Kerkdiensten kijken


Klik op het plaatje hier boven om zondagochtend en woensdagmiddag live naar de diensten te kijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

Zondag 12 juli

Dietrich Bonhoeffer schrijft in één van zijn brieven vanuit de gevangenis dat hij een hekel heeft aan het volksgeloof en de levenswet ‘nood leert bidden’. In nood schrijft hij moet je er zijn als mensen voor elkaar. En je moet er zo zijn alsof God er niet is. Je moet je verantwoordelijkheid als mens nemen en proberen die nood op te lossen. ‘Bidden brengt je bij de nood van mensen’ schijft Bonhoeffer in een andere brief. Hoe zit dit bij Jona als hij bidt vanuit ‘het rijk van de dood’ (de buik van de vis)? Is het een schietgebedje van

Lees verder ….

Inzamelingen gaven zondag 12 juli 2020

1e inzameling: Diaconie inzameling tbv bestrijding algemene kosten
Het college heeft op jaarbasis een aantal algemene kosten op haar rekening staan, zoals administratieve kosten, abonnementsgelden,bankkosten e.d. welke uit de algemene middelen worden betaald.
2e inzameling: Bloemen
Elke week worden er bloemen uit de kerk naar mensen uit onze gemeente gebracht met een felicitatie, hartelijke of bemoedigende groet.
3e inzameling: Kerk

Vriendelijk verzoek met betrekking tot het (digitaal) Collecteren

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel

Lees verder ….

Muziek terwijl u kerkt.

Een terugblik op het afgelopen jaar. Inmiddels zijn Anne en ik alweer bijna een jaar aan het werk in de Vredehorst als kerkelijk muzikaal medewerkers. Onze voornaamste taak is om ons christelijk geloof door middel van muziek in verschillende  stijlen en vormen, naast het liedboek, met behulp van zoveel mogelijk mensen uit de gemeente tot leven te brengen. We mochten mensen met muzikaal talent verzamelen en bij elkaar brengen. We zijn koorprojecten gestart, begeleiden het kinderkoor, ondersteunen de musical,  we zorgen voor een muzikale inbreng bij de jongerenvieringen én zingen zelf nog in

Lees verder ….

Aanmelden voor bijwonen van de Kerkdienst van 12 juli

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!


waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld.  Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Lees verder ….

Bijwonen van online kerkdiensten in de Vredehorst

Sinds enkele maanden worden de kerkdiensten vanuit de Vredehorst online uitgezonden. Ondanks de aangekondigde versoepelende coronamaatregelen, is de verwachting dat dit ook de komende maanden nog nodig zal zijn. Wel wordt het mogelijk met maximaal 100 personen om een online kerkdienst bij te wonen. Eén van de voorwaarden om dit mogelijk te maken, is dat er vooraf een gebruiksplan moet worden opgesteld. Dit plan is inmiddels gereed en de maatregelen die moeten worden getroffen, zijn volop in voorbereiding. In de praktijk betekent dit dat u vanaf zondag 12 juli een online kerkdienst bij mag wonen. Uiteraard zijn ook hier de

Lees verder ….

VierUur stopt na 15 weken

Afleveringen terugkijken via YouTube: klik hier.

© pixabay

Van 18 maart tot 24 juni werd er vanuit de Vredehorst een VierUur gehouden. Elke woensdag om 16.00 uur was er een uitzending.
Een kort rustmoment in de week met een lied, een psalm, een Bijbeltekst en gebed.
Juist in deze periode van corona, de veranderingen en onzekerheid die dat met zich meebrachten wilden dit moment houden en aanbieden.
Een moment om God te aanbidden en ons hart en hoofd bij Hem te brengen.
Lees verder ….