Wijken

Wijkgemeente De Weide heeft twee predikanten, elke predikant draagt de pastorale zorg voor een deel van de wijkgemeente.

De verdeling van de wijkgemeente is met ingang van 2023 veranderd. De adressen zijn vanaf heden geografisch verdeeld tussen de predikanten. De grenzen van de wijken worden gevormd door de Kinholtsweg, de Schutlandenweg en de Hoogeveense Vaart.

 • De functie voor de pastorale zorg voor mensen in de wijken 1 en 2 is op dit moment vacant.

  Dit is het gedeelte ten oosten van de Kinholtsweg en de Schutlandenweg (wijk 1) en ten zuiden van de Hoogeveense Vaart (de Erflanden, wijk 2).

   

 • Dominee Wim Loosman (tel. 262612,  w.loosman@pwgdeweide.nl ) heeft de wijken 3 en 4 onder zijn hoede. Dit is het gedeelte ten westen van de Kinholtsweg en de Schutlandenweg en ten noorden van de Hoogeveense Vaart.

  Het gedeelte hiervan ten noorden van de Zuidwoldigerweg is wijk 3, het gedeelte van deze wijk ten zuiden van de Zuidwoldigerweg is wijk 4.

   

 • Alle adressen buiten de geografische grenzen van wijkgemeente De Weide (wijk 5) blijven verdeeld volgens de alfabetische verdeling:

  De functie voor pastorale zorg voor mensen met de achternamen A tot en met K is op dit moment vacant.

  Ds. Wim Loosman heeft de pastorale zorg voor mensen met de achternamen L tot en met Z.

   

  Andere contactgegevens vindt u onder  de gemeente – contact.

Hier vindt u de wijkindeling: Kaart-wijkindeling

Reacties zijn gesloten.