dag wel iets; bij narcisjes gaat het groeien wat minder zichtbaar.

Plant de bloembol die je uitgezocht hebt, thuis in een pot. Weet je niet hoe dat moet? Vraag dan om hulp. Volg de komende tijd hoe de bloembol groeit en steeds een beetje mooier wordt.

Zie je een groen sprietje uit dat bolletje komen? Bedenk dan dat het nooit meer een zaadje zal worden.

Zie je dat de bloembol groeit? Zodra de bloem langzaam open gaat, gaat hij niet meer dicht. De bol wordt een plant, uit die plant komt een knop en uit die knop een mooie bloem.

Zo gaat het ook het met verhaal van Jezus. Hij was dood toen hij werd begraven in de aarde. Hij stond levend op uit het graf. Hij bloeit met al zijn liefde in jouw hart.

(Bron: Best of my day, 365 dagen met God, Laurina de Visser)


DAG 29 – 🌼 Pastoraat in de straat: Omzien naar elkaar

Zo kunnen we samen de wereld een beetje mooier maken.

 

 

 

 

 

Mijn wereld is jouw wereld

Mijn wereld kan zo klein zijn
dat niemand er in past
vervuld van jou en mij zijn
en voor de rest geen barst.

Mijn wereld kan zo groot zijn
dat ik er beroerd van word
waar mensen vaak in nood zijn
mijn armen zijn te kort.

Mijn wereld is verschillend
soms donker en soms licht
voor iedereen welwillend
maar soms klapt ’t deurtje dicht.

Mijn wereld leg ‘k in handen
van God, Die alles schiep
Die uit de verste landen
mensen bij name riep.

Mijn wereld is betaald, gekocht
van schuld en zonden vrij
want voor ik Hem nog had gezocht
ja, zocht en vond Hij mij!

Mijn wereld kan de jouwe zijn
we horen bij elkaar
als we maar vol vertrouwen zijn
in God en in elkaar!

Hoe maak jij de wereld een beetje mooier?

Boekje – Er gaat iemand met je mee – Gerie Minnesma


ZONDAG 5 – Het spijt me

Goedemorgen! Het is al een uur later, dan dat het voelt.
En.. het is weer zondag. Vandaag weer een nieuwe opdracht voor de week die komt.

Deze week is onze challenge om “sorry” te zeggen tegen iemand die misschien niet blij is met hoe jij iets gedaan hebt.

Een beetje lastig. Want ‘sorry’ of ‘het spijt me’ zeggen, betekent dat je moet toegeven dat jij (op zijn minst) óók iets verkeerd hebt gedaan als er ruzie is, of verwijdering.
In een situatie waarin je niet blij bent met hoe dingen gaan, helpt het om naar jezelf te kijken en naar je eigen aandeel erin. Durf jij het aan?

In de kerkdienst horen we een verhaal over Lazarus (zijn naam komt van eli-ezer (=Mijn God is helper). Lazarus was een vriend van Jezus die al een paar dagen gestorven was. Jezus kwam ‘te laat’. Maar voor het koninkrijk van God, de wereld zoals God hem nieuw wil maken, kwam Jezus precies op tijd. Hij riep zijn vriend terug uit de dood, terug uit het graf.

Jezus draaide iets uit het verleden terug, zodat er weer tijd in de toekomst kwam voor Lazarus om te leven.

Als iemand niet blij is hoe dingen zijn gegaan in het verleden met jou, en je zegt er sorry voor: dan draai je ook een beetje de tijd terug. Je gaat terug naar een vorig moment. Zodat het in de toekomst beter wordt. Het is niet hetzelfde als iemand uit de dood op wekken zoals Jezus deed. Toch is het wel, in het klein, deel worden van Gods nieuwe wereld.


Dag 28 – Samen met de Buren

Vandaag een gebed van Fransiscus
Om te bidden, om op weg te gaan.

Heer; maak me tot een instrument 
van uw vrede tussen de mensen.
Waar haat is, laat me Liefde brengen.
Waar onrecht is, laat me Vergeving brengen.
Waar tweedracht is, laat me Eenheid brengen.
Waar dwaling is, laat me Waarheid brengen.
Waar twijfel is, laat me Geloof brengen.
Waar wanhoop is, laat me Hoop brengen.
Waar droefheid is, laat me Vreugde brengen.

Goede Meester; schenk me de genade
liever te troosten, dan getroost te worden;
liever te begrijpen, dan begrepen te worden;
liever te beminnen, dan bemind te worden.

Want:wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, zal zichzelf in waarheid vinden;
wie vergeeft, zal vergeving krijgen;
en wie sterft aan zichzelf zal verrijzen
tot eeuwig leven!


Dag 27 – 🌳 Verdieping op vrijdag

Afgelopen zondag vierden we de maaltijd van de Heer. Het avondmaal is de kern van wat we eigenlijk elke zondag vieren. Een reden om naar de kerk te gaan.

Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis en internationale betrekkingen zegt daarover in een opgetekend gesprek in Petrus:

“Elk mens zoekt hoop of rust – en daarvoor kun je in de kerk terecht. Je krijgt er ook ‘voeding’ om je weg te gaan in het leven.” Voeding die we hard nodig hebben, vult haar gesprekspartner aan: “… juist nu de wereld voortdurend in crisis lijkt te zijn.”

Over die crisis en ons gevoel dat er crisis op crisis wordt gestapeld heeft De Graaf vorig jaar een essay geschreven. Vanuit de geschiedenis beschrijft ze het onderwerp en ontdekt dat niet zo zeer de crises zijn toegenomen, als wel ons crisisbesef. Volgens haar heeft daar vervolgens de kerk een rol te spelen.

Lees het hele gesprek tussen De Graaf en ds. Rob en Paul Visser op petrus.protestantsekerk.nl


DAG 26 – 🌸Liefde eenmaal uitgesproken….

Bijbellezing 1 Korintiërs 13: 11-12:

11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Liefde is in ontwikkeling. Het groeit. We zijn eerst kind, maar worden volwassen. We kijken in een wazige spiegel, maar straks zien we scherp. We zien wat de liefde heeft gedaan met mensen. Vandaar nu het lied The Rose van Bette Middler, waarin liefde wordt beschreven als zaad waaronder het zonlicht een roos uitgroeit. Eerst verborgen, niet te zien, maar dan toch….is er liefde. Een roos van liefde.

When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun’s love
In the spring becomes the rose

https://www.youtube.com/watch?v=zxSTzSEiZ2c


DAG 24 – 🌻 Wie maak jij aan het lachen vandaag?

Doe je geloof op dinsdag


Maak een ander vandaag aan het lachen. Dit kan door een vriendelijke groet, een lief bericht of door een mooie stoepkrijttekening te maken op de stoep.


DAG 23 – 🌼 Pastoraat in de straat: Omzien naar elkaar

Een mooie opdracht die we vanuit de bijbel hebben meegekregen in het gebod
‘Heb je naaste lief als jezelf’.

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoel,
halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Wat spreekt jou aan in dit lied? Wat zou je willen zijn?

Lied 973 – Liedboek voor de kerken


ZONDAG 4 – Kies elke dag een moment om stil te staan.

Elke week hebben we in onze morgendiensten een opdracht meegekregen om ons voor te bereiden op Pasen. Elke opdracht is er op gericht een klein ding te veranderen. Die veranderingen beginnen bij jezelf en bij hoe jij naar jezelf en de wereld kijkt.
Deze zondag horen we over een man niet kan kijken, maar wel kan zien. Een kernverhaal over geloof.

Twee vragen deze morgen: Hoe gaat het tot nu toe met al onze challenges.

* Wie heb je opgezocht vorige week?
* Lukte het om God te danken voor de mensen om je heen?
* En zeg je nog altijd “nee” tegen de dingen die je je had voorgenomen eind februari?

Nieuwe Challenge: week 4

Deze week is de challenge om de tijd te nemen en eens écht om je heen te kijken. Kies deze voor elke dag een moment (bijvoorbeeld om 17.00 uur ’s middags) waarop je gewoon op de plek waar je bent gaat zitten. Misschien op de bank, op een stoel, misschien midden in de HEMA. Stil staan/zitten en verder niets.

Zet (als je het handig vindt) een wekker op 5 minuten en kijk om je heen: Wat zie je? Wíe zie je? Wat gebeurt er met de gedachten in je hoofd?

Durf jij het aan?


Dag 22 – 🍃Samen met de buren

Het jaarthema in onze gemeente is Samen met Buren. In alles wat we doen bedenken en doen oefenen we ons in gastvrijheid en open ogen en oren voor de wereld om ons heen.

Vandaag betrekken we daar een woord uit de brief van Paulus aan de Romeinen bij:

Wees blij met wie blij zijn en wees verdrietig met wie verdrietig zijn. Romeinen 12:15

Wat gebeurt er om ons heen? Met wie kunnen we blij zijn? Met wie kunnen we huilen?
Soms zijn het ook dezelfde personen in hetzelfde moment.

Blij kunnen we als gemeente in ieder geval zijn voor en met de baptistengemeente aan de schutstraat in de Schutse. Na een periode van zoeken hebben zij afgelopen zondag 12 maart een nieuwe voorganger verwelkomt: Erik van Duyl.


DAG 21 – 🌳Verdieping op Vrijdag

We hebben het steeds minder in onze portemonnee, maar maken er dagelijks gebruik van. Digitaal via onze pas of apps. Het gaat natuurlijk over: geld!

Alain Verheij, begonnen als twittertheoloog, maar inmiddels veelgevraagd spreker en schrijver schreef er een boek over: Geld en Goed.

Vandaag ter inspiratie een gesprek met hem.

“Als ik een banaan koop is dat ook een spirituele zaak” zegt Alain Verheij in het radiofragment hieronder. We hebben de kans om het beter te gaan doen in de toekomst: voor iedereen.

