Kinderdienst 3 juni

Het verhaal ging over de ark en Noach.
De dieren mochten mee in de ark, maar natuurlijk ook alle dierenknuffels

Schikking Pinksteren

Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. Bijna 2000 jaar geleden in vuurtongen uitgestort op de biddende en wachtende leerlingen van Jezus.

In de Bijbel staat dat er aan hen een soort vlammen verschenen, “die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest….” (Handelingen 2: 3)

Zo laat God ons ook nu niet alleen, maar geeft ons Zijn Geest die, ook nu, ons in vuur en vlam wil zetten. Vuur van boven, van God. Een bijzonder moment – feest!

In deze schikking is dat vuur van boven te zien: een kampvuurtje met gekloofd hout onder een soort van driepoot waar normaal gesproken een kookpot in hangt, maar zonder vuur van onderaf. Het vuur moet van boven komen, net als met Pinksteren toen in Jeruzalem.  Er zijn dan ook de kleuren van vuur te zien – rood, oranje en geel – in een beweging van boven naar beneden.

In het Pinksterfeest gaat het natuurlijk niet om echt vuur, maar om de Heilige Geest van God, maar deze vurige kleuren geven wel een heel mooi beeld!

Het arrangement is gemaakt door Alien Offereins en Bernhardus Annen.

Fluister het mij in, Heilige Geest:

Spoor me aan, Heilige Geest:
Ik zal het goede doen.

Verlok me, Heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geeft me kracht, Heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

(toegeschreven aan Aurelius Augustinus)

Bellen blazen op het Pinksterfeest

Het Pinksterfeest heeft als thema Levensadem. Op het Feest van de Geest blaast God Zijn adem in ons.

Kunstenaars hebben daar een mooi schilderij over gemaakt. Om het nog aanschouwelijker te maken gaan we samen bellen blazen.  

Met grote en kleine bellen gaan we ademen nadat God ons de levensadem heeft ingeblazen.

Na de dienst mag iedereen het op het plein proberen.

Het kinderkoor o.l.v. Aliena van Dalen werkt ook mee aan de dienst. Emile Boer speelt daarbij op gitaar.  

Welkom bij het Feest van de Geest

Het project Feest van de Geest wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Het kerk- en kunstproject is een inspirerend evenement waarbij professionele beeldende kunstenaars – vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie – een verbinding maken met de hedendaagse kunst. Het thema is dit jaar Levensadem. In de Vredehorst exposeren Niesje Metselaar en Anneke van Venrooy.

Openingstijden:
U kunt het evenement Feest van de Geest bezoeken op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 12 mei en zondag 13 mei en zaterdag 19 mei tot en met maandag 21 mei (Pinksterweekend). De kerken zijn open van 13.00 tot 17.00 uur.

Het thema Levensadem
Kunst in de kerk betekent vooral dat er verbinding is tussen de getoonde kunst en het gesproken Woord in de kerkdiensten. Beiden hebben de kracht om de verbeelding van mensen op te roepen en kunnen elkaar aanvullen en versterken. In de Bijbel wordt in Genesis 2 gesproken over ‘de levensadem’: “Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.”
Door de eeuwen heen hebben kunstenaars zich laten inspireren door het woord en hun creativiteit getoond in beelden, schilderijen, ruimtelijke objecten, enzovoort. Om tot een goede uitwisseling te komen tussen de kunst en het Woord kwamen predikanten en kunstenaars samen om elkaar te inspireren vanuit het thema ‘Levensadem’.

Vragen?
Meer informatie over de kerken en de kunstenaars vindt u op www.feestvandegeest.nl. Het evenement Feest van de Geest is een landelijk project verdeeld over acht clusters. Aan ons cluster ‘Midden en Zuidoost Drenthe nemen dertien kerken deel. Op de afbeelding ziet u de plaatsen waar kerken deelnemen in dit cluster. In totaal exposeren in ons cluster negentien kunstenaars op het thema ‘Levensadem’.

Wij hopen u te ontmoeten,
Bé Geurtsen.

Anneke van Venrooy in de Vredehorst

Niesje Metselaar in de Vredehorst

Sejo Slingenberg in de Oosterkerk

Knapzakroute & Picknick op het erf

Zondag 27 mei a.s. wordt er voor iedereen die van wandelen en van gezelligheid houdt, een wandeltocht van ca. 6 km. georganiseerd. We starten de wandeling tussen 11.00 en 11.30 uur vanuit de Vredehorst (na de kerkdienst en een kop koffie). Het is de bedoeling om in de vorm van een speurtocht een mooie route in de omgeving van De Weide te lopen. Onderweg ontmoeten we elkaar tijdens een picknick bij de boerderij van Roel en Willie Neutel: ‘The Princess’, Nijstad 11a. Voor de kinderen is hier volop ruimte om te spelen. Na de lunch wandelen we terug richting de Vredehorst.
I.v.m. het wandelen op deels onverhard terrein, raden we aan om stevige schoenen te dragen. De knapzakroute & picknick is voor alle leeftijden, dus trek je wandelschoenen aan en loop mee!

Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de Knapzakroute & Picknick, dan is opgeven nog mogelijk tot maandag 21 mei a.s. via pastoraat@pwgdeweide.nl of met een telefoontje naar Alida Jansen – tel. 274071

Met een hartelijke groet,
Team Ontmoetingen PWG De Weide,
Toke, Grietje, Jacqueline en Alida

Hemelvaart 2018

Deze liturgische verbeelding is door Gert Kuyper en Hilje van der Vinne voor Hemelvaart gemaakt.

Bij de regenboogkleuren van de bloemen denken we aan Genesis 9 : 16 :
“Als ik de boog in de wolken zie verschijnen zal ik denken aan het eeuwigdurend verbond tussen God en al wat op aarde leeft”.
 

Het bloemstuk is deze week ook tijdens ‘Feest van de Geest’ te zien.

Hemelvaart van de Heer

Als één van ons is Hij ontheven,
ontheven tot het hart van ons bestaan:
de bron van licht en leven,
de zachte aandrang die ons Zijn weg doet gaan.

Hij vroeg ons om op weg te gaan,
twee aan twee,
de weg naar oost en west,
naar noord en zuid.
Hij zou uit ons gezicht verdwijnen
maar meer dan ooit zou Hij
onze blijdschap zijn en dat,
tot aan het einde van de tijden.
 

In Kerkentrommel 9

Vanaf woensdag 2 mei ontvangen abonnees van de Kerkentrommel een mooie Pinkstereditie met allerlei verhalen en enkele interviews.
Bijvoorbeeld wat de betekenis is van Pinksteren…. We vieren eigenlijk de verjaardag van de christelijke kerk. Lees meer..

of: een vraaggesprek met Freddy ten Caat over het Meer van Galilea. Lees meer ..

of: alles over het Feest van de Geest waar kunst, maatschappij en religie elkaar ontmoeten. Van harte welkom in de Oosterkerk en Vredehorst. Lees meer…

Nog meer artikelen lezen? Word abonnee! Slechts 25 euro per jaar voor 24 edities van ons veelgeprezen kerkblad de Kerkentrommel via kerkentrommel@petonline.nl.