Doe mee!

Binnen onze wijkgemeente wordt veel werk verzet. Daar zijn veel mensen voor nodig. Ook het werk in het pastoraat vraagt veel menskracht. Ouderlingen, teamleden en straatcontactleden, voor ieder die mee wil doen is er wel een passende plek te vinden.

Veel mensen voelen aarzeling om zelf aan te geven dat ze wel teamlid of ouderling willen worden. Dat voelt raar, alsof je jezelf naar voren schuift. Toch hopen we dat er mensen zijn die over deze drempel heen stappen.

Het zoeken naar nieuwe kerkenraadsleden en teamleden kost elk jaar veel tijd en moeite. Wij hopen dat er mensen spontaan opstaan die zeggen: Wij gaan ervoor, wat kunnen wij doen?

Denk niet te snel: Ik heb geen tijd of ik kan dat niet, laat een ander het maar doen. Ieder mens heeft gaven, talenten gekregen en die moeten we niet verstoppen of begraven.

Wij hebben elkaar, wij hebben u nodig!

Met hart en ziel … samen kerk-zijn!

Meer informatie kunt u krijgen via pastoraat@pwgdeweide.nl.

Reacties zijn gesloten.