Benieuwd geworden? Luister het hele fragment en als je niet in de gelegenheid bent: bedenk vandaag dan eens waar aan jij je geld besteed!

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/geld-of-je-leven/eeb415f6-93c4-43d5-80be-c5d45c14605e/2022-05-02-theoloog-alain-verheij-over-zijn-nieuwe-boek-geld-en-goed


DAG 20 – 🌸Liefde eenmaal uitgesproken…..

Bijbellezing 1 Korintiërs 13: 1-4:
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.
2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De woorden van Paulus over de liefde geven aan dat een leven zonder liefde geen leven is. Dat zelfs een leven van gave en overgave zonder liefde geen leven is. Het kan in het leven altijd om jezelf draaien. Het nummer All you need is love van de Beatles laat ons hetzelfde horen.

There’s nothin’ you can know that isn’t known
Nothin’ you can see that isn’t shown
There’s nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be
It’s easy
All you need is love
All you need is love
All you need is love, love
Love is all you need
All you need is love (all together now)
All you need is love (everybody)
All you need is love, love


DAG 19 – 🌹Ik zoek een luisterend oor

Het Inloopuur is een plek waar iedereen terecht kan met vragen en problemen van allerlei aard.

Iedere eerste en derde maandagavond van de maand ben je van 19.00 tot 20.00 uur welkom in De Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils aan de Schutstraat 40 hoek Reviusweg in Hoogeveen.
Ook mag je iemand meenemen als je het alleen lastig vindt.
Een gastheer of -vrouw ontvangt je graag met een kop koffie of thee.
In alle rust en privacy luistert hij of zij naar je verhaal en je vragen.
Samen met jou wordt gezocht naar een oplossing of naar de beste manier om aan jouw probleem te werken.
Het inloopuur een samenwerking is tussen het Diaconaal Platform Hoogeveen en de stichting Omzien Naar Elkaar (ONE).
Wil je liever eerst een afspraak maken? Dat kan tel: 0652245740 (ONE).


DAG 18 – 🌻Als onze Hemelse Vader voor de vogels zorgt, zorgt Hij dan niet voor jou?

Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?
(Matteüs 6:26, BasisBijbel)

1. Gebruik een lepeltje en smeer de buitenkant van het wc rolletje vol met vogelpindakaas.
2. Rol de met pindakaas ingesmeerde wc rol in het bakje vogelzaad tot deze helemaal bedekt is.
3. Haal een stuk touw door het wc rolletje en maak een knoopje in de uiteindes.
4. Hang op in de tuin (hoog), zodat de vogels ervan kunnen genieten


ZONDAG 3 – Zoek iemand op!

Een van de kostbaarste dingen die je aan iemand anders kan geven is jouw tijd.
Spullen hebben we vaak genoeg of in overvloed, maar tijd is schaars.
Daarom is de opdracht voor deze week: Maak de wereld een beetje mooier door tijd te maken voor iemand uit je omgeving!

In het Bijbelgedeelte van deze zondag maakt Jezus tijd voor iemand. Hij ontmoet een mens waar veel andere mensen geen tijd voor hebben. Zo zijn er in ons leven ook vaak mensen waar we niet aan toe komen. Misschien omdat ze op afstand wonen, misschien omdat ze op andere tijden thuis zijn dan wijzelf. Deze week geven we aandacht iemand die je lang niet gezien of gesproken hebt.

Stap 1 : Vandaag kun je beginnen door in gedachten even terug te gaan naar een moment waarop je die ander ontmoette, sprak of iets samen deed. (zoek bijvoorbeeld een foto op in een fotoboek of op je mobiele telefoon, kijk op de socials van die persoon en maak zo even ruimte in je hoofd voor diegene.

Stap 2: stuur die persoon een berichtje, of bel die persoon op en vraag hoe het vandaag met hem/haar gaat. (dit kan bijvoorbeeld ook maandag, of dinsdag)

Stap 3 : Maak of koop iets voor die persoon: een kaartje of een kleinigheidje en stuur het op of maak een afspraak om elkaar weer eens te zien.

NB: Lastig?
Vertel de persoon waarmee je contact legt gewoon eerlijk waarom je contact zoekt en nu aan hem/haar denkt. Wij zijn in de kerk bezig met de veertigdagentijd en hebben deze zondag stil gestaan bij ontmoetingen die je kunnen veranderen. Geef aan dat de persoon met wie je contact zoekt ook een speciaal plekje in je leven heeft.


DAG 17 – 🌼 Pastoraat in de straat: Omzien naar elkaar

In onderstaande woorden zit ook besloten dat je soms een stap verder gaat dan het gewone en gebruikelijke. Dat je soms bereid bent een grens over te gaan en iets te doen wat je nog niet eerder deed.

Glimlach

Een vrolijke lach is als een bliksemschicht die door donkere wolken breekt en heel even schittert.
Zo verdrijft vrolijkheid duistere gedachten telkens weer, en doet de zon schijnen in je hart.

