Vacature Kerkelijk Werker

De Protestantse Wijkgemeente de Weide in Hoogeveen zoekt een KERKELIJK WERKER voor versterking van het pastorale werk in de gemeente.

De visie van de protestantse wijkgemeente de Weide wordt samengevat in de woorden: Dichtbij God, elkaar en de wereld.
Ons geloof in God is de basis, het fundament en de kern van onze geloofsgemeenschap.
Zo willen wij zichtbaar zijn voor onze omgeving als een ‘stad op een berg’.

Vacaturetekst in .pdf

Lees verder ….

Zondag 18 april – Petrus, de leerling van Jezus

Op deze derde zondag van Pasen houden we een dienst tot eer van God.
We horen uit de Schrift over Petrus, die tot drie keer toe zijn meester en vriend verloochend had.
Dit keer krijgt hij drie keer de vraag van Jezus: “heb je mij lief?”. Petrus antwoordt dat het zo is. Leerling van Jezus zijn begint met een liefde voor hem. Een liefde die doet navolgen.

Johannes 21: 15-24
Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Muziek: orgelspel van Harry van der Veen en andere fragmenten.

Lees verder ….

Inzameling zondag 18 april

1e inzameling: Diaconie t.b.v. afdracht landelijk quotum

2e inzameling: Plaatselijk pastoraal werk

3e inzameling: Kerk

De digitale Kerkgeld App is vervangen door de App Appostel.
Voor collecten en giften kunt u deze App op dezelfde wijze gebruiken.
 

U kunt deze downloaden via Google Play of de App Store

 

.

De App herkent aan het volgende logo:

  U kunt met de telefoon ook de juiste onderstaande QR-code scannen:

Lees verder ….

Paaskring

In deze krans van voorjaarsbloemen (nieuw leven) symboliseren de twaalf kaarsen (getal van de volheid) het Licht van Christus dat doorgegeven wordt.

Lees verder ….

Wat nemen we mee deze maand?, voedselbankactie Vredehorst

Ja we zijn er nog en ja we gaan weer van start.
Hopelijk willen jullie weer aanhaken en je “steentje” bijdragen. Hoe belangrijk de diensten op zondag ook zijn, kerkzijn is meer!
We kunnen als kerk, door bij te dragen aan de voedselbank, laten zien dat we midden in de maatschappij willen staan en er voor al onze naasten willen zijn.
In de afgelopen maanden hebben we als kerk dmv extra collectes en vanuit het Diaconaal Platform Hoogeveen de voedselbank gesteund met voedsel en financiën voor hun verhuizing naar de Kanaalweg.
Wat gaan we nu doen vanuit de Vredehorst?
Omdat we in deze tijd niet zo makkelijk goederen kunnen inzamelen, willen we u vragen bv. maandelijks een kleine financiële bijdrage te storten op onderstaande rekening van de diaconie van PWG de Weide. Met dat geld kopen wij in overleg met de voedselbank etenswaren e.d. Ook verse producten als groenten en fruit zijn dan mogelijk. We houden u hier over vanzelfsprekend op de hoogte.
Doet u mee? Alvast dank namens de klanten van voedselbank Hoogeveen.
Jullie wijkdiakenen
Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen
inz. De Weide nr. NL47 RABO 0373712758 o.v.v. voedselbank

Lees verder ….

Wij zoeken nieuwe talenten!

Straks in de zomer zullen verschillende gemeenteleden stoppen met hun specifieke taak in de kerk. Waarom? Gewoon, omdat de termijn is verstreken waarvoor ze waren ‘aangenomen’.
En sommigen zijn ook al veel langer bezig, omdat ze er zoveel plezier aan beleven.
Maar…..er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En hoe leuk is het dan wanneer er nieuwe mensen zijn die het stokje willen overnemen. Misschien iets voor jou? Je betrokkenheid bij de kerk wordt groter wanneer je actief mee doet!
Klik hier voor meer informatie.

Lees verder ….