Pastorale zorgteams

De pastorale zorg is opgebouwd rond een aantal teams. Ieder team heeft een specifieke taak en doelgroep. Voor elk team geldt dat u altijd contact met hen kunt opnemen via pastoraat@pwgdeweide.nl. Uw opmerking, melding, vraag of verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk doorgeleid naar het juiste team.

Team Welkom

Wanneer u nieuw bent komen wonen in de wijk, kunt u bezoek krijgen van iemand van Team Welkom. Zij kunnen u wegwijs maken in onze wijkgemeente.

Op zondag is team Welkom tijdens het koffiedrinken na de ochtendkerkdienst herkenbaar aanwezig met een Welkomsttafel. Hier kunnen nieuwe gemeenteleden en (eenmalige) gasten terecht voor een kop koffie en een praatje, maar ook voor meer specifieke informatie.

Natuurlijk kunt u altijd per mail contact zoeken met team Welkom. Zij helpen u graag verder.

Team Vreugde

Vreugdevolle gebeurtenissen in iemands leven willen we ook als wijkgemeente  vieren. Leden van team Vreugde komen namens de wijkgemeente de felicitaties overbrengen bij geboortes en huwelijksjubilea.

Team voor mensen met een verstandelijke beperking

In onze wijk zijn diverse woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. De leden van het team mensen met een verstandelijke beperking bezoeken onze ’bijzonder gewone’ gemeenteleden en organiseren activiteiten met en voor hen.

Wanneer u iemand kent, die binnen deze doelgroep valt, dan kunt u contact opnemen met dit team.

Team Ouderen

Voor de oudere gemeenteleden is het meedoen aan allerlei activiteiten niet meer vanzelfsprekend. Ook het bijwonen van de wekelijkse kerkdienst kan niet altijd meer. Wij vinden het belangrijk dat de band met onze oudere gemeenteleden in stand wordt gehouden. Leden van het team Ouderen bezoeken regelmatig gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Soms gewoon voor een gezellig kopje koffie, een andere keer voor bemoedigende woorden of een troostende arm om de schouder.

Af en toe worden er in een van de woonvoorzieningen voor ouderen in onze wijk gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Team Wijkpastoraat

Wij willen er zijn voor gemeenteleden in zorgelijke of verdrietige omstandigheden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan ernstige en /of langdurige ziekte, overlijden, nazorg voor nabestaanden en rouwverwerking, echtscheiding en gezinsontwrichting.
Maar ook in andere situaties kunt u gewoon eens willen praten met iemand. U kunt dan contact opnemen met dit team. De leden van team Wijkpastoraat willen een luisterend oor bieden en samen met u op zoek gaan naar God in uw levensverhaal.
Wij hopen dat u contact met ons opneemt, ook wanneer de drempel daarvoor als hoog wordt ervaren.
De predikanten en kerkelijk werkers maken ook deel uit van team Wijkpastoraat.

Reacties zijn gesloten.