Als je in een hoekje zit te kniezen
en je gezicht begint te bevriezen,
kan een glimlach het ijs breken.
Een tinteling is het eerste teken,
er trilt iets om je mond en neus
en meteen voel je je beter, heus!

Op wiens gezicht tover jij vandaag een lach?

(Bron – glimlachen).


Dag 16 – 🍃Samen met de buren

Het jaarthema in onze wijkgemeente is samen met de buren. We gaan samen verder met elkaar en met de mensen en de wereld om ons heen.

Bij alles wat we doen, al onze plannen en alles wat we op ons hart krijgen vragen we ons ook af hoe we er anderen bij kunnen betrekken of hoe anderen er al mee bezig zijn.

We zijn samen op, in en met de wereld. Zeker als protestanten geloven we dat we ons niet hoeven terug te trekken, maar juist ook in de wereld bezig mogen zijn.

Vandaag zijn er klimaatprotesten in Den Haag waar ook christenen en gelovigen aan meedoen.
In het Nederlands Dagblad (ND) schrijft Ad de Bruijne erover in zijn column van vorige maand en deze week. Waar hij vorige maand scherp was, past hij deze week zijn taalgebruik aan. Naar eigen zeggen door de ingezonden brief van ds. Lieke Weima en gesprekken met zijn zoon die buurtdominee is en schoondochter die bij milieudefensie werkt.
Hij geeft aan dat zijn visie niet veranderd is, maar zijn toon en betrokkenheid wel. Én dat hij vandaag bij de protesten gaat kijken.

Het is een voorbeeld van samen (met de buren). Lees zijn column van gisteren en misschien ook die van vorige maand samen met de ingezonden brief (iedereen kan 5 artikelen gratis lezen) en zie hoe christenen/de kerk met elkaar een verschil kunnen maken in een samenleving die verhardt en polariseert.

https://www.nd.nl/opinie/columns/1166397/heb-ik-mij-bekeerd-waarom-ik-zaterdag-toch-naar-de-klimaatdemon


DAG 15 – 🌳Verdieping op Vrijdag

Afgelopen zondag werden we uitgedaagd om ons heen te zien waar Gods licht door mensen geen straalt. Om een medemens juist daarop aan te spreken en een compliment te geven en tegelijkertijd ook God te danken.

Predikant Joost Röselaers werkt op dit moment op Vrijburg in Amsterdam Zuid. Voorheen in Londen.
In volzin, op volzin.nu schrijft hij in een column over het verlangen van gelovigen naar volle kerken en grote groepen en de praktijk van kleine waardevolle initiatieven en ontmoetingen.

Ze lijken tegengesteld, maar in het geloof en in koninkrijk van God gaat het misschien over andere dingen dan grote menigten alleen.

Lees zijn column: een pleidooi voor het koesteren van elke ontmoeting op volzin.nu.


Column


DAG 14 – 🌸Liefde eenmaal uitgesproken

Bijbellezing 1 Korintiërs 13: 4
4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

Geduld en goedheid laten zien wie deze liefde echt kan laten zien. Paulus doelt op Jezus. Voor Zijn boodschap van liefde is hij naar Korinthe gereisd om deze daar te brengen. De liefde van Jezus is geen eendagsvlieg, maar is geduldig en vol goedheid. Door goed te blijven doen wil Jezus ook de goedheid van mensen naar boven halen. In het gospelnummer Lovely day van Bill Withers wordt er gezongen over een liefdevolle dag die ontstaat door Jezus die onze ziel liefheeft.

Jesus you’re the lover of my soul
The fire that burns deep within
You are the joy this world can’t take away
The spirit tells me this will never end
When I think of you then the wordl is alright with me
Lord just one thought of you and I know it’s gonna be
A lovely day lovely day


DAG 13 – 🌹Uit liefde voor jou: spaardoosjes actie!

Doen jullie ook dit jaar weer mee met de spaardoosjes actie? Jong én oud mogen weer meedoen.
De spaardoosjes liggen achterin de kerk. En kunnen met Pasen weer ingeleverd worden. De centrale diaconie verdubbeld het bedrag!!

Tot Pasen mag je hier geld in sparen. Weet jij al leuke klusjes die je kan doen om geld voor te vragen? Je kan bijvoorbeeld lege flessen wegbrengen, helpen afwassen, de auto wassen…..en nu mag jij wat verzinnen.
Dit jaar sparen we voor Moldavië, één van de armste landen in Europa.
Ouders werken veelal in het buitenland. Daardoor blijven jeugd en oudere mensen achter. Het doel van Kerk in Actie is de jeugd om te laten zien naar de ouderen. Zo zijn ze beiden niet alleen.
Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen.

Heb jij al een klusje bedacht om het spaardoosje zo vol mogelijk te krijgen en zo jongeren zoals Vlada te helpen?

