Actie Kerkbalans 2024: Voorlopige toezegging 2024.

Het bedrag is op dit moment: € 1.027.721,00
Heel mooi bedrag, gelukkig boven onze begroting.

Mocht je/u nog geen bijdrage hebben gedaan dan kan u alsnog uw bijdrage voor 2024 doen.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Kijk voor meer informatie op pghoogeveen.nl/kerkbalans.
Of bel gerust ons kerkelijk bureau 0528-230471

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Speciaal woord van dank voor al onze lopers en de wijkhoofden.
Klasse wat jullie weer gedaan hebben.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Werkgroep Financiën
Janny Oost, Ger Oving, Feddy van der Bent, Arjen Giethoorn, Evert Everts en Albert Prins.

Reacties zijn gesloten.