Kerkdiensten kijken


Klik op het plaatje hier boven om op zondagochtend om 9.30 uur live naar de diensten te kijken.

Kerkdiensten terugkijken? Klik hier.

Aanmelden voor de kerkdienst van 9 augustus

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Zondag 2 augustus

pixabay.com

In deze vakantieweken volgen we in de vieringen verhalen over Jezus en zijn leerlingen. Vandaag de eerste lezing in de serie.
Het vertelt van een grootschalige picknick op groen gras. De mensen zijn de tijd vergeten omdat ze naar Jezus luisteren. Ze hebben bijna niets te eten.
Toch blijkt het beetje dat ze hebben genoeg te zijn.

Schriftlezing: Mattheus 14: 13-21
Voorganger: ds. Jacoline Batenburg
Organist: Johan Kikkert

Lees verder ….

Aanmelden voor de kerkdienst van 2 augustus

– Er is in de zomervakantie op verzoek oppas van 0-4 jarigen.
– Er kan tijdens de dienst niet gezongen worden i.v.m. de verspreiding van het Coronavirus.
– Er is geen koffiedrinken na afloop.
– Vol = vol.
– Opgave voor donderdagavond!waarvan kinder(en) voor de oppasdienst.

Lees verder ….

Collecte 2 augustus

Inzameling 2 augustus

1e inzameling: Diaconie-inzameling voor lokale projecten.
We denken hierbij aan ondersteuning van organisaties als b.v. Dorcas, Het Toon Hermanshuis, de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank en door de diaconie opgezette zaken als het Microkredietfonds bij de SWW.
2e inzameling: Plaatselijk wijkwerk
3e inzameling: Kerk

Vriendelijk verzoek met betrekking tot het (digitaal) Collecteren

We verzoeken iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk. Lees verder ….

Muziek terwijl u kerkt.

Een terugblik op het afgelopen jaar. Inmiddels zijn Anne en ik alweer bijna een jaar aan het werk in de Vredehorst als kerkelijk muzikaal medewerkers. Onze voornaamste taak is om ons christelijk geloof door middel van muziek in verschillende  stijlen en vormen, naast het liedboek, met behulp van zoveel mogelijk mensen uit de gemeente tot leven te brengen. We mochten mensen met muzikaal talent verzamelen en bij elkaar brengen. We zijn koorprojecten gestart, begeleiden het kinderkoor, ondersteunen de musical,  we zorgen voor een muzikale inbreng bij de jongerenvieringen én zingen zelf nog in de erediensten

Lees verder ….

Gebruiksplan ‘De Vredehorst’

Nu de corona-maatregelen steeds meer versoepeld worden, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van ‘De Vredehorst’.  Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen heeft de kerkenraad een gebruiksplan opgesteld.  Klik hier om het gebruiksplan te openen.

Lees verder ….

Bijwonen van online kerkdiensten in de Vredehorst

Sinds enkele maanden worden de kerkdiensten vanuit de Vredehorst online uitgezonden. Ondanks de aangekondigde versoepelende coronamaatregelen, is de verwachting dat dit ook de komende maanden nog nodig zal zijn. Wel wordt het mogelijk met maximaal 100 personen om een online kerkdienst bij te wonen. Eén van de voorwaarden om dit mogelijk te maken, is dat er vooraf een gebruiksplan moet worden opgesteld. Dit plan is inmiddels gereed en de maatregelen die moeten worden getroffen, zijn volop in voorbereiding. In de praktijk betekent dit dat u vanaf zondag 12 juli een online kerkdienst bij mag wonen. Uiteraard zijn ook hier de algemeen geldende

Lees verder ….