Meer informatie over het werk van de kerk in Moldavie op Kerk in Actie


DAG 12 – 🌻 Stilte plekje

Maak je eigen stilte plekje in huis

Print de afbeelding en knip het sjabloon uit. Kleur het mooi in en vouw en plak het.
Zet het op een mooi plekje in je huis. Misschien past de kaars die je vorige week hebt gemaakt er ook wel mooi bij. Als je het leuk vind, deel dan een foto.
Een pdf vind je in het klikken op de afbeelding en hier.


DAG 11 – 🌼 Pastoraat in de straat: Omzien naar elkaar

Zorg voor elkaar, geef om elkaar, sta voor elkaar klaar als dat nodig is. Dat is echt belangrijk.

Liefhebben is royaal leven
je uitstrekken naar die ander,
je in grote gulheid meedelen.
Liefhebben is die ander trakteren op het beste wat je hebt,
je verrast hem of haar met jezelf.
En het kan maar niet op, je bent onuitputtelijk.
Liefde is een kracht die zich steeds weer vernieuwt.
Je staat rechtstreeks in verbinding met je glanzende kern,
of ook met de God die je schiep naar zijn beeld,
de God die niets dan liefde is.
Liefde, leven dat zich verdiept en verhevigt tot samenleven,
intenser kan het niet.
Mens ben je,
zo bezield en volledig mens
dat je ook medemens bent,
medeschepsel.
Voel die hand op je hoofd,
De hand van je Schepper.


Hans Bouma

Naar wie strek jij je hand uit?

Boekje – Geloof-Hoop-Liefde


CHALLENGE 2e ZONDAG – Voor wie zet jij een tent op?

In de veertigdagen tijd zijn we bezig met de vraag: Verander je mee?

Deze zondag dagen Ellie en Mellie ons uit om anderen te laten stralen.
Kunnen we iemand een kleinigheidje geven? Of een compliment?
In het Bijbelverhaal horen we waar dat stralen echt over gaat.
Het heeft te maken met dicht bij God leven.

We horen over Jezus die een berg op gaat, samen met drie leerlingen.
Op de berg is hij dichtbij God. Net zoals ook Mozes en Elia ooit op een berg dichtbij God geweest zijn.
Hij ontmoet hen daar ook op die berg en Jezus gezicht begint te stralen.
Het is zo’n mooi moment dat Petrus, één van Jezus leerlingen, een tent wil opzetten.
Hij wil dit moment voor altijd vasthouden!

Een beetje zoals wij van sommige momenten ook zouden willen dat er een foto van was
Omdat het zo bijzonder was, zo écht, zo bij de kern van waar het in het leven om gaat.
Wat Petrus wil vasthouden is dit beeld van Jezus. Het is hier op deze berg duidelijk dat Jezus de Zoon van God is,
het is God die door Hem heen en van Hem afstraalt.

De challenge voor deze week heeft daar ook mee te maken:

Maak
1. Elke dag een complimentje aan iemand,
wanneer je Gods liefde en Gods licht door haar of hem heen ziet stralen en
2. Dank God dat je dit kon zien

Voorbeeldgebed:
“Dank u wel God, dat de juf zoveel geduld heeft met mij als ik de opdracht niet snap.
Dank u wel God, dat de mevrouw in de auto ons voor liet gaan op de rotonde.
dank u wel God, dat de dokters en het zorgpersoneel hun tijd, talent en aandacht inzetten om voor mensen te zorgen. Dat maakt de wereld mooier.”

Zo zet je voor even een tentje op, zoals Petrus ook wilde op de berg, maar niet te lang, omdat het leven ook geleefd moet worden.


Dag 10 🍃 Samen met de buren

Het jaarthema van onze gemeente is samen met de buren.
Gelijk in september riepen verschillende mensen enthousiast: “Oké! wat gaan we doen dóen? Welke actie?”
Maar dat is precies niet waar het omgaat.
Samen met de Buren gaat over onze houding in de wereld en welke actie daar uit voortkomt.

Vandaar vandaag de vraag: Wie ben jij in jouw buurt?
Ken jij de mensen? Weet jij wat er speelt?

Het is soms best spannend om medemens te zijn. Maar… een goede buur is goud waard!
Misschien weet en ben je dit al lang. Misschien is er ruimte voor groei.
De uitdaging past bij kernwaarde 3 van het boek samen jong: “Heb interesse en liefde voor jongeren”.
Interesse betekent letterlijk er tussen zijn. Dit geldt voor jonge mensen die vaak over het hoofd worden gezien, maar eigenlijk voor iedereen in je omgeving.

Heb hart voor elkaar: een kernwaarde voor je omgang met iedereen.

Luister ter inspiratie het lied: Voorzichtig – van schrijvers van gerechtigheid.


DAG 9 – 🌳 Verdieping op Vrijdag

Kenmerk van Protestants geloven is dat wij geloven dat de Geest van God in ons allemaal kan werken.
We hoeven daarvoor niet in een apart klooster te wonen of een speciale toewijding te hebben.
In de oude westerse kerk en in de huidige Rooms- Katholieke kerk is dat anders georganiseerd. Daar zijn kloosterorden die willen helpen bij het bidden en geloof handen en voeten geven uit sommigen komen mooi initiatieven ook voor ons.

