Kerkdiensten kijken


Klik op het plaatje hier boven om op zondagochtend om 9.30 uur live naar de diensten te kijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

Zondag 9 augustus – Corona, een teken van de eindtijd?

ln deze tijd proberen veel christenen een duiding aan de crisis te geven vanuit hun geloof.
In sommige kringen wordt daarom de vraag gesteld of we in de eindtijd zijn terecht gekomen.
Een wereldwijde pandemie met als gevolg een grote economische crisis boven op de klimaatcrisis waar we al middenin zaten.
Is dit een teken dat Jezus spoedig terugkomt?
Is corona een teken van de eindtijd? Zijn dit de gruwelen die we mee moeten maken voordat het Koninkrijk doorbreekt?
Het zijn goede vragen die we in deze dienst aan elkaar, maar ook aan

Lees verder ….

Aanmelden voor de kerkdienst van 9 augustus

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Zondag 2 augustus

pixabay.com

In deze vakantieweken volgen we in de vieringen verhalen over Jezus en zijn leerlingen. Vandaag de eerste lezing in de serie.
Het vertelt van een grootschalige picknick op groen gras. De mensen zijn de tijd vergeten omdat ze naar Jezus luisteren. Ze hebben bijna niets te eten.
Toch blijkt het beetje dat ze hebben genoeg te zijn.

Schriftlezing: Mattheus 14: 13-21
Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Organist: Johan Kikkert

Lees verder ….

Aanmelden voor de kerkdienst van 2 augustus

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Collecte 2 augustus

Inzameling 2 augustus

1e inzameling: Diaconie-inzameling voor lokale projecten.
We denken hierbij aan ondersteuning van organisaties als b.v. Dorcas, Het Toon Hermanshuis, de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank en door de diaconie opgezette zaken als het Microkredietfonds bij de SWW.
2e inzameling: Plaatselijk wijkwerk
3e inzameling: Kerk

Vriendelijk verzoek met betrekking tot het (digitaal) Collecteren

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk. Lees verder ….

Muziek terwijl u kerkt.

Een terugblik op het afgelopen jaar. Inmiddels zijn Anne en ik alweer bijna een jaar aan het werk in de Vredehorst als kerkelijk muzikaal medewerkers. Onze voornaamste taak is om ons christelijk geloof door middel van muziek in verschillende  stijlen en vormen, naast het liedboek, met behulp van zoveel mogelijk mensen uit de gemeente tot leven te brengen. We mochten mensen met muzikaal talent verzamelen en bij elkaar brengen. We zijn koorprojecten gestart, begeleiden het kinderkoor, ondersteunen de musical,  we zorgen voor een muzikale inbreng bij de jongerenvieringen én zingen zelf nog in de erediensten

Lees verder ….

Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld.  Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Lees verder ….