Bijvoorbeeld de retraites van Ignatiaans bidden.

Elke veertigdagentijd en adventstijd kun je je aanmelden voor een mailing.
Je krijgt dan dagelijks inspiratie in de mailbox, samen met een bijbeltekst en tips en achtergronden om te bidden en te verstillen.
Het lijkt wel op een lectio divina
Een oefening die best moeilijk is, want bij het bidden dwalen je gedachten snel af.

Deze week wordt wie meedoet bemoedigd met de volgende woorden:
het [bidden] is soms hard werken

Wanneer je bidt mag je volgens Ignatius van Loyola, beginnen bij het verlangen wat je hebt voor je gebed.
Ook als je denkt dat het niet goed genoeg, niet in de smaak zou vallen: om het dan toch aan God aan te bieden en te vragen aan Hem om ons verlangen te aanvaarden.

En verder gaat het om volhouden: vaste tijden inplannen die in je eigen dag haalbaar zijn: thuis, in de auto, in je lunchpauze.
Wanneer je het idee hebt dat het niet werkt is het advies juist iets langer te bidden dan gebruikelijk. Bidden is namelijk praten en luisteren. Zeker wanneer je vol en druk bent hoor je Gods antwoord soms pas aan het eind van het gebed.

Lees meer via de link in deze kalender of meld je aan op www.ignitiaansbidden.org


DAG 8 – 🌸Liefde eenmaal uitgesproken

Bijbellezing 1 Korintiërs 13: 5-6

5. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
6. ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Liefde verdraagt alles. Daar wordt veel van ons gevraagd. Verdragen betekent dat je het anders zijn kan laten zijn. In deze tijd wordt er veel gesproken over de LHBTQI+-gemeenschap. Verdragen wij hen in hun anders zijn. Anders geaard zijn.
In het nummer True colours van Cindy Lauper haalt de liefde de ware kleur van mensen naar boven.

But I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that’s why I love you
So don’t be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow

https://www.youtube.com/watch?v=U7xjYeWOhbU


DAG 7 – 🌹Opvang Oekraïners Pesserhof

Onze kerk heeft zich via een groep vrijwilligers verbonden aan de opvanglocatie Pesserhof

De vrijwilligers hebben geholpen bij de inrichting van de locatie. Nu begeleiden ze-indien nodig- bewoners naar een (tand)arts, gemeentehuis, vroedvrouw, ziekenhuis enz. Ook hebben enkele vrijwilligers een geweldig Sinterklaasfeest voor de kinderen georganiseerd. Voorts zijn er binnen de Vredehorst in samenwerking met de kerk van Pesse acties gehouden voor kinderfietsen, koffers en bureaulampjes. Ook voor de inrichting van de opvanglocatie Stephensonstraat voor 50 asielzoekers uit Ter Apel is een geslaagd beroep op onze vrijwilligers gedaan.
De inzet van de vrijwilligers is hartverwarmend en wordt bijzonder gewaardeerd. Als u zich ook wilt aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met onze diaken Geert Marissen via G.Marissen@home.nl of tel: 0636568977


DAG 6 – 🌻God kiest een familie


Heb jij weleens een plan gehad, waar je hard voor moest werken om het voor elkaar te krijgen?

Denk bijvoorbeeld aan veel oefenen op de piano omdat je zo graag een lied wilt kunnen spelen. Of zorgen voor het konijn van de buren tijden de vakantie, om aan je ouders te laten zien dat jij goed moet dieren om kunt gaan, in de hoop dat ze eindelijk een hond voor je gaan kopen?
Praat met elkaar over plannen die veel energie kostten. Vond je het lastig om door te zetten? Is alle moeite beloond en je plan uiteindelijk gelukt?
God heeft een plan. Hij wil dat God en mensen bij elkaar zullen wonen en met een oneindige liefde van elkaar houden. Daarom maakt Hij de aarde. Maar al snel ging het mis. De mensen luisterden niet naar God, waardoor ze niet meer bij elkaar konden wonen. Toch was God zijn plan niet vergeten. Hij wilde de mensen redden. Daarom riep God Abram om op reis te gaan naar een speciale plek die God voor hem bedacht had. Abram moest alles wat hij had achterlaten. Hij kreeg daarvoor in de plaats alles wat hij nodig had, want God was bij hem.
Knip uit een servet een hartje. Haal de lagen papier van elkaar af zodat je alleen het bovenste laagje van de servet overhoudt. Plak dit met behangplaksel op een stompkaars. Deze kaars kun je de komende zeven weken gebruiken en herinnert je er telkens aan dat God liefde is en een wereld vol liefde wil!

Steek de kaars aan


DAG 5 – 🌼 Pastoraat in de straat: Omzien naar elkaar

Jezus leert ons de ander lief te hebben

Ik geloof

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zo te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.

Wat maakt jouw leven zinvol?

Boekje – Woorden van geloof, hoop en liefde


CHALLENGE 1e ZONDAG – Zeg eens nee!

Als kinderen iets serieus willen afspreken dan doen ze er een hoop beloftes bij. Bijvoorbeeld een pinky swear (dat je elkaar met grote ogen aankijkt en de pinken om elkaar heen haakt). Of je belooft het met twee vingers in de lucht. Ook volwassenen kunnen soms iets doen om hun beloftes en afspraken extra lading te geven. Een handdruk, een knikje, of gewoon heel veel woorden gebruiken.

Ja = Ja
Weet je dat er in de bijbel staat “Laat uw ‘ja’ een ‘ja’ zijn en uw ‘nee’ een ‘nee’.”? Als we dat opvolgen? Dan hebben we verder geen gekkigheid nodig! Je woord is dan gewoon betrouwbaar.

Jezus zegt drie keer “nee”.
Toch is “nee” zeggen wel moeilijk. Zeker als iemand je probeert te overtuigen en zegt: “ah… toe nou?” of als het eigenlijk ook wel heel verleidelijk is om wel “ja” te zeggen. In de dienst horen we vandaag twee bijbelverhalen. Eén over Adam en Eva in het paradijs, en één over Jezus. In het eerste verhaal lukt het niet om “nee” te zeggen. Maar in het tweede wel! Jezus zegt het zelfs drie keer!
Weet je waarom het hem lukte? Om dat door “nee” te zeggen tegen de duivel die hem allerlei dingen liet zien, er voor Jezus ruimte kwam om “ja” te zeggen tegen iets anders.

Soms moet je nee zeggen, zodat je ruimte krijgt om ergens anders “ja” tegen te zeggen.

De Challenge voor deze week voor ons allemaal is om dat te oefenen. Zeg deze week “nee” tegen iets, zodat er ruimte komt om bezig te zijn met God en welke plek hij in je leven mag hebben. Zeg dus “nee” tegen de talkshow op televisie. Zeg eens “nee” tegen het koekje bij de koffie en denk tijdens het koffiedrinken aan dat je bij God mag horen. Zeg eens “nee” tegen je werk of familie, zodat je ruimte hebt om “Ja!” te zeggen tegen wat er op je pad komt: een gedachte van de Heilige Geest, een mens op je weg.


DAG 4 – 🍃 Samen met de buren

Het jaarthema van onze gemeente is “samen met de buren”.
Omdat we geloven dat God en zijn visie voor de wereld zich niet laten opsluiten binnen de kerkmuren. Daar waar gerechtigheid wordt naar gestreefd en gebouwd wordt aan levensruimte voor iedereen kunnen wij God ontdekken. Het is aan ons om te leren hoe we overal en altijd geloof handen en voeten geven. Dat doen we dus niet alleen, maar samen met … iedereen die wil.

BESTE BUREN ZIJN
Christenen moeten in de wereld, op hun werk, in de buurt waar ze wonen “Merkwaardig aanwezig” zijn zegt theoloog David Fitch. Of te wel: een verschil maken door hoe ze aanwezig zijn.
Christenen zijn: zoutend en zout en lichtend licht. (Mattheüs 5:13-17).

Vandaag de dag:
Gisteren werd een rapport gepresenteerd over de aardbevingen die zijn ontstaan door de gaswinning in Groningen. Ook herdachten we dat er de oorlog in Oekraïne een jaar geleden begon. De onderzoeksafdeling van de universiteit verbonden aan de Protestantse Kerk heeft banden met mensen die leven in de gebieden van de aardbevingen. Nog voor er een rapport van de overheid kwam. Kerken, ook in Hoogeveen hebben veel gedaan voor Oekraïense vluchtelingen en doen dat nog steeds. Vanuit Pesse werd een herdenkingsdienst georganiseerd gisteren voor het begin van de oorlog.
Dat is wat wij kunnen doen: omdat we mensen zijn midden in dit leven kunnen we ook naast andere mensen staan, goede vragen stellen, stem geven, hulp bieden en ons laten veranderen door wat we zien en horen in de ontmoeting.

AAN DE SLAG:
Welke vragen zie jij dat mensen hebben om je heen hebben?
Kun je daar iets in betekenen? Praktisch? of met een luisterend oor? Of door je verder te verdiepen en in te lezen? Hoe ben jij een lichtje in deze wereld? Hoe geef jij smaak?

Maak een plan voor deze veertigdagentijd!

Verder verdiepen? Lees eens het boek: “samen jong” of bekijk de website van missienederland.nl


DAG 3 – 🌳 Verdieping op vrijdag

Van de mens in het paradijs, naar God in de supermarkt.


Gelijk in het eerste boek van de Bijbel wordt verteld hoe de mens word geschapen en in een tuin mag leven. Hij krijgt de opdracht die te bewerken en erover te waken. God maakt helpers in de vorm van wilde dieren en vogels voor de mens. Uiteindelijk geeft hij dat wat de mens nodig heeft: een tweede mens, een medemens.

Samen mochten zij de tuin bewonen. Hoe dat verder ging weten de meeste van ons. Ze werden door schade en schande wijs. In de kerkdienst komende zondag lezen we dit wonderlijke gedeelte tot aan het moment dat de mens zich verstopt voor God en dat God moet vragen: mens waar ben je?

Ook wanneer de mensen de tuin moeten verlaten. Blijft de opdracht hen om de aarde te bewerken en om leven voort te brengen. Adam en Eva zijn het oerbeeld van goede zorg.
Vanuit Leeftocht komt op 8 maart Alfred Slomp naar Hoogeveen. Om 20.00 uur (de tijd is verzet) geeft hij een interactieve lezing in de Vredehorst over hoe wij voor de aarde en onze medemensen zorgen.

De avond kreeg de titel “God in de Supermarkt” en het staat stil bij hoe wij keuzes maken elke dag voor het één of het ander. Hij staat stil bij keurmerken, welke ideeën daarachter zitten en voorziet dit alles van een ethisch kader. Interessant en een laagdrempelige manier om eens na te denken over onze taak om de aarde te bewerken en te bewaken.

Lees meer over dit thema op groengelovig.nl, michanederland.nl of google groene kerken.
(NB: Wil je bij de avond zijn, neem dan eerst even contact op met de organisatie van Leeftocht)


DAG 2 – 🌸 Muziek op donderdag

Afgelopen zondag, nog voor de weg naar Pasen begon, hoorden we in de dienst de lofzang op de liefde uit 1 Korinthe 13.
Veel mensen kennen het. “… geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde”

Liefde, agape, is misschien wel de beste manier om te begrijpen wie Jezus Christus is.
In Hem “kreeg de liefde een gezicht” dicht Stef Bos.

Liefde
Iemand schreef:
” De hemel is niet eenzijdig. Alle kleuren der aardse liefde ontstaan uit dat ene hemelse licht, het ongebroken, éénvoudige licht” In de komende weken lezen we op donderdag steeds van het liefdeslied van de goddelijke liefde.
Het lied dat Paulus citeert in de brief aan de gemeente in Korinthe.

Karel Eykman herdichte het en eindigde met de volgende regels:

Zonder liefde ben je nergens
Zonder liefde ben je nergens
Zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
Dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
En liefde is aardig
Is open, oprecht
En eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
Hoe opnieuw te beginnen
Die ieder verdriet
Ook de dood kan overwinnen.

Karel Eykman bij 1 Korintiers 13
(uit de Bijbel)


Woensdag 22 februari

 

Doe je mee? 

Vandaag, woensdag 22 februari is het begin van de 40dagentijd.
Het is vanaf vanaf deze dag veertig dagen tot aan Pasen (de zondagen niet meegeteld). Een periode van inkeer en bezinning. Van misschien wel dingen wat minder doen, zodat er ruimt komt voor waar het echt om gaat in het leven. Op de zondagen volgen we het leven van Jezus in de ochtenddiensten en de vespers. Daarnaast is er elke dag in de kerkapp en op de website een korte bezinning.

We gaan samen op weg naar Pasen. 

 

uitleg kalender: 

Elke dag vind je in de kerkapp een nieuw bericht.
De  berichten op de dagen van de week hebben elk een terugkerend thema.

🌱een challenge op zondag
🌼aandacht op maandag
🌻doe je geloof op dinsdag
🌹diaconaal op woensdag
🌸muziek op donderdag
🌺verdieping op vrijdag
🪴door de wereld op zaterdag 

Onder de berichten van de kalender kun je ook reageren.
Het is mooi als je wat laat horen. Niet om op te scheppen, maar om elkaar te bemoedigen. Zo inspireren en dienen we elkaar

 

achtergrond: 

De veertig dagen voor Pasen zijn een tijd van voorbereiding en inkeer. Vaak kiezen mensen ervoor in deze weken iets minder te doen zodat zie anders meer kunnen doen: gericht zijn op God bijvoorbeeld, of op de weg van Jezus. Een keuze om hieraan mee te doen is een persoonlijke keuze. Je doet het niet voor anderen, maar voor jezelf en voor God. (Lees bijvoorbeeld: Mattheus 6: 1-6 en 16-21).

Het gaat om persoonlijke keuze dus. Toch kunnen we in de uitwerking van deze keuze samen optrekken. Dat willen we doen met deze kalender. Elke dag verschijnt een nieuw bericht in de app en op de website. Deze berichten zijn voorbereid vanuit de gemeente door ambts- en taakdragers. Er wordt gedeeld van geloof, van schoonheid, van vragen en twijfels. Niet zomaar berichten dus, maar woorden en beelden die anderen geraakt hebben en moed geven voor onderweg.

 
Vanuit de kerkenraad wensen we u en jou goede weken toe, met dichtbij de God van Abraham, Isaac en Jakob, de Ene die gezicht kreeg in Jezus Christus.

Reacties zijn gesloten.